Epi Tohvri

epi.tohvri@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–31.08.2018    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Tartu kolledž, Dotsent (1,00)
01.09.2011–31.08.2016    Tartu Kõrgem Kunstikool, Dotsent (0,20)
 
 
Haridustee
2002–2009    Tartu Ülikool, doktoriõpe
1997–2002    Tartu Ülikool, magistriõpe
1989–1997    Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum (1.1.) toimetuskolleegiumi liige
2010−...    European Early American Studies Association liige
2010−...    Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse liige
2003−...    Eesti Kunstiteadlaste Ühingu liige
 
 
Loometöö
Näituste kuraator:
1999 - Eesti puitarhitektuur Eesti Arhitektuurimuuseumis (koos Karin Hallas-Murulaga)
2014 - Kunst, arhitektuur, vabamüürlus. Rutikvere mõisa Pistohlkorsid Tartu Linnamuuseumis (koos Anne Unteraga);
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2010 – akadeemiline ettekanne teemal “Similar educational conceptions applied by Thomas Jefferson at the University of Virginia and Georges-Frédéric Parrot at the University of Tartu: A case study of the Trans-Atlantic diffusion of the light of knowledge in the Enlightenment era” Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies Monticellos, USA.
2012 – akadeemiline ettekanne teemal “Estonian Higher Education and Challenges” konverentsil “Re Defining Global: Creating a boundless experience” New Yorgi Ülikoolis.
2014 – akadeemiline ettekanne teemal “Travelling knowledge and instruments – Georges Frédéric Parrot`s scientific network in the first half of the 19th Century” XXXIII Teadusinstrumentide sümpoosiumil Tartus.
2016 - akadeemiline ettekanne "Trans-Atlantilisest valgustusajastu ülikooli ideest Tartu ülikooli esimese rektori Georges Frédéric Parrot`ja Virginia ülikooli asutaja Thomas Jeffersoni poolt." Rahvusvahelisel konverentsil ülikooli maastik valgustusajastu valguses, 5-7. oktoobril Tartus.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Epi Tohvri, Fulbright stipendum Visiting Scholar Columbia Ülikoolis, USA
2010, Epi Tohvri, fellowship Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies, USA
2010, Epi Tohvri, Ervin Pütsepa preemia monograafia eest teemal Valgustusideede mõju Tartu arhitektuurikultuurile 19. sajandi alguses
2005, Epi Tohvri, Kristjan Jaagu doktorandi stipendium õpinguteks St Andrews`i Ülikoolis, UK
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S282 Võrdlev ja ajalooline pedagoogika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H260 Teaduse ajalugu
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; PÕHISUUND: ideede ajalugu, arhitektuuriteooriad, keskkonnaesteetika, maastikuarhitektuur

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
2.1.
2017
1.1.
2016
2.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2010
3.5.
2010
1.2.
2009
2.3.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2006
1.2.
2004
3.4.
2003
6.7.
2003
6.7.
2002
6.7.
2002
3.2.
1999
6.4.
1998

Epi Tohvri

epi.tohvri@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2011–31.08.2016    Tartu Art College, Associate Professor (0,20)
 
 
Education
2002–2009    University of Tartu, PhD
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum (1.1) editorial board member
2010−...    member of European Early American Studies Association
2010−...    member of Estonian Union of the History and Philosophy of Science
2003−...    member of Estonian Association of Art Historians
 
 
Creative work
Curator of the Exhibitions:
1999 - Estonian Wooden Architecture. Museum of Estonian Architecture (with Karin Hallas-Murula)
2014 - Art, Architecture, Freemasonry. Pistohlkors`s from Rutikvere Manor House. Tartu City Museum (with Anne Untera);
 
 
Additional career information
2010 – academic presentation about the “Similar educational conceptions applied by Thomas Jefferson at the University of Virginia and Georges-Frédéric Parrot at the University of Tartu: A case study of the Trans-Atlantic diffusion of the light of knowledge in the Enlightenment era” at the Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies.
2012 – academic presentation about the “Estonian Higher Education and Challenges” on the conference “Re Defining Global: Creating a boundless experience” at New York University.
2014 – academic presentation about the “Travelling knowledge and instruments – Georges Frédéric Parrot`s scientific network in the first half of the 19th Century” on XXXIII Scientific Instrument Syposioum in Tartu.
2016 - academic presentation: A case study of the Trans-Atlantic diffusion of the new University Idea of Enlightenment Era applied by the first rector Georges Frédéric Parrot and Thomas Jefferson, founder of the University of Virginia. International Conference about the University Landscape in the Light of the Enlightenment in Tartu 5-7 October.
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Epi Tohvri, Fulbright grant Visiting Scholar at Columbia University in the City of New York, USA
2010, Epi Tohvri, fellowship Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies, USA
2010, Epi Tohvri, Ervin Pütsep award for the monography Intellectual History of the Architecture of Tartu in the Early 19th Century
2005, Epi Tohvri, Kristjan Jaak scholarship to the St Andrews University, UK, as a Visiting Scholar
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S282 Comparative and historical pedagogy
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALTY: H260 History of science
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; SPECIALITY: intellectual history, architectural theories, environmental aesthetics, landscape architecture
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
2.1.
2017
1.1.
2016
2.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2009
2.3.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2006
1.2.
2004