Leo Luks

13.11.1976
7313019
leo.luks@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2011–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Dotsent (1,00)
2002- 2005 Eesti Kunstiakadeemia, lektor
1997-… Tartu Herbert Masingu kool, õpetaja
2002–2011    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
 
 
Haridustee
2000 - 2002 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, MA (filosoofia).
1999-2000 Tartu Ülikooli, õpetajakoolitus, filosoofiaõpetaja kvalifikatsioon.
1995-1999 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, BA (filosoofia)
1984-1995 Tallinna 60. Keskkool.
2008–2010    Tallinna ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, filosoofia dktoriõpe
2004–2008    2004-2008 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, doktoriõpe.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...    Eesti haridusministeeriumi filosoofia ainenõukogu liige
2002. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna õppekomisjoni liige.
2001-2002. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna Nõukogu liige.
2001.aastal Tartu Ülikooli filosoofia osakonna õpetajakoolituse komisjon.
2004−2010    Eesti Filosoofiaõpetajate Seltsi juhatuse liige
1997−2006    1997-2006Tartu Noorte Autorite Koondise liige
 
 
Loometöö
Avaldanud luulekogu "100% Leo Luks" (2013);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Leo Luks, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali artikliauhind (artikli eest "Eesti kirjnaduse kadunud kodu")
2014, Leo Luks, Ajakirja Keel ja Kirjandus kirjandusteaduse aastaauhind (artikkel Eesti kirjanduse kadunud kodu)
2011, Leo Luks, I auhind 2010/2011. õppeaasta teadustööde üleülikoolilisel konkursil humanitaarvaldkonnas doktoritöö eest
2010, Leo Luks, III auhind 2009/2010 a. Tallinna Ülikooli teadustööde konkursil humanitaarteaduste valdkonnas teaduspublikatsiooni eest "The Fusion of Philosophy and Literature in Nihilist Thought"
0, Leo Luks, 2004.a. ajakirja “Akadeemia” tõlkeauhind. 2002.a. esimene koht Eesti Teaduste Akadeemia teadustööde konkursil.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; PÕHISUUND: Nihilism
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; PÕHISUUND: Nihilism, kirjandusfilosoofia
 
 
Lisainfo
MA (filosoofia) Tartu Ülikool, 2002

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.4.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.5.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
2.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
6.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
3.2.
2006
6.2.
2006
6.4.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.7.
1999

Leo Luks

13.11.1976
7313019
leo.luks@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2011–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Associate Professor (1,00)
2002- 2005 Estonian Academy of Arts, lecturer
1997- … Tartu Herbert Masing School, teacher
2002–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
 
 
Education
2000 - Tartu University, Faculty of Philosophy, MA (philosophy).
1999-2000 Tartu University, Teachers training, qualification of philosophy teacher.
1995-1999 Tartu University, Faculty of Philosophy, BA (philosophy).
1984-1995 Tallinn Secondary School nr 60.
2008–2010    University of Tallinn, Estonian Institute of Humanities, doctoral student (philosohy)
2004–2008    2004-2008 Tartu University, Faculty of Philosophy, doctoral studies.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...   
2001 Member of Educational board of the Faculty of Philosophy in Tartu University.
2001- 2002 Board member of the Faculty of Philosophy in Tartu University.
2001 Member of Teachers’ Education Committee in Department of Philosophy in Tartu University
2004−2010   
1997−2006    1997-2006 Member of the Union of Young Authors
 
 
Creative work
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Leo Luks, Article Award of Estonian Cultural Capital's Division of Literature
2014, Leo Luks, Annual Award of journal "Keel ja Kirjandus"
2011, Leo Luks, I price in 2010/2011. competition of sceintific publications in the category of arts and humanities (doctoral dissertation)
2010, Leo Luks, III price in Tallinn University competition of scientific publications (arts and humanities, article The Fusion of Philosophy and Literature in Nihilist Thought)
0, Leo Luks, 2004 translation award from the journal "Akadeemia". 2002 first prize from Estonian Academy of Sciences' competition of scientific publications.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; SPECIALITY: Nihilism
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; SPECIALITY: Nihilism, philosophy of Literature
 
 
Additional information
MA (philosophy) Tartu University, 2002

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.4.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.5.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
2.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
6.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
3.2.
2006
6.2.
2006
6.4.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.7.
1999