Marju Kõivupuu

14.11.1960
50 98 658
kpuu@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus, Vanemteadur (1,00)
2007–2015    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Vanemteadur (1,00)
26.08.2005–31.01.2007    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, dotsent (0,25)
01.01.2005–31.12.2007    Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia o,25 dotsent
2003–2004    Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Eesti kirjanduse õppetool, Dotsent
2003–2007    Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Dotsent (1,00)
 
 
Haridustee
1995–1999    EPMÜ , doktorantur
1990–1993    Tartu (Riiklik)Ülikool, aspirantuur, hiljem magistrantuur
1980–1986    Tartu (Riiklik) Ülikool, ajastuomaselt - diplomiõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Muinsuskaitseamti juurde moodustatud ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu esimees
2015−...    Ajakirja "Mäetagused" (1.2) toimetuskolleegiumi liige
2014−...    Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud muuseumide tegevustoetuse komisjoni liige
2014−...    Võru Instituudi teadusnõukogu liige
2013−...    Ajakirja Studia Vernacula toimetuskolleegiumi liige
2013−...    Muinsuskaitseameti juurde moodustatud ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu liige: http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/koostoo/puhapaigad
2012−...    Vaimse kultuuripärandi nõukogu liige
2011−...    Akadeemilise Rahvaluule Seltsi folkloristi aastapreemia määramise komisjoni liige
2010−...    Sarja "Tänapäeva folkloorist" toimetuskolleegiumi liige
2010−...    Kultuuriteooria tipkkeskuse doktorikooli komisjoni liige
2004−...    TLÜ Humanitaarteaduste doktorikooli nõukogu liige
2004−...    Rahvusvahelise rahvajutu-uurjate seltsi liige
2004−...    Eesti Rahvuskultuuri Fond. O. ja E.Looritsa mälestusfondi nõukogu liige
2002−...    Ajakirja SATOR toimetuskolleegiumi liige
1999−...    Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige
1988−...    Võru Seltsi VKKF liige
1985−...    Emakeele Selts - liige
1985−...    Akadeemiline Rahvaluule Selts - liige
2014−2017    Vana Võromaa kultuuriprogrammi nõukogu liige
2013−2013    Kultuuripärandi aasta (2013) pärandisaadik
2013−2015    Eesti kultuurkapitali rahvakultuuri sihtakpital; nõukogu esimees
2011−2016    Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige
2011−2014    Riigi kultuuripreemiate komisjoni liige
2010−2013    Programmi " Vana Võromaa kultuuriprogramm" nõukogu liige
2009−2011    TLÜ humanitaarteaduste valdkonnanõukogu liige
2009−2010    Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna juurde moodustatud "Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2010-2013" koostajate komisjoni liige
2009−2013    Riikliku programmi ""Eesti keel ja kultuurimälu" (2009-2013) juhtkomitee liige
2009−2015    Kutsekoda; Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, Kultuuri kutsenõukogu liige
2008−2011    TLÜ senati õppekomisjoni liige
2007−2009    Riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu(2004-2008)" jätkuprogrammi ""Eesti keel ja kultuurimälu (2009-2013) ettevalmistava töörühma liige
2004−2008    Riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" juhtkomitee liige
2004−2004    TPÜ Filololoogiateaduskond, dekaan
2003−2004    4. soome-ugri rahvaste maailmakongressi Tallinnas korralduskomitee liige
2003−2005    2005. aastal Eestis toimunud 15. ISFNR-i kongressi korraldustoimkonna liige
2003−2005    Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige
2002−2004    TPÜ eesti filoloogia osakonna juhataja
 
 
Loometöö
2017. aastal toimuva XII noorte tantsupeo ideekavandi võidutöö "Koit ja Hämarik" (koos Meelis Kompuse, Margus Toomla, Rasmus Puuri ning Maian Kärmasega) ;
Eesti-võru sõnaraamatu (Võru 2014) töörühma liige. ;
Arvukate Lõuna-Eesti keelt ja kultuuri puudutavate tele- ja raadiosaadete (kaas)autor ning konsultant. Koostöös Eesti Rohelise Liikumisega 2006 fotonäitus Ristipuud Lõuna-Eesti maastikul ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Marju Kõivupuu, Oskar Kallase auhind/stpendium
2016, Marju Kõivupuu, TLÜ parim monograafia - "Eestlase eluring". Varrak, 2015
2014, Marju Kõivupuu, Valgetähe V klassi Teenetemärk
2013, Marju Kõivupuu, Aasta kodanik
2012, Marju Kõivupuu, "101 Eesti pühapaika " - 2011. aasta parim eesti autori teatmeteos
2012, Marju Kõivupuu, "101 Eesti pühapaika" - Tallinna Ülikooli 2011. aasta parim teatmeteos
2012, Marju Kõivupuu, Maavalla koda. Aunimetus "Hiie sõber 10225".
