Jaan Lahe

31.05.1971
6738168
516 7724
usundiuurija@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Dotsent (1,00)
01.07.2016–31.07.2016    Heidelbergi ülikool, Külalisteadur (1,00)
01.07.2014–31.08.2014    Bonni Ülikool, Külalisteadur (1,00)
01.07.2013–31.08.2013    Bonni Ülikool, Külalisteadur (1,00)
2012–2015    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Dotsent (1,00)
07.06.2011–04.08.2011    Erfurti Ülikool, Max-Weber-Kolleg (Kultuuri- ja ühiskonnateaduste uuringute keskus), Erfurti ülikool; Külalisteadur (1,00)
01.06.2010–10.08.2010    Erfurti Ülikool, Max-Weber-Kolleg (Kultuuri- ja ühiskonnateaduste keskus), Külalisteadur (1,00)
2010–2010    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Teadur (0,50)
2010–2012    EELK, Usuteaduse Instituut, Dotsent (0,50)
2008–2010    EELK, Usuteaduse Instituut, Lektor (0,50)
2007–2012    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Lektor (0,50)
2005–2006    EELK, Usuteaduse Instituut, Lektor (0,20)
 
 
Haridustee
2008–2008    Marburgi ülikool, Eckernförde kirikuringkonna ja Balti Üliõpilaste Toetamise Ühingu stipendiaat
2007–2007    Marburgi ülikool ja Berliini Humboldti ülikool, Põhja-Elbe Evangeelse Luterliku Kiriku stipendiaat
2006–2006    Marburgi ülikool ja Berliini Humboldti ülikool, Luterliku Maailmaliidu stipendiaat
2004–2009    Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant
2002–2002    Marburgi ülikool, DAAD stipendiaat
2001–2004    Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistrant
1999–2000    Tartu Ülikooli usuteaduskond, bakalaureuseõpingud
1991–1999    Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi liige
2015−...    Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi Toimetiste toimetuskolleegiumi liige
2015−...    Studia Tartuensia Orientalia. Series Nova toimetuskolleegiumi liige
2015−...    Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi juhatuse liige
2006−...    Eesti Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige
2006−...    Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi liige
 
 
Loometöö
Looreni (Šveits) tõlkijate maja stipendiaat 1.08.-31.08. 2015;
Avaldanud artikleid ajalehtedes Sirp, Postimees, Eesti Ekspress, Eesti Kirik ning Kirik&Teoloogia;
Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik&Teoloogia üks asutajaid ning ajakirja toimetuskolleegiumi liige 2011. a-st;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2007- Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Tallinna praostkond, vikaarõpetaja
2006-2007 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Viimsi kogudus, õpetaja
2001-2006 Eesti Evangeelne Luerlik Kirik, Paldiski kogudus, õpetaja
2000-2000 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Lääne-Harju praostkond, vikaarõpetaja
1997-1998-Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Leesi kogudus, diakon;
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku hariduskomisjoni liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Jaan Lahe, Eesti Humanitaarinstituudi parim õppejõud
2005, Jaan Lahe, Münsteri Ülikooli auhind (Münster Preis) gnoosise uurimise eest.
2001, Jaan Lahe, Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi preemia teadustöö “Gnoosis ja algkristlus” eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H190 Mittekristlikud religioonid ; PÕHISUUND: Antiikaja usundilugu
 
 
Lisainfo
magister theologiae
Tartu Ülikool, 2004

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.2.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
6.1.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.9.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
2.4.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.9.
2014
6.9.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
6.1.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.9.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
2.1.
2012
6.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.9.
2012
6.9.
2012
6.9.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.7.
2011
6.9.
2011
6.3.
2010
6.7.
2010
6.9.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
2.3.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.9.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.9.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
6.5.
2006
6.5.
2006
6.5.
2006
6.7.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
3.2.
2005
6.5.
2005
6.7.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
2.2.
2001
6.7.
2000
6.7.
1999

Jaan Lahe

31.05.1971
6738168
516 7724
usundiuurija@gmail.com

Career

Institution and position
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor (1,00)
01.07.2016–31.07.2016    University of Heidelberg, Visiting Researcher (1,00)
01.07.2014–31.08.2014    University of Bonn, Visiting Fellow (1,00)
01.07.2013–31.08.2013    University of Bonn, Visiting Fellow (1,00)
2012–2015    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Associate Professor (1,00)
07.06.2011–04.08.2011    University of Erfurt, Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies, Univerisity of Erfurt; Visiting Fellow (1,00)
01.06.2010–10.08.2010    University of Erfurt, Max Weber Centre for Advanced Cultural ans Social Studies, Visiting fellow (1,00)
2010–2010    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Researcher (0,50)
2010–2012    Institute of Theology of the EELC, Associate Professor (0,50)
2008–2010    Institute of Theology of the EELC, Lecturer (0,50)
2007–2012    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Lecturer (0,50)
2005–2006    Institute of Theology of the EELC, Lecturer (0,20)
 
