Georg Martin

5.03.1968
671 8936
5163943
georg.martin@ut.ee
https://www.researchgate.net/profile/Georg_Martin

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.01.2018    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, asedirektor
01.01.2016–31.01.2018    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, osakonna juhataja
01.01.2016–31.01.2018    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, merebioloogia juhtivteadur (1,00)
01.03.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, asedirektor
01.03.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, osakonna juhataja
01.03.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merebioloogia juhtivteadur (1,00)
19.03.2011–28.02.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, asedirektor
19.03.2011–28.02.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, osakonna juhataja
19.03.2011–28.02.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merebioloogia vanemteadur (1,00)
21.02.2008–18.03.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, asedirektor
01.01.2008–18.03.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, osakonna juhataja
01.01.2008–20.02.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, teadustöö alal direktori asetäitja
01.01.2008–18.03.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merebioloogia vanemteadur (1,00)
03.04.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, teadustöö alal direktori asetäitja
19.03.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, osakonna juhataja
19.03.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, merebioloogia vanemteadur (1,00)
17.05.2004–18.03.2006    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, osakonna juhataja
19.03.2001–18.03.2006    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, vanemteadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2005    Eesti Mereinstituut, vanemteadur, Merebioloogia sektori juhataja
01.01.2000–31.12.2001    Eesti Mereinstituut, erakorraline vanemteadur, Merebioloogia sektori juhataja
01.01.1999–31.12.2000    Eesti Mereinstituut, teadur, Merebioloogia sektori juhataja
01.01.1998–31.12.1999    Eesti Mereinstituut, teadur, Merebioloogia sektori juhataja kohusetäitja
01.01.1997–31.12.1998    Eesti Mereinstituut, teadur
01.01.1993–31.12.1997    Eesti Mereinstituut, nooremteadur
01.01.1993–31.12.1993    Eesti Mereinstituut, insener
 
 
Haridustee
1995–2000    PhD, Tartu Ülikool
1985–1993    MSc. Moskva Riiklik Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    HELCOMi Läänemere merepõhja elupaikade kaardistamise ekspertrühm, esimees
2013−...    ICES mere bentose ja taastuvenergia arenduse töörühm (WGMBRED), liige
2009−...    ICES SCICOM (teaduskomitee) asendusliige
2008−...    BMB (Läänemere Bioloogide Assotsiatsioon) komitee liige
2008−...    Teaduste Akadeemia mereteaduste komisjon, liige
2008−...    TÜ Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna nõukogu, liige
2006−...    ICES bentose ökoloogia töörühm (BEWG), liige
2001−...    GEC (Group of European Charophytologists) liige
ICES Bioloogilise okeanograafia komitee liige (1995-1996)
ICES/HELCOM SGQAB (Läänemere bioloogiliste mõõtmiste andmekvaliteedi tagamise juhtgrupp) liige (1994-1998), esimees (1999-2002)
HELCOM ad hoc WG CMP (Rannikumere seire töögrupp) liige (1995-1997)
BMB töörühmade nr 21 “Phytobenthos” ja 33 "Baltic Sea Charophytes" liige
IRGC (International Research Group on Charophytes) liige
TÜ Eesti Mereinstituudi teadusnõukogu liige
Euroülikooli nõukogu liige
Eesti Euroinfoühingu liige
2014−2015    ICES Merestrateegia Raamdirektiivi tunnus 6 (Merepõhja terviklikkus) revisjoni töörühm, kaasesimees
2011−2014    ÜRO merekeskkonna seisundi hindamise regulaarprotsessi ekspertnõukogu liige
2009−2011    BMB (Läänemere Bioloogide Assotsiatsioon) president
1998−2006    ICES Mereelupaikade komitee liige
1997−2006    ICES (Rahvusvaheline Mereuurimisnõukogu) Marikultuuri komitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Rannikumere põhjakoosluste struktuur, dünaamika ja muutuste mehanismid.
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; PÕHISUUND: Ranikumere merepõhja koosluste kasutamine keskkonnaseisundi hindamisel

