Monika Suškevics

12.09.1983
7313773
+372 53 022 766
monika.suskevics@emu.ee
https://www.researchgate.net/profile/Monika_Suskevics2
Minu huvid seonduvad põhiliselt kahe valdkonnaga. Oma uurimistöös käsitlen osalusdemokraatiat keskkonnaküsimustes - nt elurikkus, ruumiline planeerimine, kliima - eeskätt Ida-Euroopa riikide kontekstis.
Teiseks huvitun uurimistööde metoodilistest aspektidest, peamiselt kvalitatiivsetes uuringutes.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2016–...    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Peaspetsialist (0,90)
01.09.2015–31.08.2016    Stockholm Resilience Center, Järeldoktor (1,00)
01.01.2015–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, projektijuht (BioClim) (0,90)
2010–2012    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, spetsialist (0,30)
01.06.2007–30.09.2007    Riiklik Looduskaitsekeskus, praktikant (1,00)
 
 
Haridustee
03.09.2014–13.09.2014    suvekursus "An Interdisciplinary Perspective on Biodiversity and Ecosystem Services", koostöövõrgustik ALTER-Net
01.09.2013–31.01.2014    külalisdoktorant Osnabrücki Ülikoolis, keskkonnasüsteemide uurimise instituudis (5-kuuline uurimisgrant)
15.07.2012–27.07.2012    suvekursus "2nd Berlin Summer School in Social Sciences: Linking Theory and Empirical Research", Humboldt University of Berlin & Social Science Research Centre (WZB), Berliin, Saksamaa
24.06.2012–06.07.2012    suvekursus "Thor Heyerdahl Summer School 2012: Global Environmental Governance", Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norra
01.03.2012–30.06.2012    täienduskoolitus: "Õppejõud kvalitatiivse uurimuse juhendajana", Tallinna Ülikool (3 EAP)
18.10.2012–18.10.2012    täienduskoolitus: "Rühmatöö meetodid", Tallinna Ülikool (16 akadeemilist tundi)
18.09.2011–20.09.2011    suvekool "Rescaling Government: Reforming public administration and local government", Vouliagmeni, Kreeka
01.02.2009–31.01.2010    külalisdoktorant Helmholtz'i Keskkonnauuringute Keskuses, ökonoomika osakonnas (1-aastane uurimisgrant)
18.02.2008–27.02.2008    2nd Marie Curie Training Course on the Human Dimension of Global Environmental Change “Participation in Earth System Governance”, Berlin, Germany. Environmental Policy Research Centre, Free University of Berlin
02.11.2008–07.11.2008    Marie Curie Training Course: Institutional Analysis - Applying Theories and Practicing Methodologies, Humboldt University of Berlin ja Agricultural University of Nitra, Slovakkia
2008–2014    Eesti Maaülikool, doktoriõpe keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia erialal
2006–2008    Eesti Maaülikool, magistriõpe maastikukaitse ja -hoolduse erialal (cum laude)
2003–2006    Eesti Maaülikool, bakalaureuseõpe loodusteadustes (cum laude)
2000–2003    Valga Gümnaasium
1991–2000    Valga II Põhikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...    Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts
2016−2016    2016. a augustis organiseerisin koos kolleegidega metoodikasessiooni keskkonnatõenduse-teemalisel konverentsil -- 1st International Conference of the Collaboration for Environmental Evidence: "Better Evidence, Better Decisions, Better Environment" Rootsi Loodusloomuuseumis Stockholmis. Sessiooni pealkiri oli "Themed session 4: Extending boundaries: Qualitative and mixed method evidence synthesis and their application to environmental management" http://www.environmentalevidence.org/news/cees-first-international-conference
 
