Szilard Toth

17.03.1970
740 1919
tothsz@t-online.hu
Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut / Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eesti keele lektoraat, Raekoja plats 2, Narva 20307. Uurimusteemad: soome-ugri keeleteadus, 17. saj. tartu kirjakeel, ungari ja eesti keel võõrkeelena, Baltikumi keelekontaktid, etümoloogia, fennougristika ajalugu, soome-ugri rahvaste folkloor, leksikograafia. Mail: stoth@ut.ee, toth@lanet.lv

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2007–...    Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele lektoraadi õppejõud
28.11.2016–03.12.2016    Rezekne Academy of Technologies, Külalislektor (1,00)
25.04.2016–30.04.2016    Rezekne Academy of Technologies, Külalislektor (1,00)
01.01.2014–31.12.2015    Narva Kutseõppekeskus, õpetaja
01.01.2012–31.12.2012    Läti Ülikool (Riia), ungari keele õpetaja
01.01.2012–31.12.2013    Eesti ja soome keele õpetaja (Altus Koolituskeskus, AS Dialoog)
01.01.2010–31.12.2012    Udmurdi Riikliku Ülikooli Kudõmkari filiaal (Venemaa), teaduslik praktikant (ungari keele õppejõud)
01.01.2010–31.12.2010    Permi Riiklik Kunsti- ja Kultuuriinstituut (Venemaa), külalislektor
01.01.2008–31.12.2008    Tartu Ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (FLEE), käsundusleping
01.01.2008–31.12.2008    Läti Ülikool (Riia), külalisteadur
01.01.2008–31.12.2008    Läti Ülikool (Riia), ungari keele õpetaja
01.01.2005–31.12.2006    Udmurdi Riiklik Ülikool, Ajakirjanduse teaduskond (Iževsk, Venemaa), ungari keele tunnitasuõpetaja
01.01.2004–31.12.2007    Udmurdi Riiklik Ülikool, Udmurdi filoloogia teaduskond (Iževsk, Venemaa), ungari keele lektor (Budapesti Balassi Instituudi välislähetus)
01.01.2004–31.12.2004    Läti Ülikool (Riia), ungari keele õpetaja
01.01.1998–31.12.2001    Tartu Ülikool, ungari keele ja kirjanduse erakorraline lektor (Budapesti Rahvusvahelise Hungaroloogia Keskuse välislähetus)
01.01.1997–31.12.1998    Budapest III Linnaosavalitsuse (Óbuda-Békásmegyer) Pedagoogikainstituut [Pedagógiai Szolgáltató Intézet], pedagoogika nõunik
01.01.1996–31.12.1998    Attila József University (Szeged, Hungary), Attila József nim. Ülikool (Szeged, Ungari), fennougristika õppetooli õppejõud (0,50)
01.01.1994–31.12.1996    Humboldt-Universität zu Berlin, Projekttutor ("Folklore und Schrifttum der finnisch-ugrischen Völker", "Das sprachliche Bild Europas")
01.01.1994–31.12.1995    Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften (Saksamaa), Studentische Hilfskraft kagueuroopa ajaloo õppetooli professori juures
01.01.1984–31.12.1988    statist, Nemzeti Színház (Rahvusteater, Budapest, Ungari)
 
