Alar Astover

17.12.1977
+372313546
alar.astover@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2013–31.08.2018    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Professor (1,00)
01.09.2008–31.08.2013    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Dotsent (1,00)
2005–2008    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Lektor (1,00)
01.01.2002–31.12.2005    EPMÜ Agronoomiateaduskond, Mullateaduse ja agrokeemia instituut, lektor (0,5).
01.01.2001–31.12.2002    EPMÜ Agronoomiateaduskond, Mullateaduse ja agrokeemia instituut, assistent (0,5).
 
 
Haridustee
2001–2007    Eesti Maaülikool, doktorantuur mullateaduse erialal
2000–2001    Eesti Põllumajandusülikool, magistrantuur mullateaduse erialal
1996–2000    Eesti Põllumajandusülikool, bakalaureuseõpe põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti esindaj Global Soil Partnership võrgustikus
2015−...    Põllumajandusteaduste doktoritöö kaitsmiskomisjoni püsiliige
2010−...    EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadusnõukogu liige
2010−...    Magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees (EMÜ põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala)
2009−...    Eesti Mullateaduse Seltsi asutajaliige (president)
2008−...    Eesti Maaülikooli loodusteaduslike kogude nõukogu liige
2007−...    EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja
2007−...    EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppenõukogu liige
2004−...    European Society for Soil Conservation liige
2003−...    Eesti Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Alar Astover, EMÜ teaduse populariseerimise auhind. I koht. Mullateaduse populariseerimise eest mullateaduse- ja agrokeemia osakonna kollektiivile.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia
 
 
Lisainfo
Koostatud õppevahendid.
Astover, Alar; Reintam, Endla; Leedu, Enn; Kõlli, Raimo (2013). Muldade väliuurimine. 70 lk.
Astover, A., Kõlli, R., Roostalu, H., Reintam, E., Leedu, E. (2012). Mullateadus. Õpik kõrgkoolidele. 486 lk. Üldkoostaja ja kahe peatüki autor.
Õpetamiskogemus.
Olen vastutav õppejõud järgmistes Eesti Maaülikooli ainetes:
PK.0711 Mullateadus (5 EAP)
PK.0557 Maaparanduslik mullateadus (4 EAP)
PK.0779 Informaatika ja biomeetria (4 EAP)
PK.0780 Maakasutuse strateegiad ja ökonoomika (6 EAP)
PK.0944 Geoinfosüsteemide rakendused põllumajanduses (3 EAP)
PK.0469 Kompostide tootmine ja kasutamine (3 EAP)
PK.1533 Põllumajandusliku biomassi ressursid taastuvenergia tootmiseks (6 EAP)
Olen kaasõppejõud järgmistes ainetes: Muldade väliuurimine, Muldade kaitse ja jätkusuutlik kasutus, Taimede toitumine ja aineringed.
Kontaktõppe (loengud, seminarid, praktikumid) maht aastas 200-250 h.
Aastas 2-5 konsulentidele ja põllumajandustootjatele suunatud täienduskoolituse õppepäeva.
Lektor rahvusvahelisel intensiivkursusel „Soil and Water“: Ceske Budojevice, Tšehhi 2012.a. ja 2016.a.; Tartu, Eesti 2013.a.; Marseille, Prantsusmaa, 2014.a. Juhtpartner: University of Ulm, Saksamaa.
Külalislektor University of South Bohemia in Ceske Budojevice juures. Mullaökoloogia õppesuund prof. Hana Santruckova (Department of Ecosystem Biology) juhtimisel. 2017.a. märts.
Teadusürituste peakorraldaja: "Agronoomia 2012", üleriiklik Mullapäev alates 2010.a.
Rahvusvahelise konverents „Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity“ (27–28. august 2012, Tartu).
Eesti EL eesistumise kõrgetasemeline konverents „Soil for Sustainable Food Production and Ecosystem Services“ (4-6 Oktoober 2017 Tallinn, Eesti).
EUROSOIL 2012 kongressi (2–6. juuli 2012 Italy, Bari) teaduskomitee liige.
NJF seminari 443 „Utilisation of manure and other residues as fertilizers“ (29–30. november 2011, Sweden) korraldustoimkonna liige.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
2.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
2.3.