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
3.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.3.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
3.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
5.2.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
2.2.
1998
3.2.
1998
5.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
3.2.
1996
3.3.
1996
5.2.
1994

Georg Martin

5.03.1968
671 8936
5163943
georg.martin@ut.ee
https://www.researchgate.net/profile/Georg_Martin

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.01.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Assistant Director
01.01.2016–31.01.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Head of Office
01.01.2016–31.01.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Lead Research Fellow in Marine Biology (1,00)
01.03.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Assistant Director
01.03.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Head of Office
01.03.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Lead Research Fellow in Marine Biology (1,00)
19.03.2011–28.02.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Assistant Director
19.03.2011–28.02.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Head of Office
19.03.2011–28.02.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow in Marine Biology (1,00)
21.02.2008–18.03.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Assistant Director
01.01.2008–18.03.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Head of Office
01.01.2008–20.02.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Assistant Director
01.01.2008–18.03.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
03.04.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Assistant Director
19.03.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Head of Office
19.03.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
17.05.2004–18.03.2006    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Head of Office
19.03.2001–18.03.2006    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2001–31.12.2005    Estonian Marine Institute, senior researcher, Head of the Department of Marine Biology
01.01.2000–31.12.2001    Estonian Marine Institute, senior researcher, Head of the Department of Marine Biology
01.01.1999–31.12.2000    Estonian Marine Institute, researcher, Head of the Department of Marine Biology
01.01.1998–31.12.1999    Estonian Marine Institute, researcher, acting Head of the Department of Marine Biology
01.01.1997–31.12.1998    Estonian Marine Institute, researcher
01.01.1993–31.12.1997    Estonian Marine Institute, junior researcher
01.01.1993–31.12.1993    Estonian Marine Institute, engineer
 
 
Education
1995–2000    PhD, Tartu University
1985–1993    1993. MSc. Moscow State University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    HELCOM intersessional expert network on marine benthic habitat mapping, chair
2013−...    ICES Working Group on Marine Benthal and Renewable Energy Developments (WGMBRED), member
2009−...    ICES SCICOM (Science commitee) alternate member
2008−...    Member of BMB (Baltic Marine Biologists Association) commitee
2008−...    Comission on Marine Sciences of Estonian Academy of Sciences
2008−...    Council of Faculty of Science and Technology of Tartu University, member
2006−...    ICES Benthos Ecology Working Group, member
2001−...    GEC (Group of European Charophytologists) member
ICES, member of the Biological Oceanography Commitee (1995-1996)
ICES/HELCOM SGQAB (Steering Group on Quality Assurance of Biological Measurements in the Baltic Sea), member (1994-1998), chairman (1999-2002)
HELCOM ad hoc WG CMP (Working group on Coastal Monitoring), member (1995-1997)
BMB (Baltic Marine Biologist Association), member of the working groups “Phytobenthos” and “Baltic Sea Charophytes”
Member of IRGC (International Research Group on Charophytes)
Member of the council of Estonian Marine Institute
Member of the council of Eurouniversity
Member of Estonian Society of European Information
2014−2015    ICES WG on guidance for the review of MSFD decision Descriptor 6 - seafloor integrity (WKGMSFDD6), co-chair
2011−2014    Member of Group of experts of UN Regular Process for global reporting and assessment of the state of the marine environment, including socio-economic aspects
2009−2011    BMB (Baltic Marine Biologist Association) president
1998−2006    ICES, member of the Marine Habitat Commitee
1997−2006    ICES (International Council for Exploration of the Sea), member of the Mariculture Commitee

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Structure, function and dynamics of coastal benthic communities.
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; SPECIALITY: Use of benthic littoral communities as environmental indicator
 
