Mari Moora

737 6383
mari.moora@ut.ee
http://http://www.botany.ut.ee/planteco/et/tootajad/mari_moora.html
D-1961-2009
0000-0002-4819-7506

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1983 Eesti Loomakasvatuse- ja Veterinaaria Instituudi laborant
1989 - 1992 noorem-teadur Eesti Agro-Biotsentris
1992 - 1998 vanemlaborant Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituudis
1994 - 1998 doktorant Tartu Ülikooli, botaanika ja ökoloogia instituudi,taimeökoloogia õppetooli juures
1998 –2000 teadur Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituudi taimeökoloogia õppetoolis
2000 järeldoktor Helsinki Ülikooli Viiki Biotsentris
2001 -2003 teadur Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituudi taimeökoloogia õppetoolis
01.11.2003–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, taimeökoloogia vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
Nõo Keskkool: lõpetanud 1984
Tartu Ülikool: lõpetanud bioloogia (geneetika) 1989
Tartu Ülikool: doctor philosophiae kraad taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal 1998: teesid "Arbuskulaar-mükoriisse sümbioosi mõju lubjarikka niidu taimeliikide konkurentsile ja kooseksisteerimisele"
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Tartu Ülikooli, loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan
2015−...    Euroopa Komisjon, teaduse- ja innovatsiooni programmi MARIE SKŁODOWSKA-CURIE individuaalsete granditaotluste keskkonna (ENV) paneeli ase eesistuja
2010−...    Euroopa Komisjon, teaduse- ja innovatsiooni programmi granditaotluste ekspert "ENV" paneelis
2003−...    Mitmete teadusajakirjade (nt Ecology, Ecology Letters, Journal of Ecology, New Phytologist, Oikos, Journal of Applied Ecology, Journal of Vegetation Science) retsensesnt
1993−...    Rahvusvahelise Taimkatteteadlaste Assotsiatsiooni (IAVS) liige
2011−2016    Aiakirja PloS ONE akadeemiline toimetaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Mari Moora, Eesti Vabariigi riiklik teaduspreemia
1998, Mari Moora, Rio Cuarto ülikooli (Argentina) auliige
1998, Mari Moora, Eesti Vabariigi Teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Taimekoosluste struktuur, liigirikkus ja neid mõjustavad mehhanismid. Biootiliste interaktsioonide (mükoriisne sümbioos ja tolmeldamine) mõju taimede populatsioonidünaamikale. Mükoriisse sümbioosi osatähtsus maismaa taimekoosluste elus. Arbuskulaar mükoriissete (AM) seente mitmekesisus Eestis ja maailmas.Mulla metagenoomika - nähtamatu elurikkus mis kujundab nähtavaid mustreid.
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia
 
 
Lisainfo
Doktorikraad, Tartu Ülikool 1998

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
6.7.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1995

Mari Moora

737 6383
mari.moora@ut.ee
http://http://www.botany.ut.ee/planteco/et/tootajad/mari_moora.html
D-1961-2009
0000-0002-4819-7506

Career

Institution and occupation
1989 - 1992 Researcher at the Estonian Agricultural Biocentre
1992 - 1998 Research assistant at the Department of Botany and Ecology, Tartu University
1994 - 1998 PhD student at the Department of Botany and Ecology, Tartu University
1998 -2000 research fellow at the Department of Botany and Ecology, Tartu University
2000 postdoc at the Division of General Microbiology, Viiki Biocentre, Helsinki University
2001 - 2003 research fellow at the Department of Botany and Ecology, Tartu University
since 2003 – senior research fellow at the Department of Botany and Ecology, Tartu University
 
