Tiina Randlane

10.09.1953
737 6232
tiina.randlane@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2018    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, lihhenoloogia dotsent (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, lihhenoloogia dotsent (1,00)
01.02.2010–31.01.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, lihhenoloogia dotsent (1,00)
01.01.2008–31.01.2010    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, lihhenoloogia dotsent (1,00)
01.01.1995–31.12.2007    Tartu Ülikool, botaanika ja ökoloogia instituut; dotsent
01.01.1993–31.12.1995    Tartu Ülikool, botaanika ja ökoloogia instituut; 1/2 k. vanemteadur ja 1/2 k. dotsent
01.01.1992–31.12.1993    Tartu Ülikool, botaanika ja ökoloogia instituut; vanemteadur
01.01.1987–31.12.1991    Tartu Riiklik Ülikool, ökosüsteemide labor (hilisem bioindikatsiooni labor); teadur
01.01.1979–31.12.1987    Tartu Riiklik Ülikool, ökosüsteemide labor; nooremteadur
01.01.1977–31.12.1979    Tartu Riiklik Ülikool, taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder; vanemlaborant
01.01.1975–31.12.1977    Tartu Riiklik Ülikool, taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder; laborant (osalise koormusega)
 
 
Haridustee
1977–1982    aspirantuur Tartu Riikliku Ülikooli taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedris
1971–1977    Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskond cum laude botaanika erialal
1968–1971    Tallinna 7. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...    Põhjamaade Lihhenoloogia Seltsi liige
1996−...    Aperioodilise sariväljaande “Folia Cryptogamica Estonica” toimetuskolleegiumi liige
1995−...    TA Looduskaitse Komisjoni Eesti punase raamatu toimkonna liige
1994−...    Retsensent paljudes teadusajakirjades, nt Bryologist, Cryptogamie, Lichenologist, Mycological Progress, Mycotaxon jt.
1992−...    Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni (IAL) liige
1991−...    Briti Lihhenoloogide Seltsi liige
1973−...    Eesti Loodusuurijate Seltsi liige
2000−2004    IAL5 (Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni viienda ülemaailmse konverentsi) korralduskomitee esinaine; konverents toimus 2004. a. Tartus, osavõtjaid ca 250 37 riigist
1999−1999    Rahvusvahelise teaduskonverentsi “Balti Mükoloogide ja Lihhenoloogide XIV Sümpoosiumi” korralduskomitee liige
1997−1999    TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu liige 1997–1999.
1997−2003    Eesti Teadusfondi bio-geoteaduste ekspertkomisjoni liige (botaanika eriala ekspert)
1992−2004    Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni (IAL) nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Tiina Randlane, Teaduse populariseerimise peapreemia valdkonnas "Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel"
2003, Tiina Randlane, Tartu Ülikooli väike medal
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Samblike indikatsioonilised omadused ja seosed levikumustritega
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia ; PÕHISUUND: Kottseente sugukonna Parmeliaceae liikide jt taksonite fülogenees ja süstemaatika
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia ; PÕHISUUND: Eestike samblike liigiline koosseis, haruldaste liikide analüüs ja kaitse
 
 
Lisainfo
bioloogiakandidaat
Tartu Riiklik Ülikool, 1986

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.1.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
2.2.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
4.2.
2004
6.4.
2004
1.1.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
3.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
2.4.
2001
1.1.
2000
1.3.
2000
1.3.
1999
4.2.
1999
1.1.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
3.4.
1998
4.2.
1998
1.1.
1997
1.3.
1997
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
1.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1994
3.2.
1994
4.2.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.3.
1992
1.3.
1992
1.3.
1992
6.4.
1992
1.1.
1991
1.3.
1991
1.1.
1989
5.1.
1985

Tiina Randlane

10.09.1953
737 6232
tiina.randlane@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Associate Professor in Lichenology (1,00)
01.02.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor in Lichenology (1,00)
01.02.2010–31.01.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor in Lichenology (1,00)
01.01.2008–31.01.2010    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Associate Professor of Lichenology (1,00)
01.01.1995–31.12.2007    University of Tartu, Institute of Botany & Ecology; Associate Professor
01.01.1993–31.12.1995    University of Tartu, Institute of Botany & Ecology; part-time senior reseacher and part-time docent
01.01.1992–31.12.1993    University of Tartu, Institute of Botany & Ecology; senior reseacher
01.01.1987–31.12.1991    State University of Tartu, Laboratory of Bioindication; researcher
01.01.1979–31.12.1987    State University of Tartu, Laboratory of Bioindication; junior researcher
01.01.1977–31.12.1979    State University of Tartu, Department of Plant Taxonomy, senior laboratory assistant
01.01.1975–31.12.1977    State University of Tartu, Department of Plant Taxonomy, laboratory assistant (half-time)
 