 
Additional information
PhD
Tartu University, 2000

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.3.
2016
3.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
3.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.3.
2006
6.6.
2006
3.1.
2005
3.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
5.2.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2001
1.1.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
2.2.
1998
3.2.
1998
5.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
3.2.
1996
3.3.
1996
5.2.
1994
  • Leitud 169 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULLOMI11071'Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud"01.05.201130.11.2011Tiina PaalmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut11 902,39 EUR
MUULLOMI08160Allveevideosüsteemi koostamine.17.12.200728.02.2009Georg MartinTartu Ülikool639,12 EUR
2.1.1.LLTMI17378AS Estonian Cell heitvee süvamerelasu merekeskkonna seire 201731.05.201731.12.2017Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut23 600,00 EUR
MUULLOMI08151Audru kalakasvatuse KMH merepõhjakoosluste ja -elupaikade mõju uuring.12.07.200815.08.2008Georg MartinTartu Ülikool16 023,48 EUR
MUULLOMI11073Avamere seire 2011. а01.06.201101.02.2012Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut53 654,00 EUR
MUULLOMI11073/1Avamere seire 2012 .a01.05.201201.02.2013Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut124 452,00 EUR
MUULLOMI11073/2Avamere seire 2013 .a01.05.201301.03.2014Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut128 079,00 EUR
MUULLOMI11073/3Avamere seire 2014. a20.05.201401.03.2015Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut91 812,00 EUR
MUULLOMI11073/4Avamere seire 2015 .a26.05.201501.04.2016Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut94 998,75 EUR
MUULLTMI11073Avamere seire 2016.a01.05.201608.03.2017Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut87 476,55 EUR
MUULLTMI17096Avamere seire 2017.a30.01.201701.03.2018Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut79 676,38 EUR
MUULLOMI10216/1Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamine04.03.201301.10.2015Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut46 975,00 EUR
MUUMLOMI15172BalticBOOST15.09.201514.01.2017Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut19 945,00 EUR
MUUMLTMI16018Development of HELCOM tools and approaches for the Second Holistic Assessment of the Ecosystem Health of the Baltic Sea01.01.201630.06.2017Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut20 493,22 EUR
MUUSP1MI06042/1Eesti esindamine Läänemere tegevuskava koostamise koosolekul Helsingis 25-26 aprill 200625.04.200611.05.2006Georg MartinTartu Ülikool383,47 EUR
MUULLOMI10203Eesti jõgede ning piirilähedast järvede koormusandmed Liivi lahe veekogumite seisundi kirjeldamiseks02.12.201031.12.2010Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut3 719,66 EUR
1.1.3.2.1.LLTMI17443Eesti mereala elupaikade kaardiandmete kaasajastamine01.09.201715.01.2018Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut15 768,00 EUR
MUULLOMI12046Eesti mereala hea keskkonnaseisundi piiritlemise aruande koostamine ja ettepanekud keskkonnaalaste sihtide kogumi määramiseks10.03.201227.07.2012Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut99 500,00 EUR
MUULLOMI14117Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastava meetmekava koostamine ning selle kulutõhususe- ja sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiviimine06.10.201429.02.2016Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut50 000,00 EUR
MUUSLOMI14105Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine01.06.201430.04.2016Georg MartinTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut253 906,45 EUR