 
Education
Nõo Secondary school - 1984
Tartu University: Graduated in biology (genetics) in 1989
Tartu University: PhD in plant ecology in 1998: thesis on "The influence of arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis on the competition and coexistence of calcareous grassland plant species"
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, vice dean for research and development
2015−...    EU, Horizon 2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS, ENV panel, Vice Chair
2010−...    European Commission, REA; calls under research and innovation program; expert-evaluator in several “ENV” expert panels
2003−...    referee for several scientific journals ( e.g.Ecology, Ecology Letters, Journal of Ecology, New Phytologist, Oikos, Journal of Applied Ecology, Journal of Vegetation Science)
1993−...    International Association of Vegetation Science (IAVS)
2011−2016    Academic Editor of the journal PLoS ONE

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Mari Moora, Science Award of the Estonian Republic
1998, Mari Moora, Honorary member of the university of Rio Cuarto (Argentina)
1998, Mari Moora, Science Award of the Estonian Republic
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Processes behind the structure and diversity of plant communities. The role of biotic interactions (e. g. mycorrhizal symbiosis and pollination) in shaping of plant populations.Global diversity patterns of arbuscular mycorrhizal fungi.Soil metagenomics - the study of soil molecular diversity influencing the visible patterns across ecosystems.
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology
 
 
Additional information
PhDUniversity of Tartu, 1998

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
6.7.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1995
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT20-28Arbuskulaarse mükoriisa roll taimekoosluste mustrite ning taimedevaheliste interaktsioonide kujundajana01.01.201431.12.2019Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut924 400,00 EUR
ETFETF5809Biootiliste interaktsioonide, abiootiliste tingimuste ja inimtegevuse mõju taimeliikide populatsioonidünaamikale01.01.200431.12.2007Mari MooraTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond19 864,63 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
MUUEU 27376Keskonnaseire metagenoomse platvormi arendus16.07.200715.08.2007Madis MetsisBiotaTec OÜ12 725,00 EUR
MUUEU 27552Keskonnaseire metagenoomse platvormi arendus15.09.200731.08.2010Madis MetsisBiotaTec OÜ444 202,00 EUR
ETFETF9050Mükoriisse sümbioosi tähtsus taimeinvasioonis01.01.201231.12.2015Mari MooraTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut69 600,00 EUR
ETFETF9157Rohumaade taimekoosluste dünaamika muutuva maakasutuse tingimustes - seemnete ja sümbiontide levimispiirangute mõju01.01.201231.12.2015Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut69 600,00 EUR
ETFETF7371Taimekoosluse regeneratsioon – ökoloogilised interaktsioonid ja ruumiline muster01.01.200831.12.2011Mari MooraTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond67 549,43 EUR
SFSF0182569s03Taimekoosluste dünaamikat määravad mehhanismid01.01.200331.12.2007Martin ZobelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond356 051,79 EUR
SFSF0180098s08Taimkattemustrid, liiikide kooseksisteerimine ja seda põhjustavad mehhanismid01.01.200831.12.2013Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut539 976,71 EUR
  • Leitud 96 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Koorem, Kadri; Tulva, Ingmar; Davison, John; Jairus, Teele; Öpik, Maarja; Vasar, Martti; Zobel, Martin; Moora, Mari (2017). Arbuscular mycorrhizal fungal communities in forest plant roots are simultaneously shaped by host characteristics and canopy-mediated light availability. Plant and Soil, 410, 259−271.10.1007/s11104-016-3004-0.1.1.
Rodriguez-Echeverria, Susana; Teixeira, Helena; Correia, Marta; Timoteo, Sergio; Heleno, Ruben; Öpik, Maarja; Moora, Mari (2017). Arbuscular mycorrhizal fungi communities from tropical Africa reveal strong ecological structure. New Phytologist, 213 (1), 380−390.10.1111/nph.14122.1.1.
Pärtel, Meelis; Öpik, Maarja; Moora, Mari; Tedersoo, Leho; Rosendahl, Søren; Rillig, C. Mathias; Lekberg, Ylva; Kreft, Holger; Helgason, Thorun; Erikson, Ove; Davison, John; Bello, Francsesco; Caruso, Tancredi; Zobel, Martin (2017). Historical biome distribution and recent human disturbance shape the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytologist, 216 (1), 227−238.10.1111/nph.14695.1.1.
Vasar, Martti; Andreson, Reidar; Davison, John; Jairus, Teele; Moora, Mari; Remm, Maido; Young, J. Peter W.; Zobel, Martin; Öpik, Maarja (2017). Increased sequencing depth does not increase captured diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza, doi:10.1007/s00572-017-0791-y, 000−000.10.1007/s00572-017-0791-y [ilmumas].1.1.
Menzel, Andreas; Hempel, Stefan; Klotz Stefan; Moora, Mari; Pyšek, Petr; Rillig, C. Mathias; Zobel, Martin; Kühn, Ingolf (2017). Mycorrhizal status helps explain invasion success of alien plant species. Ecology, 98 (1), 92−102.10.1002/ecy.1621.1.1.
Bueno, C.G.; Moora, M.; Gerz, M.; Davison, J.; Öpik, M.; Pärtel, M.; Helm, A.; Ronk, A.; Kühn, I.; Zobel, Z. (2017). Plant mycorrhizal status, but not type, shifts with latitude and elevation in Europe. Global Ecology and Biogeography, 26 (6), 690−699.10.1111/geb.12582.1.1.
Moora, M.; Öpik, M.; Davison, J.; Jairus, T.; Vasar, M.; Zobel, M.; Eckstein, R.L. (2016). AM fungal communities inhabiting the roots of submerged aquatic plant Lobelia dortmanna are diverse and include a high proportion of novel taxa. Mycorrhiza, 26, 735−745.10.​1007/​s00572-016-0709-0.1.1.
