Rein Prank

22.03.1949
737 5484
rein.prank@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1976-79 Moskva RÜ aspirant
01.02.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, teoreetilise informaatika dotsent (0,80)
01.02.2005–31.01.2010    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, teoreetilise informaatika dotsent (1,00)
13.05.2000–31.01.2005    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, teoreetilise informaatika dotsent (1,00)
1985–2005    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Dotsent (1,00)
1979–1985    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Vanemõpetaja (1,00)
1973–1976    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Vanemõpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
Nõo Keskkool 1967.
Tartu Ülikooli matemaatikateaduskond 1967-71 (ei lõpetanud)
Moskva RÜ mehaanika-matemaatikateaduskond 1971-73(lõpetasin).
Aspirantuur Moskva RÜ mehaanika-matemaatikateduskonnas 1976-79.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Arvutiteaduse instituudi juhataja 1994, 1999

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Arvutite kasutamine matemaatika õpetamisel
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; PÕHISUUND: Konstruktiivne matemaatiline loogika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; PÕHISUUND: Intelligentsed õpisüsteemid
 
 
Lisainfo
Füüsika- matem. teaduste kand.
Moskva Ülikool, 1982

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2015
1.1.
2014
3.4.
2014
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
2.3.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
3.4.
2003
3.1.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
3.4.
2001
3.4.
2000
5.2.
1999
3.1.
1998
3.4.
1998
3.2.
1997
6.2.
1997
3.4.
1996
3.5.
1996
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1992
1.2.
1991
3.1.
1991
1.3.
1987
1.2.
1981
1.3.
1981
1.3.
1979
3.2.
1979
1.3.
1978

Rein Prank

22.03.1949
737 5484
rein.prank@ut.ee

Career

Institution and occupation
1976-79 Postgraduate student in Moscow University
01.02.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Associate Professor in Theoretical Informatics (0,80)
01.02.2005–31.01.2010    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Associate Professor (1,00)
13.05.2000–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Associate Professor (1,00)
1985–2005    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Associate Professor (1,00)
1979–1985    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Senior Teacher (1,00)
1973–1976    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Senior Teacher (1,00)
 
 
Education
Nõo Secondary School 1967
University of Tartu, Faculty of Mathematics 1967-71.
Moscow University, Faculty of Mechanics and Mathematics 1971-73
Postgraduate student in Moscow University 1976-79
 
 
R&D related managerial and administrative work
Head of the Institute of Computer science 1994, 1999.

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: Computer-Aided Learning software
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; SPECIALITY: Constructive Logic
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; SPECIALITY: Intelligent Tutoring Systems
 
 
Additional information
Candidate of Phys-Math Sci Moscow University, 1982

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2015
1.1.
2014
3.4.
2014
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.1.
2010
3.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
2.3.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.2.
2004
6.2.
2004
6.3.
2004
3.4.
2003
3.1.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
3.4.
2001
3.4.
2000
5.2.
1999
3.1.
1998
3.4.
1998
3.2.
1997
6.2.
1997
3.4.
1996
3.5.
1996
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1992
1.2.
1991
3.1.
1991
1.3.
1987
1.2.
1981
1.3.
1981
1.3.
1979
3.2.
1979
1.3.
1978