2011, Marju Kõivupuu, Maavalla koja tänukiri ristipuude uurimise, tutvustamise ja kaitsmise eest
2010, Marju Kõivupuu, Tallinna Ülikooli parim monograafia "Hinged puhkavad puudes".Huma, 2009
2007, Marju Kõivupuu, Ajakirja "Akadeemia" Naturalia aastaauhind artikli Haigus kui staatusesümbol: traditsioon, lähiminevik ja tänapäev eest
2004, Marju Kõivupuu, Tallinna Pedagoogikaülikooli parim monograafia
1995, Marju Kõivupuu, Eesti Vabariigi presidendi peapreemia rahvaluule kogumise eest
1995, Marju Kõivupuu, 1995 – J. von. Uexkylli asutatud Eesti Taassünni auhind (kollektiivselt Võru Keele ja Kultuuri Fondile, mille liige olen).
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Folkloristika ja etnoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: folkloristika, võrdlev usundlilugu

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
2.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
6.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
6.1.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.1.
2013
6.1.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.4.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
2.3.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
1.3.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
3.5.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
6.2.
1999
1.2.
1998
6.2.
1998
1.3.
1997
1.2.
1996
1.3.
1996
3.2.
1996
3.5.
1996
6.2.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
3.4.
1995
3.4.
1995
6.2.
1995
6.2.
1993
3.4.
1990
5.2.
0

Marju Kõivupuu

14.11.1960
50 98 658
kpuu@tlu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture, Senior Researcher (1,00)
2007–2015    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Senior Researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2007    Other staff
2003–2004    Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Estonian Philology, Eesti kirjanduse õppetool, Associate Professor
2003–2007    Tallinn University, Faculty of Philology, Associate Professor (1,00)
 
 
Education
1995–1999    Estonian Agricultural University, Doctoral Studies
1990–1993    University of Tartu, Postgraduate Study, latter Mag Phil
1980–1986    University of Tartu, BA teacher of Estonian Language and Literature (ENIC/ NARIC recognises BA from this period as MA)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    "Mäetagused" (1.2) - member of the board
2014−...   
2014−...   
2013−...    Studia Vernacula - member of the editorial board
2013−...   
2012−...    Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: member of the board
2011−...   
