Oliver Laas

6.10.1985
oliver.laas@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Külalislektor (0,85)
29.08.2016–...    Eesti Kunstiakadeemia, Vabade kunstide teaduskond, Nooremteadur (0,50)
2015–...    Eesti Kunstiakadeemia, Vabade kunstide teaduskond, Graafika õppetool; Dotsent (0,50)
2014–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Turunduse ja kommunikatsiooni õppetool; Tunnitasuline lektor (0,30)
2011–...    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Filosoofia osakond, Doktorant (0,50)
 
 
Haridustee
2009–2011    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Kultuuriteaduse osakond, kultuuriteooria õppetool, M.A. (cum laude)
2005–2009    Eesti Kunstiakadeemia, Vabade kunstide teaduskond, B.A.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Oliver Laas, Riikliku üliõpilaste teadustööde konkursi 1. preemia magistritöö "Digitaalsete mängude ideoloogilised elemendid" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; CERCS ERIALA: H120 Süstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafüüsika, epistemoloogia, ideolooogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks ; PÕHISUUND: Digitaalne meedia ja kultuur, digitaalsete mängude uuringud, ideoloogia ja ideoloogiateooriad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
6.3.
2015
1.3.
2014
3.1.
2014
6.3.
2014
6.3.
2012
1.3.
2011
6.3.
2011

Oliver Laas

6.10.1985
oliver.laas@gmail.com

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    Tallinn University, School of Humanities, Visiting Lecturer (0,85)
29.08.2016–...    Estonian Academy of Arts, Faculty of Fine Arts, Junior Researcher (0,50)
2015–...    Estonian Academy of Arts, Faculty of Fine Arts, Printmaking department; Assistant Professor (0,50)
2014–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Department of Marketing and Communication; Adjunct lecturer (0,30)
2011–...    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Filosoofia osakond, PhD student (0,50)
 
 
Education
2009–2011    Tallinn University, Estonian Institute of Humanities, Department of Cultural Theory, M.A. (cum laude)
2005–2009    Estonian Academy of Arts, Fine Arts, B.A.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Oliver Laas, Estonian National Contest for Young Scientists at the university level, 1. prize at the masters level for the thesis "The Ideological Elements of Digital Games"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; CERCS SPECIALTY: H120 Systematic philosophy, ethics, aesthetics, metaphysics, epistemology, ideology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H352 Grammar, semantics, semiotics, syntax
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
6.3.
2015
1.3.
2014
3.1.
2014
6.3.
2014
6.3.
2012
1.3.
2011
6.3.
2011