 
Loometöö
Portaali Bioneer.ee vabatahtlik kaasautor;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
retsensent teadusajakirjadele "Journal of European Public Policy", "Ecology & Society"; "Environmental Policy & Governance"; "Journal of Integrative Environmental Sciences"; "Journal for Nature Conservation"; "Agraarteadus". Olen hinnanud rahvusvahelistele rahastusorganisatsioonidele esitatud taotlusi, nt Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), COST Action.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Monika Suškevics, Dora Pluss T1 sõidutoetus lühiajaliseks õpirändeks: osalemine konverentsil "IST 2016: International Sustainability Transitions Concerence", 06.-09. sept. 2016, Wuppertal, Saksamaa
2015, Monika Suškevics, Rootsi Instituudi stipendium järeldoktorantuuriks Stockholm Resilience Centre's (2015-2016)
2013, Monika Suškevics, ESF DoRa 6. meetme välissõidutoetus õpinguteks keskkonnasüsteemide uurimise instituudis, Osnabrücki Ülikoolis (2014)
2012, Monika Suškevics, DoRa 8. meetme välissõidutoetus (ESF DoRa T8) osalemiseks suvekoolis: "2nd Berlin Summer School in Social Sciences: Linking Theory and Empirical Research", 15. - 27.07.12, Berliin, Saksamaa
2011, Monika Suškevics, DoRa 8. meetme välissõidutoetus (ESF DoRa T8) osalemiseks suvekoolis: "Rescaling Government: Reforming public administration and local government", 18. - 23.09.11, Vouliagmeni, Kreeka
2009, Monika Suškevics, Saksa Keskkonnafondi (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) uurimistoetus töötamiseks külalisdoktorandina Helmholtz'i Keskkonnauuringute Keskuses (2009-2010)
2008, Monika Suškevics, Kristjan Jaagu välissõidutoetus osalemiseks 23rd Session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) 2008: „Landscapes, Identities and Development“, Lissabon, Portugal
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; CERCS ERIALA: S240 Linna ja maa planeerimine; PÕHISUUND: osalusdemokraatia mudelite tõhususe analüüs ja hindamine keskkonnakaitses ja ruumilises planeerimises, kliimamuutused (mõjude analüüs erinevatele ressursikasutussektoritele); kliimamuutustega kohanemine (poliitikad)
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS ERIALA: S170 Poliitikateadused, administreerimine ; PÕHISUUND: osalusdemokraatia, mitmetasandiline valitsemine, "valitsemise" (governance) hea tava põhimõtted, osalusdemokraatia; mitmetasandiline valitsemine; "valitsemise" (governance) hea tava põhimõtted

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.7.
2010
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
3.5.
2007
5.2.
2006

Monika Suškevics

12.09.1983
7313773
+372 53 022 766
monika.suskevics@emu.ee
https://www.researchgate.net/profile/Monika_Suskevics2
My research interests intersect two domains. First and foremost, I enjoy engaging with topics related to participatory natural resource governance (e.g. biodiversity, spatial planning), especially in the context of Central and Eastern European (CEE) countries. I am also fascinated by methodological issues, in particular regarding qualitative and mixed-methods inquiry. I engage myself with methodologies that relate to the Interpretivist approach and discourse studies.

Career

Institution and occupation
01.10.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Head specialist (0,90)
01.09.2015–31.08.2016    Stockholm Resilience Center, post-doctoral researcher (1,00)
01.01.2015–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, project coordinator (BioClim) (0,90)
2010–2012    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, specialist (0,30)
01.06.2007–30.09.2007    State Nature Conservation Centre, trainee (1,00)
 
 
Education
03.09.2014–13.09.2014    9th ALTER-Net Summer School: An Interdisciplinary Perspective on Biodiversity and Ecosystem Services
01.09.2013–31.01.2014    Guest PhD student at the University of Osnabrück, Institute of Environmental Systems Research (5-month research grant)
15.07.2012–27.07.2012    2nd Berlin Summer School in Social Sciences: Linking Theory and Empirical Research, Humboldt University of Berlin & Social Science Research Centre (WZB), Berlin, Germany
24.06.2012–06.07.2012    Thor Heyerdahl Summer School 2012: Global Environmental Governance, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway
01.03.2012–30.06.2012    Training course in doing and supervising qualitative research projects, Tallinn University (3 ECTS)
18.10.2012–18.10.2012    Training course in group work techniques, Tallinn University (16 hours)
18.09.2011–20.09.2011    Summer School "Rescaling Government: Reforming public administration and local government", Vouliagmeni, Greece
01.02.2009–31.01.2010    Guest PhD student in Helmholtz Centre for Environmental Research, Department of Economics (1-year research grant)
18.02.2008–27.02.2008    2nd Marie Curie Training Course on the Human Dimension of Global Environmental Change “Participation in Earth System Governance”, Berlin, Germany. Environmental Policy Research Centre, Free University of Berlin
02.11.2008–07.11.2008    Marie Curie Training Course on Institutional Analysis - Applying Theories and Practicing Methodologies, Humboldt University of Berlin and Agricultural University of Nitra, Slovakia
2008–2014    Estonian University of Life Sciences, PhD studies in environmental science and applied biology
2006–2008    Estonian University of Life Sciences, MSc studies in Landscape Protection and Preservation (cum laude)
2003–2006    Estonian University of Life Sciences, BSc studies in Natural Sciences (cum laude)
2000–2003    Valga Secondary School
1991–2000    Valga Primary School No. 2
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...    Environmental Protection Students’ Association of Eesti Maaülikool (EPSA of EMÜ)
2016−2016    In August 2016 I co-organized a methodology-session at the 1st International Conference of the Collaboration for Environmental Evidence: "Better Evidence, Better Decisions, Better Environment" held at the Swedish Museum of Natural History, Stockholm: "Themed session 4: Extending boundaries: Qualitative and mixed method evidence synthesis and their application to environmental management" http://www.environmentalevidence.org/news/cees-first-international-conference
 
 
Creative work
Volunteering author for Bioneer.ee (a web-portal for sustainable lifestyle);
 
 
Additional career information
reviewer for Journal of European Public Policy, Ecology & Society; Environmental Policy & Governance; Journal of Integrative Environmental Sciences; Journal for Nature Conservation; Journal of Agricultural Science; and for research proposals submitted to Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), COST Action.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Monika Suškevics, Dora Pluss T1 mobility grant: participation at "IST 2016: International Sustainability Transitions Concerence", 6th - 09th September 2016, Wuppertal, Germany
2015, Monika Suškevics, Research scholarship by the Swedish Institute for post-doctoral research at Stockholm Resilience Center (2015-2016)
2013, Monika Suškevics, ESF DoRa T6 for a 5-month research stay at the Institute of Environmental Systems Research, University of Osnabrück (2014)
2012, Monika Suškevics, Travel grant from ESF DoRa T8 for participating in the 2nd Berlin Summer School in Social Sciences: Linking Theory and Empirical Research, 15. - 27.07.12, Berlin, Germany
2011, Monika Suškevics, Travel grant from ESF DoRa T8 for participating in the summer school "Rescaling Government: Reforming public administration and local government", 18. - 23.11, Vouliagmeni, Greece
2009, Monika Suškevics, Scholarschip from Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) for a research stay at Helmholtz Centre for Environmental Research (2009-2010)
2008, Monika Suškevics, Travel grant by the Archimedes Foundation for participating on the 23rd Session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) 2008: „Landscapes, Identities and Development“, Lisbon/Obidos, Portugal
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; CERCS SPECIALTY: S240 Town and country planning ; SPECIALITY: effectiveness of participatory decision-making models, stakeholder analysis, climate change adaptation (policies)
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; CERCS SPECIALTY: S170 Political and administrative sciences ; SPECIALITY: participatory democracy, multi-level environmental governance, principles of good governance, participatory democracy; multi-level environmental governance; principles of good governance; adaptive environmental governance
 
 

