22.06.1976
6199833
jaanus.terasmaa@tlu.ee
Ökoloogia Keskuse juhataja, järvede töörühma juht, vanemteadur. Peamisteks uurimissuundadeks on põhja- ja pinnavee vahelised seosed, põhjaveest mõjutatud ökosüsteemid ja veekogude ökosüsteemiteenused.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.11.2018–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Juhataja
2017–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Vanemteadur (0,80)
01.09.2015–2017   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Vanemteadur (0,75)
01.06.2012–30.05.2018   
Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz, Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus, ekspert-spetsialist (0,20)
2011–2015   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Vanemteadur (0,75)
2010–01.09.2015   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Keskkonnauuringute osakond, Osakonnajuhataja (0,10)
2006–2011   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Keskkonnauuringute osakond, Vanemteadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2006   
TPÜ Ökoloogia Instituut, teadur
01.01.2001–31.12.2001   
TPÜ Ökoloogia Instituut, assistent
01.01.1998–31.12.2001   
TPÜ Ökoloogia Instituut, insener
01.01.1997–31.12.1997   
Tallinna Pedagoogikaülikool, vanemlaborant
 
 
Haridustee
01.09.2001–14.06.2005   
Tallinna Ülikool, ökoloogia Ph.D. ökoloogias
01.09.1999–01.06.2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool, M.Sc. geoökoloogias
01.09.1994–01.06.1999   
Tallinna Pedagoogikaülikool, matemaatika- loodusteaduskond, geökoloog-keskkonnaspetsialist, B.Sc. geoökoloogias
01.09.1991–01.06.1994   
Rapla Vesiroosi Gümnaasium, bioloogia klass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
TLÜ Eetikakomitee liige
2018−...   
TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi nõukogu liige
2013−...   
Tallinna Ülikooli Arengu- ja Koostööfondi nõukogu liige
2003−...   
Eesti Geograafia Seltsi liige
2010−2015   
TLÜ Ökoloogia Instituut, teadusnõukogu liige
2009−2015   
Tallinna Ülikooli loodusteaduste valdkonna nõukogu liige
2008−2014   
Tallinna Ülikooli SPINNER programmi juhtkomitee liige
2007−2007   
Eesti Geograafia Seltis Noorteklubi juht
2004−2008   
Tallinna Ülikooli SPINNO programmi juhtkomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Jaanus Terasmaa, TLü preemia parima loodusteaduste alase artikli eest 2013: (Natural and human-induced environmental changes in Eastern Europe during the Holocene:a multi-proxy palaeolimnological study of a small Latvian lake in a humid temperate zone. Journal of Paleolimnology, 49 (4), 663−678)
2008, Jaanus Terasmaa, TLU preemia parima loodusteaduste alase artiklite eest 2007. aastal (Changes in lake sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia)
2005, Jaanus Terasmaa, Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkursi I preemia doktoritöö "Seston fluxes and sedimentation dynamics in small Estonian lakes" eest
2001, Jaanus Terasmaa, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkursi I preemia magistritöö "Morfomeetriliste parameetrite mõju sette kujunemisele mõningates Eesti väikejärvedes" eest
2000, Jaanus Terasmaa, Haridusministeeriumi diplom teadustöö "Ruusmäe järve fosforibilanss aastatel 1964-1996: modelleerimine ja verifikatsioon" eest Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
1998, Jaanus Terasmaa, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkursi I preemia kursusetöö "Maakasutus ja inimmõjud Ruusmäe järve valgalal 20. sajandil" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S240 Linna ja maa planeerimine; TÄPSUSTUS: Ökosüsteemiteenused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; TÄPSUSTUS: Paleoökoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: Sedimentoloogia, paleolimnoloogia, -geograafia,
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia
 
 
Lisainfo
Põhisuunad: Limnoloogia, sedimentoloogia, paleolimnoloogia, hüdroloogia, hüdrobioloogia, ökohüdroloogia, hüdrogeoloogia.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.4.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
2.5.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
6.3.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
4.2.
2004
1.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
2.2.
2001
1.2.
1999
20.02.2020
22.06.1976
6199833
jaanus.terasmaa@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.11.2018–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Director
2017–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Senior Researcher (0,80)
01.09.2015–2017   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Senior Researcher (0,75)
01.06.2012–30.05.2018   
Tallinn University, Haapsalu College , The Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation, Mud Products Development Laboratory Expert-Specialist (0,20)
2011–2015   
Tallinn University, Institute of Ecology, Senior Researcher (0,75)
2010–01.09.2015   
Tallinn University, Institute of Ecology, Department of Environmental Research, Head of department (0,10)
2006–2011   
Tallinn University, Institute of Ecology, Department of Environmental Research, Senior Researcher (1,00)
01.01.2001–31.12.2006   
Institute of Ecology at TPU, research assoc.
01.01.2001–31.12.2001   
Institute of Ecology at TPU, technician
01.01.1998–31.12.2001   
Institute of Ecology at TPU, technician
01.01.1997–31.12.1997   
Tallinn Pedagogical University, laboratory assistant
 
 
Education
01.09.2001–14.06.2005   
Tallinn University, Ph.D. (ecology)
01.09.1999–01.06.2001   
Tallinn Pedagogical University, M.Sc. (geoecology)
01.09.1994–01.06.1999   
Tallinn Pedagogical University, B.Sc. (geoecology)
01.09.1991–01.06.1994   
Rapla Vesiroosi Gümnaasium, bioloogia klass
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of the TU Committee of Ethics
2018−...   
Member of the TU School of Natural Sciences and Health committee
2013−...   
TU Development and Cooperation Fund, council member
2003−...   
Member of Estonian Geographical Society
2010−2015   
TU Institute of ecology, council member
2009−2015   
Tallinn University, member of Council of Natural Sciences
2008−2014   
Member of Tallinn University SPINNER programm steering committee
2007−2007   
Leader of Estonian Geographical Society Youth Club
2004−2008   
Member of Tallinn University SPINNO programm steering committee

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Jaanus Terasmaa, Reward from Tallinn University: best scientific article in natural sciences 2013 (Natural and human-induced environmental changes in Eastern Europe during the Holocene:a multi-proxy palaeolimnological study of a small Latvian lake in a humid temperate zone. Journal of Paleolimnology, 49 (4), 663−678)
2008, Jaanus Terasmaa, Reward from Tallinn University: best scientific article in natural sciences 2007 (Changes in lake sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia)
2005, Jaanus Terasmaa, I prize of Tallinn Pedagogical University students research competition. PhD thesis "Seston fluxes and sedimentation dynamics in small Estonian lakes"
2001, Jaanus Terasmaa, I prize of Tallinn Pedagogical University students research competition. Master thesis "Influence of morhpometric charcteristics to sediment accumulation in small Estonian lakes"
2000, Jaanus Terasmaa, Diploma of Ministry of Education for research paper "The phosphorus balance of Lake Ruusmäe in 1964-1996: modelling and verification" Estonian students research competition
1998, Jaanus Terasmaa, I prize of Tallinn Pedagogical University students research competition. Course paper "Land use and human impact in the catchment area of Lake Ruusmäe"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; CERCS CLASSIFICATION: S240 Town and country planning ; SPECIFICATION: Ecosystem services
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIFICATION: Paleoecology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S281 Computer-assisted education
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIFICATION: Sedimentology, palaeolimnology
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P510 Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology
 
 
Additional information

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.4.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
2.5.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
6.3.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
4.2.
2004
1.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
2.2.
2001
1.2.
1999
20.02.2020