See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
30.04.1974
58101133
eha.kruus@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2012–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Teadur (1,00)
2007–2012   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, spetsialist (0,50)
01.01.2002–31.12.2006   
Taimetoodangu Inspektsioon taimetervise osakonna juhataja asetäitja
01.01.1999–31.12.2002   
Taimetoodangu Inspektsioon, taimekarantiini piiriteenistuse spetsialist
 
 
Haridustee
2007–2011   
Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, doktorant
2004–2006   
Eesti Maaülikool, MSc entomoloogia
1992–1997   
Eesti Põllumajandusülikool, aianduse diplom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Õppetöö: taimepatogeensed nematoodid
2010−...   
Õppetöö: Ohtlikud põllumajanduskahjustajad
2009−...   
Õppetöö: Taimsed toimeained kahjurite ja haiguste tõrjes.
2007−2008   
Õppetöö: Putukate haigused ja mikrobioloogilised pestitsiidid
2007−2008   
Eesti taimekaitse selts
2006−2006   
Eesti Loodusuurijate Seltsi liige
2004−2007   
SIDA ja Swalöf Consulting projekt "Tajikistani fütosanitaarse suutlikkuse tugevdamine"; Fütosanitaaria ekspert
 
 
Loometöö
Majandusliku Koostöö Organisatsioon (ECO), Regionaalsed fütosanitaarmeetmed põllukultuuride seemnetele ja seemnekartulile (2008)..
Taimetervise inspekteerimise käsiraamat: Fütosanitaarsertifikaatide väljastamine (versioonid 2003-2006).
Taimetoodangu Inspektsiooni kvaliteediprotseduurid: Impordikontroll (2003).
Tõlkimine:
1) Aianduse entsüklopeedia / Briti Kuninglik Aiandusselts ; inglise keelest tõlkinud Mari Laane, Birgit Soans, Eha Švilponis ja Anne Tihaste ; peatoimetaja Christopher Brickell, [tõlke toimetanud Eha Kõrge ; konsulteerinud ja eesti oludele kohandanud Mati Laane]. - Tallinn : Varrak, 2010. - 752 lk. : ISBN 9789985320419;
2) Buczacki, Stefan. Taimekahjurite ja -haiguste käsiraamat / Stefan Buczacki ja Keith Harris ; inglise keelest tõlkinud Kadri Just, Riin Muljar, Anne-Liis Sõmermaa, Eha Švilponis, Tiiu Tarang, Merje Toome, Elo Tuubel, Eve Veromann, Heino Õunap [toimetanud Ilmatar Tammaru ja Heino Lõiveke]. - Tallinn : Varrak, 2010. - 528 lk.; ISBN 9789985320891;
Toimetamine:
1) Veser, Jochen. Taimekahjustajad : diagnoos ja tõrjemeetodid / Jochen Veser ; saksa keelest tõlkinud Anne Saavaste ; [erialatoimetaja Eha Kruus]. - Tallinn : Varrak, 2013. - 189 lk.; ISBN 9789985328279
.
.
 
 
Lisainfo
Kutsutud esineja 25. kartuliteemalisel seminaril ETKI taimebiotehnoloogia osakonnas 8. dets. 2016
Koolitaja MES korraldatud kursusel "Raskestitõrjutavad taimekahjustajad – juurehaigused ja nematoodid – aianduslikel kultuuridel“ 25. nov. 2016
Kutsutud esineja SEI säästva arengu foorumil 2016 "Toit ja kliimamuutus" 8. nov. 2016 Tallinn
Ekspertgrupi liige
riigikontrolli auditis "Riigi tegevus toiduohutuse tagamisel", märts-september, 2008
http://www.riigikontroll.ee/upload/failid/eksperdiarvamus_5.07.2008.pdf
Stažeerimine: Wageningeni Ülikoolii nematoloogia labor, 6.01-15.02 2008
Läbinud koolituse "Taimekahjustajate riskide hindamine" (sündmus 2437, BTSF initsiatiiv) 15 – 19 juun1 2015, Tallinn
Doktorikursus Islandi Ülikoolis: Populatsioonigeneetika meistriklass, 11-14.08.2009 Reykjavik, Island
Läbitud doktorikursused: Nord-Forsk grandikirjutamise kursus, 8-11.04 2008 Tvärminne, Soome
Eesti Maaülikooli avatud ülikooli täiendõppekursus: Nõustamistehnikad üliõpilaste nõustajatele kõrgkoolides, 02-17.06.2008
Tartu Ülikooli haridusteaduskonna täiendkoolitusprogramm: Kõrgkoolididaktika, 22.01-23.05.2008
Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskuse täiendkoolitusprogramm: Konflikti juhtimine, 23-24.04.2009
Helsingi Ülikooli loodusteaduste kooli LUOVA doktorikursus: Teaduse tulemuste rakendusliku tähtsuse suurendamine, 29.03-04.04.2009 Lammi bioloogiajaam, Soome
Kutsutud esineja Baltic Agro nuutripäeval: "Millega vürtsitada mulda? - mullalisandite mõjust kapsanuutrile"; 16. mai, 2018