Completed projects

Dissertations under supervision

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.7.
2010
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
3.5.
2007
5.2.
2006
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T10009PKPK (505551-LLP-1-2009-GR-KA3-KA3MP)Avaliku ruumi kasutusviiside analüüs01.12.200930.11.2012Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut40 496,98 EUR
MUU8V160076PKMA (CA15212)Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe 04.03.201625.02.2020Mart KülvikEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut0,00 EUR
1.2.4.V170020PKMHIntegrative Management of Green Infrastructures Multifunctionality, Ecosystem integrity and Ecosystem Services: From assessment to regulation in socio-ecological systems24.07.201701.02.2021Mart KülvikEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut93 450,00 EUR
MUU8-2/T15001PKMH (10-4.5.5/15/23-1)Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades01.01.201531.08.2015Monika SuškevicsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut183 144,95 EUR
MUU8-2/T10156PKPKKuulmajärve maastikukaitsealale kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2011-202006.08.201001.02.2011Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut6 388,61 EUR
MUU8-2/T12076PKMH (2343)Looduse õpperadade mõjukuse hinnang keskkonnahariduse võimaldamisel elanikkonna erinevatele gruppidele01.05.201230.04.2013Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maastikukorralduse ja loodushoiu osakond21 027,00 EUR
MUU8-2/T12030PKMH (078)Läänemere piirkonna maastike muutused: uuenduslikud lähenemisviisid jätkusuutlikele metsamaastikele29.09.201128.03.2014Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maastikukorralduse ja loodushoiu osakond17 732,70 EUR
MUU8-2/T14121PKMH (COST 058/14)Taastuvenergia ja maastikukvaliteet16.10.201415.10.2018Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut0,00 EUR
  • Leitud 30 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Suškevičs, M.; Hahn, T.; Rodela, R.; Macura, B.; Pahl-Wostl, C. (2017). Learning for social-ecological change: A qualitative review of outcomes across empirical literature in natural resource management. Journal of Environmental Planning and Management, 00−00.10.1080/09640568.2017.1339594.1.1.
Györgyi, B.; Peltola, T.; Young, J.C.; Balázs, B.; Arpin, I. Pataki, G.; Hauck, J.; Kelemen, E.; Kopperoinen, L.; Van Herzele, A.; Keune, H.; Hecker, S.; Suškevičs, M.; Roy, H.E.; Itkonen, P.; Külvik, M.; László, M.; Basnou, C.; Pino, J.; Bonn, A. (2016). Learning and the transformative potential of citizen science. Conservation Biology, 990−999.10.1111/cobi.12762.1.1.
Suškevičs, M.; Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2016). Adapting to a Changing Climate: Natural Environment and Bioeconomy. EcoBalt 2016: Book of Abstracts. Tartu, Estonia, October 9 - 12, 2016: EcoBalt 2016 Tartu, Estonia, October 9 - 12, 2016. Ed. Leito, I. et al. Tartu: Tartu Ülikool, 16−16.5.2.
Suškevičs, M.; Hahn, T.; Rodela, R.; Macura, B.; Pahl-Wostl, C. (2016). Learning in support of social-ecological change: A review of 52 case studies in natural resources management. Book of Abstracts: International Sustainability Transitions Conference, Wuppertal, Germany. 6-9.09.2016. Wuppertal: Wuppertal Institute, 4−4.5.2.
Suškevičs, M.; Hahn, T.; Rodela,R.; Macura, B.; Pahl-Wostl, C. (2016). Learning in support of social-ecological change: methodological challenges of a qualitative synthesis. 24−24.5.2.
Tillemann, K.; Suškevičs, M.; Külvik, M. (2015). Ecological network as a multi-level spatial planning tool for biodiversity conservation: an analysis of Estonian case study. Tiltai, 1, 83−98.1.2.
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 (visiooniga aastani 2100) koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad. 2.5.
Poltimäe, H.; Suškevičs, M.; Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 rakendusplaani koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad. Projekt BioClim. 2.5.
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades. Projekti BioClim lõpparuanne (alusuuring). 2.5.
Tamar Storie, Joanna; Eglaja, Zane; Uusna, Enri; Suskevics, Monika; Külvik, Mart (2015). Embracing social network complexity in CEE countries' landscape planning: Cases from Latvia and Estonia. On-line proceedings of the XXVI European Society for Rural Sociology Congress: Places of Possibility? Rural Societies in a Neoliberal World: XXVI European Society for Rural Sociology Congress: Places of Possibility? Rural Societies in a Neoliberal World, 18.-21. August 2015, Aberdeen Scotland. Aberdeen, Scotland : European Society for Rural Sociology, 170−171.3.2.
Storie, J.; Suškevičs, M.; Külvik, M. (2015). Dare to dream?: Role of inspiration and participation in moving towards a more hopeful future in landscape governance. Pathways to the future. Education for sustainable development: International Conference on education for sustainable development 22.04.2015-24.04.2015, Tallinn, Estonia. 23−23.5.2.
Storie, J. T.; Eglaja, Z.; Uusna, E; Suškevičs, M; Külvik, M. (2015). Embracing social network complexity in CEE countries' landscape planning: Cases from Latvia and Estonia. XXVI European Society for Rural Sociology Congress: Places of Possibility? Rural Societies in a Neoliberal World, 18.-21. August 2015, Aberdeen Scotland. Aberdeen, Scotland, 170−171.5.2.
