See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
31.10.1959
+372 503 7295
+372 6199 945
aare.kruuser@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Lektor (1,00)
01.01.2012–30.09.2015   
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, jurist (0,50)
15.01.2010–15.05.2010   
Rimess OÜ, RIMESS OÜ, audiitorbüroo peajurist (1,00)
2010–2015   
Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia, Lektor (1,00)
2010–2013   
Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia, Eraõiguse osakonna juhataja (0,20)
2006–2010   
Akadeemia Nord, Lektor (1,00)
2006–2008   
Akadeemia Nord, Õigusteaduskonna dekaan (1,00)
 
 
Haridustee
2005–2009   
Ülikooli Akadeemia Nord doktorant
1987–1991   
Tartu Ülikoolis kraaditaotleja, õigusteaduskond, kriminaalõigus, kriminalistika ja kriminaalmenetlus
1979–1984   
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, jurist cum laude
1975–1978   
Tallinna 43. Keskkool (Tallinna Tehnikagümnaasium)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
Ekspert Euroopa Liidu programmi "Euroopa horisont" valdkondliku programmikomitee (thematic configuration of the Horizon Europe Programme Committee) Eesti-siseses mitteametlikus ekspertrühmas
2019−...   
TKA20023 "Koolitu oma emakeeles: mitmekeelne rahvusvaheline koolitus Euroopa Liidu tsiviil- ja kaubandusõigusest (1.05.2020−31.12.2021)", treenerite komitee
2006−...   
Kutsekomisjonide ja nende hindamiskomisjonide liikmena õigusnõuniku 7. taseme, õigusassistendi 5. taseme ning kinnisvaramaakleri 5. ja 6. taseme kutseeksamite korraldamises ja kutse andmises osalemine.
2003−...   
Eesti Juristide Liidu Ettevõtlusjuristide Ühenduse juhatuse liige
2019−2020   
XXXVI Eesti õigusteadlaste päevade korraldustoimkonna liige.
2019−2020   
Ekspert õiguse alavaldkonna ekspertkogus rakendusuuringus „Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele – siseturvalisus ja õigus: õigus“, mis on valminud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Prioriteetne suund 1: ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ ELi vahendite kasutamise eesmärgi 5: „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega“ meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine“ ehk Oskuste Arendamise koordinatsioonisüsteemi loomine (edaspidi OSKA) eesmärkide elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks.
2017−2018   
XXXV Eesti õigusteadlaste päevade korraldustoimkonna liige ning paneelide Riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna roll sotsiaalhoolekandes ning Kohaliku omavalitsuse reform moderaator ja kokkuvõtvate ettekannete tegija.
2016−2019   
Eesti Juristide Liidu poolt nimetatud asendusekspert ühinguõiguse revisjoni töörühmas
2015−2016   
XXXIV Eesti õigusteadlaste päevade korraldustoimkonna liige
2013−2014   
XXXIII Eesti õigusteadlaste päevade korraldustoimkonna liige.
2011−2012   
Konverentsi korraldaja ja moderaator - "Kas kehtivad seadused soodustavad töötajate Eestist lahkumist?", Tallinn (Eesti)
2011−2016   
Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vahel sõlmitud koostöölepingu täitmise korraldamine valdkonna õiguskeskkonna analüüsi ja õigusloome ning kutsekvalifikatsiooni arendamise valdkonnas
2010−2010   
Moderaator - Johannes Mihkelsoni Keskuse seminar „Uus töölepingu seadus – kas läbimurre või läbikukkumine? Töölepingu seadus ja paindlik turvalisus Eestis“ Euroopa Komisjoni kampaania “Decent Work, Decent Life” raames
2007−2008   
XXX Eesti õigusteadlaste päevade korraldustoimkonna liige, juristi kutsestandardi küsimusi käsitlenud töötoa moderaator.
