Iris Metsmägi

27.02.1968
6177531
iris.metsmagi@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
16.09.2009–...    Eesti Keele Instituut, vanemleksikograaf (1,00)
1993–2000 TÜ eesti filoloogia / eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna uurali keelte teadur,
1991-1992 TÜ fennougristika labori nooremteadur
01.10.2007–15.09.2009    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.02.2006–30.09.2007    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (0,50)
2005–31.01.2006    Eesti Keele Instituut, Lapsepuhkus (1,00)
2003–2004    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2001–2002    Eesti Keele Instituut, Järeldoktor (1,00)
 
 
Haridustee
PhD (uurali keeled) TÜ 2000, MA (läänemeresoome keeled) TÜ 1995, eesti keel ja kirjandus TÜ 1986-1991
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Euroopa e-leksikograafia võrgustiku (ENeL) 4. töörühma liige
2003−...    Emakeele Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus
 
 
Lisainfo
Ettekanded rahvusvahelistel konverentsidel. 2016: 1) XVII EURALEX International Congress, 06.-10.09.2016,Tbilisi, posterettekanne (kaasautor Vilja Oja) "Diachronic Analysis of Word Formation as Basic Studies for Etymologisation"; 2) Euroopa e-leksikograafia võrgustiku seminar Landlex: landscape and lexicography, 03.-04.11.2016, Lissabon, ettekanne "Estonian words for 'hill' and 'daisy'; 3) seminar "Soome-ugri keelte sõnavara ja etümoloogia" Haapsalus 28.-29.11.2016, ettekanne "Etümoloogilisi tähelepanekuid sõnamoodustuse kohta". 2015: Rahvusvaheline konverents "Soome-ugri keeled ajas ja ruumis", Tartu Ülikool 01.-03-02.2015, ettekanne "Baltisaksa laenurühma piiritlemisest". 2014: 1) International Scientific Conference „Modern language and modernity in language“, 20.–21.02. 2014, Riia. Ettekanne (koos Meeli Sedrikuga) „The Estonian Etymological Dictionary as a task for modern lexicography“. 2) XVI EURALEX International Congress „The User in Focus“, 15.–19.07. 2014, Bolzano. Ettekanne (koos Vilja Ojaga) „From a dialect dictionary to an etymological one“. 3) Rahvusvaheline konverents „Methods in Dialectology XV“, 11.–15.08. 2014, Groningen. Ettekanne (koos Vilja Ojaga) „Lexical changes in dialect speech“.2013: 1) Rahvusvaheline konverents „Planning Non-existent Dictionaries“, 7.–8.10. Portugalis, Lissaboni Ülikoolis. Ettekanne (koos Meeli Sedrikuga) „A new edition of the Estonian Etymological dictionary: changes, extensions, practical solutions“. 2) Rahvusvaheline konverents „Uralic 2013. Uralic and Indo-European Language Contacts“ 21.11. Tallinnas Eesti Keele Instituudis. Ettekanne (koos Meeli Sedriku ja Vilja Ojaga) „Different loan sources as a reason for variability of dialect words“. 2012: 7th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Viin, Austria, 23.-28.07.2012. Ettekanne (kaasautor S.-E. Soosaar) „Plans for a new edition of the Estonian etymological dictionary“.
PhDTartu ülikool, 2000

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.4.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.4.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.3.
2012
3.3.
2012
6.3.
2012
3.4.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
3.2.
2009
3.1.
2006
6.4.
2005
1.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2001
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
1999
3.2.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996

Iris Metsmägi

27.02.1968
6177531
iris.metsmagi@eki.ee

Career

Institution and occupation
16.09.2009–...    Institute of the Estonian Language, senior lexicographer (1,00)
1993-2000 researcher of Uralic languages at the department of Estonian philology / Estonian and Finno-Ugric linguistics, Univ. of Tartu
1991-1992 junior researcher at the Laboratory of Finno-Ugristics, Univ. of Tartu
01.10.2007–15.09.2009    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
01.02.2006–30.09.2007    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (0,50)
2005–31.01.2006    Institute of the Estonian Language, Maternity leave (1,00)
2003–2004    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2001–2002    Institute of the Estonian Language, Post-Doc (1,00)
 
 
Education
PhD (Uralic languages), Univ. of Tartu 2000, MA (Finnic languages), Univ. of Tartu 1995, Estonian language and literature, Univ. of Tartu 1986-1991
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Member of the European Network of e-Lexicography WG4
2003−...    Member of the Mother Tongue Society

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics
 
 
Additional information
Papers in international conferences. 2016: 1) XVII EURALEX International Congress, 06.-10.09.2016,Tbilisi, poster paper (with Vilja Oja) "Diachronic Analysis of Word Formation as Basic Studies for Etymologisation"; 2) Meeting of the European Network for e-lexicography Landlex: landscape and lexicography, 03.-04.11.2016, Lisbon, oral paper "Estonian words for 'hill' and 'daisy'; 3) Seminar "Soome-ugri keelte sõnavara ja etümoloogia" [Lexis of the Finno-ugric languages and etymology"] in Haapsalu 28.-29.11.2016, oral paper "Etümoloogilisi tähelepanekuid sõnamoodustuse kohta" ["Etymological notes on word formation"]. 2015: International conference "Finno-ugric Languages in Time and Space", University of Tartu, 01.-03-02.2015, oral paper "Baltisaksa laenurühma piiritlemisest" [On Tracing the Baltic German Loanword Group in Estonian]. 2014: 1) International Scientific Conference „Modern language and modernity in language“, 20.–21.02. 2014, Riga. oral paper (with Meeli Sedrik) „The Estonian Etymological Dictionary as a task for modern lexicography“. 2) XVI EURALEX International Congress „The User in Focus“, 15.–19.07. 2014, Bolzano. Oral paper (with Vilja Oja) „From a dialect dictionary to an etymological one“. 3) International conference „Methods in Dialectology XV“, 11.–15.08. 2014, Groningen. Oral paper (with Vilja Oja) „Lexical changes in dialect speech“.2013: 1) International conference „Planning Non-existent Dictionaries“, 7.–8.10. Portugal, University of Lisbon. Oral paper (with Meeli Sedrik) „A new edition of the Estonian Etymological dictionary: changes, extensions, practical solutions“. 2) International conference „Uralic 2013. Uralic and Indo-European Language Contacts“ 21.11. Tallinn, Institute of the Estonian Language. Oral paper (with Meeli Sedrik and Vilja Oja) „Different loan sources as a reason for variability of dialect words“. 2012: 7th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Vienna, Austria, 23.-28.07.2012. Oral paper (with Sven-Erik Soosaar) „Plans for a new edition of the Estonian etymological dictionary“.
PhDUniversity of Tartu, 2000

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.4.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.4.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.3.
2012
3.3.
2012
6.3.
2012
3.4.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
3.2.
2009
3.1.
2006
6.4.
2005
1.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2001
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
1999
3.2.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996