Merle Aadli

6202566
merle.aadli@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2010–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutitehnika instituut, projektijuht (0,50)
06.04.2009–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut, spetsialist (0,20)
 
 
Haridustee
2001–2002    Tallinna Tehnikaülikool keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, MSc
1992–1999    Tallinna Tehnikaülikool keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, tekstiilitehnoloogia
1986–1992    Saue Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−2018    EL Horizon 2020 uurimisprojekt IMMORTAL
2015−2018    Meretranspordi riski strateegiline ja operatiivne juhtimine talvise navigatsiooni tingimustes (STORMWINDS)
2015−2018    Pilootvesikonnad kui praktilised tööriistad vähendamaks kahjulike ainete sissevoolu Läänemerre (WATERCHAIN)
2015−2017    ELIKO
2014−2017    Elektroonikasüsteemide testi-instrumendid tehnoloogia vananemise vältimiseks ja diagnoosimatute rikete avastamiseks (BASTION)
2012−2016    LIFE+ programmi projekt "Läänemere helipildi informatsioon - BIAS", täitja
2011−2013    Kesk-Läänemere Interreg IV A programmi projekt "Naftasaaduste meretranspordi riskide minimiseerimine holistilist turvalistusstrateegiat kasutades" (MIMIC), täitja
2010−2013    Archimedes kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine projekt "Magistriõppekava „Arvutisüsteemid (Computer and Systems Engineering)“ arendamine – COMPSYS", täitja
2009−2012    IKT õppetooli arendusprojekti „Sardsüsteemide õppe- ja teaduslabor“, täitja
2009−2012    7 RP Usaldusväärsete süsteemide kompetentsikeskus (CREDES), täitja

Merle Aadli

6202566
merle.aadli@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.07.2010–31.12.2016    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Computer Engineering , Project Manager (0,50)
06.04.2009–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Specialist (0,20)
 
 
Education
2001–2002   
1992–1999   
1986–1992   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−2018    IMMORTAL – Integrated Modelling, Fault Management, Verification and Reliable Design Environment for Cyber-Physical Systems
2015−2018    Strategic and Operational Risk Management for Wintertime Maritime Transportation System (STORMWINDS)
2015−2018    Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea (WATERCHAIN)
2015−2017    ELIKO
2014−2017    Board and SoC Test Instrumentation for Ageing and No-Failure-Found (BASTION)
2012−2016    LIFE+ program project "Baltic Sea information on the acoustic soundscape (BIAS)", research staff
2011−2013    The Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013 project "Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies - MIMIC", research staff
2010−2013    Development of Master Level Study Program ''Computer and Systems Engineering'' - COMPSYS, research staff
2009−2012    "Development of the embedded systems research lab" EITSA8, research staff
2009−2012    VII FP project "Centre of Research Excellence in Dependable Embedded Systems - CREDES", research staff