1998−2016   
Kindlustusvaldkonna spetsialistide, õigusnõuniku, projektijuhi ja kinnisvaramaakleri kutsestandardite ja kutse andmise regulatsioonide väljatöötamine, sh valdkonna tegevuste juhtimine töörühma juhina ja/või osalemine eksperdina.
 
 
Loometöö
2008. Aare Kruuser, K. Jaak Roosaare, Õnne Lepik. Restorative justice in Estonia (up to date until February 2008). Country information for European Forum for Restorative Justice. http://www.euforumrj.org/readingroom/Countries/Estonia/Estonia.pdf.
3.04.2012 TLÜ Õigusakadeemia eraõiguse osakonna, Eesti Juristide Liidu Ettevõtlusjuristide Ühenduse, Tööandjate Keskliidu ning Transpordi- ja Teetööliste Ametiühingu korraldatud teoreetilis-praktiline lühikonverents: Kas kehtivad seadused soodustavad töötajate Eestist lahkumist? Sissejuhatav ettekanne. .
19.03.2010 Ettekanne Johannes Mihkelsoni Keskuse poolt organiseeritud seminaril „Uus töölepingu seadus – kas läbimurre või läbikukkumine? Töölepingu seadus ja paindlik turvalisus Eestis“ Euroopa Komisjoni kampaania “Decet Work, Decent Life” raames. Ettekande pealkiri "Paindlik turvalisus uues töölepingu seaduses.".
Eiki Nestor, Peep Peterson, Harri Taliga, Kadi Pärnits, Aare Kruuser, Liivi Pehk, Reet Laja, Kaja Toomsalu, Raivo Paavo, Merle Aro-Raal, Mariliis Proos, Jaan-Hendrik Toomel. Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat. Tallinn 2011. EL poolt kaasfinantseeritud projekt „PKK – Tööelu kvaliteedi parandamine praktilise kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle kasutusvõimaluste tutvustamise kaudu“. Taotleja: Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit. Partnerid: Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus. Kaasautor. Koostamisel õigusvaldkonna küsimuste eest vastutanud ekspert. .
2008 Ülikool Akadeemia Nord rahvusvaheline konverents “Changing World – New Challenges and Problems in Estonia”
Pre-conference seminar: “Quality assurance of private universities in Europe“
PhD candidate Aare Kruuser, University Nord. K. Jaak Roosaare, Juris Doctor, Law faculty of Nord University. Qualification System and Professional Standard as a part of Quality Insurance System in curricula development.
.
Rahvusvaheline konverents „Euroopa Liidu Läänemere strateegia ning aktuaalsed õigus- ja majandusküsimused, sealjuures maksejõuetuse valdkonnas“ 8.-9-11.2012Tallinnas. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ühisettekanne "Eesti täitemenetluse aktuaalsed probleemid ja arengusuunad". Mati Kadak, Sulev Lääne, Aare Kruuser, Jaan Lõõnik.
.
2012 - 2015 EL rahvusvahelise projekti "Piiriülene täitemenetluse töökeskkond" ekspert õigusküsimustes. .
 
 
Lisainfo
Mini-bio
Aare Kruuser, Member of the Board of the Company Lawyers Association of Estonian Lawyers Union; Member of the Assessment Committees for Legal Aid Assistants and Real Estate Brokers, an Expert in Estonian Subgroups of the Commission Expert group to act as "shadow" Strategic Configuration of the Horizon Europe Programme Committee, as well the former (alternate) expert in the company law audit working group from Estonian Lawyers Union; the ex-Member of the Professional Qualification Committee for Legal Advisors and ex-Sectoral Expert in OSKA Law Applied Research in recently completed projects, worked as a bailiff for a year before entering the university and as a criminal investigator for 5 years after graduating from the university. In 1991-1992 he was the head of the legal and development departments of the National Police Board. In 1990 - 1992 he trained police and border guard officers and took part in the establishment of the Estonian Academy of Security Sciences where he is still teaching in the Financial College. Since 1992, he has worked in different fields as a lawyer and manager as well as an adviser and counselor, mostly in private entrepreneurship as well in the public sector including the Association of Security Companies, the largest insurance companies in Estonia and the Ministry of Finances. In 1997, he started lecturing business and law related subjects. Since 2006 he has taught at the universities, among other subjects, society and law courses, company and commercial law courses, enforcement proceedings courses, bankruptcy proceedings courses, principles of criminal law and the criminal procedure. Starting from 2010 he is a lecturer in the Tallinn University School of Governance, Law and Society. 2011–2015 on the basis of an agreement concluded between Tallinn University and the Chamber, he practiced as a lawyer in the Estonian Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy. 2020-2021 he was the member of the training committee in the project Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, which trained lawyers from five EU countries. As a practicing lawyer, he advises trade and construction companies and consults and trains entrepreneurs in the preparation and realization of business plans.
Andmed on sisestatud 2020 seisuga peamiselt olulisemate tegevuste osas ajavahemikul 2003 - 2020. Info juhendatud tööde kohta on esitatud valikuliselt ega sisalda kõiki juhendatud töid.

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; TÄPSUSTUS: Riskijuhtimise õiguslik regulatsioon, teooria ja praktika
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; TÄPSUSTUS: Nõuetekohasuse tõendamise õiguslikud küsimused.
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS VALDKOND: S110 Õigusteadus ; TÄPSUSTUS: Avalikõigusliku sekkumise määr eraõiguse valdkonnas.
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS VALDKOND: S146 Tööõigus; TÄPSUSTUS: Tööõigus
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS VALDKOND: S144 Tööstus- ja kaubandusõigus; TÄPSUSTUS: Ettevõtluse õiguslik regulatsioon
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS VALDKOND: S110 Õigusteadus ; TÄPSUSTUS: Maksejõuetusmenetlus
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS VALDKOND: S111 Haldusõigus ; TÄPSUSTUS: Haridusõigus
 
 
Lisainfo
2012 - 2015 EL rahvusvaheline projekt "Piiriülese täitemenetluse töökeskkond" õigusekspert.
EL poolt kaasfinantseeritud projekt „PKK – Tööelu kvaliteedi parandamine praktilise kollektiivläbirääkimiste käsiraamatu väljaandmise ning selle kasutusvõimaluste tutvustamise kaudu“. Taotleja: Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit. Partnerid: Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus. 2010 - 2011. Käsiraamatu kaasautor. Õigusvaldkonna küsimuste eest vastutanud ekspert.
Norra finantsmehhanismi kaasfinantseeritud projekti "Väärtustades kolmepoolseid läbirääkimisi ja sektorileppeid Eestis" raames Innovation Norway inimväärse töö finantsmehhanismist kaasfinantseerimisel sektorilepete käsiraamatu koostamine. Projekti nr: 2012/113363. Projekti periood: 01.04.2013 - 31.08.2014. Taotleja: Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing. Parterid: Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit. Kaasautor (eelkõige sektorite kollektiivlepingute juriidilist alust selgitavates osades).
2003 - ... Eesti Juristide Liidu Ettevõtlusjuristide Ühenduse juhatuse liige
Eesti Juristide Liidu volikogu liige
Eesti Juristide Liidu õiguspoliitika toimkonna liige
Eesti Juristide Liidu kutsekomisjoni liige
Osalemine õigusloomes, sh arvamuse andmine õigusaktide eelnõude kohta
Õiguse ja ettevõtlusvaldkonna õppekavade arendustegevus
Juristi, projektijuhi, kinnisvaramaakleri jt kutsete kutsestandardite ja kutse andmise regulatsioonide väljatöötamine. Sh 2009 - 2011 programmi "Kutsete süsteemi arendamine" raames koostöös SA-ga Kutsekoda õigusnõuniku kutsestandardi välja töötamine; valdkonna tegevuste juhtimine töörühma juhina ja töös eksperdina osalemine.