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Eha Kruus, Ülikoolisisese koostööprojekti auhinna preemia põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppetoolide koostöös 2016-2020 valminud projekti "Tüüpilise EL põllumajandussüsteemi jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustele" eest.
1997, Eha Kruus, Eesti Teaduste Akadeemia Üliõpilaste teadustööde konkurss
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; TÄPSUSTUS: taimeparasiitsete nematoodide ökoloogia; kaevandikärblased; invasiivsed liigid; kasvuhoonekahjurite populatsioonidünaamika; taimekarantiin, fütosanitaarsed meetmed ja piirangud; fütosanitaarne suutlikkus.
 
 
Lisainfo

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2021
3.5.
2020
6.3.
2020
6.3.
2019
1.1.
2018
1.3.
2018
3.5.
2018
2.5.
2017
3.5.
2017
6.2.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
6.3.
2007
3.5.
2006
6.3.
2006
3.5.
2005
22.10.2021
30.04.1974
58101133
eha.kruus@emu.ee

Career

Institutions and positions
2012–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Researcher (1,00)
2007–2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Other staff (0,50)
01.01.2002–31.12.2006   
Plant Production Inspectorate, deputy head of plant health department
01.01.1999–31.12.2002   
Plant Production Inspectorate, specialist of plant quarantine border service
 
 
Education
2007–2011   
Estonian University of Life Sciences, institute of agricultural and environmental sciences, doctoral student
2004–2006   
Estonian University of Life Sciences, MSc Entomology
1992–1997   
Estonian Agricultural University, diploma in horticulture
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Lectures: plant pathogenic nematodes
2010−...   
Lectures: Harmful organisms as crop pests
2009−...   
Lecture: The use of plant-derived pesticides against crop pests and pathogens
2007−2008   
Lecture: Insect diseases and microbiological pesticides
2007−2008   
Estonian Plant Protection Union
2006−2006   
Member of the Estonian Naturalists' Society
2004−2007   
SIDA, Swalöf Consulting project "Strengthening of the Phytosanitary Capacity of Tajikistan"; Phytosanitary expert
 
 
Creative work
Economic Cooperation Organization, Regional Phytosanitary measures for crop seed and seed potato (2008)..
Plant Health inspection manual: Phytosanitary Certification (2003-2006).
Quality procedures for Estonian Plant Production Inspectorate: Import inspection (2003).
Translator:
1) Encyclopedia of Gardening / The Royal Horticultural Society; translation from english language by: Mari Laane, Birgit Soans, Eha Švilponis and Anne Tihaste ; Editor-in-chief Christopher Brickell, [Estonian edition by Eha Kõrge ; Consultation by Mati Laane]. - Tallinn : Varrak, 2010. - 752 pp. : ISBN 978998532041
2) Buczacki, Stefan. Pests, Diseases & Disorders of Garden Plants / Stefan Buczacki and Keith Harris ; translation from english language by: Kadri Just, Riin Muljar, Anne-Liis Sõmermaa, Eha Švilponis, Tiiu Tarang, Merje Toome, Elo Tuubel, Eve Veromann, Heino Õunap [ Editors: Ilmatar Tammaru and Heino Lõiveke]. - Tallinn : Varrak, 2010. - 528 lk.; ISBN 9789985320891
Editor:
1) Veser, Jochen. [Pflanzenkrankheiten: erkennen und behandeln/ Plant pests: diagnosis and management] / Jochen Veser ; Translation from german language by Anne Saavaste ; [Technical editor- plant protection Eha Kruus]. - Tallinn : Varrak, 2013. - 189 pp.; ISBN 9789985328279
.
.
 
