See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
27.06.1974
6204306
inga.lips@taltech.ee
01.01.1999−31.12.2004 Kanoshina (Kanosina), Inga

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.04.2019–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut, Juhtivteadur (1,00)
01.01.2017–31.03.2019   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut, Juhtivteadur, mereökoloogia labori juhataja (1,00)
01.03.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Juhtivteadur, Mereökoloogia labori juhataja (1,00)
2012–29.02.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, vanemteadur, Mereökoloogia labori juhataja (1,00)
2005–2012   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)
2001–2005   
TÜ Eesti Mereinstituut, Teadur (1,00)
1998–2000   
Eesti Mereinstituut, Assistent (1,00)
1997–1998   
Eesti Mereinstituut, Insener (1,00)
1996–1997   
Eesti Mereinstituut, Tehniline töötaja (1,00)
1995–1996   
Eesti Mereinstituut, Tehniline töötaja (0,50)
 
 
Haridustee
2000–2005   
PhD (hüdrobiloogia) Tartu Ülikool
1998–2000   
MSc (hüdrobioloogia) Tartu Ülikool
1993–1997   
BSc (hüdrobioloogia) Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Eesti Maaeluministeeriumi Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 rakenduskava ettevalmistava ekspertkomisjoni liige
2019−...   
MSFD mereprügi tehnilise töörühma liige
2017−...   
TTÜ Loodusteaduskonna meresüsteemide instituudi nõukogu liige
2016−...   
Kolmepoolse Soome lahe koostöö ekspertgrupi liige
2015−...   
Eesti Maaeluministeeriumi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava seirekomisjoni liige
2015−...   
Eesti Maaeluministeeriumi Kalandusnõukogu liige
2015−...   
Keskkonnaministeeriumi veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjoni liige
2014−...   
HELCOM LAND mereprügi töörühma liige
2013−...   
Eesti Standardikeskuse EVS/TK 47 "Vee kvaliteet" komitee liige
2000−...   
ICES-IOC-SCOR GEOHAB Läänemere uurimisrühma liige (ICES-IOC-SCOR Study Group on GEOHAB in the Baltic)
2018−2018   
Ekspertkomisjoni liige Leedu ülikoolide ja teadusasutuste võrdleva eksperthinnangu koostamisel hindamaks teadus-arendustegevust biomeditsiini valdkonnas.
2016−2019   
HELCOM IN Eutorphication töörühma liige
2015−2015   
HELCOM projekti EUTRO-OPER töörühma liige
2015−2018   
Mereseire allprogrammi "Avamere seire" vastutav täitja
2013−2016   
MTÜ "Noored Merele" juhatuse liige
2012−2019   
TTÜ Meresüsteemide Instituudi mereökoloogia labori juhataja
2011−2014   
TTÜ MSI Teadusnõukogu liige
2006−2015   
Läänemere operatiivse okeanograafia süsteemi (BOOS) Eesti poolne kontaktisik
2004−2007   
Maailmapanga finantseeritud Läänemere Regionaalse Projekti (BSRP) Komponent1 okeanograafiliste operatiivsete mõõtmiste juhtlabori tegevuse koordinaator.
2001−2003   
Mereseire programmi vastutav täitja Eesti Mereinstituudis.
2001−2005   
Soome lahe keskkonnaseisundi muutusi kajastava infosüsteemi - Alg@line Eesti poolne koordinaator.
2000−2009   
Eesti poolne esindaja Kahjulike Vetikaõitsengute Töörühmas (IOC-ICES Working Group of Harmful Algal Blooms)
1999−2006   
HELCOM töörühma MONAS liige
 
 
Lisainfo
Teadusartiklite retsenseerimine: Limnology & Oceanography, Aquatic Microbial Ecology; Estuarine, Coastal and Shelf Science; Marine Environmental Research, Hydrobiologia; Marine Pollution Bulletin; Journal of Marine Systems; Estonian Journal of Ecology.;
Õppetöö:
TTÜ Maateaduste magistritaseme õppekava loengukursus: Mereökoloogia alused (NSO8045) (kuni 2018)
TTÜ Loodusteaduskonna bakalaureuse taseme loengukursus: Ökoloogia ja looduskaitse (NSO0130) ;
Pioneers Into Practice programm 2018: pioneeride Ilona Sekudewicz (Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences) ja Anna Mineva (Eco Partners Bulgaria AD, Sofia, Bulgaria) kaasjuhendamine perioodil 03.-28.09.2018 teemal "Mikroplastiku analüüsid Läänemere veest ja settest" (juhendaja Kati Lind).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Inga Lips, Tänukiri üle-eestilisse merekultuuriaasta haridusprogrammi „Näoga mere poole“ panustamise eest
2013, Inga Lips, Vabariigi teaduspreemia nominent (kollektiivi liige; geo- ja bioteadused)
2010, Inga Lips, Tallinna Tehnikaülikooli 2009. aasta parima noorteadlase konkursil äramärgitud teadustöö
2000, Inga Lips, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursi II preemia magistritöö: “Meteoroloogiliste tingimuste ja hüdrofüüsikaliste protsesside mõju suvise fütoplanktoni õitsengu kujunemise ajalis-ruumilisele varieerumisele Soome lahes" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: Hüdrofüüsikaliste ja meteoroloogiliste tegurite mõju fütoplanktoni arengule ja jaotusele Läänemeres.
 
 
Lisainfo
BONUS projekti "Läänemere toiduvõrgustik - jätkusuutlike ökosüsteemi toodete ja teenuste süntees (BONUS XWEBS)" assotsieerunud partneri vastutav täitja (2019-2021).

JPI Ookean projekti "Defining the baseline and standards for microplastics in European water" (BASEMAN) assotsieerunud partneri vastutav täitja 2016-2019.


Lõppenud EL grantid:
Euroopa ranniku- ja šelfimerede operatiivne seire- ja prognoosisüsteem (ECOOP), 2007-2010 (granti hoidja)

Reaalajas okeanograafilistest mõõtmistest keskkonna-alase informatsioonini” (FerryBox), EL V raamprogramm, 2002-2005 (granti hoidja)

Kahjulike vetikaõitsengute ekspertsüsteem (HABES), EL V raamprogramm, 2001-2004 (granti põhitäitja)

Lahustunud anorgaaniliste toitainete ja maise päritoluga orgaanilise aine tähtsus potentsiaalselt toksilse fütoplanktoni produktsioonile Atlandi Ookeani Euroopa rannikuvetes ja Läänemere rannikuvetes; mikropredatoride roll toksiinide ülekandes hõljumist toitujatele ja kala larvidele (DOMTOX), EL IV raamprogramm, 1998-2001 (granti põhitäitja)

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Juhendatud järeldoktorid

  • 08.03.2019−... Kesava Priyan Ramasamy "Haptophyte diversity in the Baltic Sea" Tallinna Tehnikaülikool

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2018
2.4.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
2.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
1999
5.03.2020
27.06.1974
6204306
inga.lips@taltech.ee
01.01.1999−31.12.2004 Kanoshina (Kanosina), Inga

Career

Institutions and positions
01.04.2019–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Marine Systems, Lead Researcher (1,00)
01.01.2017–31.03.2019   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Marine Systems, Lead Researcher, Head of Marine Ecology Lab (1,00)
01.03.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Lead Researcher, Head of Marine Ecology Lab (1,00)
2012–29.02.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Senior Researcher, Head of Marine ecology lab (1,00)
2005–2012   
Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Senior Researcher (1,00)
2001–2005   
Estonian Marine Institute, Univ. of Tartu, Researcher (1,00)
1998–2000   
Estonian Marine Institute, Assistant (1,00)
1997–1998   
Estonian Marine Institute, Engineer (1,00)
1996–1997   
Estonian Marine Institute, Technical staff (1,00)
1995–1996   
Estonina Marine Institute, Technical staff (0,50)
 
 
Education
2000–2005   
PhD in Hydrobiology, University of Tartu
1998–2000   
MSc in Hydrobiology, University of Tartu
1993–1997   
BSc in Hydrobiology, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of the preparation commission of the European Maritime and Fisheries Fund operational program for 2021-2027 at the Estonian Ministry of Rural Affairs
2019−...   
Member of the MSFD Technical Group on Marine Litter
2017−...   
Member of the council of the Department of Marine Systems at TUT School of Science
2016−...   
Member of the trilateral Gulf of Finland expert group
2015−...   
Member of the monitoring commission of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) operational program for 2014–2020 at the Estonian Ministry of Rural Affairs
2015−...   
Member of the Fisheries Council at the Estonian Ministry of Rural Affairs
2015−...   
Member of the evaluation committee of sampling personnel performing the water investigations at the Estonian Ministry of Environment
2014−...   
Member of the HELCOM LAND marine litter working group
2013−...   
Member of committee EVS/TK 47 "Water Quality"at Estonian Centre for Standardisation
2000−...   
Member of the ICES-IOC-SCOR Study Group on GEOHAB in the Baltic Sea region
2018−2018   
Member of the expert commission for the compilation of the comparative expert assessment of research and development (in the field of biomedical sciences) of the universities and research institutions of Lithuania.
2016−2019   
Member of the HELCOM IN Eutrophication working group
2015−2015   
Member of the HELCOM project EUTRO-OPER working group
2015−2018   
Coordinator of the national open sea monitoring program
2013−2016   
Board member of the NPO "Youth to the Sea"
2012−2019   
Head of the marine ecology lab at the Department of Marine Systems at TUT
2011−2014   
Member of the Academic Council of the Marine Systems Institute at TUT
2006−2015   
Contact person of the Baltic Operational Oceanographic System (BOOS)
2004−2007   
Co-project manager in the Lead Laboratory of operational oceanographic measurements (LL SOOP) GEF funded Baltic Sea Regional Project (BSRP) Component1.
2001−2003   
Coordinator of the national marine monitoring programme in Estonia (sub-programme "Eutrophication").
2001−2005   
Coordinator of the "Joint Estonian-Finnish operational environmental monitoring system for the Gulf of Finland - Alg@line" from Estonian side.
2000−2009   
Estonian representative in the IOC-ICES Working Group of Harmful Algal Blooms
1999−2006   
Member of the HELCOM MONAS Working Group
 
 
Additional information
Reviewer: Limnology & Oceanography, Aquatic Microbial Ecology; Estuarine, Coastal and Shelf Science; Marine Environmental Research, Hydrobiologia; Marine Pollution Bulletin; Journal of Marine Systems; Estonian Journal of Ecology.;
Teaching:
Master level course in Earth Sciences curricula: Basics of Marine Ecology (NSO8045) (until 2018)
Bachelor level course: Ecology and Environmental Protection (NSO0130) ;
Pioneers Into Practice program 2018: co-supervisor of pioneers Ilona Sekudewicz (Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences) and Anna Mineva (Eco Partners Bulgaria AD, Sofia, Bulgaria) for a period of 03.-28.09.2018 on a subject "Microplastic analysis from water and sediment in the Baltic Sea." (supervisor Kati Lind).;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Inga Lips, Recognition for contribution to the Year of Maritime Culture 2016 educational program "Facing the Sea".
2013, Inga Lips, Nominee of Estonian Science Award (team member; geo- and biosciences)
2010, Inga Lips, Tallinn University of Technology Young Scientist 2009 contest award for scientific work
2000, Inga Lips, Estonian Academy of Science Award to the bests scientific work of University students for master thesis "The influence of meteorological conditions and hydrophysical processes to the spatio-temporal variations of the summer phytoplankton bloom
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
 
 
Additional information
PI at the associated partner Marine Systems Institute at TalTech in the BONUS project "Taking stock of Baltic Sea food webs: synthesis for sustainable use of ecosystem goods and services" (BONUS XWEBS), 2019-2021.

PI at the associated partner Marine Systems Institute at TUT in the JPI Ocean project "Defining the baseline and standards for microplastics in European water" (BASEMAN) 2016-2019.


Contract holder in previous EU Grants:
European Coastal-shelf sea operational observing and forecasting system (ECOOP), 2007-2010

From On-line Oceanographic Observations to Environmental Information(FerryBox), EU 5th framework, 2002-2005

Participated in previous EU Grants:
Harmful Algal Bloom Expert System (HABES), EU 5th framework, 2001-2004

Importance of dissolved organic matter from terrestrial sources for the production, community structure and toxity of phytoplankton of the European Atlantic and Baltic coastal waters; role of micropredators for transmissions of toxins to commercial shellfish and fish larvae (DOMTOX), EU 4th framework, 1998-2001

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

  • 08.03.2019−...    Kesava Priyan Ramasamy  "Haptophyte diversity in the Baltic Sea" (Tallinn University of Technology)

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2018
2.4.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
2.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
1999
5.03.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 66 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
- Inga LipsTallinna Tehnikaülikool0,00 EUR
MUUVA15029Avalike keskkonnaandmete piisavuse kontroll, piirkond 3 - Läänemeri17.06.201516.04.2018Inga LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut58 000,00 EUR
MUULMIN11038Avamere seire 2011. a06.05.201101.02.2012Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut45 833,00 EUR
MUULMIN12085Avamere seire 2012. a02.05.201201.03.2013Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut88 150,00 EUR
MUULMIN13076Avamere seire 2013.a.07.05.201301.03.2014Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut71 915,00 EUR
MUULep14086Avamere seire 2014.a.23.05.201401.03.2015Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut83 937,00 EUR
MUULep 15060Avamere seire 201516.06.201501.03.2016Inga LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut86 961,00 EUR
MUULep16069Avamere seire 201626.05.201601.03.2017Inga LipsTallinna Tehnikaülikool89 874,75 EUR
MUULep17026Avamere seire 201722.02.201701.03.2018Inga LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut166 666,15 EUR
1.1.Lep18039Avamere seire 201824.04.201801.03.2019Inga LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut92 631,00 EUR
MUULep13098Balticconnector’i gaasijuhtme rajamisega seotud merekeskkonna uuring18.06.201331.10.2013Inga LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut15 750,00 EUR
MUUVIR438BalticSeaNow.info - Innovatiivne Läänemere osalusfoorum (BalticSeaNow.info)02.11.200931.10.2012Inga LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut196 736,03 EUR
1.2.2.1.VA18016EASME/EMFF - Lot 5 "Euroopa merevaatluste ja andmevahetuse võrgustiku toimimise, arengu ja kaasajastamise tagamine" - Bioloogia andmestik22.01.201821.07.2019Inga LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut20 000,00 EUR
MUUVA17099EASME/EMFF/2016/1.3.1.2 - Lot 4/SI2.749773: "Euroopa merevaatluste ja ja andmevahetuse võrgustiku toimimise, arengu ja kaasajastamise tagamine" - Keemia andmestik06.03.201705.03.2019Inga LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut25 000,00 EUR
RITA1AlamprojektLEP19003LM (RITA1/02-60-03)Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused01.01.201931.12.2021Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut123 100,00 EUR
1.1.LMIN17100Eesti mereala seisundihinnangu sünteesi (koondhinnangu) koostamine14.09.201715.06.2018Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut10 000,00 EUR
1.1.KIK19018Eesti rannikumere põhjaelustikus leiduva mikroplasti kogused ja keemiline koostis01.07.201910.06.2021Inga LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut128 615,21 EUR
MUUAR12042Eesti veekeskkonna observatoorium (VeeOBS)01.01.201231.12.2014Inga LipsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut138 448,00 EUR
MUULMIN15010Eksperdi osalemise tagamine HELCOM EUTRO-OPER töögrupis02.02.201514.12.2015Inga LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut9 360,00 EUR
IUTIUT19-6Erinevat mastaapi füüsikaliste protsesside mõju biogeokeemilise signaali dünaamikale stratifitseeritud Läänemeres01.01.201431.12.2019Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut1 380 000,00 EUR
1.2.3.4.VFP17126Euroopa merede prügistamise vältimine rakendades innovatiivseid meetodeid (CLAIM) 01.11.201731.10.2021Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut235 437,00 EUR
MUULLMAV20014Euroopa merevaatluste ja ja andmevahetuse võrgustik (EMODnet) - Keemia andmestik.14.02.202002.10.2021Inga LipsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut9 000,00 EUR
MUUV351Euroopa ranniku- ja šelfimerede operatiivne seire- ja prognoosisüsteem (ECOOP)01.02.200730.04.2010Inga LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut25 500,75 EUR
1.2.VA19040Eutrofeerumise parameetrite välimõõtmiste ja analüüsimeetodite interkalibreerimine (MARICAL)01.04.201931.12.2019Urmas LipsTallinna Tehnikaülikool9 775,00 EUR
MUULep13166Finngulf LNG Balticconnector: Keskkonnamõju hindamine21.11.201331.05.2015Inga LipsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut62 700,00 EUR