2007
2.5.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
5.2.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
5.2.
2002
3.2.
2001
4.2.
0

Alar Astover

17.12.1977
+372313546
alar.astover@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2013–31.08.2018    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Professor (1,00)
01.09.2008–31.08.2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Associate Professor (1,00)
2005–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Lecturer (1,00)
01.01.2002–31.12.2005    2002… Estonian Agricultural University, lecturer of soil science
01.01.2001–31.12.2002    2001…2002 Estonian Agricultural University, assistant of soil science
 
 
Education
2001–2007    Estonian University Life Sciences, PhD study in soil science
2000–2001    Estonian Agricultural University, MSc study in soil science
1996–2000    Estonian Agricultural University, BSc study, production and marketing of agricultural products
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Estonian appointed contact person at Global Soil Partnership
2015−...    Member of PhD defense committee in Agricultural Sciences at EMU
2010−...    Member of the Scientific Council of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2010−...    Head of MSc defence committee (curricula of agricultural production and marketing at EMU)
2009−...    Member of the Estonian Soil Science Society (President)
2008−...    Member of Natural Collections in Estonian University of Life Sciences
2007−...    Head of Department of Soil Science and Agrochmistry, Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2007−...    Member of the Study Council of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2004−...    Member of the European Society of Soil Conservation
2003−...    Member of the Estonian Academic Agricultural Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Alar Astover, Popularisation award of EMÜ. I price. Popularisation of soil science by the department of soil science and agrochemistry. Leader of department.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B410 Soil science, agricultural hydrology
 
 
Additional information
Composed text books.
Astover, Alar; Reintam, Endla; Leedu, Enn; Kõlli, Raimo (2013). Field soil survey.70 p.(in Estonian)
Astover, A., Kõlli, R., Roostalu, H., Reintam, E., Leedu, E. (2012). Soil science. Text book for universities. 486 p. Composer and author of two chapters.
H. Roostalu, A. Astover. Sustainable Agriculture. Manuscript progress. Text book for universities. (in Estonian)
Teaching experience.
I am responsible lecturer for following courses at Estonian University of Life Sciences: PK.0711 Soil Science (5 ECTS) PK.0557 Soil science in land improvement (4 ECTS) PK.0779 Informatics and biometry (4 ECTS) PK.0780 Strategies and economics of land use (6 ECTS) PK.0944 GIS applications in agriculture (3 ECTS) PK.0469 Compost production and utilization (3 ECTS) PK.1533 Agro-biomass resources for renewable energy production (6 ECTS) I am co-responsible in courses: Field soil survey, Protection and sustainable use of soils, Spatial planning of biomass utilization, Plant nutrition and nutrient cycling.
In total 200-250 hours of lectures/seminars annually at Estonian University of Life Sciences.
2-5 specific training days annually for agricultural producers, advisors, state officials (in field of soil science, nutrient and humus balances, composting etc). Lecturer at international 2-week intensive course „Soil and Water“: Ceske Budojevice, Czech Republic in 2012 and 2016; Tartu, Estonia in 2013; Marseille, France 2014. Lead partner: University of Ulm, Germany.
Visting lecturer at University of South Bohemia in Ceske Budojevice. Soil Ecology course leaded by prof. Hana Santruckova (Department of Ecosystem Biology). March 2017.
Head of organizing committee of scientific forums: "Agronomy 2012", local scientific-practical conference National Soil Day since 2010
International Conference „Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity“ (2012, Tartu)
Estonian EU Presidency High-level Conference „Soil for Sustainable Food Production and Ecosystem Services“ (4-6 October 2017 in Tallinn, Estonia)
Member of organizing committee of NJF seminar 443 „Utilisation of manure and other residues as fertilizers“ (2011, Sweden).
Member of scientific committee of: EUROSOIL 2012 Congress (Italy, Bari); 23th International Symposium of CIEC „Plant nutrition and fertilizer issues for the cold climates“ (2015, Norway, Son).

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
2.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
2.3.
2007
2.5.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
5.2.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
5.2.
2002
3.2.
2001
4.2.
0
  • Leitud 40 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0170052s08Agroökosüsteemide mitmekesisus, terviklikkus ja jätkusuutlikkus 01.01.200831.12.2013Tiiu KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut644 923,62 EUR
MUU8-2/T10158PKPKAnalüüsi läbiviimine maa kui tootmisressursi kohta Tartu maakonnas20.07.201004.05.2011Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut9 586,75 EUR
MUU8P160194PKMLArbuskulaarse mükoriisa ja biosöe koosmõju põllukultuuride P omastamisele04.11.201630.06.2017Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut13 500,00 EUR
MUU8-2/T15100PKMLEelanalüüs ja ettepaneku koostamine projekti „Huumusbilansi kalkulaatori edasiarendus ja taimetoitainete bilansikalkulaatori arendus põllu- ning taluvärava (ettevõtte) põhisena“ tellimiseks ning huumusbilansi kalkulaatori edasiarendus01.06.201502.11.2015Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut10 000,00 EUR
SFSF0172613s03Eesti mullad: omadused, ökoloogia, seisundi hindamine, säästlik kasutamine, taksonoomia.01.01.200331.12.2007Raimo KõlliEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut168 471,11 EUR
MUU8-2/T8131PKPK (08-08-1/1243)Eesti mullaproovide kogude digitaliseerimine01.09.200830.06.2009Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 967,44 EUR
MUU8-2/T7061MIMIEestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-tarbimise juures tekkiva biomassi ressursi hindamine20.04.200701.12.2007Peeter MuisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut31 955,82 EUR
MUU8-2/T12018PKMHElurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus01.01.201231.12.2014Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut240 278,75 EUR
MUU8-2/T9132PKPKEnergiapositiivne talu01.12.200930.11.2012Merrit Shanskiy; Helis RossnerEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut192 270,00 EUR
1.1.5.2.1.2.L170217PKMLGeos Nordic OÜ graniidi peendispersiooni põllumajandusliku kasutamise võimaluste väljaselgitamine28.08.201731.05.2018Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut10 505,00 EUR
MUU8-2/T9006PKPKHaava puitmassi tootmisjääkide ja selle kompostide mõju põllukultuuridele, keskkonnale ja tasuvusele22.12.200830.11.2011Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut17 788,53 EUR
MUUARH 2011/II (SFE28 H-Transplan)Helsingi ja Tallinna transpordiühendused ja planeerimistsenraariumid01.01.201131.12.2012Panu LehtovuoriEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond24 890,01 EUR
MUU8T160200PKMLHuumusbilansi kalkulaatori arendus ja NPK bilansikalkulaatori väljatöötamine ja arendus põllu- ning taluvärava põhisena08.11.201630.11.2019Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut87 000,00 EUR
MUU8-2/T13053PKTMHuumusbilansi mudel taimekasvatuse jätkusuutlikkuse hindamise töövahendina01.01.201301.12.2014Enn LauringsonEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut64 000,00 EUR
MUU8-2/T15051PKMLInteraktiivne mulla kvaliteedi hindamine Euroopas ja Hiinas põllumajandusliku tootlikkuse ja keskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks01.05.201530.04.2020Endla ReintamEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut173 750,00 EUR
MUU8-2/T11052PKTMKlastri partnerite poolt toodetava komposti kvaliteedi ja selle kasutamisvõimaluste kaardistamine21.04.201115.10.2011Peeter LäänisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut6 351,60 EUR
1.1.L170173PKMLKõrgetasemelise konverentsi "Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv“ ("Soil for sustainable food production and ecosystem services“) korraldamine ja läbiviimine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames30.06.201716.10.2017Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut22 500,00 EUR
MUU8-2/T10108PKPKLooduskaitse arengukava aastani 2020 alapeatüki 2.1.4.3 "Muld" kommenteerimine ning täiendamine01.05.201028.05.2010Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut281,21 EUR
MUU8-2/T11002PKKSLäänemeremaade foorum sõnniku jätkusuutliku käitlemise uuenduslikest tehnoloogiatest17.09.201016.12.2013Argo NormakEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut132 940,00 EUR
MUU8L160187PKMLMaakasutusmuutuste (põld rohumaast ja põld rohumaaks) mõju muldade orgaanilise süsiniku sisaldusele ja varule03.10.201615.11.2017Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut55 000,00 EUR
MUU8-2/T13109PKMLMaterjalide koostamine 2013. aasta novembris toimuva maakasutuse teemalise konverentsi jaoks19.07.201301.09.2013Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 916,66 EUR
ETFETF7622Muldade tihenemine rohumaadel: põllumajanduse mõju muldade deformeerumisele ja taimestikule01.01.200831.12.2011Endla ReintamEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut68 200,86 EUR
1.1.7.4.1.PM170152PKMLMulla süsinikuringe modelleerimise võimekuse suurendamine Eesti Maaülikoolis01.01.201831.12.2018Karin KauerEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut10 366,00 EUR
1.1.7.4.1.8M160113PKMLMullaelustiku uuringute arendamine ja rahvusvahelistumine mullateaduse vastutusvaldkonnas01.09.201631.12.2018Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut27 500,00 EUR
HLKHLK08-9Mullamuuseumi kogude täiendamine ja kasutusvõimaluste kaasajastamine 01.01.200831.12.2008Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 308,51 EUR
  • Leitud 107 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kõlli, Raimo; Asi, Endla; Tõnutare, Tõnu; Astover, Alar; Szajdak, Lech; Tamm, Indrek (2016). Fabric and properties of mineral soils underlying a shallow peat mantle in Estonia. Quaternary International, 418, 84−93.10.1016/j.quaint.2015.08.045.1.1.
Reintam, E.; Vennik, K.; Kukk, L.; Kade, S.; Krebstein, K.; Are, M.; Astover, A. (2016). Measuring and predicting soil moisture conditions for trafficability. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 66 (8), 698−705.10.1080/09064710.2016.1210210.1.1.
Astover, A.; Szajdak, L.; Kõlli, R. (2016). Impact of long-term agricultural management and native forest ecosystem on the chemical and biochmeical properties of Retisols organic matter. In: Szajdak, L. (Ed.). Bioactive Compounds in Agricultural Soils (149−171). Springer International Publishing AG.10.1007/978-3-319-43107-9.3.1.
Tõnutare, T.; Astover, A.; Szajdak, L.; Krebstein, K. (2016). The Risk of Contamination in Agri-Environment with Fertilizers Containing Heavy Metals as Impurities. 5.2.
Astover, A. (2016). Mulda ja selles toimuvaid protsesse tuleb märkama hakata. Maaleht: Maamajandus (14−15).6.3.
Ritz, Christian; Putku, Elsa; Astover, Alar (2015). A practical two-step approach for mixed model-based kriging, with an application to the prediction of soil organic carbon concentration. European Journal of Soil Science, 66, 548−554.10.1111/ejss.12238.1.1.
Kõlli, R.; Asi, E.; Szajdak, L.; Tõnutare, T.; Astover, A.; Krebstein, K. (2015). Accumulation of metallic elements into the superficial peat layer of mires and wet mineral soils of Estonian forest land. Environmental Protection and Natural Resources, 26 (4), 6−9.1.2.
Kõlli, Raimo; Asi, Endla; Szajdak, Lech; Tõnutare, Tõnu; Astover, Alar; Krebstein, Kadri (2015). Accumulation of metallic elements into the superficial peat layer of mires and wet mineral soils of Estonian forest land. In: (34−34).XI International Scientific and Technical Conference ”Element Cycle in the environment: Bioaccumulation – Toxity – Prevention” 10 September 2015. IOS-PIB, Warsaw,. 5.2.
Astover, Alar (2015). Hääletu muld. . 6.3.
Astover, Alar (2015). Muld on jäetud tähelepanuta. Maaleht.. 6.3.
Astover, Alar (2015). Muld on nagu pank – laenab ja nõuab võlga tagasi. Maaleht.. 6.3.
Rossner, Helis; Ritz, Christian; Astover, Alar (2014). Optimisation of fertiliser rates in crop production against energy use indicators. European Journal of Agronomy, 55, 72−76.10.1016/j.eja.2014.01.003.1.1.
Kanger, J.; Kevvai, T.; Kevvai, L.; Kärblane, H.; Astover, A.; Ilumäe, E.; Lauringson, E.; Loide, V.; Penu, P.; Sepp, K.; Talgre, L.; Tamm, U. (2014). Väetamise ABC. Eesti Maaülikool.2.1.
Kõlli, R.; Asi, E.; Tõnutare, T.; Astover, A.; Szajdak, L. (2014). Morphology and properties of mineral soils covered by shallow peat mantle. Abstracts of XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology: “Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution” 1-6 September 2014, Toruń, Poland, Nicolaus Copernicus University. Ed. M. Jankowski, M. Markiewicz. Toruń, Poland, 17.5.2.
Raave, Henn; Rossner, Helis; Astover, Alar (2014). Biosöe potentsiaal põllumajanduses. Maamajandus, 3, 16−17.6.3.
Astover, Alar; Lauringson, Enn; Rossner, Helis (2014). Huumus näitab mulla kvaliteeti. Maamajandus, 7, 3−5.6.3.
Kõlli, Raimo; Astover, Alar; Tamm, Indrek (2014). Tänavu on tähelepanu all leostunud mullad. Eesti Loodus, 4, 24−29.6.3.
Alaru, Maarika; Kukk, Liia; Astover, Alar; Lauk, Ruth; Shanskiy, Merrit; Loit, Evelin (2013). An agro-economic analysis of briquette production from fibre hemp and energy sunflower. Industrial Crops and Products, 51, 186−193.1.1.
Haiba, E.; Lillenberg, M.; Kipper, K.; Astover, A.; Herodes, K.; Ivask, M.; Kuu, A.; Litvin, S.V.; Nei, L. (2013). Fluoroquinolones and sulfonamides in sewage sludge compost and their uptake from soil into food plants. African Journal of Agricultural Research, 8 (23), 3000−3006.1.2.
Rossner, H.; Raave, H.; Kauer, K.; Astover, A. (2013). Does biochar affect GHG emissions during composting? NJF Report 9/2: 2nd Nordic Biochar Seminar, Helsinki, 14-16.02.2013. 54.3.4.
Nurk, Krista; Runno-Paurson, Eve; Hallik, Lea; Astover, Alar (2013). Lämmastik- ja alternatiivväetiste mõju kõrreliste helelaiksuse esinemisele ning seosed leheomadustega suvinisul. Tiia Kangor, Sirje Tamm, Raine Lindepuu (Toim.). Agronoomia 2013 (126−131).. Jõgeva: AS Rebellis.3.5.
Kukk, Liia; Suuster, Elsa; Shanskiy, Merrit; Roostalu, Hugo; Astover, Alar (2013). Mullakaardi rakendusmudel päideroo saagipotentsiaali asukohapõhiseks hindamiseks. Kangor, T.; Tamm, S.; Lindepuu, R.. Agronoomia 2013 (28−33).. Jõgeva: AS Rebellis.3.5.
Kõlli, Raimo; Köster, Tiina; Rannik, Kaire; Tõnutare, Tõnu; Szajdak, Lech; Astover, Alar (2013). Influence of land use change on soil functions. Protection of soil functions - challenges for the future: International Conference "Protection of soil functions - challenges for the future" 15-18 October 2013, Puławy, Poland. Puławy, Poland, 44−46.5.2.
Astover, Alar; Reintam, Endla; Leedu, Enn; Kõlli, Raimo (2013). Muldade väliuurimine. Tartu: Eesti Loodusfoto.6.2.
P. Penu, V. Loide, A. Astover (2013). Mulla- ja väetistarbekaardid põllumehe teenistuses. Maamajandus, 4, 14−15.6.3.
  • Leitud 24 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Teravilja- ja rapsikasvatustalude tootmistegevuse energeetiline analüüsBirgit HänilanemagistrikraadHelis Rossner; Alar AstoverKaitstud2012Eesti Maaülikool
Apteegitilli tootmise perspektiivi agromajanduslik analüüs OÜ-s TaaditareKalmer KiidmamagistrikraadAlar AstoverKaitstud2013Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
Biosöe kasutusvõimalused komposteerimise parandamisel ja toodetud komposti põllumajanduslikud kasutusvõimalusedMai BuschmannmagistrikraadHenn Raave; Alar Astover; Helis RossnerKaitstud2013Eesti Maaülikool
Biosöe mõju kompostimisele ja komposti kvaliteedileKarolin KivirüütmagistrikraadAlar Astover; Helis RossnerKaitstud2014Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
Composting and compost utilization – effects on crops and environmentHelis RossnerdoktorikraadAlar Astover; Mait KriipsaluJuhendamiselEesti Maaülikool
Dynamics of soil organic matter molecular composition in agro-ecosystem Loit, KairedoktorikraadAlar Astover; Maarja ÖpikJuhendamiselEesti Maaülikool
Eesti piimatootmisfarmide efektiivsusanalüüsMargit VolkmannmagistrikraadAlar AstoverKaitstud2008Eesti Maaülikool
Energiaheina kasvatamise võimalused OÜ-s MaaharijadKukka-Marjaana LehtomagistrikraadAlar AstoverKaitstud2008Eesti Maaülikool
Erinevate määramismeetodite võrdlev analüüs fosfori väetistarbe määramiseks Eesti põllumuldadesMeit JürgensmagistrikraadTõnu Tõnutare; Alar AstoverKaitstud2016Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
Germinating endangered orchid species and the effect of soil factors on their growth and distributionMetsare, MirjamdoktorikraadKadri Tali; Alar AstoverJuhendamiselEesti Maaülikool
Heinaseemne kasvatamise olukord Eestis ja selle agromajanduslik analüüs AS-s Tartu AgroKadi LiikermagistrikraadAlar AstoverKaitstud2008Eesti Maaülikool
Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Ida-Viru maakonnasAlyona OstroukhovamagistrikraadAlar Astover; Peeter MuisteKaitstud2008Eesti Maaülikool
Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Saare maakonnasPutku, ElsamagistrikraadAlar Astover; Peeter MuisteKaitstud2008Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsatööstuse osakond
Komposti kasutamise otse- ja järelmõju põllukultuuride saagikuseleHenry KaevumagistrikraadAlar AstoverKaitstud2016Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
Lihaveisekasvatuse areng Eestis ja selle agromajanduslik analüüs OÜ FT Eesti näitelTarmo JõemägimagistrikraadAlar AstoverKaitstud2007Eesti Maaülikool
Lihaveisekasvatuse perspektiivid ja agro-majanduslik analüüs OÜ-s Maasikamäe LihakariAive JänesmagistrikraadAlar Astover; Tiina KösterKaitstud2008Eesti Maaülikool
Mineraal- ja orgaaniliste väetiste mõju suvinisu kvaliteedileMarju MäeotsamagistrikraadAlar Astover; Triin TeesaluKaitstud2010Eesti Maaülikool
Prediction models of soil organic carbon and bulk density of arable mineral soilsElsa SuusterdoktorikraadAlar Astover; Christian RitzKaitstud2016Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
Rimmu-Alliku talu agromajanduslik anaalüüs aastatel 2011-2015Tanel AllikmagistrikraadAlar AstoverKaitstud2016Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
Serdna & KO taimekasvatuse agromajanduslik analüüsHendrik SalmmagistrikraadAlar AstoverKaitstud2016Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
Site-specific energy crop planning: potential land resource, pedo-climatic and economic risksKukk, LiiadoktorikraadAlar Astover; Merrit ShanskiyKaitstud2012Eesti Maaülikool
Suvinisu kvaliteet sõltuvalt väetamisestAnts JärvmagistrikraadAlar Astover; Triin TeesaluKaitstud2012Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
The significance of arbuscular mycorrhizal fungi to crop production in different farming systemsSoonvald, LiinadoktorikraadMarika Mänd; Alar Astover; Leho TedersooJuhendamiselEesti Maaülikool
Viljandi maakonna põllumajandusliku biomassi ressursi bioenergeetiline potentsiaalHans MüllersonmagistrikraadAllar Padari; Alar AstoverKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool
  • Leitud 2 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Alar AstoverMulla ja taimse materjali laboratoorne analüüs ja nõuanded tulemuste tõlgendamiseksEesti Maaülikool
Alar AstoverNõuanded huumusmulla koorimise, säilitamise ja kasutuse projekteerimiseksEesti Maaülikool
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
MullamuuseumEesti MaaülikoolAlar Astover