Anne Burghardt

19.11.1975
anneburghardt@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–...    Luterlik Maailmaliit, Oikumeeniliste suhete sekretär (1,00)
2006–2012    EELK, Usuteaduse Instituut, Head of Curriculum Development at the Faculty of Theology (0,50)
2004–2012    EELK, Usuteaduse Instituut, kristliku kultuuriloo magistriõppekava juht (0,20)
 
 
Haridustee
2003–...    Erlangen-Nürnbergi Ülikool, teoloogia teaduskond, doktoriõpe; juh: prof.emer. Karl Christian Felmy, prof. Hacik Rafi Gazer
1999–2000    Berliini Humboldti Ülikooli usuteaduskond, magistriõpe
1999–2002    Tartu Ülikooli usuteaduskond (mag.theol. 2002)
1998–1999    Erlangen-Nürnbergi Ülikooli usuteaduskond, magistriõpe
1994–1998    Tartu Ülikooli usuteaduskond (bacc.theol.1998);
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...    Akadeemilise Teoloogia Selts (Eesti)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Alates 2003. aastast doktoriõpe Erlangeni Ülikooli usuteaduskonnas Saksamaal; dissertatsiooni teema: "Tunnipalve teoloogiline seletus Vene Õigeusu Kirikus", juh. prof.emer. Karl Christian Felmy, prof. Hacik Rafi Gazer
2004-2006 emapuhkus;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; PÕHISUUND: Idakiriku teoloogia ja liturgika
 
 
Lisainfo
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku dialoogikomisjoni liige (2006-...)
Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige (2011-...)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2017
6.8.
2016
3.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
3.4.
2014
5.2.
2014
1.3.
2013
4.2.
2013
6.6.
2013
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.2.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2009
6.7.
2009
1.3.
2007
6.7.
2007

Anne Burghardt

19.11.1975
anneburghardt@gmail.com

Career

Institution and occupation
2013–...    Lutheran World Federation, Secretary for Ecumenical Relations (1,00)
2006–2012    Institute of Theology of the EELC, Other staff (0,50)
2004–2012    Institute of Theology of the EELC, Head of MA curriculum Studies in Christian Culture (0,20)
 
 
Education
2003–...    University of Erlangen-Nürnberg, Faculty of Theology, PhD Studies; (sup) prof.emer. Karl Christian Felmy, prof. Hacik Rafi Gazer
1999–2000    Faculty of Theology, Berlin Humboldt University, Master`s Studies
1999–2002    University of Tartu, Faculty of Theology (mag.theol. 2002)
1998–1999    Erlangen-Nürnberg University, Faculty of Theology, Master`s Studies
1994–1998    Faculty of Theology University of Tartu (bacc.theol.1998)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...    Member of the Academic Society of Theology (Estonia)
 
 
Additional career information
Since 2003 PhD studies at the University of Erlangen in Germany (Departement of Theology): "Theological Expalantion of the Liturgy of Hours in the Russian Orthodox Church"; (sup) prof.emer. Karl Christian Felmy, prof. Hacik Rafi Gazer
2004-2006 Maternity Vacation;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; SPECIALITY: Theology of the Orthodox Church and Orthodox Liturgics
 
 
Additional information
Member of the Dialogue Commission of the Estonian Ev.-Luth. Church and the Estonian Apostolic Orthodox Church (2006-...)
Co-founder and member of the editorial board of the popular science web-magazine Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) (2011-...)

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2017
6.8.
2016
3.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
3.4.
2014
5.2.
2014
1.3.
2013
4.2.
2013
6.6.
2013
6.1.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.2.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2009
6.7.
2009
1.3.
2007
6.7.
2007