 
Haridustee
20.02.2017–05.03.2017    Eesti Teaduste Akadeemia teadusvisiit Läti Teaduste Akadeemia juures
2015–2015    Eesti Teaduste Akadeemia teadusvisiit Läti Teaduste Akadeemia juures
2015–2015    Eesti Teaduste Akadeemia teadusvisiit Uppsala Ülikooli juures
2008–2008    Sorbi keele ja kultuuri suvekursuse stipendiaat (Sorbisches Institut; Bautzen, Saksamaa)
2007–2008    Tartu Ülikool, külalisdoktorant
2007–2008    Eesti Instituut (Tallinn), Estophiluse stipendiaat
2007–2007    Udmurdi Riikliku Ülikooli (Iževsk, Venemaa) keeleteaduse labori (Mežfakultetskaja učebno-naučnaja laboratorija lingvistiki) külalisteadur
2004–2004    Läti Ülikool (Riia), külalisdoktorant
2003–2004    Helga ja Helmut Einpauli mälestusfondi stipendiaat
2002–2003    Soros Supplementary Grant, stipendiaat
2002–2002    Estonian-Revelia Academic Fund, stipendiaat
2002–2002    Helsingi Ülikool, uurimusstipendium (nuori tutkija)
2001–2007    Tallinna Pedagoogikaülikool / Tallinna Ülikool, doktorant (eesti filoloogia)
1998–1998    Helsingi Ülikool ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, uurimusstipendium
1997–1997    Saksa keele ja kultuuri suvekursuse "Leipzig kommt" stipendiaat, Leipzigi Ülikool (Saksamaa)
1996–2002    Szegedi Ülikool (Ungari), doktorant (ugri ja samojeedi keeletaeadus)
1991–1995    Humboldt-Universität zu Berlin (Saksamaa), üliõpilane (soome-ugri ja germaani keeled)
1989–1989    Leningradi Riiklik Ülikool, vahetusõpilane (vene keel võõrkeelena)
1988–1996    ELTE (Eötvös Loránd nim. Ülikool), üliõpilane (Budapest, Ungari; ungari, vene ja soome-ugri filoloogia)
1987–1987    Leningradi Herzeni nim. Pedagoogikakõrgkool, vene keele suvekursuse stipendiaat
1976–1988    Budapesti Mihály Fazekas nim. Põhikool ja Gümnaasium, õpilane
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    Ajakirja „Ежегодник финно-угорских исследований” (Iževsk, Venemaa) toimetusnõukogu liige
2002−...    Emakeele Seltsi liige
1994−...    Soome-Ugri Seltsi (Suomalais-Ugrilanen Seura / Société Finno-Ougrienne, Helsingi) liige
2017−2017    Mikael Agricola päeva konverentsi korraldustoimkonna esimees Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
2017−2017    eksamikomisjoni liige, eesti keele C1 taseme siseeksam, TÜ Narva kolledž
2016−2016    Konverentsi "Uralo-indogermanica II" korraldustoimkonna sekretär Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
2016−2016    Mikael Agricola päeva konverentsi toimkonna sekretär Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
2015−2015    Mikael Agricola päeva seminari korraldaja Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
2015−2015    Konverentsi "Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes III" korraldustoimkonna eesistuja, Tartu Ülikooli Narva Kolledž
2014−2014    Mikael Agricola päeva seminari korraldaja Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
2014−2014    Konverentside "Uralo-indogermanica" ning "Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes II" korraldustoimkonna eesistuja
2013−2013    Mikael Agricola päeva seminari korraldaja Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
2013−2013    Seminari "Eesti leksikograafia minevik ja olevik" korraldaja (Koolituskeskuse Dialoog Narva esinduses)
2013−2013    Ungari kirjanik Géza Gárdonyi 150. sünnipäevale pühendatud teadusliku konverentsi „Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes" korraldaja Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
2012−2012    Tedausliku konverentsi "Локальные истории как отражение всеобщности социума" (Kudõmkar) toimkonna liige
2012−2012    Soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressi (Siófok, Ungari, 5-7.09.2012) Ungari delegatsiooni liige
2011−2011    Projekti "Ferenc Liszti aasta Venemaal" juht
2011−2011    Hõimukontserdi "Финно-угорский вечер: фольклор и культура современной мультикультурной России" korraldaja (Moskva Ungari kultuurikeskus)
2010−2011    Hõimupäeva korraldaja (Udmurdi Riikliku Ülikooli Kudõmkari filiaal, Venemaa)
2006−2007    Tõlkeprojekti "Friedrich Dürrenmatt: Füüsikud" juht, Udmurdi Riiklik Ülikool (Iževsk, Venemaa; tõlkija: Larissa Širobokova)
2005−2009    Tõlkeprojekti "Attila József'i luuled" juht, Udmurdi Riiklik Ülikool (Iževsk, Venemaa)
2001−2001    Dorpater Dozentenabend'i (Tartu Ülikooli välismaalastest õppejõudude klubi) taasasutaja
1996−1998    Ajakirja "Finnugor Világ" (Szeged - Érd, Ungari) asutaja ja peatoimetaja

