Anu Kannike

14.08.1967
58090352
anukannike@yahoo.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2016–...    Eesti Rahva Muuseum, Teadur (1,00)
sept.2003 - jaan. 2005 erak. teadur, TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
jaan. 2000 - juuli 2003 Eesti Välisministeerium
nov. 1998 - dets. 1999 teadur, TPÜ RASI
märts 1992-nov. 1998 - teadur, Eesti Rahva Muuseum
sept. 1995 - juuni 1996 - eesti keeleja kultuuri lektor/teadur, Londoni Ülikooli Slaavi ja Ida-Euroopa Uuringute Instituut
sept. 1990- märts 1992 vanemlaborant, Tartu Ülikooli Ajaloo oskaond
01.09.2015–29.02.2016    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus , toimetaja (0,75)
01.01.2013–01.09.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, toimetaja (0,50)
01.01.2013–01.09.2015    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, teadur (0,50)
22.08.2011–31.12.2012    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Nüüdiskultuuri uurimiskeskus, Teadur (1,00)
01.01.2007–31.12.2011    Eesti Välisministeerium
2005–2007    Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Teadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2007    jaan. 2005 - juuli 2007 teadur, Nüüdiskultuuri Uurimiskeskus, Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduskond
 
 
Haridustee
Dets. 2002 filosoofiadoktor etnoloogia erialal, Tartu Ülikool
Juuni 1995 magister artium etnoloogia erialal, Tartu Ülikool
Juuni 1990 diplom cum laude ajaloo ja kunstiajaloo erialal, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Väljaande "Approaches to Culture Theory" (Tartu Ülikooli kirjastus) tegevtoimetaja
2011−...    Keskkonnajaloo Keskus, Tallinna Ülikool
2005−...    Societé International d'Ethnologie et Folklore
2003−...    Sihtasutus "Fenno-Ugria" volikogu
2000−...    Nordic and East/Central European Network for Qualitative Social Research
1998−...    Eesti Vabaõhumuuseumi nõukogu
1994−...    Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts
2014−2014    "Cultural Patterns and Life Stories" In memoriam of Aili Aarelaid-Tart. 27. august 2014 Tallinna Ülikool. Korralduskomitee liige.
2012−2013    10th Confernce on Baltic Studies in Europe "Cultures, Crises, Consolidaations in the Baltic World" 16.-19. juuni 2013 Tallinna Ülikool. Kultuuriuuringute paneelide korraldaja
2006−2011    Eesti Rahva Muuseumi nõukogu
 
 
Loometöö
Eesti Rahva Muuseumi uue püsiekspositsiooni koostamine 2013-2016: teemad "Kodukultuur" ja "Eesti ajaloo kaardianimatsioon". ;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Loengukursused ja üksikloengud etnoloogia, argikultuuri ja kultuuriajaloo alal Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis (alates 1996);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Anu Kannike, Briti Nõukogu stipendium Londoni Ülikooli 1995/1996
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Etnoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktor etnoloogia erialal
Tartu Ülikool 2002

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
6.8.
2015
4.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.2.
2011
1.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2008
3.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
3.5.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.2.
2002
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
5.2.
1999
1998
3.2.
1998
1.3.
1996
1.3.
1996
1.2.
1995
1.2.
1995
1.2.
1995
1.2.
1994
3.4.
1994
1.2.
1993
1.3.
1992

Anu Kannike

14.08.1967
58090352
anukannike@yahoo.com

Career

Institution and occupation
01.03.2016–...    Estonian National Museum, researcher (1,00)
sept. 2003 - Jan. 2005 - researcher, Institute of International and Social Studies, Tallinn Pedagogical University
Jan 2000 - July 2003 Ministry of Foreign Affairs, Republic of Estonia
Nov. 1998 - Dec. 1999 - researcher, IISS, Talinn Pedagogical University
March 1992 - Nov. 1998 - researcher, Estonian National Museum
Sept. 1995 - June 1996 - lecturer/research fellow, School of Slavonic and East European Studies, University of London
Sept. 1990 - March 1992, senior assistant, Faculty of Philosophy, University of Tartu
01.09.2015–29.02.2016    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Landscape and Culture, editor (0,75)
01.01.2013–01.09.2015    Tallinn University, editor (0,50)
01.01.2013–01.09.2015    Tallinn University, Estonian Institute of Humanities, researcher (0,50)
22.08.2011–31.12.2012    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Contemporary Cultural Studies, Researcher (1,00)
01.01.2007–31.12.2011    Ministry of Foreign Affairs
2005–2007    Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2007    From Jan. 2005 - researcher, Centre for Contemporary Cultural Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tallinn
 
 
Education
Dec. 2002 PhD in ethnology, University of Tartu
June 1995 MA in ethnology, University of Tartu
June 1990 diploma cum laude in history and art history, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Managing editor of the book series "Approaches to Culture Theory" (University of Tartu Press)
2011−...    Centre for Envirnomental History, University of Tallinn
2005−...    Societé International d'Ethnologie et Folklore
2003−...    "Fenno-Ugria" Foundation, member of the council
2000−...    Nordic and East/Central European Network for Qualitative Social Research
1998−...    Estonian Open-Air Museum, member of the council
1994−...    Society of the Friends of Estonian National Museum
2014−2014    "Cultural Patterns and Life Stories" In memoriam Aili Aarelaid-Tart. 27 August 2014 Tallinn University. Member of the organizing committee
2012−2013    10th Conference on Baltic Studies in Europe "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World" 16th-19th June 2013 ,. Tallinn University. Organizer of the paanelsof cultural studies
2006−2011   
 
 
Creative work
Author of the new permanent exhibition of the Estonian National Museum: the subtopics "Home" and "Animated maps of Estonian history". ;
 
 
Additional career information
Lectures on ethnology, everyday culture and cultural history at University of Tartu, Estonian Academy of Arts and Tallinn University (from 1996);

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Anu Kannike, Scholarship of the British Council to the University of London 1995/96
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: S220 Cultural anthropology, ethnology
 
 
Additional information
PhD in ethnology
University of Tartu 2002

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
6.8.
2015
4.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.2.
2011
1.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2008
3.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
3.5.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.2.
2002
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
5.2.
1999
1998
3.2.
1998
1.3.
1996
1.3.
1996
1.2.
1995
1.2.
1995
1.2.
1995
1.2.
1994
3.4.
1994
1.2.
1993
1.3.
1992