 
Additional information
Invited speaker on 25-th annual Potato seminary in Estonian Crop Research Institute, Plant biotechnology department, on Dec, 8, 2016.
Trainer for a specialist course by Estonian agricultural and rural advisory service "Soilborne plant pathogens - root diseases and nematodes on horticultural crops", Nov. 25, 2016, Tartu
Invited speaker on the Sustainable Development Forum 2016 "Food and Climate Change", Nov, 8-th, 2016
Member of the expert group for
the National Audit office of Estonia, "Activities of the state in guaranteeing the safety of foodstuffs of vegetable origin", March-September, 2008
http://www.riigikontroll.ee/audit_en.php?lang=en&audit=713
Practice: Wageningen University, nematology laboratory, 6.01-15.02 2008
Training course "Pest Risk Assessment" (event 2437, Better Training for Safer Food initiative) 15-19 June, 2015, Tallinn
Graduate course by University of Iceland: Training workshop in population genetics, 11-14.08.2009; Reykjavik, Iceland
PhD courses: Nord-Forsk course on Grant writing, 8-11.04 2008 Tvärminne, Finland
Additional training in the Open University of the Estonian University of Life Sciences: Counselling techniques for student advisors in the institutes of higher education, 04-17.06.2008
In-service training programme by Faculty of Education of Tartu University: Highschool didactics, 22.01-23.05.2008
Additional training in the Open University of Tartu University: Conflict management 23-24.04.2009
Finnish School in Wildlife Biology, conservation and management (LUOVA) of Helsinki University: Making Science Matter - Increasing the Impact of Scientific Findings, 29.03-04.04.2009
Invited speaker on a Clubroot Day by Baltic Agro, May, 16, 2018.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Eha Kruus, Internal Project Cooperation Excellence Award for an interdepartmental cooperation between the Institute of Agricultural and Environmental Sciences and the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of the Estonian University of Life Sciences, carried out during the project "Sustainable adaptation of typical EU farming systems to climate change" from 2016-2020
1997, Eha Kruus, Estonian Academy of Sciences, Contest for young scientist
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIFICATION: ecological studies of plant parasitic nematodes, leafminer flies; invasive species, population dynamics of glasshouse pests; plant quarantine, phytosanitary measures, regulations; phytosanitary capacity
 