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
4.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.2.
2016
3.5.
2016
4.2.
2016
4.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
6.9.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.8.
2012
1.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.8.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
Tóth, Szilárd (2010). . Keel ja Kirjandus, LIII (3), 211−218.
3.4.
2010
6.1.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.5.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
1.3.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.5.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.6.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.6.
2005
6.3.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.7.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.3.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
6.6.
1998
1.3.
1997
3.2.
1997
4.1.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1996
6.6.
1996
6.6.
1996
6.6.
1996
6.6.
1996
6.6.
1995
3.2.
1994

Szilard Toth

17.03.1970
740 1919
tothsz@t-online.hu
University of Tartu Narva College, Raekoja plats 2, Narva 20307. Research Fields: Finno-Ugristics, Tartu Literary Language of the 17th Century, Hungarian and Estonian as Second Languages, Language Contacts of the Circum-Baltic Area, Etymology, History of the Finnougristics, Folklore of the Finno-Ugric Peoples, Lexicography. E-mail: stoth@ut.ee, toth@lanet.lv

Career

Institution and occupation
01.01.2007–...    Narva College of University of Tartu (Estonia), Lecturer of Estonian Linguistics
28.11.2016–03.12.2016    Rezekne Academy of Technologies, Visiting Lecturer (1,00)
25.04.2016–30.04.2016    Rezekne Academy of Technologies, Visiting Lecturer (1,00)
01.01.2014–31.12.2015    Narva Vocational Training Centre, teacher
01.01.2012–31.12.2012    University of Latvia (Riga), Hungarian Lecturer
01.01.2012–31.12.2013    Estonian and Finnish teacher (Altus Koolituskeskus, AS Dialoog)
01.01.2010–31.12.2012    Udmurt State University, Kudymkar College (Perm Krai, Russia), Research Practicant (Hungarian Lecturer)
01.01.2010–31.12.2010    Perm State Institute for Arts and Culture (Russia), Guest Lecturer
01.01.2008–31.12.2008    University of Tartu, Institute of Estonian and General Linguistics (Estonia), Research contract
01.01.2008–31.12.2008    University of Latvia (Riga), Visiting Research Fellow
01.01.2008–31.12.2008    University of Latvia (Riga), Hungarian Lecturer
01.01.2005–31.12.2006    Udmurt State University, Faculty of Journalism (Izhevsk, Russia), Hungarian Lecturer
01.01.2004–31.12.2007    Udmurt State University, Faculty of Udmurt Philology (Izhevsk, Russia), Hungarian Lecturer
01.01.2004–31.12.2004    University of Latvia (Riga), Hungarian Lecturer
01.01.1998–31.12.2001    University of Tartu (Estonia), Hungarian Lecturer
01.01.1997–31.12.1998    Institute of Pedagogical Services, Budapest III District (Óbuda-Békásmegyer), pedagogical adviser
01.01.1996–31.12.1998    Attila József University (Szeged, Hungary), Attila József University (Szeged, Hungary), Lecturer in Fenno-Ugric Studies (0,50)
01.01.1994–31.12.1996    Humboldt-Universität zu Berlin (Germany), Projekttutor ("Folklore und Schrifttum der finnisch-ugrischen Völker", "Das sprachliche Bild Europas")
01.01.1994–31.12.1995    Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften (Germany), student assistant (Studentische Hilfskraft)
01.01.1984–31.12.1988    background actor, National Theatre (Budapest, Hungary)
 