Põlme, Sergei; Öpik, Maarja; Moora, Mari; Zobel, Martin; Kohout, Petr; Oja, Jane; Kõljalg, Urmas; Tedersoo, Leho (2016). Arbuscular mycorrhizal fungi associating with roots of Alnus and Rubus in Europe and the Middle East. Fungal Ecology, 24A, 27−34.1.1.
García de León, David; Moora, Mari; Öpik, Maarja; Jairus, Teele; Neuenkamp, Lena; Vasar, Martti; Bueno, C. Guillermo; Gerz, Maret; Davison, John; Zobel, Martin (2016). Dispersal of arbuscular mycorrhizal fungi and plants during succession. Acta Oecologica, 77, 128−135./10.1016/j.actao.2016.10.006.1.1.
Menzel, A.; Hempel, S.; Manceur, A. M.; Götzenberger, L.; Moora, M.; Rillig, M. C.; Zobel, M.; Kühn, I. (2016). Distribution patterns of arbuscular mycorrhizal and non-mycorrhizal plant species in Germany. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 21, 78−88.10.1016/j.ppees.2016.06.002.1.1.
Davison, J.; Moora, M.; Jairus, T.; Vasar, M:; Öpik, M.; Zobel, M. (2016). Hierarchical assembly rules in arbuscular mycorrhizal (AM) fungal communities. Soil Biology & Biochemistry, 97, 63−70.10.1016/j.soilbio.2016.03.003.1.1.
Gazol,A.;Zobel,M.; Cantero,J.J.;Davison,J.; Esler,K.J.;Jairus,T., Öpik,M.; Vasar,M.; Moora, M. (2016). Impact of alien pines on local arbuscular mycorrhizal fungal communities–evidence from two continents. FEMS Microbiology Ecology, 92 (6), fiw073.10.1093/femsec/fiw073.1.1.
Gerz, M.; Bueno, C.G.; Zobel, M.; Moora, M. (2016). Plant community mycorrhization in temperate forests and grasslands: relations with edaphic properties and plant diversity. Journal of Vegetation Science, 27 (1), 89−99.10.1111/jvs.12338.1.1.
Thiéry, Odile; Vasar, Martti; Jairus, Teele; Davison, John; Roux, Christophe; Kivistik, Paula-Ann; Metspalu, Andres; Milani, Lili; Saks, Ülle; Moora, Mari; Zobel, Martin; Öpik, Maarja (2016). Sequence variation in nuclear ribosomal small subunit, internal transcribed spacer and large subunit regions of Rhizophagus irregularis and Gigaspora margarita is high and isolate-dependent. Molecular ecology, 25 (12), 2816−2832.10.1111/mec.13655.1.1.
GARCÍA DE LEÓN, D.; MOORA, M.; ÖPIK, M.; NEUENKAMP, L.; GERZ, M.; JAIRUS, T.; VASAR, M.; BUENO, C.G.; DAVISON, J.; ZOBEL, M. (2016). Symbiont dynamics during ecosystem succession: co-occurring plant and arbuscular mycorrhizal fungal communities. FEMS Microbiology Ecology, 92 (7), UNSP fiw097.10.1093/femsec/fiw097.1.1.
Öpik, Maarja; Davison, John; Moora, Mari; Pärtel, Meelis; Zobel, Martin (2016). Response to Comment on “Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism”. Science, 351 (6275), 826−826.10.1126/science.aad5495.6.8.
Pither, J.; Fraser, L.H.; Jentsch, A.; Sternberg, M.; Zobel, M., Cahill, J.; Beierkuhnlein, C.; Bartha, S.; Bennett, J.A.; Boldgiv, B.; Brown, L.R.; Cabido, M.; Campetella, G.; Carlyle, C.N.; Chelli, S.; Csergő, A.M.; Diaz, S.; Enrico, L.; Ensing, D.; Fidelis, A.; Garris, H.W. ... Zupo,T. (2016). Response to Comment on “Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness”. Science, 351, 457−457.10.1126/science.aad8019.6.8.
Wasof, S.; Lenoir, J.; Aarrestad, P.A.; Greve Alsos, I.; Armbruster, W.S.; Austrheim, A.; Bakkestuen, V.; Birks, H.J.B.; Bråthen, K.A.; Broennimann, O.; Brunet, J.; Bruun, H.H.; Dahlberg, C.J.; Diekmann, M.; Dullinger, S.; Dynesius, M.; Ejrnæs, R.; Gégout, J.-C.; Graae, B.J.; Grytnes, J.A. ... Decocq, G. (2015). Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography, 24 (12), 1401−1412.10.1111/geb.12375.1.1.
Davison, J.; Moora, M.; Öpik, M.; Adholeya, A.; Ainsaar, L.; Bâ, A.; Burla, S.; Diedhiou, A. G.; Hiiesalu, I.; Jairus, T.; Johnson, N. C.; Kane, A.; Koorem, K.; Kochar, M.; Ndiaye, C.; Pärtel, M.; Reier, Ü.; Saks, Ü.; Singh, R.; Vasar, M. ... Zobel, M. (2015). Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science, 349 (6251), 970−973.10.1126/science.aab1161.1.1.
Fraser, L.H.; Pither, J.; Jentsch, A.; Sternberg, M.; Zobel, M.; Askarizadeh, D.; Bartha, S.; Beierkuhnlein, C.; Bennett, J.A.; Bittel, A.; Boldgiv, B.; Boldrini, I.I.; Bork, E.; Brown, L.; Cabido, M.; Cahill, J.; Carlyle, C.N.; Campetella, G.; Chelli, S.; Cohen, O. ... Zupo, T. (2015). Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness. Science, 349, 302−305.10.1126/science.aab3916.1.1.
Moora, M.; Davison, J.; Opik, M.; Metsis, M.; Saks, U.; Jairus, T.; Vasar, M.; Zobel, M. (2014). Anthropogenic land use shapes the composition and phylogenetic structure of soil arbuscular mycorrhizal fungal communities. FEMS Microbiology Ecology, 90 (3), 609−621.10.1111/1574-6941.12420.1.1.
Öpik, Maarja; Davison, John; Moora, Mari; Zobel, Martin (2014). DNA-based detection and identificaton of Glomeromycota: the virtual taxonomy of environmental sequences. Botany, 92 (2), 135−147.10.1139/cjb-2013-0110.1.1.
Heleno, Ruben; Garcia, Cristina; Jordano, Pedro; Traveset, Anna; Gómez, José Maria; Blüthgen, Nico; Memmott, Jane; Moora, Mari; Cerdeira, Jorge; Rodríguez-Echeverría, Susana; Freitas, Helena; Olesen, Jens M. (2014). Ecological networks: delving into the architecture of biodiversity. Biology Letters, 10 (1), 20131000.10.1098/rsbl.2013.1000.1.1.
Willerslev, E.; Davison, J.; Moora, M.; Zobel, M.; Coissac, E.; Edwards, M.E.; Lorenzen, E.D.; Vestergard, M.; Gussarova, G.; Haile, J.; Craine, J.; Gielly, L.; Boessenkool, S.; Epp, L.S.; Pearman, P.B.; Cheddadi, R.; Murray, D.; Brathen, K.A.; Yoccoz, N.; Binney, H. ... Taberlet, P. (2014). Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafaunal diet. Nature, 506 (7486), 47−51.10.1038/nature12921.1.1.
Moora, Mari (2014). Mycorrhizal traits and plant communities: perspectives for integration. Journal of Vegetation Science, 25 (5), 1126−1132.10.1111/jvs.12177.1.1.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Conservation and restoration of semi-natural floodplain meadows and their rare plant speciesJõgar, ÜlledoktorikraadMari MooraKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in the roots of perennial plants and their effect on plant performanceÖpik, MaarjadoktorikraadMartin Zobel; Mari MooraKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
ERI PÄRITOLU AM SEENEKOOSLUSTE MÕJU TAIMEDE KONKURENTSSUHETELELind, EvamagistrikraadMari MooraKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Kahe erineva paljunemisviisiga taimeliigi paljunemisedukuse seos populatsiooni suuruse ja tihedusegaSõber, Virvemagistrikraad (teaduskraad)Tiit Teder; Mari MooraKaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Keskonna heterogeensuse mõju taimekoosluse uuenemiseleVõsu, MariliismagistrikraadMari Moora; Kadri KooremKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Metsa alustaimestiku liigirikkuse ja biomassi sõltuvus koosluse ja keskkonna heterogeensusest erineva inimmõju tingimustes.Heikki Kallemagistrikraad (teaduskraad)Martin Zobel; Mari MooraKaitstud2006Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Mükoriisa roll taimede invasioonisKinkar, MartmagistrikraadMari MooraKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Mükoriisse sümbioosi tähtsus taimede invasioonilKiik, TriinmagistrikraadMari Moora; Lars GötzenbergerJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Rannikukoosluste taastamis- ja majandamisprojektide edukus ja jätkusuutlikkus EestisKose, Marikamagistrikraad (teaduskraad)Mari MooraKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Taimedevahelised positiivsed interaktsioonid: Sarapuu (Corylus avellana) mõju alustaimestikuleKoorem, KadrimagistrikraadMari MooraKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Taimekoosluste mükoriissus ja selle seosed abiootiliste keskkonnatingimustegaGerz, MaretmagistrikraadMari Moora; Martin ZobelKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
The influence of abiotic and biotic factors on small-scale plant community patterns and regeneration in boreonemoral forestKoorem, KadridoktorikraadMari MooraKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
The role and distribution of mycorrhizal symbiosis in plant communitiesGerz, MaretdoktorikraadMari MooraJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
The Role of Biotic Interactions in Plant Sexual ReproductionSõber, VirvedoktorikraadMari Moora; Tiit TederKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool