See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
1.03.1957
ihenno@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2009–...   
Haridus- ja Teadusministeerium, üldhariduse osakonna õppekava talituse peaekspert
01.09.2004–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Lektor (0,50)
01.01.2001–31.12.2010   
Tallinna Reaalkool, bioloogia-geograafia õpetaja
01.01.2001–31.12.2008   
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, õppekavade osakond, loodusõpetuse, bioloogia ja keskkonnakasvatuse peaspetsialist
01.01.1999–31.12.2001   
Haridusministeerium, üldhariduse osakonna loodusainete ja keskkonnakasvatuse peaekspert
01.01.1993–31.12.1999   
Sõle Gümnaasium (Tallinna 8. Keskkool), bioloogia, keemia, geograafia ja loodusõpetuse õpetaja
01.01.1992–31.12.1993   
Tallinna 37. Keskkool, ökoloogia ja bioloogia õpetaja
01.01.1980–31.12.1992   
TA Tallinna Botaanikaaed taimehaiguste laboratooriumi insener
 
 
Haridustee
2006–2015   
Tallinna Ülikool, doktoriõpe
2001–2003   
Tallinna Pedagoogikaülikool, magistriõpe
1975–1980   
Tartu Riiklik Ülikool
1965–1975   
Tallinna 44. Keskkool
 
 
Lisainfo
2020 EK programmi Horisont 2020 2018– 2020 tööprogrammi „Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna jaoks. Avatud õpe ja koostöö teadushariduses“ ekspert (H2020-SwafS-2020)
2019 - ... Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi komisjoni juht
2019 - ... Metsanduse arengukava 2030 juhtkogu liige
2019 - ... Kliimamuutustega kohanemise arengukava 2030 töörühma liige
2019 - ... Ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakenduskava 2014–2020“ valdkondliku juhtkomisjoni liige
2018 - ... UNESCO Statistika Instituudi (UIS) SDG 4 - Haridus 2030 indikaatorite tehnilise koostöö töörühma (TCG) liige
2018 - ... Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute juhtnõukogu liige
2018 - ... Uimastiennetuse valitsuskomisjoni eksperttöörühma liige
2017 -…OECD projekti „Tulevikuharidus ja oskused 2030“ mitteformaalse töögrupi liige ja OECD “Haridus 2030” õppekavade kaardistamise ekspert
2016 - ... European Schoolnet ´i EL haridusministeeriumide loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika (STEM) hariduse esindajate töögrupi liige
2016 -... Riigikantselei Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21” täiendamist ja elluviimist koordineeriva töörühma liige
2016 -... Teadus- ja tehnoloogiapakti nõuandva kogu liige
2016 -... Õpilaste teadustööde ja Õpilasleiutajate riiklike konkursside komisjonide liige
2016 Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi konkursikomisjoni liige
2016 Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse uuringute töörühma liige
2015 -2018 EC ERASMUS+ ICEE projekti juht- ja koordinatsioonikomitee liige ja Content & Tools klastri töörühma liige
2015 -... Riikliku programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ juhtkomitee liige
2015 -... Erasmus+ Eesti programmikomitee: Üldhariduse Nõukogu liige
2015 Euroopa Komisjoni programmi HORIZON 2020 2014 – 2015 tööprogrammi „Science with and for Society, integrating Society in Science and Innovation“ ekspert
2015 Õpitulemuste välishindamise süsteemi uuendamise töörühma liige
2014-2015 Riiklik esindaja Euroopa komisjoni temaatilises töögrupis "Üldoskused" (Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusoskused)
2014 -2020 Maaeluministeeriumi "Eesti toidu arengukava 2015-2020" töörühma liige
2014 -2018 Sotsiaalministeeriumi "Toitumise ja liikumise rohelise raamatu" juhtrühma liige
2013-... Rahandusministeeriumi finantskirjaoskuse strateegia ellu rakendamise töörühma liige
2012 - 2018 Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuuri projekti "Raising Achievement for All Learners" töörühma liige
2011-2014 Riiklik esindaja Euroopa komisjoni koostööprogrammi „Haridus ja koolitus“ töögrupis: Matemaatika, loodusteadused ja tehnoloogia
2009. Euroopa Komisjoni FP7 ekspert "FP7-Science in Society", "Innovative methods of science education" valdkonnas
2009... Perioodi 2007-2013 "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteesete suundade "Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine" ja "Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine" juhtkomisjoni liige
2008 -2016 UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukoja liige
2006 - 2007 OECD/PISA 2006 võrdlusuuringu koordinaator Eestis
2006 - 2007 OECD/PISA 2009 võrdlusuuringu koordinaator
2004- ... HTM-i esindaja UNECE säästvat arengut toetava haridusstrateegia ellurakendamise rahvusvahelises juhtkomitees (Steering committee) ja säästavat arengut toetava hariduse koordinaator Eestis
2000-2009 HTM-i esindaja Läänemere piirkonna säästvat arengut toetava hariduse tegevuskava väljatöötamise ja ellurakendamise rahvusvahelises töögrupis
1999-2003 üleriigiliste bioloogia-, geograafia-, loodusõpetuse ainenõukogude ja keskkonnakasvatuse nõukogu esimees
2003 - 2008 üleriigiliste bioloogia-, loodusõpetuse ainenõukogude ja keskkonnakasvatuse nõukogu töö koordineerija.
2008 -... Keskkonnahariduse arengukava väljatöötamise töörühma liige - Haridus – ja teadusministri käskkiri nr 210 „Keskkonnahariduse arengukava töörühma moodustamine“ 27.veebruar 2008. a
2004 -2008 HTM-i esindaja keskkonnahariduse edendamist koordineerivas töörühmas (Ministri käskkiri nr 338 6.aprill 2004.a „Keskkonnahariduse edendamist koordineerivas töörühma moodustamine“).
2000 - ... Rahvusvahelise keskkonnaprogrammi GLOBE kontaktisik riiklikul tasandil (Haridusministri käskkiri nr 25 3. märtsist 2000.a ja nr 1267 10. detsember 2007).
2008 - ... National Association of Research in Science Teaching (NARST) liige
2007 - ... European Science Education Research Association (ESERA) liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Imbi Henno, Kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil 2016 I preemia eesti keeles publitseeritud teadustööde kategoorias
2004, Imbi Henno, Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemia magistritööde kategoorias
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika; TÄPSUSTUS: Loodusteaduslik kirjaoskus, rahvusvahelised võrdlusuuringud, bioloogia didaktika, õpiraskustega õpilaste õpetamine

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2019
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
1.2.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
2.5.
2016
2.5.
2016
2.3.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.3.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
6.2.
2010
6.6.
2010
3.4.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
5.2.
2004
6.2.
2004
5.2.
2003
6.2.
2003
6.7.
2003
2.2.
2002
4.2.
2002
6.2.
2001
4.2.
2000
26.08.2021
1.03.1957
ihenno@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2009–...   
Ministry of Education and Research, Chief Expert of General Education Department
01.09.2004–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Lecturer (0,50)
01.01.2001–31.12.2010   
Tallinn Secondary Science School, biology and geography teacher
01.01.2001–31.12.2008   
National Examination and Qualification Centre, Chief Expert of Natural and Environmental Science
01.01.1999–31.12.2001   
Ministry of Education, Chief Expert of Natural and Environmental Science
01.01.1993–31.12.1999   
Tallinn Sõle Gymnasium, biology, geography and science teacher
01.01.1992–31.12.1993   
Other staff
01.01.1980–31.12.1992   
Academy of Science, Tallinn Botanical Garden, reseacher
 
 
Education
2006–2015   
Tallinn University, doctoral studies
2001–2003   
Tallinn Pedagogical University, postgraduate studies
1975–1980   
Tartu State University
1965–1975   
Tallinna 44. Keskkool
 
 
Additional information
The EC expert of EU Research and Innovation programme HORIZON 2020, work programme 2018 – 2020 „Science with and for Society (SwafS), Open schooling and collaboration on science education“
2019 - ... The Chairman of the Commission of the National Competition of the Educational Research Papers
2019 - ...The Member of the Governmental Steering Committee of Estonian Forestry Development Plan 2030
2019 - ... The Member of the Working Group of the Climate Change Adaptation Development Plan
2030
2019 - ... The Member of Sectoral Steering Committee Operational Programme for Cohesion Policy Funding 2014-2020
2018 - ... The Member of the UNESCO Technical Cooperation Group (TCG) on the Indicators for SDG 4 – Education 2030
2018 - ... The Member of the Steering Council for Applied Research of the Ministry of Education and Research
2018 - ... The Member of the Expert group of the Government Commission on Drug Prevention
2017 -…The Member of the OECD project Future of Education and Skills 2030 Informal Working Group and the National expert of OECD Curriculum Content Mapping
2016 - ... The Member of The Ministries of Education STEM representatives Working Group (MoE STEM WG) of European Schoolnet
2016 -...The Member of the Steering and Implementation Committee of Estonian National Strategy “Sustainable Estonia 21” The Government Office's of the Government of the Republic.
2016 -... The Member of Advisory Board of the Estonian Research and Technology Pact
2016 -... The Member of the Contest Commission of the Estonian National Contests of Young Scientists and Young Inventors
2016 The Member of the Contest Commission of Science Communication Projects
2016 The Member of the Ministry of Environment Working Group “Environmental Awareness Studies”
2015 -2018 The Member of the Steering and Coordination Committee of European Commission ERASMUS+ project ICEE and the member of Content & Tools claster
2015 -... The Member of the Steering Committee of the Estonian Government program for systematic development of entrepreneurship education in all levels of education.
2015 -... The Member of the Estonian Erasmus+ program Committee: Council of General Education
2015 EC expert of EU Research and Innovation programme HORIZON 2020, work programme 2014 – 2015 „Science with and for Society“ integrating Society in Science and Innovation.

2015 The Member of the Working group “The Upgrading of the System of External Evaluation of Learning Outcomes
2014-2015 Govermental representative of the EC Thematic Working Group on Transversal Skills (Entrepreneurship skills)
2014 -2020 The Member of the Working Group “Estonian Food Development Plan 2015-2020” (under the Ministry of Rural Affairs)
2014 -2018 The Member of the Steering Committee of Green Book of Healthy Eating and Physical Activity (under the Ministry of Social Affairs)
2013-... The Member of the Commission for Implementation of Financial Literacy Strategy (under the Ministry of Finance)
2012 - 2018 The Member of the Working Group of the Project "Raising Achievement for All Learners" of the European Agency for Development in Special Needs Education
2011- 2014 National representative of the Thematic Working Group on Mathematics, Science and Technology (MST) under the new Strategic Framework for European cooperation in Education and Training (ET 2020) (EC Directorate-General for Education and Culture)
2009 FP7 expert under the call for proposals"FP7-Science in Society"", under the activity "Innovative methods of science education"


2008 -2016 Member of Advisors Committee of UNESCO National Commission
2006 -2007 National project manager for the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 2006 in Estonia.
2006 - 2007 National project manager for the PISA 2009.
2004 - ... Estonian representative for the Education for Sustainable Develpoment (ESD) Steering Committee at The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).
2000 - 2009 National coordinator of An Agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region – Baltic 21E for the Education sector in the Baltic Sea Region, coordinator to lead the work of national implementation and also to be part of the international network supporting the lead parties at international implementation.
1999 - 2003 Head of the subject boards of biology, geography, science and environmental education in Estonia
2003 - 2008 Coordinator of the national biology, science and environmental education subject boards in Estonia
2000 -... International GLOBE program local point in Estonia
2008 - ... National Association of Research in Science Teaching (NARST) member
2007 - ... European Science Education Research Association (ESERA) member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Imbi Henno, The first prize of National Contest in Educational Sciences in category: the scientific papers published in Estonian language
2004, Imbi Henno, Estonian National Contest in Education Sciences, Prize for MA thesis
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIFICATION: Scientific Literacy, International Comparative Studies, Didactics of Biology, Students of Learning Difficulties
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2019
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
1.2.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
2.5.
2016
2.5.
2016
2.3.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.3.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
6.2.
2010
6.6.
2010
3.4.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
5.2.
2004
6.2.
2004
5.2.
2003
6.2.
2003
6.7.
2003
2.2.
2002
4.2.
2002
6.2.
2001
4.2.
2000
26.08.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUURU/8310 (Nr 30.2-10.2/1494)Eesti kool ja õpetaja rahvusvahelises haridusvõrdluses (EKORA)01.09.201030.06.2011Anu TootsTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut17 304,08 EUR
SFSF0180178Bs08Erinevate interdistsiplinaarsuse dimensioonide mõju loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamisel01.01.200831.12.2012Priit ReiskaTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut183 593,14 EUR
SFSF0182529Bs03Loodusteadusliku hariduse relevantsuse kontseptsioon ja relevantsust mõjutavad tegurid üldhariduskoolis01.01.200331.12.2007Priit ReiskaTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut71 581,06 EUR