MUULLOMI11150Eesti merealade seisundi esialgse hindamise koostamine15.10.201116.12.2011Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut44 700,00 EUR
MUULLOMI13153/1Eesti rannikuvee seisundi hindamiseks kasutatavate indikaatorite võrdlemine Läti Vabariigi ja Soome Vabariigi vastavate indikaatoritega ja ettepanekud Eesti rannikuvee seisundi indikaatorite muutmiseks04.03.201428.11.2014Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut10 000,00 EUR
MUULLOMI15129Eesti rannikuveekogumite seirejaamade esinduslikkuse analüüs25.09.201530.11.2015Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut12 500,00 EUR
MUULLOMI10154/1Ekspertide osalemine HELC0M RED LIST ja HELCOM PEG projektides24.10.201115.11.2011Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut21 092,00 EUR
MUULLOMI10154/2Ekspertide osalemine HELCOM RED LIST ja HELCOM PEG projektides21.06.201230.10.2013Georg MartinTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut27 869,00 EUR
  • Leitud 117 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Torn, K.; Herkül, K.; Martin, G.; Oganjan, K. (2017). Assessment of quality of three marine benthic habitat types in northern Baltic Sea. Ecological Indicators, 73, 772−783.10.1016/j.ecolind.2016.10.037.1.1.
Kersen Priit; Paalme Tiina; Pajusalu Liina; Martin Georg (2017). Biotechnological applications of the red alga Furcellaria lumbricalis and its cultivation potential in the Baltic Sea. Botanica Marina, 60 (2), 207−218.bot-2016-0062.1.1.
Oganjan, K.; Lauringson, V.; Kotta, J.; Rostin, L.; Martin, G. (2017). Factors affecting the recruitment of Amphibalanus improvisus and Dreissena polymorpha in a highly eutrophic brackish bay. Estuarine Coastal and Shelf Science, 184, 37−45.10.1016/j.ecss.2016.10.042.1.1.
Katsanevakis, Stelios; Mackelworth, Peter; Coll, Marta; Fraschetti, Simonetta; Mačić, Vesna; Giakoumi, Sylvaine; Jones, J.S. Peter; Levin, Noam; Albano, Paolo; Badalamenti, Fabio; Brennan, Ruth E.; Claudet, Joachim; Culibrk, Dubravko; D'Anna, Giovanni; Deidun, Alan; Evagelopoulos, Athanasios; García-Charton, Jose A.; Goldsborough, David; Holcer, Draško; Jimenez, Carlos ... Winters, Gidon. (2017). Advancing marine conservation in European and contiguous seas with the MarCons Action. Research Ideas and Outcomes, 3: e11884, x−x.1.2.
Kautsky, Hans; Martin, Georg; Snoeijs-Leijonmalm, Pauline. (2017). The phytobenthic zone. In: Snoeijs-Leionmalm, P.; Shubert, H.; Radziejevska, T. (Ed.). Biological Oceanography of the Baltic Sea (387−456). Springer.3.1.
Torn, K.; Martin, G.; Suursaar, Ü. (2016). Beach wrack macrovegetation index for assessing coastal phytobenthic biodiversity. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 65 (1), 78−87.1.1.
Borja, Angel; Elliott, Mike; Andersen, Jesper H; Berg, Torsten; Carstensen, Jacob; Halpern, Bejamin S; Heiskanen, Anna-Stina; Korpinen, Samuli; Lowndes, Julia S; Martin, Georg; Rodriguez-Ezpeleta, Naiara. (2016). Overview of integrative assessment of marine systems: the Ecosystem Approach in practice. Frontiers in Marine Science, 3−20.10.3389/fmars.2016.00020.1.1.
Pajusalu, L; Martin, G; Paalme, T; Põllumäe, A. (2016). The effect of CO2 enrichment on net photosynthesis of the red alga Furcellaria lumbricalis in a brackish water environment. PeerJ, 4:e2505, 1−21.10.7717/peerj.2505.1.1.
West, John A.;Calumpong, Hilconida P.; Martin, Georg; van Gaever, Saskia (2016). Kelp Forests and Seagrass Meadows. In: Inniss, Lorna; Simcock, Alan; Ajawin, Amanuel Yoanes; Alcala, Angel C.; Bernal, Patricio; Calumpong, Hilconida P.; Araghi, Peyman Eghtesadi; O. Green, Sean; Harris, Peter; Kamara, Osman Keh; Kohata, Kunio; Marschoff, Enrique; Martin, Georg; Ferreira, Beatrice Padovani; Park, Chul; Payet, Rolph Antoine; Rice, Jake; Rosenberg, Andrew; Ruwa, Renison; Tuhumwire, Joshua T.; Van Gaever, Saskia; Wang, Juying; Węsławski, Jan Marcin (Ed.). The First Global Integrated Marine Assessment. (1−13). United Nations.3.3.
West, John; Calumpong, Hilconida P.; Martin, Georg (2016). Seaweeds. In: Inniss, Lorna; Simcock, Alan; Ajawin, Amanuel Yoanes; Alcala, Angel C.; Bernal, Patricio; Calumpong, Hilconida P.; Araghi, Peyman Eghtesadi; O. Green, Sean; Harris, Peter; Kamara, Osman Keh; Kohata, Kunio; Marschoff, Enrique; Martin, Georg; Ferreira, Beatrice Padovani; Park, Chul; Payet, Rolph Antoine; Rice, Jake; Rosenberg, Andrew; Ruwa, Renison; Tuhumwire, Joshua T.; Van Gaever, Saskia; Wang, Juying; Węsławski, Jan Marcin (Ed.). The First Global Integrated Marine Assessment (1−14). United Nations.3.3.
Oganjan, Katarina; Reisalu, Greta; Martin, Georg; Herkül, Kristjan; Torn, Kaire (2016). Mida varjab meri? Katre Palo (Toim.). (12−17). Tallinn: Eesti Loodus.6.3.
Pajusalu, L; Martin, G; Põllumäe, A; Torn, K; Paalme, T. (2015). Direct effects of increased CO2 concentrations in seawater on the net primary production of charophytes in a shallow, coastal, brackish-water ecosystem. Boreal Environmental Research, 20 (3), 413−422.1.1.
Torn, K.; Kovtun-Kante, A.; Herkül, K.; Martin, G.; Mäemets, H. (2015). Distribution and predictive occurrence model of charophytes in Estonian waters. Aquatic Botany, 120 (A), 142−149.10.1016/j.aquabot.2014.05.005.1.1.
Pajusalu, L.; Martin, G.; Paalme, T.; Põllumäe, A.; Oganjan, K. (2015). Hapestuv maailmamerevesi on suur oht kogu mereökosüsteemile. Eesti Loodus, 66 (9), 8−14.6.3.
Suursaar, Ü.; Torn, K.; Martin, G.; Herkül, K.; Kullas, T. (2014). Formation and species composition of stormcast beach wrack in the Gulf of Riga, Baltic Sea. Oceanologia, 56 (4), 673−695.10.5697/oc.56-4.673.1.1.
Torn, K.; Martin, G.; Rostin, L. (2014). Testing and development of different metrics and indexes describing submerged aquatic vegetation for assessment of the ecological status of semi-enclosed coastal water bodies in the NE Baltic Sea. Estonian Journal of Ecology, 63 (4), 262−281.10.3176/eco.2014.4.05.1.1.
Möller, T.; Kotta, J.; Martin, G. (2014). Spatiotemporal variability in eelgrass Zostera marina L. in the northeastern Baltic Sea: Canopy structure and associated macrophyte and invertebrate communities. Estonian Journal of Ecology, 63 (2), 90−108.10.3176/eco.2014.2.03.1.2.
Rostin, Liis; Martin, Georg; Herkül, Kristjan (2013). Environmental concerns related to the construction of offshore wind parks: Baltic Sea case. In: WIT Transactions on Ecology and the Environment (131−140). WIT Press. (Coastal Prosesses III).10.2495/CP130121.1.1.
Zettler, M.L.; Proffitt, C.E.; Darr, A.; Degraer, S.; Devriese, L.; Greathead, C.; Kotta, J.; Magni, P.; Martin, G.; Reiss, H.; Speybroeck, J.; Tagliapietra, D.; Van Hoey, G.; Ysebaert, T. (2013). On the myths of indicator species: issues and further consideration in the use of static concepts for ecological applications. PLoS ONE, 8 (10), e78219.10.1371/journal.pone.0078219.1.1.
Pajusalu, Liina; Martin, Georg; Põllumäe, Arno; Paalme, Tiina (2013). Results of laboratory and field experiments of the direct effect of increasing CO2 on net primary production of macroalgal species in the brackish water ecosystems. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 62 (2), 148−154.10.3176/proc.2013.2.09.1.1.
Martin, G.; Kotta, J.; Möller, T.; Herkül, K. (2013). Spatial distribution of marine benthic habitats in the Estonian coastal sea, northeastern Baltic Sea. Estonian Journal of Ecology, 62, 165−191.1.2.