2010−...    Book series "Contemporary Foklore" - member of the editorial board
2010−...    CENTRE OF EXCELLENCE IN CULTURAL THEORY; KTKDK :member of the board
2004−...    Tallinn University; Humanities Education Doctoral Studies; member of the board
2004−...    Member of International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) - member
2004−...    The Estonian National Culture Foundation; member of the board
2002−...    "SATOR" - member of the board
1999−...    Academic Theological Society - member
1988−...    Võro Society Foundation Võro Language and Culture (Võro Selts VKKF)
1985−...    Estonian Mother Tongue Society -liige
1985−...    Academic Folklore Society - member
2014−2017    State Funded Program "Historical Võrumaa Cultural Development Program" 2014-2017 member of the board
2013−2013   
2013−2015    Estonian Culture Capital; Special Funds for Folk-culture; Chairman of the Board
2011−2016    Estonian Culture Capital; Special Funds for Folk-culture; member of the board
2011−2014   
2010−2013    State Funded Program "Historical Võrumaa Cultural Development Program 2010-2013" member of the board
2009−2011    Tallinn University; Humanities Education; member of the board
2009−2010    Ministry of Culture Affairs; Department of Cultural Heritage; Target Program "Historical Võrumaa Cultural Development Program 2010-2013" member of the board
2009−2013    State Funded Programme "Estonian Language, Identity and Cultural Memory" (2009-2013) member of the Steering Committee
2009−2015    The Estonian Qualification Authority (trademark - Kutsekoda); member of the Board
2008−2011    Tallinn University Senate; member of the Tutorial Board
2007−2009    State Funded Programme "Estonian Language, Identity and Cultural Memory" (2004-2008)" continuous project "Estonian Language, Identity and Cultural Memory" (2009-2013) member of the board;
2004−2008    State Funded Programme "Estonian Language, Identity and Cultural Memory" member of the Steering Committee
2004−2004    Tallinn Pedagogical University, Faculty of Philology, Dean
2003−2004    Member of Organzation Committee 4th World Congress of Fenno-Ugric People; Estonia Tallinn
2003−2005    member of Organization Committee 14th Congress (Folk Narrative Theories and Contemporary Practices) of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR); July 26-31 2005 Tartu, Estonia
2003−2005    Estonian Culture Capital; Special Funds for Folk-culture; member of the board
2002−2004    Tallinn Pedagogical University; Faculty of Philology; Department of Estonian Philology, Head of Institute
 
 
Creative work
;
;
Organising exhibition “Cross-trees” 2006 in co-operation with Estonian Green Movement;
Producer/co-producer and advisor/ consultant of numerous TV and radio broadcasts concerning language and culture in the area of Southern Estonia.
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Marju Kõivupuu, Tallinn University, the best monograph
2014, Marju Kõivupuu, Ordre de l'Etoile Blanche
2013, Marju Kõivupuu, Citizen of the year
2012, Marju Kõivupuu, " 101 Eesti pühapaika " - the best reference book in Estonian (2011).
2012, Marju Kõivupuu, "101 Eesti pühapaika" - Tallinn University, 2011; the best reference book
2012, Marju Kõivupuu, Maavalla koda. Honorary title "Sacred places friend"
2011, Marju Kõivupuu, Maavalla koda. Honour sertificate for research, promotion and protection of cross-trees.
2010, Marju Kõivupuu, Tallinn University; the best monograph "Souls rest in trees". Huma, 2009
2007, Marju Kõivupuu, Magazine “Akadeemia (3.2)” Naturalia Annual Prize for the article “Illness as the Symbol of Status
2004, Marju Kõivupuu, Tallinn Pedagogical University; the best monograph
1995, Marju Kõivupuu, President of the Republic of Estonian; First Prize for collecting folklore
1995, Marju Kõivupuu, 1995 – J. von Uexkyll Award of Rebirth of Estonia (Jacob von Uexkyll´i Eesti Taassünni auhind) collectively for the Võro Society Language and Culture
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
 
 

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
2.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
6.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
6.1.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.1.
2013
6.1.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.4.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.1.
2012
6.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
6.1.
2011
6.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
6.3.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
2.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
2.3.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
1.3.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
3.5.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
6.2.
1999
1.2.
1998
6.2.
1998
1.3.
1997
1.2.
1996
1.3.
1996
3.2.
1996
3.5.
1996
6.2.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
3.4.
1995
3.4.
1995
6.2.
1995
6.2.
1993
3.4.
1990
5.2.
0
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUTT/9111Arvutileht Edit OÜ innovatsiooniosak20.09.201128.11.2011Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut4 800,00 EUR
MUURU/4814Etnosotsioloogiline uuring „Kihnu kogukonna hinnang Kihnu kultuuriprogrammi mõjudele 2008 - 2014 aasta jooksul"01.02.201431.10.2014Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut3 010,00 EUR
MUUTT/4813Etnosotsioloogiline uuring „Seto kogukonna hinnang Setomaa kultuuriprogrammi mõjudele 10 aasta jooksul“30.04.201330.09.2013Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut2 000,00 EUR
EKRMEKRM05-56Folkloori põhivaldkondade leksikon01.01.200530.09.2006Marju KõivupuuTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond6 391,16 EUR
MUUTT/8212Hargla kihelkonna pühapaikade kaardistamine31.07.201216.09.2012Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut2 340,00 EUR
MUUTA,02004 (10-10/1281)HTM toetus filoloogiateaduskonnale seminaride sarja korraldamiseks, et koostada "Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010)" tutvustamise kava17.11.200431.03.2005Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut2 556,47 EUR
MUUTT/6513Kambja kihelkonna pühapaikade kaardistamine30.06.201330.09.2013Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut2 520,00 EUR
IUTIUT3-2Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid01.01.201331.12.2018Hannes PalangTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut532 500,00 EUR
TKTK18U01Kultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut890 608,82 EUR
MUUEHI FUR 10.12.12-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38)Kultuuriteooria Tippkeskuse omafinantseeringu osaline katmine 01.01.201331.08.2015Hannes PalangTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut18 232,00 EUR
MUUF/3716 (TLÜ teadusprorektori 09.06.2016 otsus)Maastik ja pärandipraktikad 09.06.201608.06.2017Hannes PalangTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut12 090,00 EUR
SFSF0130033s07Maastikupraktika ja -pärand01.01.200731.12.2012Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut490 579,46 EUR
MUUTA,11006 (6/230)Ristipuud Lõuna-Eesti mastikul ja rahvapärimuses08.03.200631.12.2006Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond1 597,79 EUR
EKRMEKRM07-84Soopärimus tänapäeval01.01.200723.12.2008Anu PrintsmannTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut6 391,16 EUR
MUUTT/11210Sõbralikud saareteed28.07.201015.12.2010Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut9 485,55 EUR
MUUTT/7312Toonela.ee leinakuulutuste veebilehe arendamine11.06.201228.12.2012Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut2 500,00 EUR
MUUTT/7312Toonela.ee leinakuulutuste veebilehe arendamine, Elderi OÜ innovatsiooniosak11.06.201228.12.2012Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut3 000,00 EUR
MUUTT/6111Võhmuta küla kultuuriajaloolise ülevaate koostamine27.06.201131.10.2011Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut4 800,00 EUR
  • Leitud 187 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kõivupuu, Marju (2017). Loomad eestlaste elus ja folklooris. Tallinn: Tänapäev.2.1.
Bardone, Ester; Grünberg, Kristi; Kõivupuu, Marju; Kästik, Helen; Sooväli-Sepping, Helen (2017). The role of communities in the politics of cultural heritage: Examples from Estonia. In: Kannike, A, Kuutma, K., Lindström, K., Riistan, A. (Ed.). Approaches to Culture Theory (x−xx). Tartu University. (Approaches to Culture Theory) [ilmumas].3.1.
Alatalu, Riin; Kõivupuu, Marju (2017). Estonian Heritage. Eesti Instituut.6.4.
Kõivupuu, Marju (2016). "Süvahavva" mütoloogiline maailm - Indrek Hargla mängud pärimuse ja fantaasiaga. Kanni Labi jt. (Toim.). Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat (59−80). Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat; 29).1.2.
Kõivupuu, Marju (2016). Eesti rahvakultuur kui missioloogiline võimalus. Jõks, Eerik (Toim.). Kuhu lähed Maarjamaa? Quo vadis Terra Mariana? (342−350). Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu.3.2.
Marju Kõivupuu (2016). Surnute saared elavate maastikul: Talu ja perekonnakalmistu. Elo Lutsepp (Toim.). Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised (145−167). Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoja OÜ.3.2.
Aan, Helle; Allan, Peter; Altnurme, Lea; Auksmann, Enn; Beilmann, Mai; Haamer, Eenok; Hošek, Pavel; Hämäläinen, Titta; Jaanson, Mart; Jürjo, Tuuliki; Kask, Kerstin; Kilemit, Liina; Kilp, Alar; Kirikal Kaisa; Kurg Ingmar; Kõivupuu, Marju; Laats, Annika; Lahe, Jaan; Laigna, Einar; Lilleoja, Laur ... Voogne,Helina (2016). Kuhu lähed, Maarjamaa? Quo vadis, Terra Mariana? Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu.4.2.
Kõivupuu, Marju (2016). Estonian inventory of intangible cultural heritage. In: The first China-Central and Eastern European Countries expert-level forum on safeguarding of the intangible cultural heritage. (39−40).The first China-Central and Eastern European countries Expert level forum on safeguarding of the intangible cultural heritage. 11.-14. October 2016 Krakow, Poland. Krakow, Poland .5.2.
Kõivupuu, Marju (2016). Kalmistu kui kodupiaga sümbol - kas ajalooks saanud väärtus? Risto Järv, Elle-.Mari Talvivee, Kadri Tüür (Toim.). Maastikule kleepuv tekst: http://www.utkk.ee/images/Maastikulekleepuv_tekst_pdf-v_internet.pdf (13−14).Maastikule kleepuv tekst. 9.-11. juuni Tallinn-Särghaua 2016. Tallinn.5.2.
Kõivupuu, Marju (2016). Hambahaigused ja hambaravi rahvameditsiinis. Hambaarst, 2, 28−29.6.3.
Kõivupuu, Marju (2016). Hambahaigused jahambaravi rahvameditsiinis. Hambaarst, 1, 30−31.6.3.
Kõivupuu, Marju (2016). Kas Rasva-Antsu tunned? Eesti Loodus, 3, 16−18.6.3.
Kõivupuu, Marju (2016). Petlikud ja peibutavad sootulukesed. Eesti Loodus, 8, 66−67.6.3.
Kõivupuu, Marju (2016). Turbasammal Eesti rahvustaimeks. Eesti Loodus, 8, 34.6.3.
Kõivupuu, Marju (2015). Eestlase eluring. Varrak.2.1.
Kõivupuu, Marju (2015). See tuttav ja tundmatu Kihnu kultuuriruum. Maret Tamjärv, Elo Lutsepp (Toim.). Maa-arhitektuur ja maastik. Kihnu. (13−26).. Tallinn: Eesti Vabaõhumuuseum. (Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised; 4).3.2.
Kõivupuu, Marju (2015). Tilpajatest ja teistest ehk kuidas Helme kihelkonnas tõbesid tohterdati. Padrik, Vello (Toim.). Arstiabist Helme kihelkonnas läbi sajandite (259−262).. OÜ E.J.N.T. ja Vello padrik.3.2.
Morozova, Nadežda (2015). Eesti vanausuliste kirjalik pärand. Kirjastus TAOS.4.1.
Kõivupuu, Marju (2015). Spatio-temporal orientation in the religious landscape. In: Olga Schihalejev (Ed.). (12).Shifting borders in Religious Education. XIII Conference on Religious Education. 15.-18. june 2015 University of Tartu, Estonia. Tartu University Press.5.2.
Kõivupuu, Marju (2015). 37 etnoloogia alast artiklit (kuukalnder- lihavõtted). Ülo Mattheus, Irena Kruusmaa (Toim.). TEA entsüklopeedia (6−396).. TEA Kirjastus.6.1.
Kõivupuu, Marju (2015). Esli bõ etogo lesa vperedi he bõlo! Pjestraja kultura Tšudskogo kraja (Peispiveer). Gorizontõ Estonii, 12−17.6.3.
Kõivupuu, Marju (2015). Hammastega seotud uskumused ja kombed. Hambaarst, 3, 28−30.6.3.
Kõivupuu, Marju (2015). Maastik ja pärimus: http://arvamus.postimees.ee/3381297/marju-koivupuu-maastik-ja-parimus. Postimees.6.3.
Kõivupuu, Marju (2015). Retkeline, märka ristipuud! Loodusesõber, 2, 56.6.3.
Kõivupuu, Marju (2015). Teretutvus kukerpuuga. Eesti Loodus, 4, 40−42.6.3.
  • Leitud 20 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Imitation and Representation of Animals: the Living Tradition of Masking and Mask-Making in the Circumpolar NorthMossolova, AnnadoktorikraadPatrick Laviolette; Marju KõivupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Allikapärimus keskkonnateadlikkuse representeerijana läbi aegadeKristel VilbastedoktorikraadMarju KõivupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus
Ateistlik surmakontseptsioon ja selle kajastused Nõukogude Eesti ilmalikus matusekombestikusKairi JärvemagistrikraadMarju KõivupuuKaitstud2009Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut
Eesti kultuurilugu ja maatundmine saksakeelsele sihtrühmaleIrašina, JekaterinamagistrikraadMarju KõivupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Haanjamaa võimalused pärandturismi sihtkohanaPille SaarnitsmagistrikraadMarju Kõivupuu; Aivar Ruukel ; Aivar RuukelKaitstud2015Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kalmistukultuur 21.sajandi Eestis. Traditsioonid ja uuendusedTuulik, TiinadoktorikraadMarju Kõivupuu; Anneli RandlaJuhendamiselEesti Kunstiakadeemia
Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste kujunemine, kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 20. sajandilGoršič, AvedoktorikraadÜlo Valk; Mare Kõiva; Marju KõivupuuKaitstud2009Tartu Ülikool
Latgalite indentiteediloome ja rahvapärimusKarelsohn, AgumagistrikraadMarju KõivupuuKaitstud2016EELK, Usuteaduse Instituut
Lein: tavad, traditsioonid ja praktikadSchulze, KristidoktorikraadMarju KõivupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Meedia surmakultuuri suundmuste suunajana 20/21. sajandi vahetuselHunt, JaanikamagistrikraadMarju KõivupuuKaitstud2009Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
Muutuv pärimustants: kontseptsioonid ja realisatsioonid Eestis 2008-2013Sille KapperdoktorikraadMarju KõivupuuKaitstud2013Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Muutuvast surmakultuurist 21. sajandi Eestis: krematsioon ja põletusmatusedKiiker, AliismagistrikraadMarju KõivupuuKaitstud2012Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Mõiste "projektijuht" Eesti töömaastikul: ametinimetuse eeldatav ja tegelik sisu ning maineHeider, AlbinamagistrikraadMarju KõivupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond
Neitsi Maarja seto rahvausundisHunt, MaremagistrikraadMarju Kõivupuu; Tarmo KulmarKaitstud2012Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Rännak lingvistika äärealadelTölp, LillimagistrikraadMarju Kõivupuu; Roomet JakapiKaitstud2015Eesti Kunstiakadeemia
Surm ja matused ersamordvalastel ja setudel.Ermakov, NataliamagistrikraadMarju KõivupuuKaitstud2008Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Surm populaarkultuurisHunt, JaanikadoktorikraadMarju KõivupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Varavedajad jaapani ja eesti folkloorisPille SiidramagistrikraadMaret Nukke; Marju KõivupuuJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo õppetool
Välitööl kogutud folkloor kui disainiprotsessi inspiratsiooniallikas. Lapsekandmiskott- kiik "Pajatus"Kadri PaloveermagistrikraadMarju Kõivupuu; Kärt SummatavetKaitstud2010Eesti Kunstiakadeemia
Эрзянские причитания: традиции бытования и современное состояниеErmakov, NataliadoktorikraadGalina Kornisina; Marju KõivupuuKaitstud2014Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut