13.09.1973
anu.kisand@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2018–...   
Eesti Maaülikool, Teadur (1,00)
01.01.2016–31.05.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut, paleomikrobioloogia vanemteadur (0,50)
01.06.2013–31.12.2017   
Eesti Maaülikool, Teadur (0,50)
01.06.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, paleomikrobioloogia vanemteadur (0,50)
01.06.2010–31.05.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.06.2010–31.05.2013   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Teadur (0,10)
2008–31.05.2010   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Teadur (1,00)
2005–2008   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, Erakorraline teadur (0,20)
01.02.1997–31.12.2004   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus, vanemlaborant (0,20)
 
 
Haridustee
01.06.2010–31.05.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Geoloogia Instituut, MOBILITAS järeldoktorantuur
2004–2008   
Eesti Maaülikool, hüdrobioloogia doktorantuur
1996–2002   
Tartu Ülikool, hüdrobioloogia magistrantuur
1991–1996   
Tartu Ülikool, hüdrobioloogia bakalaureuseõpe
 
 
Lisainfo
1995 - kuuekuuline täienduskursus Uppsala Ülikooli Limnoloogia instituudi Erkeni laboratooriumis; sette fosforifraktsioonide määramismetoodika omandamine.;
2004 - kuuekuuline täienduskursus Oldenburgi ülikooli Merekeemia ja -bioloogia instituudi paleomikrobioloogia töörühmas, mikrokalorimeetrilised settemikroobide uuringud.
;
2007 - ühekuuline täiendõpe Saksamaal Newglobsows (Magevete ökoloogia ja sisevete kalanduse instituut, Kihistunud järvede osakond) settefosfori määramise ja inaktiveerimise alal.;

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
2.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
6.4.
1999
3.2.
1998
2.01.2020
13.09.1973
anu.kisand@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2018–...   
Estonian University of Life Sciences, Researcher (1,00)
01.01.2016–31.05.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Technology, Senior Research Fellow in Palaemicrobiology (0,50)
01.06.2013–31.12.2017   
Estonian University of Life Sciences, Researcher (0,50)
01.06.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Senior Research Fellow in Palaemicrobiology (0,50)
01.06.2010–31.05.2013   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Senior Researcher (1,00)
01.06.2010–31.05.2013   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Researcher (0,10)
2008–31.05.2010   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Researcher (1,00)
2005–2008   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, Extraordinary Researcher (0,20)
01.02.1997–31.12.2004   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Centre for Limnology, senior techical assistant (0,20)
 
 
Education
01.06.2010–31.05.2013   
Tallin University of Technology, Institute of Geology, MOBILITAS postdoc studies
2004–2008   
Estonian University of Life Sciences, doctoral studies
 
 
Additional information
1995 - Six-month self-education in Erken Laboratory of Uppsala University; learning the methods for sediment phosphorus fractionation.;
2004 - Six-month self-education on microcalorimetrical studies of microbial activity in tidal flat sediments;Oldenburg University, Institute of Marine Chemistry and Biology, Working group of paleomicrobiology (prof. H. Cypionka).
;
2007 - 1 month collaboration in Germany, Neuglobsow (Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Department of Limnology of Stratified Lakes) in the field of sedimentary phosphorus determination and inactivation.;

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
2.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
6.4.
1999
3.2.
1998
2.01.2020