Atko-Sulhan Remmel

9.06.1975
atko.remmel@ut.ee
http://ut-ee.academia.edu/AtkoRemmel

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...    Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kultuuriuuringute teadur (0,25)
01.03.2016–07.11.2016    Tbilisi Ivane Javakhishvili State University, Külalisteadur (1,00)
2013–2016    Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Usuteaduskond, Teadur (0,50)
2011–2012    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Teadur (0,20)
 
 
Haridustee
2015–2015    Intensiivkursus Methodological Approaches to the Study of Religion. Kent University, GB
2012–2012    Fulbrighti Ameerika-õpingute Instituut - Religioon Ameerika Ühendriikides: pluralism ja koht ühiskonnas (UCSB)
2005–2011    Tartu Ülikool, teoloogiateaduskond, doktoriõpe
2004–2005    Tartu Ülikool, teoloogiateaduskond, õpetajakoolitus, religiooniõpetuse õpetaja
2001–2004    Tartu Ülikool, teoloogiateaduskond, magister theologiae
1996–2001    Tartu Ülikool, teoloogiateaduskond, baccalaureus artium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    International Society for Historians of Atheism, Secularism, and Humanism, liige
2014−...    Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, juhatuse liige 2016-
2013−...    Nonreligion and Secularity Research Network (NSRN), liige
2012−...    Teaduse ja Religiooni Kolleegium
2009−...    Religiooniõpetuse olümpiaadi kolleegium, liige, esimees (2013)
2006−...    International Network for Baltic Church Historians
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2017-2019 teadusprojekt "The Relocation of Transcendence: Silence and the sacred nature of the seculars" (projekti juhtorganisatsioon: Södertörn University, Sweden), teadur;
2017-2018 rahvusteaduste baasfinantseerimine, grant nr PHVUS17929, asutus: Tartu Ülikool, projekti juht;
2016-2023 Eesti-uuringute tippkeskus (projekti juht: Eesti Kirjandusmuuseum, https://www.folklore.ee/CEES/?id=5), assotsieerunud liige;
2011-2015 Kultuuriteooria tippkeskus, religiooniuuringute uurimisgrupp (https://www.ut.ee/CECT/index.html), teadur;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Atko-Sulhan Remmel, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme Fellowship (EU-PREACC) Gruusias, Tbilisi Riiklikus Ülikoolis (2016, veebr-nov)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia ; PÕHISUUND: Uurimishuvid on seotud rahvusluse ja (mitte)religiooni omavaheliste seostega, Nõukogude perioodi religioonivastase poliitika ja selle mõjuga usuelule, religiooni ja mittereligioossuse rolliga Eesti kultuuris, tänapäevase religioossuse arengute ja uurimise meetoditega.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
3.1.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
2.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
2.3.
2011
4.2.
2011
1.2.
2010
3.5.
2010
2.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
1.2.
2008
6.6.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004

Atko-Sulhan Remmel

9.06.1975
atko.remmel@ut.ee
http://ut-ee.academia.edu/AtkoRemmel

Career

Institution and occupation
2017–...    University of Tartu, Institute of Cultural Research and Arts, researcher of cultural studies (0,25)
01.03.2016–07.11.2016    Tbilisi Ivane Javakhishvili State University, FP7 framework programme (EU-PREACC) (1,00)
2013–2016    University of Tartu, School of Theology and Religious Studies, Researcher (0,50)
2011–2012    University of Tartu, Faculty of Theology, researcher (0,20)
 
 
Education
2015–2015    Intensive course Methodological Approaches to the Study of Religion. Kent University, GB
2012–2012    Fulbright American Studies Institute Religion in the United States: Pluralism and Public presence (UCSB)
2005–2011    University of Tartu, faculty of theology, postgraduate studies
2004–2005    University of Tartu, faculty of theology, teacher of religious education
2001–2004    University of Tartu, faculty of theology, magister theologiae
1996–2001    University of Tartu, faculty of theology, baccalaureus artium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    International Society for Historians of Atheism, Secularism, and Humanism, member
2014−...    Estonian Society for the Study of Religions, memberof the board 2016-
2013−...    Nonreligion and Secularity Research Network (NSRN), member
2012−...    Collegium of Science and Religion
2009−...    Collegium of the Olympiad of Religious Education, member, chairman (2013)
2006−...    International Network for Baltic Church Historians
 
 
Additional career information
2017-2019 project "The Relocation of Transcendence: Silence and the sacred nature of the seculars" (host institution: Södertörn University, Sweden), researcher;
2017-2018 base funding of national sciences, grant no PHVUS17929, host institution: University of Tartu, principal investigator;
2016-2023 Centre of Excellence in Estonian Studies, host institution: Estonian Literary Museum (Estonia, https://www.folklore.ee/CEES/?id=5), associated member;
2011-2015 The Centre of Excellence in Cultural Theory (CECT, https://www.ut.ee/CECT/eng.html), research group for religious studies, researcher ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Atko-Sulhan Remmel, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme Fellowship (EU-PREACC project) at the Tbilisi State University, Georgia (2016, Feb-Nov)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology ; SPECIALITY: Research interests include relationships between nationalism and (non)religion, Soviet antireligious policy and its impact on religious life, religion and nonreligion in Estonian culture, changes in contemporary religion and religiosity
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
3.1.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
4.2.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
2.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
2.3.
2011
4.2.
2011
1.2.
2010
3.5.
2010
2.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
1.2.
2008
6.6.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6624Kirikute ja riigi suhted Eestis 20. sajandil01.01.200631.12.2009Riho AltnurmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond18 222,49 EUR
SFSF0180026s11Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani01.01.201131.12.2016Riho AltnurmeTartu Ülikool, Usuteaduskond240 840,00 EUR
1.2.4.MHVKU17461Transtsendentse ümberpaiknemine: vaikus ja ilmalik pühadus01.01.201731.12.2019Atko-Sulhan RemmelTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut84 650,00 EUR
  • Leitud 43 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Remmel, Atko (2017). Religion in secular archives. Soviet atheism and historical knowledge (review article). Global Intellectual History, 1−4.10.1080/23801883.2017.1305054.1.1.
Ventsel, Andreas; Remmel, Atko; Altnurme, Lea; Johanson, Kristiina; Karo, Roland; Raudsepp, Maaris (2017). Meaning-making in religious phenomena in the field of tension vernacular and institutional discourses. In: A. Kannike; V. Lang; K. Kuutma; K. Lindström; A. Riistan (Ed.). Approaches of Culture Theory VII (x−x). Tartu University Press.http://x [ilmumas].3.1.
Remmel, Atko (2017). Religion, Interrupted? Observations on Religious Indifference in Estonia. In: Religious Indifference. New Perspectives From Studies on Secularization and Nonreligion (123−142). Springer.3.1.
Remmel, Atko (2017). Nõukogude inimene pidi hülgama Jumala. Eesti Päevaleht.6.3.
Remmel, Atko (2016). Ambiguous Atheism: The Impact of Political Changes on the Meaning and Reception of Atheism in Estonia. Annual Review of the Sociology of Religion, 7, 233−250.3.1.
Remmel, Atko (2016). Eesti ühiskonna religioossusest ja sekulariseerumisest mittereligioossete eestlaste alusel. Jõks, Eerik (Toim.). Kuhu lähed, Maarjamaa? (131−151). Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu.3.2.
Friedenthal, Meelis; Remmel, Atko (2016). Umb-, kerge- või ebausklikud? Mida usuvad eestlased. Jõulukiri (30−31).6.3.
Remmel, Atko (2015). Külma sõja (anti)religioossed aspektid. Nõukogude Liidu usupoliitika Eesti NSV näitel. Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae, 23 (30), 299−327.1.2.
Remmel, Atko; Uibu, Marko (2015). Outside Conventional Forms: Religion and Non-Religion in Estonia. Religion and Society in Central and Eastern Europe, 8 (1), 5−20.1.2.
Remmel, Atko (2015). (Anti)-religious Aspects of the Cold War: Soviet Religious Policy According to the Example of the Estonian SSR. In: Tannberg, Tõnu (Ed.). Behind the Iron Curtain. Estonia in the Era of the Cold War (359−392). Frankfurt am Main: P. Lang.10.3726/978-3-653-06082-9.3.1.
Altnurme, R.; Remmel, A. (koostajad) (2015). Old religion and new spirituality: Continuity and changes in the background of secularization. Conference program and abstracts. In: .Tartu, 26.-29.05.2015. Tartu: Tartu Ülikooli Multimeediakeskus.4.2.
Remmel, Atko (2015). "Eestlased on ateistid. Usu möga meid ei köida”. Müürileht.6.3.
(2015). Event Report: Old religion and new spirituality 26th-29th May 2015. 6.7.
Remmel, Atko (2014). Veel kord hipidest ja komsomolist ning mõningatest katsetest piirata roiskuva Lääne mõju Nõukogude noorsoo seas. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 2, 97−102.1.1.
Harrington, Joel (2014). Ustav timukas. Elu ja surm, au ja häbi tormilisel 16. sajandil. . 2.1.
Remmel, Atko (2014). Usu ja uskmatuse piiril. Universitas Tartuensis (46−47).6.3.
Remmel, Atko (2013). Marksistlikust ateismist massilise ebausuni. Mõningaid tähelepanekuid rahvapärase ateismi kohta XXI sajandi alguse Eestis. Usuteaduslik Ajakiri, 65 (2), 88−117.1.1.
Remmel, Atko (2013). Nõukogude religioonipoliitika Eesti NSV-s inimõiguste ja sõnavabaduse aspektist vaadelduna. Tuna, 16 (3), 65−81.1.1.
Hannam, James (2013). Teadus ja kirik keskajal. Akadeemia, 4, 604−623.6.3.
Remmel, Atko (2013). Kirikusse mittekuulumine ei tähenda usu puudumist. 6.6.
Remmel, Atko (2012). Ateistlikud traditsioonid Eestis. Ajalooline Ajakiri, 141/142, 309−336.1.1.
Remmel, Atko; Friedenthal, Meelis (2012). Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Ajalooline Ajakiri, 141/142, 203−220.1.1.
Remmel, Atko (2012). Väitlus. Piiride ületamisest. Akadeemia, 8, 1884.1.3.
Remmel, Atko (2012). Väärtuslik verstapost riigi ja kiriku suhete uurimisel Eesti NSV-s. Akadeemia, 8, 1507−1515.1.3.
Friedenthal, Meelis; Remmel, Atko (2012). Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Ajalooline Ajakiri, 141/142, 203−384.4.1.