 
Additional information

Projects in progress

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2021
3.5.
2020
6.3.
2020
6.3.
2019
1.1.
2018
1.3.
2018
3.5.
2018
2.5.
2017
3.5.
2017
6.2.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
6.3.
2007
3.5.
2006
6.3.
2006
3.5.
2005
22.10.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 25 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T8072PKPKAuditi "Riigi tegevus toiduohutuse tagamisel" raames eksperdiarvamuse andmine Eestis turustatavale toidule23.04.200808.08.2008Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut13 510,92 EUR
MUU8-2/T10106PKPKIndikaatori "Kimalaste mitmekesisus ja arvukus" uuringu raames 2010.aastal välitööde läbiviimine Lõuna- ja Kesk-Eesti seirepiirkonnas, kogutud andmete sisestamine andmebaasi ning nende edastamine digitaalselt Tellijale15.06.201013.09.2010Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut15 977,91 EUR
MUU8-2/T8111PKPK (7-13.1/56)Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2008. aastal16.06.200803.11.2008Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut14 699,68 EUR
MUU8-2/T11099PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2011. aastal13.06.201119.09.2011Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut15 978,00 EUR
MUU8-2/T12100PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2012. aastal12.06.201217.09.2012Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut15 990,00 EUR
MUU8-2/T15085PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2015. aastal08.06.201514.09.2015Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut18 000,00 EUR
MUU8T160132PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2016. aastal13.06.201619.09.2016Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut18 000,00 EUR
1.1.5.3.12.T170177PKTKKimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 201721.06.201718.09.2017Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut20 000,00 EUR
1.1.5.3.12.T180136PKTE (7-10.2/258)Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 201811.06.201817.09.2018Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut20 000,00 EUR
1.1.5.3.12.T190138PKTE (7-10.27239)Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2019 04.06.201916.09.2019Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool20 000,00 EUR
1.1.T200087PKTE (7-10.2/210 )Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2020 02.06.202014.09.2020Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool20 000,00 EUR
MUU8-2/T15001PKMH (10-4.5.5/15/23-1)Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades01.01.201531.08.2015Monika SuškevičsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut183 144,95 EUR
1.1.6TX210018PKTE (Tegevustoetuse leping nr 5.14-3/21/3)Kõrgkooliõpik „Põllumajanduslik entomoloogia“ 30.08.202130.10.2023Katrin JõgarEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool8 400,00 EUR
MUU8-2/T13110PKTMMaasika patogeenide hindamine ja testimine15.07.201301.12.2014Evelin LoitEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut34 000,00 EUR
MEMRUP; RITA2T170005MIMK (MEMRUP41, RITA2/020)Majanduslik analüüs - ohtlike taimekahjustajate poolt tekitatud kahjude hindamine01.02.201729.12.2017Ivar SibulEesti Maaülikool25 000,00 EUR
2.2.V210071PKTEPilot project – Developing a Farmers’ Toolbox for Integrated Pest Management Practices from Across the Union 01.01.202120.12.2022Eve VeromannEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool4 800,00 EUR
2.1.L190019PKTEPreparaadi UBP-110 mõju kahjurputukate (punane kedriklest, lehetäi, kasvuhoonekarilane, kartulimardikas) arvukusele ja kahjustamise aktiivsusele hariliku kurgi, tomati-, baklažaani- ja kartulitaimedel23.01.201931.12.2019Angela PloomiEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool3 799,80 EUR
MUU8-2/T14046PKTMProgrammi "Teaduse rahvusvahelistumine" algatus EUPHRESCO13.12.201331.08.2015Evelin LoitEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut30 000,00 EUR
MUU8-2/T10083PKPKPõlluservade rajamiseks sobilike seemnesegude väljatöötamine põllumajandustootjatele, kes soovivad taotleda keskkonnasõbraliku majandamise toetust25.05.201031.12.2010Marika MändEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut25 564,66 EUR
1.1.L210055PKTE (Riigihankeleping nr 3-3/208)Riigihange "Toimeaine kaltsiumkarbiidi hindamisele pikendamismenetluse eesmärgil teenuse tellimine"30.03.202128.02.2022Eha KruusEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool61 656,40 EUR
MUU8-2/T15138PKTKTaimekahjustajate riskihinnangute tegemine rahvusvaheliste põhimõtete (IPPC, EPPO standardid) kohaselt ja taimekahjustajate kategoriseerimine Eestis põhjustatava kahju suuruse alusel; taimetervise valdkonnas tehtud teadustööde ja uuringute tulemuste ning muu usaldusväärse teabe põhjal koostatud ekspertarvamuse andmine Maaeluministeeriumile vastavalt vajadusele; taimekahjustajate riskihinnangute tegemiseks ja taimetervise valdkonnas ekspertarvamuste andmiseks valmisoleku tagamine 01.12.201531.12.2016Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut31 066,66 EUR
SFSF0170057s09Taimekaitse jätkusuutlikule taimekasvatusele01.01.200931.12.2014Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 212 478,43 EUR
ETFETF7391TOLMELDAJATE KORJEKÄITUMINE PÕLLUMAJANDUSMAASTIKES: PÕLLUMAJANDUSLIKU TEGEVUSE MÕJU 01.01.200831.12.2011Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut76 774,17 EUR
1.2.2.1.15.V160156VLVS (LIFE15 CCA/DE/000072 )Tüüpilise EL põllumajandussüsteemi jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustele01.09.201630.04.2020Ragnar LemingEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut216 333,00 EUR
1.1.L210002PKTEVõõr-nälkjaliikide ohjamiskava koostamine 15.12.202015.04.2021Eha KruusEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool10 272,00 EUR