Valdis Laan

16.05.1972
737 6411
valdis.laan@ut.ee
http://kodu.ut.ee/~vlaan/mat.html

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Matemaatika ja statistika instituut, algebra professor (1,00)
01.09.2005–31.08.2007    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Puhta matemaatika instituut, algebra vanemteadur (1,00)
01.05.2004–31.08.2005    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Puhta matemaatika instituut, algebra erakorraline vanemteadur (1,00)
1997–2004    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Puhta matemaatika instituut, Algebra õppetool, Lektor (1,00)
 
 
Haridustee
1990–1999    Kõrgem, Tartu Ülikool.
1987–1990    Kesk, Põlva Keskkool
1980–1987    Põhi, Vana-Koiola 8-klassiline kool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Matemaatika ja statistika instituudi nõukogu liige
2016−...    Loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu liige
2015−...    Eesti Matemaatika Seltsi president
2015−...    Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse liige
2012−...    Ajakirja Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica toimetaja
2014−2016    Institutsionaalse uurimistoetuse projekti IUT20-57 põhitäitja
2011−2013    Matemaatika-informaatikateaduskonna nõukogu liige
2010−2013    ETF grandi nr. 8394 hoidja
2003−2009    Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Olen aidanud korraldada kevadisi algebraseminare "Algebra ja tema rakendused" aastatel 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 ja 2015, konverentsi "Semigroups, Acts and Categories with Applications to Graphs" aastal 2007, konverentsi "The Third Finnish-Estonian Mathematical Colloquium" aastal 2009 ja konverentsi “Kangro–100. Methods of Analysis and Algebra” aastal 2013.
Järeldoktorandi Nasir Sohaili juhendaja aastail 2011-2014.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Valdis Laan, Eesti Matemaatika Seltsi 2000. a. Arnold Humala preemia.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: Algebra

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
4.2.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
6.2.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.2.
1998

Valdis Laan

16.05.1972
737 6411
valdis.laan@ut.ee
http://kodu.ut.ee/~vlaan/mat.html

Career

Institution and position
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Mathematics and Statistics, Professor of Algebra (1,00)
01.09.2005–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Pure Mathematics, Senior Research Fellow (1,00)
01.05.2004–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Pure Mathematics, Senior Research Fellow extraordinarius (1,00)
1997–2004    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Pure Mathematics, Chair of Algebra, Lecturer (1,00)
 
 
Education
1990–1999    University of Tartu
1987–1990    Põlva Secondary School
1980–1987    Vana-Koiola 8-years School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the board of the Institute of Mathematics and Statistics
2016−...    Member of the board of the Faculty of Science and Technology
2015−...    President of the Estonian Mathematical Society
2015−...    Member of the Board of Estonian Mathematical Society
2012−...    An editor of the journal Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica
2014−2016    Member of the senior research staff for the Institutional Research Project IUT20-57
2011−2013    Member of the council of the Faculty of Mathematics and Computer Science
2010−2013    Holder of the Estonian Science Foundation grant no. 8394
2003−2009    Member of the Board of Estonian Mathematical Society
 
 
Additional career information
I have been one of the organizers of workshops "Algebra and its applications" in 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 and 2015, conference "Semigroups, Acts and Categories with Applications to Graphs" in 2007, conference "The Third Finnish-Estonian Mathematical Colloquium" in 2009 and conference “Kangro–100. Methods of Analysis and Algebra” in 2013.
Supervisor of a postdoctoral fellow Nasir Sohail in 2011-2014. ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Valdis Laan, Arnold Humal prize of the Estonian Mathematical Society in 2000.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; SPECIALITY: Algebra
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.2.
1998
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182593s03Algebra, funktsionaalanalüüsi ja diferentsiaalgeomeetria struktuursete probleemide süvauuringud.01.01.200331.12.2007Kalle KaarliTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond376 759,16 EUR
SFSF0180039s08Analüüsi, algebra ja geomeetria koosmõjud, meetodid ja rakendused01.01.200831.12.2013Eve OjaTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond762 893,32 EUR
IUTIUT20-57Analüüsi, algebra ja geomeetria struktuursed probleemid ning rakendused arvutusmatemaatikas01.01.201431.12.2019Eve OjaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Matemaatika ja statistika instituut976 000,00 EUR
MUUSMTAT03043/31IKT rakendamine kõrghariduses. Esitlustehnika soetamine matemaatika õpetajamise kaasajastamiseks.15.05.200531.01.2006Valdis LaanTartu Ülikool4 524,75 EUR
MJDMJD198Järjestatud polügoonide lamedusomaduste ja osaliselt järjestatud monoidide amalgaamide seoste uurimine.29.11.201128.11.2014Nasir SohailTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond92 800,00 EUR
ETFETF8394Kategoorse ekvivalentsi küsimusi algebras01.01.201031.12.2013Valdis LaanTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond40 493,21 EUR
ETFETF6238Osaliselt järjestatud polügoonid ja bipolügooni01.01.200531.12.2008Mati KilpTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond27 474,50 EUR
PUT; PUT_OPPUT1519Poolrühmade Morita ekvivalentsus01.01.201731.12.2020Valdis LaanTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Matemaatika ja statistika instituut54 000,00 EUR
  • Leitud 39 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Laan, Valdis; Sohail, Nasir; Tart, Lauri (2017). Hamiltonian Ordered Algebras and Congruence Extension. Mathematica Slovaca, 67 (4), 819−830. 10.1515/ms-2017-0013 .1.1.
Laan, Valdis; Reimaa, Ülo (2017). Monomorphisms in categories of firm acts. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, xx−xx [ilmumas].1.1.
Liang, Xingliang; Laan, Valdis; Luo, Yanfeng; Khosravi, Roghaieh (2017). Weakly torsion free S-posets. Communications in Algebra, 45 (8), 3340−3352, 10.1080/00927872.2016.1236388.1.1.
Laan, Valdis (2017). E-testimisest matemaatikas. Õpetajate Leht (9). SA Kultuurileht.6.6.
Laan, Valdis; Márki, László (2016). Fair semigroups and Morita equivalence. Semigroup Forum, 92 (3), 633−644, 10.1007/s00233-015-9723-3.1.1.
Zhang, Xia; Laan, Valdis (2016). Injective hulls for ordered algebras. Algebra Universalis, 76 (3), 339−349, 10.1007/s00012-016-0404-1.1.1.
Valdis, Laan; Sohail, Nasir; Tart, Lauri (2015). On congruence extension properties for ordered algebras. Periodica Mathematica Hungarica, 71 (1), 92−111.10.1007/s10998-015-0088-x.1.1.
Zhang, Xia; Laan, Valdis (2015). On injective hulls of S-posets. Semigroup Forum, 91, 62−70, DOI:10.1007/s00233-014-9646-4.1.1.
Laan, Valdis; Sohail, Nasir (2015). On mono- and epimorphisms in varieties of ordered algebras. Communications in Algebra, 43 (7), 2802−2819.10.1080/00927872.2014.904328.1.1.
Zhang, Xia; Laan, Valdis (2015). Quotients and subalgebras of sup-algebras. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 64 (3), 311−322, 10.3176/proc.2015.3.16.1.1.
Zhang, Xia; Laan, Valdis (2014). Injective hulls for posemigroups. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 63 (4), 372−378, 10.3176/proc.2014.4.02.1.1.
Laan, Valdis (2014). On Morita Equivalence of Partially Ordered Monoids. Applied Categorical Structures, 22 (1), 137−146, 10.1007/s10485-013-9305-z.1.1.
Laan, V.; Marki, L. (2012). Morita invariants for semigroups with local units. Monatshefte für Mathematik, 166, 441−451, 10.1007/s00605-010-0279-8.1.1.
Sedaghatjoo, M.; Laan, V.; Ershad, M. (2012). Principal weak flatness and regularity of diagonal acts. Communications in Algebra, 40 (11), 4019−4030, 10.1080/00927872.2011.600747.1.1.
Laan, V. (2012). Acceptable Morita contexts for semigroups. ISRN Algebra, 2012, 1−5, 10.5402/2012/725627.1.2.
Laan, Valdis (2012). Congruences of Morita equivalent small categories. Theory and Applications of Categories, 26 (12), 331−337.1.2.
Tärgla, Tanel; Laan, Valdis (2012). Congruences of strongly Morita equivalent posemigroups. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 81 (2), 247−254.1.2.
Laan, Valdis (2011). Morita theorems for partially ordered monoids. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 60 (4), 221−237, 10.3176/proc.2011.4.03.1.1.
Laan, Valdis; Marki, Laszlo (2011). Strong Morita equivalence of semigroups with local units. Journal of Pure and Applied Algebra, 215 (10), 2538−2546, 10.1016/j.jpaa.2011.02.017.1.1.
Laan, V. (2010). Context equivalence of semigroups. Periodica Mathematica Hungarica, 60 (1), 81−94.1.1.
Laan, V. (2010). Tensor products and preservation of weighted limits, for S-posets. Communications in Algebra, 38 (11), 4322−4332.1.1.
Laan, V. (2008). Generators in the category of S-posets. Central European Journal of Mathematics, 6 (3), 357−363, 10.2478/s11533-008-0028-6.1.1.
Janelidze, G.; Laan, V.; Marki, L. (2008). Limit preservation properties of the greatest semilattice functor. International Journal of Algebra and Computation, 18 (5), 853−867.1.1.
Laan, V.; Bulman-Fleming, S.; Kaschek, R.(Eds.) (2008). Proceedings of the conference Semigroups, Acts and Categories with Applications to Graphs. In: . Tartu: Eesti Matemaatika Selts.4.1.
Zhang, X.; Laan, V. (2007). On homological classification of pomonoids by regular weak injectivity properties of S-posets. Central European Journal of Mathematics, 5 (1), 181−200, 10.2478/s11533-006-0036-3.1.1.