Tullus, Hardi; Suškevičs, Monika; Tullus, Arvo; Lutter, Reimo (2015). National Strategy for Adaption to Climate Change in Hemiboreal Estonia: Forestry. International Scientific Conference Abstarct Book: Our Common Future Under Climate Change, Paris, France, 7-10 July. Paris: Our Common Future Under Climate Change, 272−272.5.2.
Suškevičs, M. (2014). Legitimate processes or informed outcomes: Rationales for participation within regional ecological network planning in Estonia. Journal of Environmental Planning and Management, xxx−xxx [ilmumas].1.1.
Suškevičs, M.; Tillemann, K.; Külvik, M. (2013). Assessing the relevance of stakeholder analysis for national ecological network governance: The case of the Green Network in Estonia. Journal for nature conservation, 21 (4), 206−213.10.1016/j.jnc.2012.12.007.1.1.
Macura, B.; Nayak, B.; Suškevičs, M.; Tondrasoa, T. (2013). Local Manifestations of International Conservation Ideologies and Biodiversity Conflicts in Developing Economies. In: Vatn, A.; Kjosavik, D.; Kulindwa, K.; Vedeld, P. (Ed.). Student Papers. Thor Heyerdahl Summer School in Environmental Governance: Global Environmental Governance. Volume 2 (2012) (1−30).. Aas, Norway: Department of International Environment and Development Studies (Noragric), Norwegian University of .3.2.
Suškevičs, M. (2012). Legitimacy Analysis of Multi-level Governance of Biodiversity: Evidence from 11 Case Studies across the EU. Environmental Policy and Governance, 22, 4, 217−237.10.1002/eet.1588.1.1.
Suškevičs, M.; Külvik, M. (2011). The role of information, knowledge and acceptance during landowner participation in the Natura 2000 designations: The cases of Otepää and Kõnnumaa. In: Jones, M.; Stenseke, M. (Ed.). The European Landscape Convention: Challenges of participation (275−294).. Springer.10.1007/978-90-481-9932-7_14.3.1.
Suškevičs, M. (2010). Legitimacy Analysis of Multi-level Governance of Biodiversity: Evidence from 12 Case Studies across the EU. UFZ-Discussion Papers, 13, 1−32.3.2.
Tillemann, K.; Suškevics, M., Külvik, M. (2010). Ecological network planning and implementation as a multi-level biodiversity conservation tool: an analysis of Estonian case studies. Scaling and Governance Conference 2010. Conference Program and Book of Abstracts.: Towards a New Knowledge for Scale Sensitive Governance of Complex Systems, Wageningen, the Netherlands, November 11-12, 2010. Wageningen UR, 71−72.5.2.
Suškevičs, M (2010). Stakeholder inclusion and legitimacy: lessons learned from stakeholder participation in the framework of Green Network planning in Estonia. Conference on Governance of Natural Resources in a Multi-Level Context 20 - 22 January 2010, Leipzig, Germany. Leipzig,.5.2.
Külvik, M.; Palang, H.; Rimm, D.; Sepp, K.; Suškevičs, M. (2010). The European Landscape Convention: A case of inadvertent by-implementing. PECSRL: The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, 24th Session. Living in Landscapes: Knowledge, Practice, Imagination. Riga & Liepaja, Latvia, 23 – 27 August 2010. Toim. University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences. 83−84.5.2.
Suškevčs, M.; Berghöfer, A.; Rauschmayer, F.; Wittmer, H. (2010). Towards successful participation in European biodiversity and water governance. 6.7.
Kivimaa, K.; Kreisman, K.; Külvik, M.; Sepp, K.; Suškevičs, M. (2009). The Green Network plan in Estonia: implementation lessons learned at county and local levels. Ecological Networks: Science and Practice: Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Association of Landscape Ecology (UK Chapter), Edinburgh University, 1-3 September 2009. Ed. Catchpole, R.; Smithers, R.; Baarda, P., Eycott, A. IALE (UK), 113−119.3.2.
Suškevičs, M.; Kreisman, K.; Külvik, M. (2009). Stakeholder networks for ecologically sustainable land use decisions: experiences from two case studies in Estonia. 4th Lüneburg Workshop on Environmental and Sustainability Communication. 28 – 29 September 2009, Leuphana University Lüneburg, Germany. 5.2.
  • Leitud 6 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Era-, avaliku ning kolmanda sektori vaheline koostöö Eesti maaturismisPilving, TarmodoktorikraadAnts-Hannes Viira; Tiiu Kull; Monika SuškevicsJuhendamiselEesti Maaülikool
Harrastusteadus Eestis: elanike teadlikkuse analüüs ja seosed keskkonnapoliitikaga Terje RaadommagistrikraadMonika Suškevics; Veljo RunnelJuhendamiselEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kaasamine ja huvide kajastamine Haanja looduspargi kaitsekorralduskavasAnita SaagmagistrikraadMonika Suškevics; Mart KülvikKaitstud2012Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnakaitse osakond
Kaasamine keskkonnaprojekteerimises: osapooled, kaasamise vormid ja osalejate mõju lõppotsustesAnnika PaasmagistrikraadMonika Suškevics; Mart KülvikJuhendamiselEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Projekti "Kaitse end ja aita teist" tõhusus EestisElis SildmagistrikraadMonika Suškevics; Kadri KaskJuhendamiselEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Suuremate maanteede planeerimine: avalikkuse kaasamine, teadlikkus ning hoiakudMario KirtmagistrikraadMonika Suškevics; Mart KülvikJuhendamiselEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut