24.02.1955
+372731 8110
+37253318110
freimann@ut.ee; tiina.freimann@kliinikum.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.1999–...   
Tartu Ülikooli Kliinikum, ülemõde
01.09.2006–31.08.2009   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Õendusteaduse osakond, õendusteaduse assistent (0,50)
01.01.1994–31.12.1999   
Tartu Ülikooli Kliinikum Maarjamõisa Haigla, ülemõde
01.01.1991–31.12.1994   
Tartu Kliiniline Haigla, kardiokirurgia osakond, vanemõde
01.01.1990–31.12.1991   
Helsingi Ülikooli Keskhaigla (HYKS) III kirurgiakliinik südameintensiivravi osakond, õde
01.01.1988–31.12.1990   
Tartu Kliiniline Haigla intrakardiaalsete uuringute röntgenangiograafia laboratoorium, operatsiooniõde
01.01.1982–31.12.1988   
Tartu Kliiniline Haigla kardiokirurgia osakond, vanemõde
01.01.1976–31.12.1982   
Tartu Vabariiklik Kliiniline Haigla kardiokirurgia osakond, õde
01.01.1973–31.12.1976   
Tartu Vabariiklik Kliiniline Haigla siseosakond, õde
 
 
Haridustee
2010–05.05.2017   
Tartu Ülikool, arstiteaduskond, peremeditsiini ja rahvatervise instituut, doktorikraad
2002–2004   
Tartu Ülikool arstiteaduskond, õendusteaduse osakond: terviseteaduste magistri kraad (õendusteadus)
1996–2002   
Tartu Ülikool arstiteaduskond, õendusteaduse osakond, õendusteaduse diplom
1973–1975   
Tartu Meditsiinikool: diplom meditsiiniõe erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...   
Õendusteaduse magistriõppe programminõukogu liige
2006−2010   
TÜ arstiteaduskonna õendusteaduse osakonna nõukogu liige
2006−2009   
Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppekava enesehindamine, töörühma liige
 
 
Loometöö
Perioodil 2010-2017 avaldatud kokku 19 publikatsiooni, sh ISI Web Sci 1.1 artikleid 8.
 
 
Lisainfo

Konverentside korraldamine

2002 Soome-Eesti õendusjuhtide IX SUVI kohtumine, korraldaja;
2002 III Eesti TEH võrgustiku konverents, korralduskomisjoni liige;
2003 IV Eesti TEH võrgustiku konverents, korralduskomisjoni liige;
2004 Eesti Õde-uurijate Nõukogu teaduskonverents “Õed elanikkonna tervise edendamisel”, korraldaja;
2005 Eesti Õde-uurijate Nõukogu teaduskonverents “Kvaliteet kliinilises õenduses”, korraldaja;
2005 V Eesti TEH võrgustiku konverents, korralduskomisjoni liige;
2006 Teaduskonverents ”15 aastat akadeemilist õendusharidust Eestis”, korraldaja;
2007 Soome-Eesti õendusjuhtide XII SUVI kohtumine, korralduskomisjoni liige;
2008 Eesti TEH võrgustiku aastakonverents, korralduskomisjoni juht;
2009 Eesti TEH võrgustiku aastakonverents, korralduskomisjoni juht;
2010 Eesti TEH võrgustiku aastakonverents, korralduskomisjoni juht;
2012 Eesti TEH võrgustiku aastakonverents, korralduskomisjoni juht ;
2013 Soome-Eesti õendusjuhtide XIV SUVI kohtumine, korraldaja;
2014 Soome-Eesti õendusjuhtide XV SUVI kohtumine, korralduskomisjoni liige;
2014 Eesti TEH võrgustiku XV juubelikonverents, korralduskomisjoni liige;
2015 Soome-Eesti õendusjuhtide XVI SUVI-kohtumine, korraldaja;
2019 XIV Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni (ENDA) kongress, teadusrühma liige;

Arendusprojektid

2000 AEF projekt „Patsiendi inforessurssid kliinikumi koduleheküljel”, projektijuht;
2000-2017 Eesti TEH võrgustik, juhtrühma liige;
2000- WHO Tervist Edendavate Haiglate ja Terviseteenuste rahvusvaheline võrgustik, kohalik koordinaator;
2002-2015 Soome-Eesti õendusjuhtide SUVI-kohtumised, juhtrühma liige;
2007- Arendusprojekt: Patsiendi ohujuhtumite infosüsteem Tartu Ülikooli Kliinikumis, projektijuht;
2007-2009 ESF projekt "Õendus- ja ämmaemandusüliõpilaste praktikajuhendajate koolitus", partner;
2009–2012 ESF projekt „Radioloogiatehniku erialase koolituse õppekava koostamine ja rakendamine kolmes valdkonnas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis", partner;
2010-2017 Rahvusvaheline uurimisprojekt "Kultuurilised ja psühhosotsiaalsed töövõimetuse tegurid", uurimisrühma liige;
2012-2014 Uurimisprojekt "Patsientide abivajadus ja raskusastmed Eesti haiglates", projektijuht ja uurija ;
2014-2016 Uurimisprojekt "Eesti õendus- ja hoolduspersonali töökoormuse normeerimine", projektijuht ja uurija;

Konsultatiivne ja metodoloogiline töö

1997- Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee liige;
1997-1998 Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 1998-2015. WHO/STAKES/ Sotsiaalministeerium, töörühma liige;
2002 Õendusala arengukava 2002–2015. Eesti Õdede Liit, töörühma juht;
2004 Tartu maakonna hooldusravivõrgu arengukava 2004–2015, töörühma liige;
2006- TÜ õendusteaduse magistriõppe õppekava, nõukogu liige ;
2006-2008 Innove projekt NAROT06068 "Õendusalase teadustegevuse ning õendusteaduse magistriõppe kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamine Tartu Ülikoolis välisspetsialisti rakendamise ja õppejõudude koolitamise abil", täitja;
2006-2009 TÜ õendusteaduse magistriõppe õppekava enesehindamine, töörühma liige;
2006-2010 TÜ õendusteaduse osakonna nõukogu liige;
2010-2011 Eesti Õenduse ja ämmaemanduse riiklik arengustrateegia 2011-2020, töörühma liige;
2014 "Viisteist aastat tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste võrgustikku Eestis", väljaande toimetaja;
2016-2017 Eesti Haigekassa töörühmad "Õe iseseisvad teenused" ja "Voodipäevahindade muutmine", liige;
2017 Riiklik töörühm "Tööjõuvajaduse seire- ja prognoos (OSKA)", liige;
2017- Õendusteaduse õppetooli strateegia 2018-2023, töörühma liige;
2018- Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2021-2030, juhtrühma liige;
2019 Kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine, komisjoni liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Tiina Freimann, Tartu Omavalitsuste Liidu tänukiri
2019, Tiina Freimann, EKKA Letter of Gratitude, Archimedes Foundation
2018, Tiina Freimann, Eesti Õdede Liidu tänukiri
2017, Tiina Freimann, Taru Ülikooli Kliinikumi tänukiri
2016, Tiina Freimann, Magnus Grupi konverentsi korralduskomisjoni tunnustus, USA
2015, Tiina Freimann, Tervise Arengu Instituude tänukiri
2015, Tiina Freimann, Tartu Ülikooli Kliinikumi tänukiri
2014, Tiina Freimann, HPH Certificate of Recognition, WHO Koostöövõrgustik
2013, Tiina Freimann, Eesti Õdede Liidu tänukiri
2007, Tiina Freimann, Tervise Arengu Instituudi tänukiri
2003, Tiina Freimann, Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk
2003, Tiina Freimann, Eesti Õdede Ühingu tänukiri
2002, Tiina Freimann, Eesti Õdede Ühingu tänukiri
1998, Tiina Freimann, Eesti Õdede Ühingu tänukiri
1995, Tiina Freimann, Ameerika Ühendriikide Tervishoiuameti ülikooliprogrammide liidu tunnustus
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.5. Õendusteadus/õendus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS KLASSIFIKAATOR: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia; TÄPSUSTUS: Töökeskkonna terviseriskid
 
 
Lisainfo

Täiendusõpe
1995 WHO seminar Eesti riikliku õendusabi tegevuskava väljatöötamiseks, WHO Euroopa piirkondlik büroo
1995 Tervishoiujuhtimise sissejuhatav kursus. The Association of University Programs in Health Administration (AUPHA) USA
1996 Kvaliteedi juhtimine ja ökonoomika õendustöös. Kymenlaakso suveülikool (koolitaja Nancy Miller, Beth Israel Hospital, Boston USA, Soome
1997 Hea juhtimispraktika kujundamine. Rahvatervise koolituskeskus
1997 Kvaliteedi juhtimine tervishoius. Rahvatervise koolituskeskus
1996-1997 Õendusjuhtimine. TÜ avatud ülikool
1997 Soome-Eesti õendusjuhtide koolitusprogramm USAs (Boston, New York)
1998 Esmatasandi õendusabi spetsialist. TÜ avatud ülikool
2000 Juhtimissüsteemi audiitorite koolitus. Business Grain Eesti
2004 Tervishoiu korraldus, õenduspraktika, -juhtimine ja –koolitus. Koolitusprogramm Kanadas
2004-2006 Johdon työnohjaaja ja mentorointikoulutus. Kymenlaakson kesäyliopisto
2005 HOPE vahetusprogramm 2005, Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsioon, Holland
2006 TEH (HPH) juhtimisalane koolitusprogramm Turu Ülikooli Haiglas
2006-2007 Teadusartikli kirjutamine. TÜ avatud ülikool
2008 Teadustööde juhendamine ja tagasiside andmine. TÜ avatud ülikool
2008 Praktika mitmekülgse õpikogemisena. TÜ avatud ülikool
2012 Väljundipõhine hindamine õppeainetes. TÜ avatud ülikool
2012 Strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine. Aalto Ülikool, Soome
2017 Suurõnnetuste meditsiiniline juhtimine ja tugi. Praktiline käsitlus haiglas. Kaitseväe ühendatud õppeasutused

Ravusvahelistel konverentsidel osalemine
1995 Uute sõltumatute riikide valitsuste juhtivate õede kolmas kohtumine, WHO, Rootsi
1999 Soome-Eesti õendusjuhtide VII SUVI-kohtumine, Kymenlaakso suveülikool, Soome
1999 ICN juubelikonverents, ICN, London, Suurbritannia,
2000 IV Põhjamaade ja Baltikumi infektsioonhaiguste kongress, Tallinn, Eesti
2002 X rahvusvaheline HPH konverents, HPH, Bratislava, Slovakkia
2003 ICN konverents, ICN, Genf, Šveits
2003 XI HPH konverents, HPH, Firenze, Itaalia
2006 XIV HPH konverents, HPH, Palanga, Leedu
2006 Tööjuhendamise sümpoosium, Kymenlaakso Suveülikool, Soome
2007 XV HPH rahvusvaheline konverents, HPH, Viin, Austria
2007 Õdede päevad, Soome õdede liit, Helsingi, Soome
2009 IX Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni kongress, ENDA, Helsingi, Soome
2010 Baltimere töötervishoiu võrgustiku aastakonverents, Tartu, Eesti
2011 XIX rahvusvaheline HPH konverents, HPH, Turu, Soome
2012 XX rahvusvaheline HPH konverents, HPH, Taipei, Taiwan
2012 Töötwervihoiu ja-ohutuse konverents. Riia Stradinši Ülikool, Riia, Läti
2013 XI Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni kongress, ENDA, Zürich, Šveits
2015 XXIII rahvusvaheline HPH konverents, HPH, Oslo, Norra
2017 Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni kongress, ENDA, Opatia, Croatia
2018 XIV Baltimaade Neurokirurgide Ühingu kongress ja Neuroõdede konverents, Tartu, Eesti
2018 VII Rahvusvaheline Õendusjuhtimise konverents, Bodrum, Türgi

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.3.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2008
3.5.
2007
6.3.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
23.11.2019
24.02.1955
+372731 8110
+37253318110
freimann@ut.ee; tiina.freimann@kliinikum.ee

Career

Institutions and positions
01.01.1999–...   
Tartu University Hospital, Chief Nurse
01.09.2006–31.08.2009   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science, Assistant (0,50)
01.01.1994–31.12.1999   
Tartu University Maarjamõisa Hospital, Chief Nurse
01.01.1991–31.12.1994   
Tartu Central Hospital, Cardiac Surgery Department, Nursing Manager
01.01.1990–31.12.1991   
Helsinki University Hospital, Cardiac Surgery Intensive Care Unit, Nurse
01.01.1988–31.12.1990   
Tartu Central Hospital, Cardiac Surgery Operating Room, Nurse
01.01.1982–31.12.1988   
Tartu Central Hospital, Cardiac Surgery Department, Nursing Manager
01.01.1976–31.12.1982   
Tartu Central Hospital, Cardiac Surgery Department, Nurse
01.01.1973–31.12.1976   
Tartu Central Hospital, Internal Medicine Department, Nurse
 
 
Education
2010–05.05.2017   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health, Doctor's Degree
2002–2004   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science, Master of Science in Health Science (Nursing Science)
1996–2002   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science, Dipolma in Nursing Science
1973–1975   
Nursing School of Tartu, Diploma in Nursing
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...   
Member of the Council of Nursing Science Master's Program
2006−2010   
Member of the Council of Department of Nursing Science
2006−2009   
Self-assessment of Master's Degree Program in Nursing, University of Tartu, member of the working group
 
 
Creative work
In 2010-2017 in total 19 publications, including ISI Web Sci 1.1 articles –8.
 
 
Additional information

Conferences

2002 The 9th Finnish-Estonian Nurse Directors SUVI meeting, organizer;
2002 Third Conference of Estonian HPH Network, organizing committee member;
2003 Fourth Conference of Estonian HPH Network, organizing committee member;
2004 Scientific Conference of the Estonian Nurse-Researchers Council, organizer;
2005 Scientific Conference of the Estonian Nurse-Researchers Council, organizer;
2005 Fifth Conference of Estonian HPH Network, organizing committee member;
2006 Scientific Conference: 15 Years of Academic Nursing Education in Estonia, organizer;
2007 The 12th Finnish-Estonian Nurse Directors SUVI meeting, organizing committee member;
2008 Annual Conference of Estonian HPH Network, head of the organizing committee;
2009 Annual Conference of Estonian HPH Network, head of the organizing committee;
2010 Annual Conference of Estonian HPH Network, head of the organizing committee;
2012 Annual Conference of Estonian HPH Network, head of the organizing committee ;
2013 The 14th Finnish-Estonian Nurse Directors SUVI meeting, organizer;
2014 The 15th Finnish-Estonian Nurse Directors SUVI meeting, organizing committee member;
2014 The 15th Anniversary Conference of Estonian HPH Network, organizing committee member;
2015 16th Finnish-Estonian Nurse Directors SUVI-meeting, organizer;
2019 The 14th European Nurse Directors (ENDA) Congress, member of scientific group;

Development projects

2000 AEF project: Patient information resources on the website of the TUH, project manager;
2000-2017 Estonian HPH Network, management group member;
2000- WHO International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services, local coordinator ;
2002-2015 Finnish-Estonian Nurse Directors SUMMER-meetings, management group member;
2007- Development project: Patient safety reporting system at Tartu University Hospital, project manager;
2007-2009 ESF project: Training of clinical supervisors for nursing and midwifery students, partner;
2009-2012 ESF project: Development and implementation of a curriculum for specialist training in radiology technician at the Tartu Health Care College, partner;
2010-2017 International research project: Cultural and Psychosocial Influences on Disability (CUPID), research team member.;
2012-2014 Research project: Patients’ needs and severity levels in Estonian hospitals, project manager and researcher.;
2014-2016 Research project: Standardization of the workload of Estonian nursing personnel, project manager and researcher.;

Consultative and methodological work

1997– Member of the Ethics Committee of Tartu University Hospital;
1997-1998 Nursing and Midwifery Strategy 1998-2015. WHO/STAKES/Ministry of Social Affairs, member of the working group;
2002 Nursing Development Plan 2002-2015. Estonian Nurses Association, leader of the working group;
2004 Nursing Care Plan for the network of nursing care institutions of Tartu County 2004-2015, member of the working group;
2006- Member of the Council of Nursing Science Master's Program, University of Tartu;
2006-2008 Innove project: Assurance high quality and sustainability of nursing research and masters studies in nursing science at the University of Tartu by means of applying a foreign top specialist and training the teachers, performer;
2006−2009 Self-assessment of Master's Degree Program in Nursing Science, University of Tartu, working group member;
2006−2010 Member of the Council of Department of Nursing Science, University of Tartu;
2010-2011 Nursing and midwifery strategy 2011-2020, working group member ;
2014 Fifteen Years of the Network of Health Promoting Hospitals and Health Services in Estonia, editor;
2016-2017 Estonian Health Insurance Fund, working groups "Independent Services in Nursing" and "Hospital Bed Rates", member;
2017 National work group OSKA (examines the need for labor and skills), member ;
2017- Strategy of the Department of Nursing Science (2018-2023), working group member;
2018- Nursing and midwifery strategy 2021-2030, management group member;
2019 The Institutional Accreditation of Higher Education, working group member;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Tiina Freimann, Letter of appreciation, Union of Tartu Municipalities
2019, Tiina Freimann, EKKA Letter of Gratitude, Archimedes Foundation
2018, Tiina Freimann, Letter of appreciation, Estonian Nurses Association
2017, Tiina Freimann, Letter of appreciation, Tartu University Hospital
2016, Tiina Freimann, Certificate of Recognition, Magnus Group Conferences Committee, US
2015, Tiina Freimann, Letter of appreciation, National Institute for Health Development
2015, Tiina Freimann, Letter of appreciation, Tartu University Hospital
2014, Tiina Freimann, HPH Certificate of Recognition, WHO Collaborating Centre
2013, Tiina Freimann, Letter of appreciation, Estonian Nurses Association
2007, Tiina Freimann, Letter of appreciation, National Institute for Health Development
2003, Tiina Freimann, Order of the Estonian Red Cross, Third Class
2003, Tiina Freimann, Letter of appreciation, Estonian Nurses Union
2002, Tiina Freimann, Letter of appreciation, Estonian Nurses Union
1998, Tiina Freimann, Letter of appreciation, Estonian Nurses Union
1995, Tiina Freimann, Recognition Award, Association of University Programs in Health Administration, US
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.5. Nursing Science
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS CLASSIFICATION: B680 Public health, epidemiology
 
 
Additional information

Additional education
1995 WHO workshop for the Development of a National Action Plan for Nursing for Estonia, WHO Regional Office for Europe
1995 The introductiory workshop on health services management. The Association of University Programs in Health Administration (AUPHA) USA
1996 Quality management and economics in nursing. Kymenlaakso Summer University, Finland
1997 Designing a good management practice. Public Health Training Center
1997 Quality management in health care. Public Health Training Center
1996-1997 Nursing management. UT Open University
1997 Finnish-Estonian Nursing manager's training programme in the USA (Boston, New York)
1998 Primary nursing specialist. UT Open University
2000 Training for management system auditors. Business Grain Estonia
2004 Training program for health care organization, nursing practice, management and education. Canadian Health Care Organization
2004-2006 Training of Management Supervisors. Kymenlaakso Summer University
2005 HOPE Exchange Programme 2005, European Hospital and Healthcare Federation, the Netherlands
2006 Management Training Program at Turku University Hospital
2006-2007 Academic writing. UT Open University
2008 Supervision of scientific research. UT Open University
2008 Practice as a diverse learning experience. UT Open University
2012 Output-based assessment in subjects. UT Open University
2012 Strategic Planning and Finance Resource Management Training Seminar. Aalto University, Helsinki, Finland
2017 Major-accident medical management and support Practical treatment in the hospital. Combined Educational Institutions of the Defense Forces

Participation in international conferences
1995 Third meeting of Government Chief Nurses from the Newly Independent States, WHO, Sweden
1999 7th Finnish-Estonian Nurse Directors SUVI-meeting, Kymenlaakso Summer University, Finland
1999 ICN Centennial Conference, ICN, London, Great Britain
2000 4th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases, Tallinn, Estonia
2002 10th International Conference on Health Promoting Hopsitals, HPH, Bratislava, Slovakia
2003 ICN Conference, ICN, Geneva, Switžerland
2003 11th Conference on Health Promoting Hospitals, HPH, Florence, Italy
2006 14th Conference on Health Promoting Hospitals, HPH, Palanga, Lithuania
2006 Symposium of supervision, Kymenlaakso Summer University, Finland
2007 15th International Conference on Health Promoting Hospitals, HPH, Vienna, Austria
2007 Nursing Days, Finnish Nursing Association, Helsinki, Finland
2009 9th Congress of the European Nurse Directors Association, ENDA, Helsinki, Finland
2010 Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety, Tartu, Estonia
2011 19th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services, HPH, Turku, Finland
2012 20th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services, HPH, Taipei, Taiwan
2012 Conference on Occupational Health and Safety, Riga Stradinš University, Riga, Latvia
2013 11th Congress of the European Nurse Directors Association, ENDA, Zürich, Switzerland
2015 23th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services, HPH, Oslo, Norway
2017 14th Congress of the European Nurse Directors Association, ENDA, Opatia, Croatia
2018 14th Congress of the Baltic Neurosurgical Association and Conference of Neuronurses, Tartu, Estonia
2018 7th International Nursing Management Conference, Bodrum, Turkey

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.3.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2008
3.5.
2007
6.3.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
23.11.2019
  • Leitud 25 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Psychosocial work factors and mental health problems among nursesTiina Freimann; Jane Freimann; Margarita Milihhina2018Clinical Health Promotion, Abstract Book5.2.SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Epidemiological Differences Between Localised and Non-localised Low Back Pain Coggon, D.; Ntani, G.; Walker-Bone, K.; Palmer, K.T.; Felli, V.E.; Harari, R.; Barrero, L.H.; Felknor, S.A.; Gimeno, D.; Cattrell, A.; Vargas-Prada, S.; Bonzini, M.; Solidaki, E.; Merisalu, E.; Habib, R.R.; Sadeghian, F.; Kadir, M.M.; Warnakulasuriya, S.S.; Matsudaira, K.; Nyantumbu, B. ... Salazar Vega, E.J.2017Spine1.1.SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Classification of neck/shoulder pain in epidemiological research: A comparison of personal and occupational characteristics, disability and prognosis among 12,195 workers from 18 countriesSarquis, L.M.M.; Coggon, D.; Ntani, G.; Walker-Bone, K.; Palmer, K.T.; Felli, V.E.; Harari, R.; Barrero, L.H.; Felknor, S.A.; Gimeno, D.; Cattrell, A.; Vargas-Prada, S.; Bonzini, M.; Solidaki, E.; Merisalu, E.; Habib, R.R.; Sadeghian, F.; Kadir, M.M.; Warnakulasuriya, S.S.P.; Matsudaira, K. ... Salazar-Vega, E.J.2016Pain1.1.SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut;
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika
Descriptive Epidemiology of Somatising Tendency: Findings from the CUPID Study.Vargas-Prada, S; Coggon, D; Ntani, G; Walker-Bone, K; Palmer, KT; Felli, VE; Harari, R; Barrero, LH; Felknor, SA; Gimeno, D; Cattrell, A; Bonzini, M; Solidaki, E; Merisalu, E; Habib, RR; Sadeghian, F; Kadir, MM; Warnakulasuriya, SS; Matsudaira, K; Nyantumbu, B ... Vega, EJ2016PLOS ONE1.1.SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond;
SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Eesti Maaülikool
Job-Specific Factors and Prevalence of Multiple and Disabling Musculoskeletal Pain Among Office Workers, Nurses, and Caregivers in EstoniaMerisalu, Eda; Animägi, Liina; Oha, Kristel; Freimann, Tiina; Sirk, Tuuli2016Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. B: Natural, Exact, and Applied Sciences1.1.Eesti Maaülikool;
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Work-Related Psychosocial Factors and Mental Health Problems Associated with Musculoskeletal Pain in Nurses: A Cross-Sectional Study Freimann, Tiina; Pääsuke, Mati; Merisalu, Eda2016Pain research and management1.1.SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond;
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut
Effects of a home-exercise therapy programme on cervical and lumbar range of motion among nurses with neck and lower back pain: a quasi-experimental studyFreimann, T; Merisalu, E; Pääsuke, M.2015BMC Sport Science, Medicine and Rehabilitation1.1.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool;
SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Kinesioloogia õppetool;
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut
Work-related psychosocial risk factors and mental health problems amongst nurses at a university hospital in Estonia: A cross-sectional studyFreimann, Tiina; Merisalu, Eda2015Scandinavian Journal of Public Health1.1.Eesti Maaülikool;
Tartu Ülikool;
SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut
Effects of a physical exercise therapy programme on spinal range of motion among nurses. Freimann, Tiina; Merisalu, Eda; Pääsuke, Mati2015Clinical Health Promotion5.2.Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Kinesioloogia õppetool
Risk factors for musculoskeletal pain amongst nurses in Estonia: a cross-sectional study Freimann, Tiina; Coggon, David; Merisalu, Eda; Animägi, Liina; Pääsuke, Mati2013BMC Musculoskeletal Disorders1.1.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond;
SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond;
Tartu Tervishoiu Kõrgkool;
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Kinesioloogia õppetool
Associations of the psychosocial work environment factors with the mental health disorders in nursing professionFreimann, Tiina; Lünekund, Kätlin; Merisalu, Eda.2013Occupational and Environmental Medicine5.2.Tartu Ülikool;
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Koduse treeningteraapia mõju intensiivraviõdede lülisamba funktsionaalsele seisundile ja skeleti-lihasevaludele.Annama, Kaari; Freimann, Tiina; Pääsuke, Mati.20135.2.SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Kinesioloogia õppetool
Personal and work-related risk factors for multi-site musculoskeletal pain amongst nurses Freimann T, Merisalu E, Pääsuke M.20125.2.Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Kinesioloogia õppetool;
Tartu Ülikool
Assotiations of the psychosocial work environment factors with the musculoskeletal pain in nursing professionFreimann, T.; Lünekund, K.; Merisalu, E.; Pääsuke, M.20125.2.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool;
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Kinesioloogia õppetool
Psychosocial risk factors in working life of hospital nursesFreimann T, Merisalu E.20125.2.Tartu Ülikool
Multiregional musculoskeletal pain and associated risk factors among hospital nursesFreimann T, Merisalu E, Pääsuke M.2011Eesti Arst1.3.Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut, Kinesioloogia õppetool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool
Musculoskeletal disorders and associated risk factors in hospital nurses Freimann T, Merisalu E.2011Abstract Book. 19th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services5.2.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool
Prevalence of musculoskeletal disorders among office workers, nurses and caregivers in Estonia Merisalu, E., Oha, K., Freimann, T., Sirk, T.2011Abstract Book5.2.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool
Work specific factors and prevalence of musculoskeletal disorders among office workers, nurses and caregivers in EstoniaMerisalu, E., Oha, K., Freimann, T., Sirk, T2011Abstract book5.2.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool
Arstide ja õdede suhtumine omavahelisse koostöösse Eesti piirjkondlike haiglate kirurgiakliinikutesJanvest, K.; Toode, K.; Freimann, T.2010Eesti Arst5.2.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Õendusteaduse osakond;
SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool
How Nursing Research and Science has Developed in Estonia?Toode, K.; Aro, I.; Freimann, T.; Routasalo, P.2008Baltic Nurse5.2.Tartu Ülikool;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Õendusteaduse osakond
Hoitotiteellisen tutkimuksen haasteet VirossaAro, I.; Freimann, T.; Toode, K.; Routasalo, P.E.2007Luento-ohjelma ja tiivistelmät3.5.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Õendusteaduse osakond;
Tartu Ülikool
Gümnasistide kutsevaliku suunamineFreimann, T.2006Eesti Õde6.3.SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Õendusteaduse osakond
Täiskasvanud patsientide patsiendiõpetuse vajadused ja nende rahuldamine Tartu Ülikooli KliinikumisFreimann, T.; Aro, I.2006Eesti Õde6.3.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Õendusteaduse osakond;
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Akadeemilist õendusharidust on Eestis jagatud 15 aastatFreimann, T.; Routasalo, P.; Aro, I.; Kärner, E.; Toode, K.2006Meditsiiniuudised, 24. oktoober 20066.7.Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Õendusteaduse osakond;
Tartu Ülikool