7.03.1960
5532980
6202307
mart.roost@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
Osalemine IS alastes projektides firmas Comptuur (1996-2005).
2006–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Infosüsteemide õppetool, Teadur (1,00)
2005–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Infosüsteemide õppetool, Erakorraline teadur (1,00)
1991–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Infosüsteemide õppetool, Lektor (1,00)
1986–1991   
Tallinna Tehnikaülikool, insener (1,00)
1983–1986   
Tallinna Tehnikaülikool, nooremteadur (1,00)
 
 
Haridustee
2004–2007   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, doktorantuur
1999–2000   
Tallinna Tehnikalikool, infotehnoloogia teaduskond, magistrantuur, tehnikateaduste magister
1978–1983   
Tallinna Polütehniline Instituut, majandusteaduskond, infotöötluse eriala, majandusinsener

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; TÄPSUSTUS: infosüsteemide arendamine, analüüs ja disain, arendusmetoodika, evolutsioonilised/jätkusuutlikud infosüsteemid, isearendamine, arhitektuur, mustrid, teenused, strateegiline analüüs, äriarhitektuurid, objektorienteeritud modelleerimine, UML, metamodelleerimine, protsessitehnika, protsessikarkassid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 
 
Lisainfo
Tehnikateaduste magister informaatikas
TTÜ, 2000

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2009
3.1.
2007
3.5.
2007
3.1.
2005
1.2.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
3.1.
2001
6.7.
2000
5.2.
1999
3.4.
1998
5.2.
1996
6.3.
1994
6.3.
1994
5.04.2018
7.03.1960
5532980
6202307
mart.roost@ttu.ee

Career

Institutions and positions
Contract work to the spinn-off company Comptuur (1996-2005), mostly IS projects.
2006–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Information Systems, Researcher (1,00)
2005–2006   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Information Systems, Extraordinary Researcher (1,00)
1991–2005   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Information Systems, Lecturer (1,00)
1986–1991   
Tallinn University of Technology , engineer (1,00)
1983–1986   
Tallinn University of Technology , fellow researcher (1,00)
 
 
Education
2004–2007   
Tallinn University of Technology, Information Technology Department, Institute of Informatics, doctoral study
1999–2000   
Tallinn University of Technology, Information Technology Department, Institute of Informatics, master study
1978–1983   
Talinn Technical University, Faculty of Economy, speciality of information processing

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; SPECIFICATION: ,
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; SPECIFICATION: information systems development, analysis and design, development methodology, evolutionary/sustainable information systems, self-development, architecture, patterns, services, strategic analysis, business architectures, OO modeling, UML, metamodeling, process engineering, process frameworks
 
 
Additional information
MSc. in Informatics
Tallinn University of Technology, 2000

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2009
3.1.
2007
3.5.
2007
3.1.
2005
1.2.
2004
5.1.
2004
5.2.
2004
3.1.
2001
6.7.
2000
5.2.
1999
3.4.
1998
5.2.
1996
6.3.
1994
6.3.
1994
5.04.2018