 
Education
2008–2008    University of Marburg, grant-aided student (PhD) of the deanery Eckernförde and of the Baltische Studienförderung
2007–2007    University of Marburg and Humboldt University at Berlin, grant-aided student (PhD) of the North-Elbic Evangelical-Lutheran church
2006–2006    University of Marburg and Humboldt University at Berlin, grant-aided student (PhD) of the Lutheran World Federation
2004–2009    Dr. theol. studies in the Faculty of Theology at Tartu
2002–2002    University of Marburg, grant-aided student (MA) of the German Academic Exchange Service (DAAD)
2001–2004    master's studies in the Faculty of Theology at Tartu
1999–2000    University of Tartu, Faculty of Theology, bachelor´s studies
1991–1999    Institute of Theology of the Estonian Evangelical Lutheran Church
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Member of Estonian Oriental Society
2015−...    Member of editorial board of the Publications of the EELC Institute of Theology
2015−...    Member of editorial board of Studia Tartuensia Orientalia. Series Nova
2015−...    Member of board of the Society for the Study of Religion
2006−...    Member of the Academic Society of Theology (Estonia)
2006−...    Member of the Society for the Study of Religion (Estonia)
 
 
Creative work
Translation fellowship at the Translators`House in Looren (Switzerland) 1.08.-31.08. 2015;
Articles in estonian newspapers Sirp, Postimees, Eesti Ekspress, Eesti Kirik and Kirik&Teoloogia;
A founder and member of editorial board of the online magazine Kirik&Teoloogia (Church&Theology) since 2011 ;
 
 
Additional career information
2007- Estonian Evangelical Lutheran Church, Deanery of Tallinn, Pastor
2006-2007 Estonian Evangelical Lutheran Church, Congregation of Viimsi, Pastor
2001-2006 Estonian Evangelical Lutheran Church, Congregation of Paldiski, Pastor
2000-2000 Estonian Evangelical Lutheran Church, Deanery of West-Harju, Pastor
1997-1998 Estonian Evangelical Lutheran Church, Congergation of Leesi, Deacon;
Member of council for education of EELC;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Jaan Lahe, Best lector of The Estonian Instute of Humanities
2005, Jaan Lahe, Honour of the University of Münster (Münster Preis) for the Study of Gnosticism
2001, Jaan Lahe, Honour of the Ministry of Education of the Republic of Estonia for the Studie "Gnosticism and Early Christianity"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H190 Non-Christian religions ; SPECIALITY: Religious History of Antiquity
 