 
Education
1977–1982    post-graduate studies in Dept. of Plant Taxonomy, State University of Tartu
1971–1977    Diplomma cum laude of State University of Tartu in botany
1968–1971    Tallinn Secondary School no 7
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...    Member of Nordic Lichen Society
1996−...    Member of the Editorial Board of the journal “Folia Cryptogamica Estonica”
1995−...    Member of the Commission for Red Data Book of Estonia
1994−...    Reviewer for several research journals, e.g. Bryologist, Cryptogamie, Lichenologist, Mycological Progress, Mycotaxon etc.
1992−...    Member of International Association for Lichenology (IAL)
1991−...    Member of British Lichen Society
1973−...    Member of Estonian Naturalists' Society
2000−2004    Chairman of the Organising Committee of the IAL5 (held in Tartu in 2004)
1999−1999    Member of the Organising Committee of the XIV Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists
1997−1999    Member of the Council of the Faculty of Biology and Geography
1997−2003    Member of the expertise council on bio-geo sciences of the Estonian Science Foundation
1992−2004    Member of Council of International Association for Lichenology (IAL)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Tiina Randlane, Main prize of the current year in Estonia in the field of "best new initiative of popularizing science"
2003, Tiina Randlane, Small medal of the University of Tartu
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Indicational qualities of lichens related to their distribution patterns
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B290 Systematic botany, taxonomy, morphology, phytogeography, chemotaxonomy, Physiology of nonvascular plants ; SPECIALITY: Phylogeny and systematics of fam. Parmeliaceae, lichenized Ascomycota
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B290 Systematic botany, taxonomy, morphology, phytogeography, chemotaxonomy, Physiology of nonvascular plants ; SPECIALITY: Species composition of Estonian lichen biota, analysis of rare taxa and conservation issues
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.1.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
2.2.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
3.2.
2004
4.2.
2004
6.4.
2004
1.1.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
3.3.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.1.
2000
1.3.
2000
1.3.
1999
4.2.
1999
1.1.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
1.1.
1997
1.3.
1997
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
1.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1994
3.2.
1994
4.2.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.3.
1992
1.3.
1992
1.3.
1992
1.1.
1991
1.3.
1991
1.1.
1989
5.1.
1985
  • Leitud 16 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EMPEMP9Epifüütsete suursamblike potentsiaalne indikatsiooniline väärtus metsade vanuse ja kaitsevajaduse hindamisel01.04.200831.12.2010Tiina RandlaneTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut52 780,79 EUR
MUULBGBO05084II kaitsekategooria samblikuliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri01.06.200531.12.2005Tiina RandlaneTartu Ülikool2 236,91 EUR
SFSF0182536As03Kand- ja kottseente (s.h. lihheniseerunud seente) valitud taksonite molekulaarne fülogenees, süstemaatika ja ökoloogia01.01.200331.12.2007Urmas KõljalgTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond283 256,43 EUR
SFSF_0182536As03Kand- ja kottseente (s.h. samblike) molekulaarne fülogenees, nende taksonoomia ning põllumajanduslikult oluliste seenerühmade autökoloogia.01.01.200331.12.2007Urmas KõljalgTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond0,00 EUR
MUUMBGOM07051KeyToNature: interactive e-tools for learning and teaching biodiversity03.09.200703.09.2010Tiina RandlaneTartu Ülikool155 413,96 EUR
ETFETF9109Lihheniseerunud seente morfoloogia-põhise taksonoomia testimine molekulaarsete markerite abil ning seosed ökoloogiliste uuringutega01.01.201231.12.2015Tiina RandlaneTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut48 000,00 EUR
ETFETF7470Liikide piiritlemine ja nende indikatsiooniline väärtus samblike sugukonnas Parmeliaceae (lihheniseerunud kottseened)01.01.200831.12.2011Tiina RandlaneTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond76 774,17 EUR