Martin, Georg; Kotta, Jonne; Aps, Robert; Kopti, Madli; Martin, Kai; Remmelgas, Laura; Kuris, Merle (2013). Marine spatial planning as a tool for promoting sustainable economic development including tourism and recreation in a coastal area: an example from Pärnu Bay, NE Baltic Sea. WIT Transactions on Ecology and The Environment, 173, 393−404.10.2495/SDP130331.3.1.
Kontula, T.; Haldin, J.; Karlsson, A.; Florin, A.-B.; Fürhaupter, K.; Herrmann, C.; Karlsson, O.; Sonntag, N.; Autio, I.; Laamanen, M.; Arrendal, J.; Birzaks, J.; Brzeska, P.; Boedeker, D.; Bučas, M.; Chernova, N.; Fedorov, V.; Galatius, A.; Gerb, M.; Glazkova, E. ... Zettler, M. (2013). HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinxt. In: Kontula T.; Haldin J. (Ed.). Baltic Sea Environment Proceedings No. 140 (1−106).. HELCOM.3.3.
Pärnoja, Merli; Kotta, Jonne; Kaljurand, Kaire; Martin, Georg (2013). Scientific diving as a research tool for mapping reefs in the northeastern Baltic Sea. PROCEEDINGS JOINT INTERNATIONAL SCIENTIFIC DIVING SYMPOSIUM AMERICAN ACADEMY OF UNDERWATER SCIENCES and EUROPEAN SCIENTIFIC DIVING PANEL: 2013 AAUS/ESDP International Diving for Science Symposium, Curacao, Netherlands Antilles, October 23-27, 2013. 3.5.
Torn, Kaire; Martin, Georg (2012). Response of submerged aquatic vegetation to eutrophication-related environment descriptors in coastal waters of the NE Baltic Sea. Estonian Journal of Ecology, 61 (2), 106−118.1.2.
  • Leitud 12 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Community loss of the loose-lying red algae through the macroalgal beach casts in Väinameri areaKersen, Priitmagistrikraad (teaduskraad)Georg MartinKaitstud2006Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut
Distribution and ecology of Charophytes in the Baltic SeaTorn, KairedoktorikraadKalle Olli; Georg MartinKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Eesti rannikumere põhjataimestik kui veekeskkonna seisundi näitajaTiina KaptenmagistrikraadHenn Kukk; Georg MartinKaitstud2002Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Bioloogia õppetool
Erinevate põhjataimestiku parameetrite sobivus merevee kvaliteedi hindamiseks Pärnu lahesLiina PajusalumagistrikraadGeorg Martin; Sirje VilbasteKaitstud2008Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus
Lääne-Eesti saarestiku rannikumere põhjakooslused Vilsandi Rahvuspargi, Rumpo taimestikukaitseala ja Hiiumaa laidude kaitseala merealade näitelTorn, KairemagistrikraadHenn Kukk; Georg MartinKaitstud2000Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Bioloogia õppetool
Mändvetikakoosluste tundlikkus mehaanilise häirimise suhtes erinevate keskkonnatingimuste juuresKupp, MaaritmagistrikraadGeorg MartinKaitstud2006Euroakadeemia
Phytoplankton as an indicator of biodiversity in the Baltic SeaKaire KaljuranddoktorikraadGeorg MartinJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Rannikumere põhjakoosluste ruumilise ja ajalise varieeruvuse seaduspärasusedMöller, TiiadoktorikraadJonne Kotta; Georg MartinJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Red Seaweeds Furcellaria lumbricalis and Coccotylus truncatus: Community Structure, Dynamics and Growth in the Northern Baltic SeaPriit KersendoktorikraadHenn Kukk; Georg MartinKaitstud2014Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut
Tallinna lahe seisundi hindamine mikrobioloogliste indikaatorite alusel 1996-1998Märt HoltsmannmagistrikraadHenn Kukk; Georg MartinKaitstud2002Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Bioloogia õppetool
The effect of CO2 enrichment on net photosynthesis of macrophytes in a brackish water environmentLiina PajusaludoktorikraadGeorg MartinKaitstud2016Tartu Ülikool
Vabanenud substraadi koloniseerimine oportunistlike põhjaelustiku liikide poolt - avamere tuuleparkide rajamise ökoloogilised tagajärjedRostin, LiismagistrikraadGeorg MartinKaitstud2009Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut