Oliver Sada

16.08.1971
+3727 313 301
oliver.sada@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2013–...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika, Dotsent (1,00)
01.01.2012–...    Eesti Maaülikool, Tehnikakolledz, Biotehnilised süsteemid, Ergonoomika dotsent
2011–...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Administratsioon, Nõukogu liige (1,00)
01.01.2013–01.02.2016    Eesti Maaülikool, Eest i Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakonnajuhataja (1,00)
12.12.2012–2016    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Administratsioon, Töökeskkonna volinik, Töökeskkonna Nõukogu liige (1,00)
2010–2012    Eesti Maaülikool, Ergonoomika lektor (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    KPK Teedeehitus AS
2004–2010    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, doktorant (1,00)
01.01.2003–31.12.2007    AS Eviko, projektijuht, hanke osakonnajuhataja
01.01.2001–31.12.2002    AS Merko Tartu, objektijuht
01.01.1999–31.12.2001    OÜ Raunopol Tartu, juhatuse liige
01.01.1998–31.12.1999    AS Raunopol, projektijuht
01.01.1997–31.12.1998    AS Valoor, müügiagent
01.01.1995–31.12.1997    AS Aadu, müügimees
01.01.1994–31.12.1995    RAS Riiklik Ehitusuuringute Instituut, insener-mõõdistaja
01.01.1990–31.12.1993    RAS Tartu Autoteenindus, autoremondilukksepp
 
 
Haridustee
2004–2010    Eesti Maaülikool, doktorant
1999–2003    Eesti Põllumajandusülikool, magistrant
1991–1998    Eesti Põllumajandusülikool, mehhaanikainsener
1989–1990    Tallinna Tehnikakool, autoremondilukksepp
1978–1989    Tartu 3. keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Põhjamaa Põllumajandusteadlaste Assotsiatsioon, NJF juhatuse liige, Riiklik juht
2011−...    Põhjamaa Põllumajandusteadlaste Assotsiatsioon, Tehnikasektsiooni juht Eestis
2011−...    Ajakirja Journal of Agricultural Science toimetuskolleegiumi liige
2011−2016    Teadusajakirja Agronomy Research toimkonna liige ja retsensent
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Võistluspurjetamine, koorilaul, hülgejaht, male, korvpall, ujumine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2003, Oliver Sada, Haridus- ja Teadusministeerium
2003, Oliver Sada, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi I- II preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
4.1.
2016
1.2.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
1.2.
2008
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2002
3.2.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000

Oliver Sada

16.08.1971
+3727 313 301
oliver.sada@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2013–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Department of Husbandry Engineering and Ergonomics, Associate Professor (1,00)
01.01.2012–...    Esctonian University of Life Scinces, Tartu Technology College, Biosystem Engineering, Assoc.Prof
2011–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Administration, Administrator (1,00)
01.01.2013–01.02.2016    Eesti Maaülikool, Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Head of Department of Husbandry Engineering and Ergonomics (1,00)
12.12.2012–2016    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Administration, Commissioner of Working Environment, Member of Councile (1,00)
2010–2012    Estonian University of Life Sciences, Ergonomics Lecturer (1,00)
01.01.2007–31.12.2008    building company KPK Teedeehitus Ltd, quantity surveyor
2004–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, PhD (1,00)
01.01.2003–31.12.2007    building company Eviko Ltd., supervisor, head of construction department
01.01.2001–31.12.2002    Merko Tartu Ltd, object chief
01.01.1999–31.12.2001    Raunopol Tartu LLC, member of board, supervisor
01.01.1998–31.12.1999    Raunopol Ltd, project manager
01.01.1997–31.12.1998    Valoor Ltd., sale engineering agent
01.01.1995–31.12.1997    Aadu Ltd., oil and spare part salesman
01.01.1994–31.12.1995    Institute of Building Research PLC, engineer-surveyor
01.01.1990–31.12.1993    Car Service PLC, technician
 
 
Education
2004–2010    Estonian University of Life Sciences, Faculty of Agricultural Engineering, Doctoral Student
1999–2003    Estonian Agricultural University, Faculty of Agricultural Engineering, Master Student
1991–1998    Estonian Agricultural University, Faculty of agricultural mechanization, diploma engineer
1989–1990    Tallinn Technical School
1978–1989    Tartu 3rd Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Nordic Association of Agricultural Scientists, NJF Board, National chairs
2011−...    Nordic Association of Agricultural Scientists, technical section head of the Estonian
2011−...    Sciencejournal of Agricultural Science, member of editorial board
2011−2016    Sciencejournal of Agronomy Research, editor bord, editor reviewer
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2003, Oliver Sada, Estonian Ministry of Education and Research
2003, Oliver Sada, Estonian National Contest for Young Scientists at university level,I- II Prize
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.13. Mechanical Engineering, Automation Technology and Manufacturing Technology
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
4.1.
2016
1.2.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
1.2.
2008
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2002
3.2.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000