Mirja Ots

10.05.1975
6836473
mirja.ots@ai.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1999–...    Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, arhiivihoidja (1,00)
01.01.1998–31.12.1999    Kodakondsus- ja Migratsiooniameti sisekontrolliosakond, peaspetsialist;
 
 
Haridustee
2007–...    Tartu Ülikool, arheoloogia eriala doktorant
2003–2006    Tartu Ülikool, MA, ajaloo õppekava arheoloogia erialal;
1994–2000    Eesti Humanitaarinstituut, BA, arheoloogia;
1982–1993    Võru I keskkool, saksa keele süvaõppega klass;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    European Association of Archaeologists (EAA)
2007−...    Eesti Arheoloogiaselts
2001−...    UISPP-i töögrupp the Study of Amber

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; PÕHISUUND: merevaigu-uuringud
 
 
Lisainfo
Bakalaureusekraad, 2000, Eesti Humanitaarinstituut;

Magistrikraad, 2006, Tartu Ülikool

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
2.2.
2008
3.5.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2001

Mirja Ots

10.05.1975
6836473
mirja.ots@ai.ee

Career

Institution and occupation
1999–...    Tallinn University, Institute of History, Archives keeper, (1,00)
01.01.1998–31.12.1999    Citizenship- and Migration Board, Sisekontrolliosakonna peaspetsialist;
 
 
Education
2007–...    University of Tartu, Archaeology PhD Student
2003–2006    University of Tartu, Magister artium, Archaeology
1994–2000    Estonian Institute of Humanities, Baccalaureus atrium, Archaeology;
1982–1993    Võru 1. Secondary School, 1982-1993;
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    member of European Association of Archaeologists (EAA)
2007−...    member of Estonian Archaeological Society

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
2.2.
2008
3.5.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2001
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
HLKHLK04-2Ajaloo Instituudi arheoloogiakollektsioonid: täiendamine, hoiutingimuste ja kättesaadavuse parandamine 01.01.200431.12.2008Lembi LõugasTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut562 253,15 EUR
ETFETF9306Euraasia kivi- ja pronksiaegsete sotsiaalvõrgustike kajastused Läänemere idapiirkonna arheoloogilises materjalis01.01.201231.12.2015Aivar KriiskaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond36 000,00 EUR
SFSF0130012s08Inimühiskonna arengu kajastumine looduskeskkonnas, muinastehnoloogias ja arheobioloogilises materjalis ning selle jälgitavus interdistsiplinaarsete meetoditega01.01.200831.12.2013Lembi LõugasTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut927 171,47 EUR
ETFETF6898Luuesemed Baltimaade pronksiaegsete kindlustatud asulate leiumaterjalis01.01.200631.12.2009Heidi LuikTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut15 185,41 EUR
SFSF0180150s08Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised protsessid Eestis muinas-, kesk- ja uusajal01.01.200831.12.2013Valter LangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond397 306,66 EUR
MUUAI FUR 10.12.12-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38)TLÜ Ajaloo Instituudi arheoloogia püsiekspositsiooni arendus: magnettahvli ja klaaskapi soetamine02.01.201331.03.2013Ülle TamlaTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut736,00 EUR
  • Leitud 29 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Nirgi, T.; Rosentau, A.; Ots, M.; Vahur, S.; Kriiska, A. (2017). Buried Amber Finds in the Coastal Deposits of Saaremaa Island, Eastern Baltic Sea – Their Sedimentary Environment and Possible Use by Bronze Age Islanders. Boreas, 1 [ilmumas].1.1.
Ots, Mirja; Rammo, Riina (2013). Landscape surveys and new monuments discovered in 2012. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2012, 297−319.1.2.
Ots, Mirja (2012). The Significance of the Deposits of Natural Amber in Estonia in the Context of the Early Metal Age Society. Archaeologia Baltica, 17, 42−55.1.1.
Ots, M.; Tõrv, M. (2012). Landscape Surveys and Monuments discovered in 2011. Oras, E.; Russow, E. (Toim.). Archaeological Fieldwork in Estonia 2011 (267−280).. Tallinn: Muinsuskaitseamet.1.2.
Ots, Mirja (2012). L’Estonia e l’ambra. Russo, A.. Ambra dalla rive del Baltico all’ Etruria (16−19).. Roma: Gangemi Editore.3.2.
Tamla, Ülle; Karro, Krista; Kiudsoo, Mauri; Ots, Mirja (2011). ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT LINNAKSE: STONE GRAVES AND A LATE VIKING AGE SILVER HOARD. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 73−88.1.2.
Lõhmus, Mari; Ots, Mirja (2011). Landscape surveys and monuments discovered in 2010. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 213−217.1.2.
Luik, Heidi; Ots, Mirja; Maldre, Liina (2011). From the Neolithic to the Bronze Age: continuity and changes in bone artefacts in Saaremaa, Estonia. In: J. Baron; B. Kufel-Diakowska (Ed.). Written in Bones. Studies on technological and social context of past faunal skeletal remains (243−261).. Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytet Wrocławski.3.2.
Ots, M.; Vedru, G.; Oras, E., Lõhmus, M.; Veldi, M.; Jonuks, T.; Haak, A.; Friedenthal, M.; Tamla, Ü.; Luik, H.; Mäll, J.; Mäesalu, A.; Peets, J.; Maldre, L.; Kallavus, U.; Reino, M.; Õunapuu, I.; Lätti, P.; Viljus, A.; Kallis, I.; Kiudsoo, M. ... Rainne, S. (2010). Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest. Tamla, Ülle (Toim.). Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest (1−342).. Tallinn: Ajaloo Instituut. (Muinasaja teadus; 21).1.2.
Konsa, Marge; Ots, Mirja (2010). Landscape surveys and monuments discovered in 2009. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 191−198.1.2.
Ots, Mirja (2010). Loomakujukesed Valma keskneoliitilises kaksikmatuses. Tamla, Ülle (Toim.). Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest (11−22).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut. (Muinasaja teadus; 21).1.2.
Ots, Mirja (2009). Changes in the Use of Amber in Estonia and the Neighboring Countries in the Bronze Age. In: Palavestra, A; Beck, C. W.; Todd, J. M. (Ed.). Amber in Archaeology. Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology, Belgrade 2006. (46−59).. Belgrade: National Museum in Belgrade.3.2.
Konsa, M.; Ots, M. (2009). Landscape surveys and monuments discovered in 2008. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2008, 214−231.3.2.
Konsa, Marge; Ots, Mirja (2008). 2007. aastal avastatud muistised. Tamla, Ü. (Toim.). Arheoloogilised välitööd Eestis 2007. Archaeological Fieldwork in Estonia 2007 (229−238).. Tallinn: Muinsuskaitseamet.1.2.
Ernits, Enn; Hints, Olle; Hints, Rutt; Isakar, Mare; Kaljo, Dimitri; Kiipus, Merike; Kurina, Olavi; Kõljalg, Urmas; Lõugas, Lembi; Noorhani, Piret; Ots, Mirja; Parmasto, Erast; Pärtel, Meelis; Reier, Ülle; Tamla, Ülle; Toomsalu, Maie; Truu, Jaak; Viikberg, Jüri; Västrik, Ergo-Hart (2008). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.2.
Lõugas, Lembi; Tamla, Ülle; Ots, Mirja (2008). Arheoloogilised kogud ja andmebaasid. Parmasto, E; Viikberg, J (Toim.). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. (41−57).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.5.
Luik, Heidi; Ots, Mirja (2007). Bronze Age double buttons in Estonia. Eesti Arheoloogiaajakiri = Estonian Journal of Archaeology, 11 (2), 122−140.1.1.
Konsa, M.; Ots, M. (2007). 2006. aastal avastatud muistised. Tamla, Ü. (Toim.). Archaeological Fieldwork in Estonia 2006. Arheoloogilised välitööd Eestis 2006 (263−270).. Tallinn: Muinsuskaitseamet.3.2.
Konsa, Marge; Ots, Mirja (2006). 2005. aastal avastatud muistised. Tamla, Ü. (Toim.). Archaeological Fieldwork in Estonia. Arheoloogilised välitööd Eestis 2005 (253−260).. Tallinn: Muinsuskaitseamet.3.2.
Konsa, M.; Ots, M. (2005). 2004. aastal avastatud muistised. Tamla, Ü. (Toim.). Arheoloogilised välitööd Eestis 2004 (189−196).. Tallinn: Muinsuskaitseamet. (Arheoloogilised välitööd Eestis).3.2.
Konsa, M.; Ots, M. (2004). 2003. aastal avastatud muistised. Tamla, Ü. (Toim.). Archaeological Fieldwork in Estonia 2003 (207−215).. Tallinn: Muinsuskaitseamet.3.2.
Konsa, Marge; Ilves, Kristin; Jonuks, Tõnno; Kiudsoo, Mauri; Ots, Mirja; Saluäär, Ulla; Sarv, Krista (2003). Missugune sa oled, Eesti arheoloogia? Eesti Arheoloogiaajakiri = Estonian Journal of Archaeology, 7 (1), 72−94.1.1.
Konsa, M.; Ots, M. (2003). 2002. aastal avastatud muistised. Tamla, Ü. (Toim.). Archaeological fieldwork in Estonia 2002 (230−238).. Tallinn: Muinsuskaitseamet.3.2.
Ots, Mirja; Allmäe, Raili; Maldre, Liina (2003). Rescue excavations at the Võhma X tarand-grave and the Võhma I corded ware culture settlement site. In: Arheoloogilised välitööd Eestis = Archaeological Fieldwork in Estonia 2002 (131−143).. Tallinn: Muinsuskaitseamet.3.2.
Ots, Mirja (2003). Stone Age Amber Finds in Estonia. In: Beck, C. W., Loze, I. B., Todd, J. M. (Ed.). Amber in Archaeology. Proceedings of the fourth International Conference on Amber in Archaeology in Talsi, 2001. (96−107).. Riga: Institute of the History of Latvia Publishers.3.2.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Arheoloogiapärandi kaitsest Eesti Vabariigis 1918–1940Hurt, MihkelmagistrikraadMarge Konsa; Mirja OtsKaitstud2015Tartu Ülikool
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskoguTallinna Ülikool, Arheoloogia teaduskoguÜlle Tamla