Marit Alas

23.05.1983
marit.alas@eki.ee
23.05.1983−15.06.2007 Vesiaid, Marit

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.12.2016–...    Eesti Keele Instituut, Assistent-nooremteadur (0,50)
02.02.2016–...    Tallinna Ülikool, Doktoriõppe arendusspetsialist (0,50)
02.02.2016–14.12.2016    Eesti Keele Instituut, Assistent (0,50)
2006–02.02.2016    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2012–...    Tallinna Ülikool, doktoriõpe, lingvistika
2014–2014    Rahvusvaheline onomastikakursus "Advancing Onomastic Research", korraldajateks Glasgow' Ülikooli ja Kopenhaageni Ülikooli doktorikoolid
2014–2014    Rahvusvaheline onomastikakursus "GIS for Onomasts", korraldajateks Glasgow' Ülikooli ja Kopenhaageni Ülikooli doktorikoolid
2005–2008    Tallinna Ülikool, magistriõpe, lingvistika
2002–2005    Tallinna Ülikool, bakalaureuseõpe, eesti filoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) liige
2005−...    Emakeele Seltsi liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
1. Konverentsiettekandeid:
13.–15.09.2016 Henry Sweet Society kollokvium 2016 "Onomastics and its History" (Cambridge, Suurbritannia), ettekanne "The Change in Use of Place Names in User-Specific and Situation-Specific Perspective"
01.–03.09.2015 The Third International Conference on Onomastics "Name and Naming. Conventional/Unconventional in Onomastics" (Baia Mare, Rumeenia), ettekanne "Changing practices in the usage of place names in two coastal areas in Estonia"
25.–29.08.2014 XXV rahvusvaheline onomastikakongress ICOS 2014 "Names and their Environment" (Glasgow, Suurbritannia), posterettekanne "The Changing of Place Name in North-Coast of Estonia"
07.–10.10.2013 Rahvusvaheline konverents "Trends in Toponymy 6" (Heidelberg, Saksamaa), posterettekanne "Estonian village names of German origin" (kaasautorid Tiina Laansalu, Marja Kallasmaa)
09.–11.05.2013 The Second International Conference on Onomastics "Name and Naming" (Baia Mare, Rumeenia), ettekanne "Intercultural influences in Estonian contemporary settlement names" (kaasautor Tiina Laansalu)


2. Kohanimekogumise välitöid:
2013, 2015 Vergi poolsaar, Lääne-Virumaa
2005 Leningradi oblast, Venemaa
2004, 2005, 2006, 2007 Pöide vald, Saaremaa
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Marit Alas, Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi stipendium
2008, Marit Alas, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi diplom magistriõppe üliõpilaste astmes
2008, Marit Alas, Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2007/2008 õppeaasta teadustööde üleülikoolilise konkursi II preemia
2008, Marit Alas, Eesti Teaduste Akadeemia teadustööde konkursil esimene auhind
2007, Marit Alas, Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi stipendium
2005, Marit Alas, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe astmes
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H370 Onomastika ; PÕHISUUND: Kohanimede muutumine
 
 
Lisainfo
humanitaarteaduse bakalaureuse kraad
Tallinna Ülikool, 2005

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2016
3.3.
2016
3.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
1.2.
2012
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2008
6.3.
2008

Marit Alas

23.05.1983
marit.alas@eki.ee
23.05.1983−15.06.2007 Vesiaid, Marit

Career

Institution and occupation
15.12.2016–...    Institute of the Estonian Language, Assistant - junior researcher (0,50)
02.02.2016–...    Tallinn University, Research administration development specialist (0,50)
02.02.2016–14.12.2016    Institute of the Estonian Language, Assistant (0,50)
2006–02.02.2016    Institute of the Estonian Language, Assistant (1,00)
 
 
Education
2012–...    Tallinn University, PhD Student, linguistics
2014–2014    International PhD-course "Advancing Onomastic Research", organized by the Copenhagen-Glasgow PhD Program
2014–2014    International PhD-course "GIS for Onomasts", organized by the Copenhagen-Glasgow PhD Program
2005–2008    Tallinn University, MA, linguistics
2002–2005    Tallinn University, BA, Estonian philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Member of International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
2005−...    Member of Emakeele Selts
 
 
Additional career information
1. Conference presentations:
13.–15.09.2016 Henry Sweet Society colloquium 2016 "Onomastics and its History" (Cambridge, United Kingdom), presentation "The Change in Use of Place Names in User-Specific and Situation-Specific Perspective"
01.–03.09.2015 The Third International Conference on Onomastics "Name and Naming. Conventional/Unconventional in Onomastics" (Baia Mare, Romania), presentation "Changing practices in the usage of place names in two coastal areas in Estonia"
25.–29.08.2014 XXV International Congress of Onomastic Sciences ICOS 2014 "Names and their Environment" (Glasgow, UK), poster presentation "The Changing of Place Name in North-Coast of Estonia"
07.–10.10.2013 International conference "Trends in Toponymy 6" (Heidelberg, Germany), poster presentation "Estonian village names of German origin" (co-authors Tiina Laansalu, Marja Kallasmaa)
09.–11.05.2013 The Second International Conference on Onomastics "Name and Naming" (Baia Mare, Romania), presentation "Intercultural influences in Estonian contemporary settlement names" (co-author Tiina Laansalu)


2. Fieldwork for collecting place names:
2013, 2015 Vergi peninsula, Lääne-Virumaa, Estonia
2004, 2005, 2006, 2007 Pöide parish, Saaremaa, Estonia
2005 Leningrad oblast, Russia;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Marit Alas, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2008, Marit Alas, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, Diploma for MA thesis
2008, Marit Alas, Tallinn University Contest for Young Scientists 2007/2008, II Prize for MA thesis
2008, Marit Alas, Estonian Academy of Sciences Contest for Young Scientists at university level, I Prize for MA thesis
2007, Marit Alas, Alfred Kordelin Foundation Scholarship
2005, Marit Alas, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, III Prize for BA thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H370 Onomastics ; SPECIALITY: Changing of Place Pames
 
 
Additional information
Academic degree
Tallinn University, 2005

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2016
3.3.
2016
3.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
1.2.
2012
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2008
6.3.
2008
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKKMEKKM14-358Eesti kohanimede etümoloogilise sõnaraamatu toimetamine01.01.201431.12.2015Peeter PällEesti Keele Instituut36 100,00 EUR
HLKHLK04-26Eesti murrete ja soome-ugri keelte heliarhiivi digitaliseerimine ja väljapanek Internetti01.01.200431.12.2008Meelis MihklaEesti Keele Instituut90 398,29 EUR
EKRMEKRM04-19Eesti murrete sõnaraamat01.01.200431.12.2008Mari KendlaEesti Keele Instituut215 829,63 EUR
EKKMEKKM16-431Eesti perekonnanimeraamat01.01.201631.12.2018Peeter PällEesti Keele Instituut11 000,00 EUR
SFSF0050037s10SÕNA JA MÕISTE EESTI SÕNAVARA JA KOHANIMEDE KUJUNEMISEL 01.01.201031.12.2014Urmas SutropEesti Keele Instituut396 284,88 EUR
MUUVärvi- ja kohanimed01.01.201531.12.2015Tiina Laansalu; Marit AlasEesti Keele Instituut0,00 EUR
  • Leitud 13 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Alas, Marit (2016). The Changes in Place Names on the Northern Coast of Estonia. In: Carole Hough, Daria Izdebska (Ed.). ‘Names and Their Environment’ Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014 (51−58). Glasgow : University of Glasgow.3.2.
Kallasmaa, Marja; Saar, Evar; Päll, Peeter; Joalaid, Marje; Kiristaja, Arvis; Ernits, Enn; Faster, Mariko; Puss, Fred; Laansalu, Tiina; Alas, Marit; Pall, Valdek; Blomqvist, Marianne; Kuslap, Marge; Šteingolde, Anželika; Pajusalu, Karl; Sutrop, Urmas (2016). Eesti kohanimeraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.3.
Alas, Marit (2016). Kohanimedest sotsio-onomastilisest küljest. Oma Keel (10−16).6.3.
Alas, Marit (2015). An overview of the place name systems of two coastal areas in Estonia. In: Oliviu Felecan (Ed.). Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming” Conventional / Unconventional in Onomastics (415−427). Cluj–Napoca : Editura Mega, Editura Argonaut.3.1.
Laansalu, Tiina; Alas, Marit; Kallasmaa, Marja (2014). Saksa juurtega asulanimed Eestis. Keel ja Kirjandus, 2, 125−133.1.1.
Alas, Marit (2014). The Changing of Place Names in Haljala Parish on North-Coast of Estonia. 100.5.2.
Laansalu, Tiina; Alas, Marit (2013). Intercultural influences in contemporary Estonian settlement names. In: Oliviu Felecan (Ed.). Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Baia Mare, May 9–11, 2013. (339−346).. Cluj–Napoca: Mega, Argonaut.3.1.
Alas, Marit (2012). Pöide valla kohanimede muutumine. Keel ja Kirjandus, 5, 360−372.1.2.
Alas, Marit (2009). Kohanimede muutumine Pöide vallas Saaremaal. Leelo Ansaar (Toim.). Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2007/2008. õppeaasta parimad teadustööd (68−73).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.3.2.
Alas, Marit (2009). Asulanimede muutumisest Pöide vallas Saaremaal. Anastassia Zabrodskaja (Toim.). Noored filoloogid. Emakeelepäev täis tarkuseteri (40−61).. Tallinna Ülikool: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Tallinna Ülikooli eesti filoloogia teadusliku üliõpilasseltsi toimetised; II).3.4.
Alas, Marit (2009). Change of Cultural and Natural Names in Pöide Parish (Saaremaa, Estonia). Names in Multilingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact, CD-ROM: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17-22. York University, Toronto, Canada. Ed. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre. Toronto, Canada: York University, 76−85.3.4.
Alas, Marit (2008). The Changing of Place Names in Pöide Parish, Saaremaa, Estonia. In: 23rd International Congress of Onomastic Sciences Congress Guide (16−16).23rd International Congress of Onomastic Sciences, Toronto, 17-22.08.08. Toronto: York University.5.2.
Alas, Marit (2008). Kohanime muutumine kui nimekasutaja vajadus. Oma Keel, 1, 37−43.6.3.