 
Additional information
magister theologiae
University of Tartu, 2004

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.2.
2017
6.7.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
6.1.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.9.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
2.4.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.9.
2014
6.9.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
6.1.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.9.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
2.1.
2012
6.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.9.
2012
6.9.
2012
6.9.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.7.
2011
6.9.
2011
6.3.
2010
6.7.
2010
6.9.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
2.3.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
6.9.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.9.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
6.5.
2006
6.5.
2006
6.5.
2006
6.7.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
3.2.
2005
6.5.
2005
6.7.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
2.2.
2001
6.7.
2000
6.7.
1999
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8665Algkristliku ideoloogia kujunemist mõjutanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis01.01.201131.12.2014Randar TasmuthEELK, Usuteaduse Instituut48 000,00 EUR
ETFETF6754Algkristlus hilisantiikaja religiooni ja kultuuri kontekstis ning selle mõju tänapäevale01.01.200631.12.2008Peeter RoosimaaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond11 504,10 EUR
SFSF0182580s03Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis01.01.200331.12.2007Kalle KasemaaTartu Ülikool, Usuteaduskond159 747,17 EUR
  • Leitud 140 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lahe, Jaan (2017). Roman Mithras, Mithra of Commagene, and Miiro in the Kushan Empire - a Study in Comparative Ikonography. Usuteaduslik Ajakiri, 2 [ilmumas].1.1.
Lahe, Jaan (2017). Zu möglichen Verbindungen zwischen römischem Mithras und iranischem Mithra. Zeitschrift für Religionswissenschaft, 25.2, xxx−xxx [ilmumas].1.1.
Lahe, Jaan (2017). Mitra-Mithra-Mithras: the Roman Mithras and his Indo-Iranian background. Acta Antiqua (Hungary), xxx−xxx [ilmumas].1.2.
Clauss, Manfred (autor); Lahe, Jaan (tõlkija) (2017). Mithras. Kultus ja müsteeriumid. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus [ilmumas].3.3.
Lahe, Jaan (2017). Mithra kultus Rooma keisririigis - iidse päritoluga importkultus või keisririigi ajajärgu uususund? Kirik&Teoloogia, 280, xxx−xxx.6.3.
Lahe, Jaan (2017). Surmajärgne elu antiiksetes müsteeriumikultustes. Kirik&Teoloogia, 290.6.3.
Lahe, Jaan (2017). Pilguheit 2. sajandi kristluse vaimuilma. Saatesõna Saalomoni oodide internetiväljaandele. Kirik&Teoloogia, 295.6.5.
Lahe, Jaan (2017). Järelsõna: Manfred Clauss ja Mithrase kultuse uuringud. Manfred Clauss, Mithrase kultus ja müsteerium (xxx−xxx). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.6.7.
Harmatta, Janos; Puri, Baij Nath; Lelekov, Leonid; Humayun, Sarvar; Sircar, Dines Chandra (2017). Usundid Kušaani impeeriumis. Akadeemia, 2, 302−333.6.7.
Lahe, Jaan (2017). Athanasius - kompromissitu pühak. Raamatuarvustus: Manfred Clauss, Athanasius der Grosse. Der unbeugsame Heilige. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016. Kirik &Teoloogia, 273, xxx−xxx.6.9.
Lahe, Jaan (2017). Igaviku ajalugu. Raamatuarvustus: Bernhard Lang; Colleen McDannell, Heaven. A History (London and New Haven: Yale University Press, 1988). Kirik&Teoloogia, 270, xxx−xxx.6.9.
Lahe, Jaan (2017). Loomad mütoloogias ja religiooniloos. Raamatuarvustus: Aleksei Turovski ja Marcus Turovski, Teekond urust templisse ehk Märk on vaataja silmades. Tänapäev, 2016, 247 lk. Sirp (18−19).6.9.
Lahe, Jaan (2016). Jumal Mihr(jazd) manihheismis ja tema seosed jumal Mithraga iraani usundis. Usuteaduslik Ajakiri, 70 (2), 121−136.1.1.
Lahe, Jaan; Kalda, Martti (2016). Mitra kuju Indias ja Mithra kuju iraani usundites - uurimus võrdlevast mütoloogiast. Mäetagused, 65, 117−160.1.2.
Lahe, Jaan (2016). Zoroastristlikud ja zurvaniitlikud motiivid maniluses. Idakiri: Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat, 75−91.1.2.
Lahe, Jaan (2016). Die Apokalypse des Adam als ein Werk am Rande der Theologie- und Literaturgeschichte des frühen Christentums. Jens Schröter. Die Nag Hammadi-Schriften in der Theologie- und Literaturgeschichte des frühen Christentums (xxx−xxx). Tübingen: Mohr Siebeck. (Studien und Texte zu Antike und Christentum / Studies and Texts in Antiquity and Christianity) [ilmumas].3.1.
Lahe, Jaan (2016). Mithras - ühe antiikse kultuse olemus ja ajalugu. Kirik&Teoloogia, 249-251, xxx−xxx.6.3.
Burkert, Walter (2016). Kreeklased ja idamaad. Homerosest maagideni. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.6.7.
Sagar, Krishna Chandra (2016). Kušaanide kultuuriline panus. Akadeemia, 9/10, 1644−1853.6.7.
Hutter, Manfred (2016). Manihheism Iraanis. Akadeemia, xxx−xxx [ilmumas].6.7.
Lahe,Jaan (2016). Mithras ja nn idamaised kultused. Ülevaade 2016. aasta suvel toimunud rahvusvahelisest teaduskonverentsist Itaalias. Usuteaduslik Ajakiri, 1, 147−153.6.8.
Lahe, Jaan (2016). Arvustus: Toby Wilkinson. Vana-Egiptuse tõus ja langus. Ühe tsivilisatsiooni ajalugu aastast 3000 eKr kuni Kleopatrani. Tlk Jana Linnart. Tänapäev, 2013, 543 lk. Akadeemia, 4, 719−722.6.9.
Lahe, Jaan (2016). Kaks ja pool sajandit ajaloolise Jeesuse uuringuid. Kirik&Teoloogia, 226, xxx−xxx.6.9.
Lahe, Jaan (2016). Kirjad Õpetajale. Arvustus raamatule: Uku Masing. Toomas Paul. Usalda ennast. Mari-Liis Tammiste (Toim.). Sirp (37).6.9.
Lahe, Jaan (2016). Kristlased, ketserid, paganad ja teised ehk võitlus õige ristiusu pärast. Raamatuarvustus: Manfred Clauss, Ein neuer Gott für die alte Welt. Die Geschichte des frühen Christentums. Berlin: Rowohlt, 2015. Kirik&Teoloogia, 214, xxx−xxxx.6.9.