Kaasatud Eesti omavalitsuspäevade korraldamisele. 2019. aastal 19.-20. septembril Pärnus teemal haridus, teadus ja ettevõtlus – tee tulevikku toimunud Eesti IV Omavalitsuspäeva ettevalmistusrühma liikmena kaasatud ettepanekute väljatöötamisele ja vormistamisele.
Eesti Juristide Liidu Eesti Ettevõtlusjuristide Ühenduse juhatuse liige.
2019.-2020. a. TLÜ ÜTI poolt soovitatud ekspert õiguse alavaldkonna ekspertkogus rakendusuuringus „Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele – siseturvalisus ja õigus: õigus“, mis on valminud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Prioriteetne suund 1: ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ ELi vahendite kasutamise eesmärgi 5: „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega“ meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine“ ehk OSKuste Arendamise koordinatsioonisüsteemi loomine (edaspidi OSKA) eesmärkide elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks.
2016-2019 Eesti Juristide Liidu poolt nimetatud asendusekspert ühinguõiguse revisjoni töörühmas.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2021
3.1.
2020
3.1.
2020
5.2.
2017
3.4.
2016
3.1.
2014
3.3.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
3.3.
2011
6.6.
2010
6.6.
2008
6.6.
2006
6.2.
2002
6.2.
2001
3.2.
2000
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1996
6.3.
1996
11.02.2022
31.10.1959
+372 503 7295
+372 6199 945
aare.kruuser@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Tallinn University School of Governance, Law and Society, Lecturer (1,00)
01.01.2012–30.09.2015   
The Estonian Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy, The Estonian Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy, lawyer (0,50)
15.01.2010–15.05.2010   
Rimess, RIMESS OÜ, senior lawyer (1,00)
2010–2015   
Tallinn University Law School, Tallinn University Law School, Lecturer (1,00)
2010–2013   
Tallinn University, Law School, Head of the Department of Private Law (0,20)
2006–2010   
University Nord, Lecturer (1,00)
2006–2008   
University Nord, Dean of the Faculty of Law (1,00)
 
 
Education
2005–2009   
University Academy NORD, doctoral studies
1987–1991   
University of Tartu, Faculty of Law, degree applicant, criminal law, forensics and criminal procedure
1979–1984   
Tartu State University, Faculty of Law, Lawyer (cum laude)
1975–1978   
Tallinn High School No 43 (Tallinn Technical High School)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Expert in Estonian Subgroups of the Commission Expert group to act as "shadow" Strategic Configuration of the Horizon Europe Programme Committee.
2019−...   
TKA20023 "Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law — TRAIL (1.05.2020−31.12.2021)", Member of the Training Committee
2006−...   
Member of the assessment committees to assess the competence of the applicant for a profession Legal Adviser, EstQF Level 7; Legal Aid Assistant, EstQF Level 5; Real Estate Broker, EstQF Level 5; Real Estate (Senior) Broker, EstQF Level 6
2003−...   
Company Lawyers Association of Estonian Lawyers Union, Member of the Board
2019−2020   
Member of the Organising Committee of 36th Estonian Jurisprudent Days.
2019−2020   
Expert in OSKA Study of Security and Law
2017−2018   
Member of the Organising Commettee of 35th Estonian Jurisprudent Days. Moderator of two workshops.
2016−2019   
Alternate expert in the company law audit working group from Estonian Lawyers Union
2015−2016   
Member of the Organising Committee of 34th Estonian Jurisprudent Days.
2013−2014   
Member of the Organising Committee of 33th Estonian Jurisprudent Days.
2011−2012   
Organiser and moderator of the conference "Are current laws encouraging employees to leave Estonia?", Tallinn (Estonia)
2011−2016   
Legal expertise for the Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy
2010−2010   
Moderator of the Johannes Mihkelson Center Seminar "New Employment Contract Law - A Breakthrough or a Failure? Employment Contract Law and Flexible Security in Estonia" in European Commission Program "Decent Work, Decent Life"
2007−2008   
Member of the Organising Committee of 30th Estonian Jurisprudent Days, Moderator of the workshop "Occupational Qualification of Lawyers"
1998−2016   
Participation in the process of development the rules and procedure for the awarding of occupational qualifications for lawyers, project managers, real estate broakers, for specialist in ensurance etc.
 
 
Creative work
2008. Aare Kruuser, K. Jaak Roosaare, Õnne Lepik. Restorative justice in Estonia (up to date until February 2008). Country information for European Forum for Restorative Justice. http://www.euforumrj.org/readingroom/Countries/Estonia/Estonia.pdf.
.
.
Handbook for barganing. Legal expert..
2008 University Academy Nord. Conference “Changing World – New Challenges and Problems in Estonia”
Pre-conference seminar: “Quality assurance of private universities in Europe“
PhD candidate Aare Kruuser, University Nord. K. Jaak Roosaare, Juris Doctor, Law faculty of Nord University. Qualification System and Professional Standard as a part of Quality Insurance System in curricula development.
.
International conference "The EU Strategy for the Baltic Sea Region and topical legal and economic issues, including insolvency". Tallin 8.-9-11.2012. Estonian Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy: Mati Kadak, Sulev Lääne, Aare Kruuser, Jaan Lõõnik. "Current Issues and Trends Regarding Enforcement Proceedings in Estonia.".
2012 - 2015 legal expert in the EU international project “Cross-Border Enforcement Proceeding Tool“..
 
 
Additional information
Mini-bio
Aare Kruuser, Member of the Board of the Company Lawyers Association of Estonian Lawyers Union; Member of the Assessment Committees for Legal Aid Assistants and Real Estate Brokers, an Expert in Estonian Subgroups of the Commission Expert group to act as "shadow" Strategic Configuration of the Horizon Europe Programme Committee, as well the former (alternate) expert in the company law audit working group from Estonian Lawyers Union; the ex-Member of the Professional Qualification Committee for Legal Advisors and ex-Sectoral Expert in OSKA Law Applied Research in recently completed projects, worked as a bailiff for a year before entering the university and as a criminal investigator for 5 years after graduating from the university. In 1991-1992 he was the head of the legal and development departments of the National Police Board. In 1990 - 1992 he trained police and border guard officers and took part in the establishment of the Estonian Academy of Security Sciences where he is still teaching in the Financial College. Since 1992, he has worked in different fields as a lawyer and manager as well as an adviser and counselor, mostly in private entrepreneurship as well in the public sector including the Association of Security Companies, the largest insurance companies in Estonia and the Ministry of Finances. In 1997, he started lecturing business and law related subjects. Since 2006 he has taught at the universities, among other subjects, society and law courses, company and commercial law courses, enforcement proceedings courses, bankruptcy proceedings courses, principles of criminal law and the criminal procedure. Starting from 2010 he is a lecturer in the Tallinn University School of Governance, Law and Society. 2011–2015 on the basis of an agreement concluded between Tallinn University and the Chamber, he practiced as a lawyer in the Estonian Chamber of Bailiffs and Trustees in Bankruptcy. 2020-2021 he was the member of the training committee in the project Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, which trained lawyers from five EU countries. As a practicing lawyer, he advises trade and construction companies and consults and trains entrepreneurs in the preparation and realization of business plans.
This data has been entered mainly about the most important activities in the period 2003 - 2020. Information about supervised works is provided selectively.

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; SPECIFICATION: Legal Regulation of Risk Management – Theory and Practice
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS RESEARCH FIELD: S110 Juridical sciences
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS RESEARCH FIELD: S146 Labour law ; SPECIFICATION: Labour Law
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS RESEARCH FIELD: S144 Industrial and commercial law ; SPECIFICATION: Legal and Ethical Issues in Entrepreneurship
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS RESEARCH FIELD: S110 Juridical sciences ; SPECIFICATION: Insolvency
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS RESEARCH FIELD: S111 Administrative law ; SPECIFICATION: Legal basis for the formation, functioning and development of the education system
 
 
Additional information
2012 - 2015 legal expert in the EU international project “Cross-Border Enforcement Proceeding Tool“.
Expert in Labour Law and Collective Agreement.
Expert in Labour Law and Collective Agreement.
Since 2003 Estonian Association of Lawyers, Association of Business Lawyers, Board member
Estonian Association of Lawyers, Council member
Estonian Association of Lawyers, member of legal policy commission
Estonian Association of Lawyers, member of professional qualification commission
Osalemine õigusloomes, sh arvamuse andmine õigusaktide eelnõude kohta
Õiguse ja ettevõtlusvaldkonna õppekavade arendustegevus
Development of project manager, company lawyer and other professional standards under the order placed by Vocational Reform Foundation as a manager and an expert. Incl. 2009-2011 in the programme for the development of the system of professional standards.
Kaasatud Eesti omavalitsuspäevade korraldamisele. 2019. aastal 19.-20. septembril Pärnus teemal haridus, teadus ja ettevõtlus – tee tulevikku toimunud Eesti IV Omavalitsuspäeva ettevalmistusrühma liikmena kaasatud ettepanekute väljatöötamisele ja vormistamisele.
Eesti Juristide Liidu Eesti Ettevõtlusjuristide Ühenduse juhatuse liige.
2019.-2020. a. TLÜ ÜTI poolt soovitatud ekspert õiguse alavaldkonna ekspertkogus rakendusuuringus „Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele – siseturvalisus ja õigus: õigus“, mis on valminud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Prioriteetne suund 1: ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ ELi vahendite kasutamise eesmärgi 5: „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega“ meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine“ ehk OSKuste Arendamise koordinatsioonisüsteemi loomine (edaspidi OSKA) eesmärkide elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks.
2016-2019 Eesti Juristide Liidu poolt nimetatud asendusekspert ühinguõiguse revisjoni töörühmas.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2021
3.1.
2020
3.1.
2020
5.2.
2017
3.4.
2016
3.1.
2014
3.3.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
3.3.
2011
6.6.
2010
6.6.
2008
6.6.
2006
6.2.
2002
6.2.
2001
3.2.
2000
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1996
6.3.
1996
11.02.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUKA/1261433. Õigusteadlaste Päevade "Kümme aastat õiguslõimet" korralduskomitees osalemine25.09.201302.10.2014Aare KruuserTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia0,00 EUR
MUUTKA20085A Kogumiku "5 aastat Eesti Omavalitsuspäeva. Ajaloost sündinud – teel tulevikku" koostamine ja omavalitsusepäeva korraldamine15.06.202031.12.2021Sulev LääneTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut26 399,33 EUR
1.2.2.1.TKA20023 Koolitu oma emakeeles: mitmekeelne rahvusvaheline koolitus Euroopa Liidu tsiviil- ja kaubandusõigusest 01.05.202031.12.2021Mart SusiTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut81 239,66 EUR (kogurahastus 477 127,69 EUR)
MUU5.1-1/499 (Nr 1/2011)Maksejõuetusõiguse analüüs ja arendustegevus õigusloomes18.11.201131.12.2016Aare KruuserTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia0,00 EUR
MUUKA/12714Õigusnõunik (tase 7) kutsestandardi väljatöötamine01.01.200931.05.2011Aare KruuserTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia0,00 EUR
MUUKA/13014Õigusnõuniku 7 taseme kutse andmise regulatsiooni väljatöötamine ja rakendamine Eesti Juristide Liidu kutsekomisjoni koosseisus01.01.200931.12.2016Ilmar SelgeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia0,00 EUR