 
Education
20.02.2017–05.03.2017    Visiting Research Fellow of the Estonian Academy of Sciences in the Latvian Academy of Sciences
2015–2015    Visiting Research Fellow of the Estonian Academy of Sciences in the Latvian Academy of Sciences
2015–2015    Visiting Research Fellow of the Estonian Academy of Sciences in the University of Uppsala
2008–2008    Summer Course of Sorbian Language and Culture (Sorbisches Institut; Bautzen, Germany)
2007–2008    University of Tartu (Estonia), Exchange PhD Student
2007–2008    Estonian Institute (Tallinn, Estonia), scholarship "Estophilus"
2007–2007    Udmurt State University, Laboratory of Linguistics (Izhevsk, Russia), Visiting Research Fellow
2004–2004    University of Latvia (Riga), Exchange PhD Student
2003–2004    Helga and Helmut Einpaul Memorial Foundation, scientific scholarship
2002–2003    Soros Supplementary Grant
2002–2002    Estonian-Revelia Academic Fund, scholarship
2002–2002    Helsinki University (Finland), scientific scholarship (Young Researcher)
2001–2007    Tallinn University (Estonia), PhD Studies (Estonian Language)
1998–1998    Helsinki University, Research Institute for the Languages of Finland, scientific scholarship
1997–1997    Summer Course of German Language and Culture "Leipzig kommt", Leipzig University (Germany)
1996–2002    Szeged University (Hungary), PhD Studies (Ugric and Samoyedic Languages)
1991–1995    Humboldt University of Berlin (Germany), Student of Finno-Ugric and Germanic Languages
1989–1989    Leningrad State University (Leningrad, Soviet Union), Exchange Student (Russian Language)
1988–1996    Eötvös Loránd University (Budapest, Hungary), Hungarian, Russian, Finno-Ugric Languages
1987–1987    State Herzen Pedagogical College (Leningrad, Soviet Union), Summer School of Russian Language
1976–1988    Elementary and High School "Mihály Fazekas", Budapest (Hungary)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    Member of the Editorial Board of the journal „Ежегодник финно-угорских исследований” (Izhevsk, Russia)
2002−...    Member of the Estonian Mother Tongue Society (Tallinn, Estonia)
1994−...    Member of the Finno-Ugrian Society (Suomalais-Ugrilanen Seura / Société Finno-Ougrienne, Helsinki)
2017−2017    Chair of the Organizing Committee of the Day of Agricola Conference, Narva College of University of Tartu (Estonia)
2017−2017    C1 level language exam, member of examination board, Narva College of University of Tartu (Estonia)
2016−2016    2nd Conference "Uralo-indogermanica", Secretary of Committee, Narva College of University of Tartu (Estonia)
2016−2016    Day of Agricola Conference, Secretary of Committee, Narva College of University of Tartu (Estonia)
2015−2015    Organizer of the Day of the Finnish language, Narva College of University of Tartu (Estonia)
2015−2015    3rd Conference „The Concept of freedom in the literature of Eastern Europe” , Chairman of Committee, Narva College of University of Tartu (Estonia)
2014−2014    Organizer of the Day of the Finnish language, Narva College of University of Tartu (Estonia)
2014−2014    2nd Conference „The Concept of freedom in the literature of Eastern Europe” , "Uralo-indogermanica", Chairman of Committees
2013−2013    Organizer of the Day of the Finnish language, Narva College of University of Tartu (Estonia)
2013−2013    Organizer of the scientific seminar "Past and Present of the Estonian Lexicography" (Training Centre Dialoog, Narva)
2013−2013    Organizer of the scientific conference "Concept of freedom in the literatures of Eastern Europe"
2012−2012    Member of Organizing Committee of the Conference "Локальные истории как отражение всеобщности социума" (Kudymkar)
2012−2012    The 6th World Congress of Finno-Ugric Peoples (Siófok, Hungary, September 5-7, 2012), delegation member
2011−2011    Head of the project "Liszt Year in Russia"
2011−2011    Organizer of the Concert "Финно-угорский вечер: фольклор и культура современной мультикультурной России" (Moscow)
2010−2011    Organizer of the Day of Finno-Ugric Peoples (Udmurt State University, Kudymkar College, Russia)
2006−2007    Head of the Translation Project "Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker", Udmurt State University (Izhevsk, Russia; translator: Larisa Shirobokova)
2005−2009    Head of the Translation Project "Attila Jozsef's Poems", Udmurt State University (Izhevsk, Russia)
2001−2001    Founder of "Dorpater Dozentenabend" (club for foreign staff at the University of Tartu)
1996−1998    Founder and editor-in-chief of the journal "Finnugor Világ" (Szeged - Érd, Hungary)

Publications

Category
Year
Publication
 
4.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.2.
2016
3.5.
2016
4.2.
2016
4.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
6.9.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.8.
2012
1.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.8.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
Tóth, Szilárd (2010). . Keel ja Kirjandus, LIII (3), 211−218.
3.4.
2010
6.1.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.5.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
1.3.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.5.
2007
6.6.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.6.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.6.
2005
6.3.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.7.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.3.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
6.6.
1999
3.2.
1998
3.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
3.4.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
6.6.
1998
1.3.
1997
3.2.
1997
4.1.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1996
6.6.
1996
6.6.
1996
6.6.
1996
6.6.
1996
6.6.
1995
3.2.
1994
  • Leitud 128 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Toth, Szilard Tibor; Burdakova, Olga (2017). Folklore and Written Traditions of the Finno-Ugric Peoples II: Abstracts of the 5th Day of Agricola Conference. Tartu Ülikooli Narva Kolledž.4.2.
TÓTH, Szilárd Tibor (2017). A nyelvi tájkép kutatása mint a magyar-balti finn összevetések újabb perspektívája. Kaukovertailuja/Kaugvõrdlusi 2017: Kaukovertailuja/Kaugvõrdlusi 2017, Budapest, 26–27.05.2017. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1−2.5.2.
Toth, Szilard (2017). Kingissepast Tokkari Landini: läänemeresoome substraadist Leningradi oblasti keelemaastikul. Foklore and Written Traditions of the Finno-Ugric Peoples II: Abstracts of the 5th Day of Agricola Conference. Toim. Toth, Szilard Tibor. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 16−17.5.2.
Tóth, Szilárd Tibor (2017). Ojārs Bušs (1944-2017) as a Language Planner: The Case of Russian субгерманизм. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference VĀRDS UN TEKSTS / International Scientific Conference WORD AND TEXT to commemorate the 144nd anniversary of academician Jānis Endzelīns / TĒZES / ABSTRACTS. Ed. Ilga Jansone et al. Rīga: Latvijas Universitāte, 38−39.5.2.
Tóth, Szilárd Tibor (2016). ЕЩЁ РАЗ К ВОПРОСУ ОПОСРЕДОВАННЫХ ВЕНГЕРИЗМОВ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА – ЛАТГАЛЬСКОЕ KUNTUŽI. Via Latgalica, VIII, 30−36.1.2.
Tóth, Szilárd Tibor (2016). Ещё раз к вопросу опосредованных венгеризмов латышского языка – латгальск. kuntuži. 9. starptautiskā latgalistikas konference, Rēzeknē, 30.11-1.12.2016. Rēzekne: Rezekne Academy of Technologies, 1.3.5.
Toth, Szilard Tibor; Trubok, Enda (2016). Folklore and Written Traditions of the Finno-Ugric Peoples: Abstracts of the Day of Agricola Conference. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž.4.2.
Tóth, Szilárd Tibor (2016). Folklore and Written Traditions of the Finno-Ugric Peoples: Abstracts of the Day of Agricola Conference. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž.4.2.
Tóth, Szilárd Tibor (2016). URALO-INDOGERMANICA II: ABSTRACTS. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž.4.2.
Toth, Szilard (2016). Soome keel tänapäeva Narvas. Konvõrents 20 LÄÄNEMERESOOME SÜGISKONVERENTSI VÕRUS: Teesivihik. Võro Instituut, 28−29.5.2.
Toth, Szilard (2016). Ungāru cilmes personvārdi latviešu valodā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference SUGASVĀRDI UN ĪPAŠVĀRDI VALODĀ UN VALODNIECĪBĀ. International Scientific Conference COMMON NOUNS AND PROPER NAMES IN LANGUAGE AND LINGUISTICS to commemorate the 143rd anniversary of academician Jānis Endzelīns. TĒZES / ABSTRACTS: International Scientific Conference COMMON NOUNS AND PROPER NAMES IN LANGUAGE AND LINGUISTICS to commemorate the 143rd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Rīga: Latvijas Universitāte, 38−41.5.2.
Тот, Силард (2016). Между государственным языком и языком меньшинства. Заметки о лингвистическом ландшафте приграничных городов на примере словацкого Комарно и эстонской Нарвы. Folklore and Written Traditions of the Finno-Ugric Peoples: Abstracts of the Day of Agricola Conference. Toim. Szilárd Tibor Tóth. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 39−40.5.2.
Tóth, Szilárd Tibor (2016). Роль русского и местных финно-угорских языков в лингвистическом ландшафте на примере Ижевска и Кудымкара. URALO-INDOGERMANICA II: ABSTRACTS. Toim. Tóth, Szilárd Tibor. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 50−51.5.2.
Tóth, Szilárd Tibor (2016). Keelekeskkonna ja polüglottide müstifitseerimisest. Sirp. Eesti Kultuurileht, 22 (3592), Keele Infoleht nr 36 (38), 4.6.3.
Gecse, Géza; Tóth, Szilárd (2016). Nyelvművelők összefogása. E-nyelv Magazin.6.3.
Тот, Силард (2015). Заметки об исчезающей тартуской письменности пятого периода эстонского литературного языка (1857–1905 гг.). Ежегодник финно-угорских исследований, 2, 41−49.1.2.
Ишмуратов, А. В.; Кириллова, Р. В.; Тот, С. (2015). Ежегодник финно-угорских исследований. In: .. Ижевск: УдмГУ.4.1.
Ишмуратов, А. В.; Кириллова, Р. В.; Тот, С. (2015). Ежегодник финно-угорских исследований но. 3 2015. In: Ежегодник финно-угорских исследований.. 4.1.
Toth, Szilard Tibor; Burdakova, O.; Nõmm, J.; Trubok, E. (2015). Vabaduse kontsept Ida-Euroopa kirjandustes = Концепт свободы в литературах Восточной Европы = The concept of freedom in the literatures of Eastern Europe : Teesid = Тезисы = Abstracts. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž.4.2.
Tóth, Szilárd Tibor (2015). Kudõmkarist Kingissepani: Viktor Fedossejevi loomingust. ABSTRACTS XXXI. International Finno-Ugric Students᾽ Conference 15.04.2015-18.04.2015 Pécs. Toim. Eszter Pálfy, Eszter Vitéz, Eszter Vörös. Pécs: Reguly Társaság, 108−109.5.2.
Tóth, Szilárd (2015). Veszprém és Iszkaszentgyörgy közösen lesz finnugor kulturális főváros. 6.6.
Toth, Szilard (2015). Eesti hungaroloogia salapärase korüfee virtuaalsest komeedist. Keel ja Kirjandus, LVIII (11), 811−813.6.9.
Tóth, Szilárd (2014). Väärikas mälestusmärk tartu keelele. Keel ja Kirjandus, LVII (4), 317−319.1.2.
Тот, Силард (2014). Заметки о гастрономических интернационализмах финно-угорского происхождения: штрихи кулинарной лингвистики. Вопросы уралистики 2014. Научный альманах (515−519).. Sankt-Peterburg: Нестор.3.2.
Тот, Силард (2014). В Кудымкаре состоится юбилей А. Е. Коньшина. Попов, А. А.. Локальные истории как часть всеобщности социума: Материалы научно-практической конференции (16). Пермь: КГАОУ Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей Пермского края.3.4.