Piia Taremaa

21.02.1982
piia.taremaa@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.06.2017–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse teadur (0,50)
01.09.2016–31.05.2017    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eksperimentaalpragmaatika spetsialist (0,50)
2015–2016    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Õppeassistent (0,20)
2014–2014    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Õppeassistent (0,20)
01.01.2010–31.12.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, tesauruse spetsialist (1,00)
2008–2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, spetsialist (1,00)
01.01.2007–31.12.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, spetsialist (1,00)
01.01.2006–31.12.2006    Tartu Ülikooli teaduskeskus
 
 
Haridustee
2013–2014    Manchesteri Ülikool (UK), Keeleteaduse ja inglise keele õppetool, külalisdoktorant
2010–28.02.2017    Tartu Ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, üldkeeleteaduse osakond, PhD
2006–2010    Tartu Ülikool, Eesti ja soome-ugri keeleteadus, üldkeeleteaduse osakond, MA cum laude
2004–2005    Balassi Bálinti Instituut (Budapest), hungaroloogia
2003–2006    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (peaaine: eesti keel, kõrvalaine: ungari keel ja kultuur), BA cum laude
2003–2008    Tartu H. Elleri nimeline muusikakool, klassikaline kitarr
2000–2003    Tartu Ülikool, filosoofia ja ajalugu
1994–2000    Pelgulinna Gümnaasium, kunsti kallak
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    ICLA liige
2007−...    Eesti kognitiivse keeleteaduse ühingu liige

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.3.
2017
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
3.4.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
5.2.
2007

Piia Taremaa

21.02.1982
piia.taremaa@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.06.2017–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow in General Linguistics (0,50)
01.09.2016–31.05.2017    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist of Experimental Pragmatics (0,50)
2015–2016    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Teaching assistant (0,20)
2014–2014    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Teaching assistant (0,20)
01.01.2010–31.12.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist (1,00)
2008–2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of General Linguistics, Specialist (1,00)
01.01.2007–31.12.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist (1,00)
01.01.2006–31.12.2006    Other staff
 
 
Education
2013–2014    The University of Manchester, Linguistics and English Language, visiting PhD student
2010–28.02.2017    University of Tartu, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of General Linguistics, PhD
2006–2010    University of Tartu, Estonian and Finno-ugric Linguistics, Department of General Linguistics, MA cum laude
2004–2005    Balassi Balint Institute (Budapest), Hungarology
2003–2006    University of Tartu, Estonian and Finno-ugric Linguistics, Department of Estonian, BA cum laude
2003–2008    Heino Eller Tartu Music School, Classical guitar
2000–2003    University of Tartu, Philosophy and History
1994–2000    Pelgulinna Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Member of the International Cognitive Linguistics Association (ICLA)
2007−...    Member of the Estonian Cognitive Linguistics Association

Publications

Category
Year
Publication
 
2.3.
2017
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
3.4.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
5.2.
2007
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF74923-7-aastaste laste keelelise arengu leksikaalsed ja grammatilised seaduspärad01.01.200831.12.2011Renate PajusaluTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond53 563,16 EUR
ETFETF6510Eesti keele grammatilise süsteemi muutumine ja selle põhjused: keelemuutuste analüüs kasutuskontekstis01.01.200531.12.2008Ilona TragelTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond36 632,66 EUR
EKTEKT2Eesti Wordnet'i täiendamine01.01.201131.12.2014Heili OravTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond159 200,00 EUR
TKTK145Eesti-uuringute tippkeskus01.01.201601.03.2023Liina LukasTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut1 581 787,32 EUR
SFSF0180056s08Keel ja tähendus: semantika ja grammatika kognitiivses perspektiivis01.01.200831.12.2013Renate PajusaluTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond308 446,97 EUR
EKKTTEKKTT06-11Lihtlause semantiline analüüs01.01.200631.12.2008Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond95 228,35 EUR
EKKTTEKKTT09-63Lihtlause semantiline analüüs 201.01.200931.12.2010Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond71 724,21 EUR
PUT; PUT_OPPUT701Referentsiaalsed vahendid eesti ja naaberkeeltes: eksperimentaalne lähenemine01.01.201531.12.2018Renate PajusaluTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut127 800,00 EUR
EKKTTEKKTT07-21TÜ eesti keele tesauruse (eesti wordneti) täiendamine01.01.200731.12.2010Heili OravTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond99 936,98 EUR
  • Leitud 11 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Taremaa, Piia (2017). Lokatiivsete demonstratiivadverbide asetusest ja funktsioonidest liikumist väljendavate klauside näitel. Keel ja Kirjandus, 6, 453−468.1.1.
Taremaa, Piia (2017). Attention meets language: a corpus study on the expression of motion in Estonian. (Doktoritöö, University of Tartu). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Taremaa, Piia (2013). Fictive and actual motion in Estonian: Encoding space. SKY Journal of Linguistics, 26, 151−183.1.1.
Lindström, Liina; Taremaa, Piia (2013). Semantilised rollid keeleuurimise vahendina. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4 (1), 35−52.1.2.
Õim, Haldur; Orav, Heili; Taremaa, Piia (2010). Lausesemantikast üldkeeleteaduse ja eesti keele kontekstis. Emakeele Seltsi Aastaraamat (201−223).. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.1.2.
Taremaa, Piia (2010). Fiktiivne ja reaalne liikumine eesti keeles. . 6.7.
Õim, H.; Orav, H.; Taremaa, P. (2009). Lihtlause semantika: teoreetiline kontseptsioon ja arvutianalüüsi võimalused. Keel ja Kirjandus, 7, 489−504.1.2.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Vider, K.; Kahusk, N.; Taremaa, P. (2008). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies Procedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies; Kaunas, Lithuania; 4-5. okt. 2007. Ed. Cermak, F.; Marcinkeviciene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 211−218.3.4.
Pajusalu, R.; Jagau, A.; Lindström, L.; Taremaa, P.; Teras, P.; Torn-Leesik, R.; Gerassimenko, O.; Silk, A. (Koost.) (2008). Lingvistikaülesandeid. Tartu: Atlex.6.2.
Õim, H.; Kahusk, N.; Kerner, K.; Orav, H.; Taremaa, P. (2008). Semantika ja arvutilingvistika. A&A, 6, 19−25.6.3.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Taremaa, P.; Vider, K.; Kahusk, N. (2007). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies 2007: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas October 4-5, 2007. Kaunas: Kaunas Vytautas Magnus University, 32−33.5.2.