Alar Astover

17.12.1977
+372313546
alar.astover@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2013–31.08.2018    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Professor (1,00)
01.09.2008–31.08.2013    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Dotsent (1,00)
2005–2008    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Lektor (1,00)
01.01.2002–31.12.2005    EPMÜ Agronoomiateaduskond, Mullateaduse ja agrokeemia instituut, lektor (0,5).
01.01.2001–31.12.2002    EPMÜ Agronoomiateaduskond, Mullateaduse ja agrokeemia instituut, assistent (0,5).
 
 
Haridustee
2001–2007    Eesti Maaülikool, doktorantuur mullateaduse erialal
2000–2001    Eesti Põllumajandusülikool, magistrantuur mullateaduse erialal
1996–2000    Eesti Põllumajandusülikool, bakalaureuseõpe põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti esindaj Global Soil Partnership võrgustikus
2015−...    Põllumajandusteaduste doktoritöö kaitsmiskomisjoni püsiliige
2010−...    EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadusnõukogu liige
2010−...    Magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees (EMÜ põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala)
2009−...    Eesti Mullateaduse Seltsi asutajaliige (president)
2008−...    Eesti Maaülikooli loodusteaduslike kogude nõukogu liige
2007−...    EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja
2007−...    EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppenõukogu liige
2004−...    European Society for Soil Conservation liige
2003−...    Eesti Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Alar Astover, EMÜ teaduse populariseerimise auhind. I koht. Mullateaduse populariseerimise eest mullateaduse- ja agrokeemia osakonna kollektiivile.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia
 
 
Lisainfo
Koostatud õppevahendid.
Astover, Alar; Reintam, Endla; Leedu, Enn; Kõlli, Raimo (2013). Muldade väliuurimine. 70 lk.
Astover, A., Kõlli, R., Roostalu, H., Reintam, E., Leedu, E. (2012). Mullateadus. Õpik kõrgkoolidele. 486 lk. Üldkoostaja ja kahe peatüki autor.
Õpetamiskogemus.
Olen vastutav õppejõud järgmistes Eesti Maaülikooli ainetes:
PK.0711 Mullateadus (5 EAP)
PK.0557 Maaparanduslik mullateadus (4 EAP)
PK.0779 Informaatika ja biomeetria (4 EAP)
PK.0780 Maakasutuse strateegiad ja ökonoomika (6 EAP)
PK.0944 Geoinfosüsteemide rakendused põllumajanduses (3 EAP)
PK.0469 Kompostide tootmine ja kasutamine (3 EAP)
PK.1533 Põllumajandusliku biomassi ressursid taastuvenergia tootmiseks (6 EAP)
Olen kaasõppejõud järgmistes ainetes: Muldade väliuurimine, Muldade kaitse ja jätkusuutlik kasutus, Taimede toitumine ja aineringed.
Kontaktõppe (loengud, seminarid, praktikumid) maht aastas 200-250 h.
Aastas 2-5 konsulentidele ja põllumajandustootjatele suunatud täienduskoolituse õppepäeva.
Lektor rahvusvahelisel intensiivkursusel „Soil and Water“: Ceske Budojevice, Tšehhi 2012.a. ja 2016.a.; Tartu, Eesti 2013.a.; Marseille, Prantsusmaa, 2014.a. Juhtpartner: University of Ulm, Saksamaa.
Külalislektor University of South Bohemia in Ceske Budojevice juures. Mullaökoloogia õppesuund prof. Hana Santruckova (Department of Ecosystem Biology) juhtimisel. 2017.a. märts.
Teadusürituste peakorraldaja: "Agronoomia 2012", üleriiklik Mullapäev alates 2010.a.
Rahvusvahelise konverents „Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity“ (27–28. august 2012, Tartu).
Eesti EL eesistumise kõrgetasemeline konverents „Soil for Sustainable Food Production and Ecosystem Services“ (4-6 Oktoober 2017 Tallinn, Eesti).
EUROSOIL 2012 kongressi (2–6. juuli 2012 Italy, Bari) teaduskomitee liige.
NJF seminari 443 „Utilisation of manure and other residues as fertilizers“ (29–30. november 2011, Sweden) korraldustoimkonna liige.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
2.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
3.2.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
2.3.
2007
2.5.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
5.2.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
5.2.
2002
3.2.
2001
4.2.
0

Alar Astover

17.12.1977
+372313546
alar.astover@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2013–31.08.2018    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Professor (1,00)
01.09.2008–31.08.2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Associate Professor (1,00)
2005–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Lecturer (1,00)
01.01.2002–31.12.2005    2002… Estonian Agricultural University, lecturer of soil science
01.01.2001–31.12.2002    2001…2002 Estonian Agricultural University, assistant of soil science
 
 
Education
2001–2007    Estonian University Life Sciences, PhD study in soil science
2000–2001    Estonian Agricultural University, MSc study in soil science
1996–2000    Estonian Agricultural University, BSc study, production and marketing of agricultural products
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Estonian appointed contact person at Global Soil Partnership
2015−...    Member of PhD defense committee in Agricultural Sciences at EMU
2010−...    Member of the Scientific Council of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2010−...    Head of MSc defence committee (curricula of agricultural production and marketing at EMU)
2009−...    Member of the Estonian Soil Science Society (President)
2008−...    Member of Natural Collections in Estonian University of Life Sciences
2007−...    Head of Department of Soil Science and Agrochmistry, Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2007−...    Member of the Study Council of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2004−...    Member of the European Society of Soil Conservation
2003−...    Member of the Estonian Academic Agricultural Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Alar Astover, Popularisation award of EMÜ. I price. Popularisation of soil science by the department of soil science and agrochemistry. Leader of department.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALTY: B410 Soil science, agricultural hydrology
 
 
Additional information
Composed text books.
Astover, Alar; Reintam, Endla; Leedu, Enn; Kõlli, Raimo (2013). Field soil survey.70 p.(in Estonian)
Astover, A., Kõlli, R., Roostalu, H., Reintam, E., Leedu, E. (2012). Soil science. Text book for universities. 486 p. Composer and author of two chapters.
H. Roostalu, A. Astover. Sustainable Agriculture. Manuscript progress. Text book for universities. (in Estonian)
Teaching experience.
I am responsible lecturer for following courses at Estonian University of Life Sciences: PK.0711 Soil Science (5 ECTS) PK.0557 Soil science in land improvement (4 ECTS) PK.0779 Informatics and biometry (4 ECTS) PK.0780 Strategies and economics of land use (6 ECTS) PK.0944 GIS applications in agriculture (3 ECTS) PK.0469 Compost production and utilization (3 ECTS) PK.1533 Agro-biomass resources for renewable energy production (6 ECTS) I am co-responsible in courses: Field soil survey, Protection and sustainable use of soils, Spatial planning of biomass utilization, Plant nutrition and nutrient cycling.
In total 200-250 hours of lectures/seminars annually at Estonian University of Life Sciences.
2-5 specific training days annually for agricultural producers, advisors, state officials (in field of soil science, nutrient and humus balances, composting etc). Lecturer at international 2-week intensive course „Soil and Water“: Ceske Budojevice, Czech Republic in 2012 and 2016; Tartu, Estonia in 2013; Marseille, France 2014. Lead partner: University of Ulm, Germany.
Visting lecturer at University of South Bohemia in Ceske Budojevice. Soil Ecology course leaded by prof. Hana Santruckova (Department of Ecosystem Biology). March 2017.
Head of organizing committee of scientific forums: "Agronomy 2012", local scientific-practical conference National Soil Day since 2010
International Conference „Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity“ (2012, Tartu)
Estonian EU Presidency High-level Conference „Soil for Sustainable Food Production and Ecosystem Services“ (4-6 October 2017 in Tallinn, Estonia)
Member of organizing committee of NJF seminar 443 „Utilisation of manure and other residues as fertilizers“ (2011, Sweden).
Member of scientific committee of: EUROSOIL 2012 Congress (Italy, Bari); 23th International Symposium of CIEC „Plant nutrition and fertilizer issues for the cold climates“ (2015, Norway, Son).

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
2.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
3.2.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
2.3.
2007
2.5.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
5.2.
2004
6.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2002
5.2.
2002
3.2.
2001
4.2.
0