Jelena Ariva

jelena.ariva@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Nooremteadur (0,50)
01.10.2014–19.12.2014    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, töövõtuleping (1,00)
04.04.2011–14.06.2013    Päästeamet, personali ja asjaajamise osakonna personaliarvestuse talituse juhtivspetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2015–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, põllumajandus, doktoriõpe
01.09.2011–20.06.2014    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, ökonoomika ja ettevõtlus, MA (cum laude)
01.09.2006–17.06.2011    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, majandusarvestus ja finantsjuhtimine, BA ((juh) Liis Oper, Rohtsest biomassist toodetava energia toorme transpordi- ja töötlemiskulude kalkuleerimine)
01.09.2000–22.08.2005    Tartu Ülikool, bioloogia-geograafiateaduskond, biokeemia, biofüüsika, BSc ((juh) Agu Laisk, Valguse mõju õhulõhede avatusele taimelehes)

Jelena Ariva

jelena.ariva@emu.ee

Career

Institution and occupation
2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Junior Researcher (0,50)
01.10.2014–19.12.2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, employment contract (1,00)
04.04.2011–14.06.2013    Estonian Rescue Board, department of human resources management, leading specialist (1,00)
 
 
Education
01.09.2015–...    Estonian University of Life Sciences, Doctoral Studies in Agricultural Sciences
01.09.2011–20.06.2014    Estonian University of Life Sciences, MA studies in Economics and Entrepreneurship
01.09.2006–17.06.2011    Estonian University of Life Sciences, BA studies in Accounting and Financial Management
01.09.2000–22.08.2005    Tartu University, BSc in Biochemistry, Biophysics