ETFETF5505Liikidevahelised fülogeneetilised seosed mõnedes lihheniseerunud ja lihhenikoolsete seente rühmades01.01.200331.12.2006Tiina RandlaneTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond44 330,32 EUR
SFSF0180153s08Mükoriisat ja samblikke moodustavate seente ökoloogia, taksonoomia ning biogeograafia spetsiifilised ja integreeritud küsimused.01.01.200831.12.2013Urmas KõljalgTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut681 835,04 EUR
MUULLOOM15083Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused Eesti lõunaosa näitel01.09.201531.08.2018Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut146 250,00 EUR
ETFETF5823Samblike levikumustrid Eesti lihhenofloora biogeograafilise analüüsi näitel01.01.200431.12.2007Andres SaagTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond24 191,69 EUR
PUT; PUT_OPPUT1017Samblike mitmekesisuse mustrid liigi ja geeni tasandil: koosluste kvaliteedi hindamise testimine01.01.201631.12.2019Tiina RandlaneTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut110 000,00 EUR
MUULBGBO04022Samblikeliikide nimetamiseks kaitstavate liikide kolme kategooriasse jaotamise ettepaneku vormistamine 09.02.200401.03.2004Tiina RandlaneTartu Ülikool1 885,39 EUR
HLKHLK04-10Tartu Ülikooli samblike herbaariumi renoveerimise ja andmebaasistamise II etapp01.01.200431.12.2008Andres SaagTartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid85 902,89 EUR
MUUSLOOM12143Vähetuntud elurikkus – sammalde ja samblike kaitsealused, ohustatud ja tunnusliigid I etapp01.01.201331.05.2014Tiina RandlaneTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut66 848,13 EUR
MUUSLOOM15005Vähetuntud elurikkus – soontaimede, sammalde ja samblike kaitsealused, ohustatud ja tunnusliigid II etapp01.03.201531.08.2016Tiina RandlaneTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut67 695,75 EUR
  • Leitud 130 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Randlane, Tiina; Tullus, Tea; Saag, Andres; Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Helm, Aveliina; Tullus, Hardi; Pärtel, Meelis (2017). Diversity of lichens and bryophytes in hybrid aspen plantations in Estonia depends on landscape structure. Canadian Journal of Forest Research , 47, 1202−1214.10.1139/cjfr-2017-0080.1.1.
Mark, K.; Saag, L.; Levitt, S. D.; Will-Wolf, S.; Nelsen, M. P.; Tõrra, T.; Saag, A.; Randlane, T.; Lumbsch, H. T. (2017). Erratum to: Evaluation of traditionally circumscribed species in the lichen-forming genus Usnea, section Usnea (Parmeliaceae, Ascomycota) using a six-locus dataset. Organisms Diversity & Evolutsion, 17, 321−321.1.1.
Marmor, L.; Randlane, T.; Jüriado, I.; Saag, A. (2017). Host tree preferences of red-listed epiphytic lichens in Estonia. Baltic Forestry, 23 (2), 364−373.dx.doi.org/ [ilmumas].1.1.
Randlane, Tiina (2017). Hans-Voldemar Trass 2. mai 1928 - 14. veebruar 2017. Eesti Loodus, 5, 72−72.6.3.
Randlane, Tiina; Martin, Jüri (2017). Obituary Hans-Voldemar Trass 2 May 1928 - 14 February 2017. International Lichenological Newsletter, 50 (1), 28−29.6.6.
Degtjarenko, Polina; Marmor, Liis; Randlane, Tiina. (2016). Changes in bryophyte and lichen communities on Scots pines along an alkaline dust pollution gradient. Environmental Science and Pollution Research, 23, 17413−17425.1.1.
Mark, Kristiina; Saag, Lauri; Leavitt, Steven D.; Will-Wolf, Susan; Nelsen, Matthew P.; Tõrra, Tiiu; Saag, Andres; Randlane, Tiina; Lumbsch, H. Thorsten (2016). Evaluation of traditionally circumscribed species in the lichen-forming genus Usnea, section Usnea (Parmeliaceae, Ascomycota) using a six-locus dataset. Organisms Diversity & Evolution, 16, 497−524.10.1007/s13127-016-0273-7.1.1.
Degtjarenko, P.; Marmor, L.; Tõrra, T.; Lerch, M.; Saag, A.; Randlane, T.; Scheidegger, C. (2016). Impact of alkaline dust pollution on genetic variation of Usnea subfloridana populations. Fungal Biology, 120, 1165−1174.10.1016/j.funbio.2016.05.010.1.1.
Oja, E; Gerasimova, J.; Suija, A.; Lõhmus, P.; Randlane, T. (2016). New Estonian records and amendments: Lichenized fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 53, 123−126.10.12697/fce.2016.53.14.1.1.
Degtjarenko, P; Marmor, L; Randlane, T. (2016).

Changes in lichen and bryophyte communities on Scots pines along an alkaline dust pollution gradient

. IAL8 Abstracts: The 8th IAL Symposium Lichens in Deep Time August 1–5, 2016 Helsinki, Finland. Helsingin Yliopisto, 169−169.
5.2.
Mark, K.; Randlane, T.; Saag, A. (2016). Phylogeny and species delimitation in the lichen genus Cetrelia. IAL8 Abstracts: The 8th IAL Symposium Lichens in Deep Time, August 1–5, 2016 Helsinki, Finland. Helsinki: University of Helsinki, 45−45.5.2.
Degtjarenko, Polina; Marmor, Liis; Tõrra, Tiiu; Lerch, Michèle; Saag, Andres; Randlane, Tiina; Scheidegger, Christoph. (2016).

The genetic diversity of a widespread epiphytic lichen Usnea subfloridana (Parmeliaceae, Ascomycota) in response to alkaline dust pollution

. IAL8 Abstracts: The 8th IAL Symposium Lichens in Deep Time August 1–5, 2016 Helsinki, Finland. Helsingin Yliopisto, 61−61.
5.2.
Degtjarenko, P; Mandel, T; Tõrra, T; Marmor, L; Saag, A; Randlane, T. (2016).

The habitat traits drive genetic diversity of a widespread epyphytic lichen Usnea subfloridana in hemiboreal forests.

. IAL8 Abstracts: The 8th IAL Symposium Lichens in Deep Time August 1–5, 2016 Helsinki, Finland. Helsingin Yliopisto, 197−197.
5.2.
Mark, K.; Saag, L.; Levitt, S. D.; Will-Wolf, S.; Nelsen, M. P.; Tõrra, T.; Saag, A.; Randlane, T.; Lumbsch, H. T. (2016). Untangling Uses: multi-locus concatenated and coalescent-based analyses reveal recent diversification history and clusters of mixed morphospecies in the section Usnea. Abstract Book: The 8th IAL Symposium Lichens in deep time, August 1–5, 2016 Helsinki, Finland. Helsinki: University of Helsinki, 97−97.5.2.
Randlane, Tiina; Saag, Andres (2016). Lichenological expedition to Taita Hills, Kenya 21 October – 2 November 2016. International Lichenological Newsletter, 49 (2), 32−35.6.8.
Randlane, T. (2016). Margalith Galun Award for the best student's poster in IAL8. International Lichenological Newsletter, 49 (2), 9−11.6.8.
Randlane, Tiina; Saag, Andres (2016). Book Review. Suomen Rupijäkälät. The Lichenologist, 48 (1), 95−96.6.9.
Jüriado, Inga; Leppik, Ede; Lõhmus, Piret; Randlane, Tiina; Liira, Jaan (2015). Epiphytic lichens on Juniperus communis – an unexplored component of biodiversity in threatened alvar grassland. Nordic Journal of Botany, 33 (2), 128−139.10.1111/njb.00650.1.1.
Divakar, P.; Crespo, A.; Wedin, M; Leavitt, S.; Hawksworth, D.; Myllys, L.; McCune, B.; Randlane, T.; Bjerke, J.; Ohmura, Y.; Schmitt, I.; Boluda, C.; Alors, D.; Roca-Valiente, B.; Del-Prado, R.; Ruibal, C.; Buaruang, K.; Nunez- Zapata, J.; Amo de Paz, G.; Rico, V. ... Lumbsch, H. (2015). Evolution of complex symbiotic relationships in a morphologically derived family of lichen-forming fungi. New Phytologist, 208 (4), 1217−1226.10.1111/nph.13553.1.1.
Randlane, Tiina; Saag, Andres; Martin, Ljudmilla; Marmor, Liis (2015). Eesti kividel kasvavad suursamblikud. Epilithic macrolichens of Estonia. Эпилитные макролишайники Эстонии. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.1.
Randlane, Tiina (2015). Leptogium rivulare. In: The IUCN Red List of Threatened Species 2015 (1−10). IUCN.10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T71598929A71599036.en.3.3.
Degtjarenko, Polina; Marmor, Liis; Tõrra, Tiiu; Lerch, Michèle; Saag, Andres; Randlane, Tiina; Scheidegger, Christoph. (2015). . XX Simpósio de Botânica Criptogâmica, Porto, 22 a 25 de Julho de 2015. Book of abstracts.. 47.5.2.
Randlane, T.; Lõhmus, P.; Martin, L.; Suija, A. (2014). New Estonian records and amendments: Lichenized and lichenicolous fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 51, 135.dx.doi.org/10.12697/fce.2014.51.16.1.1.
Saag, L.; Mark, K.; Saag, A.; Randlane, T. (2014). Species delimitation in the lichenized fungal genus Vulpicida (Parmeliaceae, Ascomycota) using gene concatenation and coalescent-based species tree approaches. American Journal of Botany, 101 (12), 2169−2182.10.3732/ajb.1400439.1.1.
Randlane, Tiina; Saag, Andres (2014). Особенности вторичного метаболизма и хемосистематика лишайников. M. P. Andreev, D.E. Himelbrant. Флора лишайников России биология, экология, разнообразие, распространение и методы изучения лишайников (142−160).. Moscow, St. Petersburg: KMK Scientific Press.3.2.
  • Leitud 18 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Diversification and species delimitation of lichenized fungi in selected groups of the family Parmeliaceae (Ascomycota)Mark, KristiinadoktorikraadTiina Randlane; Lauri SaagKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Diversity of lichen species in Estonia: influence of regional and local factorsJüriado, IngadoktorikraadTiina Randlane; Jaanus PaalKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Diversity of lichens in semi-natural habitats of EstoniaOja, EdedoktorikraadInga Jüriado; Tiina RandlaneKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Ecology and bioindicative value of epiphytic lichens in relation to air pollution and forest continuityMarmor, LiisdoktorikraadTiina RandlaneKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Epifüütsete samblike mitmekesisust mõjutavad tegurid Eesti puisniitudelOja, Edemagistrikraad (teaduskraad)Tiina Randlane; Lauri SaagKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Erinevate metsakasvukohatüüpide lihhenofloora Kirde- ja Edela-EestisJüriado, Ingamagistrikraad (teaduskraad)Tiina RandlaneKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Evolutionary relationships in some cetrarioid genera (lichenized Ascomycota)Andres SaagdoktorikraadTiina RandlaneKaitstud1998Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Forest lichens and their substrata in EstoniaLõhmus, PiretdoktorikraadTiina Randlane; Jaanus PaalKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Habesamblike (Usnea) perekond Eestis - valitud liikide analüüsTõrra, Tiiumagistrikraad (teaduskraad)Tiina RandlaneKaitstud2006Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Impacts of alkaline dust pollution on biodiversity of plants and lichens: from communities to genetic diversity Degtjarenko, PolinadoktorikraadTiina Randlane; Liis MarmorKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Kooriksamblike perekonnad Amandinea, Buellia, Diplotomma ja Rinodina EestisSarv, Marimagistrikraad (teaduskraad)Tiina RandlaneKaitstud1997Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Lecidea-taolised kooriksamblikud EestisSuija, Avemagistrikraad (teaduskraad)Tiina Randlane; Andres SaagKaitstud1997Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Liikide piiritlemine perekonnas Usnea ja valitud taksonite levikTõrra, TiiudoktorikraadTiina Randlane; Christoph ScheideggerJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Püstisurnud puud, nende lihhenofloora koosseis ja omapära vanades soometsadesLõhmus, Piretmagistrikraad (teaduskraad)Jaanus Paal; Tiina RandlaneKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Samblikud ja lihhenikoolsed seened Eestis: mitmekesisus, levikumustrid, taksonoomiaSuija, AvedoktorikraadTiina RandlaneKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Soredioossed kooriksamblikud EestisSaag, Laurimagistrikraad (teaduskraad)Andres Saag; Tiina RandlaneKaitstud2002Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus EestisMandel, TiinamagistrikraadTiina Randlane; Polina DegtjarenkoKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Õhu saastatuse mõju puukoore pH tasemele ja epifüütsetele samblikele TallinnasMarmor, LiismagistrikraadTiina RandlaneKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut