Tiina Puolakainen

6.05.1973
tiina.puolakainen@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia lektor (0,50)
01.03.2011–31.08.2014    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool, spetsialist (1,00)
01.01.2004–31.12.2006    Eesti Keele Instituut, erakorraline vanemteadur
01.01.2002–31.12.2003    Eesti Keele Instituut, erakorraline vanemteadur (järeldoktor)
01.01.1996–31.12.2001    Tartu Ülikool, Arvutiteaduse Instituut, doktorant
 
 
Haridustee
1996–2001    Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, PhD (informaatika)
1990–1996    Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond, BSc (informaatika), MSc (informaatika)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.4.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
3.4.
2013
3.2.
2012
3.4.
2005
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.3.
2002
2.2.
2001
2.3.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
1999
1.2.
1998
3.4.
1998

Tiina Puolakainen

6.05.1973
tiina.puolakainen@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Lecturer in Language Technology (0,50)
01.03.2011–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Chair of Language Technology, specialist (1,00)
01.01.2004–31.12.2006    Institute of the Estonian Language, senior reseacher
01.01.2002–31.12.2003    Institute of the Estonian Language, senior reseacher (postdoc)
01.01.1996–31.12.2001    University of Tartu, Institute of Computer Science, PhD student
 
 
Education
1996–2001    University of Tartu, Faculty of Mathematics, PhD (computer science)
1990–1996    University of Tartu, Faculty of Mathematics, BSc (computer science), MSc (computer science)

Publications

Category
Year
Publication
 
3.4.
2015
1.2.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
3.4.
2013
3.2.
2012
3.4.
2005
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.3.
2002
2.2.
2001
2.3.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
1999
1.2.
1998
3.4.
1998
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT20-56Eesti keele arvutimudelid01.01.201431.12.2019Heiki-Jaan KaalepTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut513 600,00 EUR
ETFETF5970Eesti keele sõnaliigid01.01.200431.12.2007Silvi VareEesti Keele Instituut24 814,55 EUR
TKTK145Eesti-uuringute tippkeskus01.01.201601.03.2023Liina LukasTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut1 581 787,32 EUR
EMPEMP160Saami-Eesti keeletehnoloogia-alane koostöö: sarnased keeled, ühesugune tehnoloogia03.09.201330.04.2017Heiki-Jaan KaalepTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond196 137,00 EUR
EKTEKT67Sihipärane süntaks korpuste jaoks01.01.201531.12.2017Kadri MuischnekTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut151 235,00 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR
EKTEKT7Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele)01.01.201131.12.2014Kadri MuischnekTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond355 500,00 EUR
  • Leitud 19 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2016). Estonian Dependency Treebank: from Constraint Grammar tagset to Universal Dependencies. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016): Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Portorož, Slovenia, May 23-28, 2016. Ed. Nicoletta Calzolari (Conference Chair), Khalid Choukri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, Asunción Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis. ELRA, 1558−1565.3.1.
Puolakainen, Tiina (2015). Anaphora resolution experiment with CG rules. Proceedings of the Workshop on “Constraint Grammar - methods, tools and applications”: NODALIDA 2015, Vilnius, Lithuania, May 11-13, 2015. Ed. Eckhard Bick, Kristin Hagen. Linköping University Electronic Press, Sweden: Linköping University, 35−38. (NEALT Proceedings Series; Vol. 24).3.4.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2014). Ühendverbid eesti keele pindsüntaktilises analüüsis. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 10, 227−240.10.5128/erya.v0i10.264.1.2.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2014). Dependency Parsing of Estonian: Statistical and Rule-based Approaches. Human Language Technologies – The Baltic Perspective: the Sixth International Conference “Human Language Technologies – The Baltic Perspective”, Kaunas, Leedu, 26–27 September 2014. Ed. Andrius Utka, Gintarė Grigonytė, Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita Vaičenonienė. Amsterdam: IOS Press, 111−118. ( Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 268).10.3233/978-1-61499-442-8-111.3.1.
Muischnek, Kadri;Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina; Aedmaa, Eleri; Kirt, Riin; Särg, Dage (2014). Estonian Dependency Treebank and its annotation scheme. In: Verena Henrich, Erhard Hinrichs, Daniël de Kok, Petya Osenova, Adam Przepiórkowski (Ed.). Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13) (285−291).. Tübingen, Saksamaa: University of Tübingen.3.4.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2013). Estonian particle verbs and their syntactic analysis. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics: 6Th Language & Technology Conference Proceedings. December 7-9, Poznan, Poland. Ed. Zygmunt Vetulani and Hans Uszkoreit. Poznan: Adam Mickiewicz University, 338−342.3.4.
Puolakainen, Tiina (2012). How Does the Choice of Morphological Analyser Influence the Quality of Syntactical Analysis? In: Tavast, Arvi; Muischnek, Kadri; Koit, Mare (Ed.). Human Language Technologies – The Baltic Perspective (193−200).. IOS Press.10.3233/978-1-61499-133-5-193.3.2.
Müürisep, K.; Muischnek, K.; Puolakainen, T. (2005). Adpositions in Estonian Computational Syntax. 2nd ACL-SIGSEM Workshop on the Linguistic Dimensions of Prepositions and their Use in Computational Linguistics Formalisms and Applications; Colchester, UK; 19.-21.04.2005. Colchester: University of Essex, 2−9.3.4.
Roosmaa, Tiit; Koit, Mare; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili.; Puolakainen, Tiina; Uibo, Heli (2003). Eesti keele arvutigrammatika: mis on tehtud ja kuidas edasi? Keel ja Kirjandus, 46 (3), 192−209.1.2.
Puolakainen, Tiina (2003). Eesti keele morfoloogilised ühestajad. Toimiv keel I (203−215).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Eesti Keele Instituudi toimetised; 12).3.2.
Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina; Muischnek, Kadri; Koit, Mare; Roosmaa, Tiit; Uibo, Heli (2003). A new language for constraint grammar : Estonian. International Conference Recent Advances in Natural Language Processing RANLP 2003, Borovets: International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, Porovets, 2003. 304−310.3.4.
Viks, Ülle; Puolakainen, Tiina (2002). Eesti keel ja automaatne morfoloogia. Arvutustehnika ja Andmetöötlus : A & A, 5, 53−62.1.3.
Müürisep, K.; Puolakainen, T.; Uibo, H.; Koit, M.; Roosmaa, T.; Muischnek, K. (2001). Eesti keele formaalne grammatika. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.2.
Puolakainen, T. (2001). Eesti keele arvutigrammatika: morfoloogiline ühestamine. (Doktoritöö, Tartu Ülikool. Matemaatika-Informaatikateaduskond). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2001). Parsing of Estonian: morphological disambiguation and determination of syntactic functions. Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum, Tartu 7.-13.08.2000, V. Ed. Tõnu Seilenthal, Anu Nurk, Triinu Palo. Tartu, 411−417.3.4.
Puolakainen, T. (2000). Eesti keele reeglipõhise morfoloogilise ühestamise probleemseid kohti. Hennoste, T. (Toim.). Arvutuslingvistikalt inimesele (73−85).. Tartu: Tartu Ülikool. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 1).3.2.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (1999). Automatic Analysis of Adjectives in Estonian. Workshop in TALN99 (6eme Conference Annuelle sur le Traitment Automatiques des Langues Naturelles) Atelier Thematique sur la Description des Adjectifs pour les Traitments Informatiques: Traitement Automatique des Langues Naturelles, Atelier Thematique: Description des Adjectifs pour les Traitements Informatiques, 12-17 juuli 1999. Ed. Pierrette Bouillon, Evelyne Viegas. Corsica, 108−114.3.4.
Puolakainen, T. (1998). Eesti keele kitsenduste grammatika morfoloogiline ühestaja. Keel ja Kirjandus, 1, 37−46.1.2.
Puolakainen, T. (1998). Morphological Disambiguation of Estonian using Constraint Grammar. In: DIALOGUE’98 International Workshop (626−630).. Moscow: Russian Association for Artificial Intelligence.3.4.