18.07.1962
671 8950
556 65584
ulo.suursaar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.04.2018–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, meresüsteemide modelleerimise vanemteadur (1,00)
01.04.2018–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2016–31.03.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, meresüsteemide modelleerimise vanemteadur (1,00)
01.04.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, meresüsteemide modelleerimise vanemteadur (1,00)
01.04.2008–31.03.2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, meresüsteemide modelleerimise vanemteadur (1,00)
01.01.2008–31.03.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, vanemteadur (1,00)
17.05.2004–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, vanemteadur (1,00)
01.01.2002–30.03.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut, vanemteadur (1,00)
01.01.1993–31.12.2002   
Eesti Mereinstituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1993–31.12.1993   
Soome Mereuuringute Instituut, NorFa stipendium
01.01.1990–31.12.1992   
Ökoloogia ja Mereuuuringute Instituut, nooremteadur
01.01.1988–31.12.1990   
TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osak., nooremteadur, aspirant
01.09.1985–31.12.1987   
Rakendusgeofüüsika Instituudi Läänemere osakond, insener (1,00)
 
 
Haridustee
1988–1990   
Eesti Teaduste Akadeemia, aspirantuur
1980–1985   
Tartu Ülikool, diplom cum laude geograafia-hüdroloogia erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−2015   
ETF grandi 8980 juht; Hüdrodünaamiliste protsesside mõju riimveelise madalmere makrovetikate kooslustele.
2010−2018   
PhD oponent/retsensent (G.Väli, V.Alari, L.Tuomi, T.Suominen)
2008−2015   
ETF grandi 7069 ja 8980 juht; Rannikulähedaste hüdrodünaamilisete protsesside eksperimentaaluuringud: jugahoovused Põhja-Eesti rannikumeres ning lainekliima Kelba maasääre lähedal. Hüdrodünaamika mõju makrovetikate kooslusele.
2008−2013   
Sihtfinantseeritava teema SF0180104s08 juht; Hüdrodünaamiliste protsesside ja nende mõju uurimine põhjaelustikule kõrgtiheda modelleerimise ning eksperimentaalmõõtmiste baasil.
2008−2018   
TÜ Eesti Mereinstituudi (LOMI) teadussekretär
2008−2010   
TÜ LOTE nõukogu, liige
2004−2007   
ETF grandi 5929 juht; Rannikumere ökosüsteemi elementide vertikaalse struktuuri ning neid kujundavate protsesside vastasmõju uurimine kõrglahutusega eksperimentaalsete mõõtmiste ja mudelarvutuste baasil.
2002−2012   
Konverentside Coastal Processes ja Risk Analyis rahvusvahelise korralduskomitee liige
2001−2018   
TÜ Eesti Mereinstituudi teadusnõukogu, liige
2001−2018   
Retsensent (Tellus; J. of Coastal Res.; Oceanologia; Climate Dynamics; Continental Shelf Res.; Estuarine Coastal and Shelf Sci.; Estonian J. of Earth Sciences; Proc. Estonian Acad. Sci.; Boreal Environment Res.; Euroopa teadusfondide projektid)
2000−2003   
ETF grandi 4057 juht; Hüdrodünaamiliste protsesside mõju uurimine Väinamere ökosüsteemi elementidele mudelarvutuste baasil.
1996−1999   
ETF grandi 1954 juht; Poolsuletud lahe reaktsioon erinevatele klimaatilistele ja reostuskoormuse stsenaariumidele süsteemis Liivi laht - ava Läänemeri.
1990−2013   
Eesti Geograafia Seltsi liige
 
 
Loometöö
Teadustöö, teaduse populariseerimine (Horisont, Eesti Loodus, Lehed ja Tähed jt.).
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
ETF grandi 5763 (2004-2007) ja 7564 (2008-2011) põhitäitjaSihtfinantseeritava teema SF0182589s03 (2003-2007) põhitäitja;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Ülo Suursaar, Vabariigi teaduspreemia nominent (geo- ja bioteadused)
2009, Ülo Suursaar, Theodore Hromadka preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; CERCS ERIALA: P510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia ; PÕHISUUND: Mere hüdrodünaamika eksperimentaalmõõtmised ja modelleerimine; veetase, hoovused, lainetus, biogeenide vahetus, rannaprotsessid; tuulekliima; tormid; kliima muutuse mõju uurimine
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.09.2019
18.07.1962
671 8950
556 65584
ulo.suursaar@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.04.2018–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow in Modelling of Marine Systems (1,00)
01.04.2018–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Senior Researcher (1,00)
01.01.2016–31.03.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow in Modelling of Marine Systems (1,00)
01.04.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow in Modelling of Marine Systems (1,00)
01.04.2008–31.03.2013   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow in Modelling of Marine Systems (1,00)
01.01.2008–31.03.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
17.05.2004–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2002–30.03.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, University of Tartu, Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.1993–31.12.2002   
Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.1993–31.12.1993   
FIMR, Helsinki, NorFa scholarship
01.01.1990–31.12.1992   
Institute of Ecology and Marine Research, Junior Research Fellow, postgraduate student
01.01.1988–31.12.1990   
Institute of Thermophysics and Electrophysics, Dep. of the Baltic Sea, Junior Senior Research Fellow, postgraduate student
01.09.1985–31.12.1987   
Institute of Applied Geophysics, Baltic Branch, Engineer (1,00)
 
 
Education
1988–1990   
Postgraduate Student, Estonian Acad. Sci.
1980–1985   
diploma cum laude (Geography-Hydrology), University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−2015   
Leader of the ESF grant project No 8980; Influence of shallow sea hydrodynamic processes on brackish water macroalgae communities.
2010−2018   
Opponent/reviewer of PhD theses (G.Väli, V.Alari, L.Tuomi, T.Suominen)
2008−2015   
Leader of the ESF grant projects No 7069 and 8980; Experimental studies of coastal hydrodynamic processes: coastal jets along the North Estonian coast and wave climate off the Kelba spit. Influence of hydrodynamics on macroalgal communities.
2008−2013   
Project Leader, Target Financed Theme SF0180104s08; Investigation of hydrodynamic processes and their influence on the coastal benthic ecosystem using high resolution modelling and in situ measurements.
2008−2018   
Estonian Marine Institute, Scientific council, scientific secretary
2008−2010   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology: council member
2004−2007   
Leader of the ESF grant project No 5929: Analysis of the vertical structure of the marine ecosystem elements and its dependence on the coastal sea processes based on high resoulution modelling and measurements.
2002−2012   
International Scientific Advisory Committee; conferences: Coastal Processes, Risk Analysis, Ravage of the Planet
2001−2018   
Estonian Marine Institute, Scientific council
2001−2018   
Referee for: Tellus; J. of Coastal Res.; Oceanologia; Climate Dynamics; Continental Shelf Res.; Estuarine Coastal and Shelf Sci.; Estonian J. of Earth Sciences; Proc. Estonian Acad. Sci.; Boreal Environment Res.; European national grant projects
2000−2003   
Leader of the ESF grant project No 4057: Modelling the influence of hydrodynamic processes on the elements of the ecosystem of the Väinameri.
1996−1999   
Leader of the ESF grant project No 1954; Response of semi-enclosed and coastal waters for different climatological situations and pollution load scenarioes in the system of the Baltic Sea - the Gulf of Riga.
1990−2013   
Estonian Geographical Society
 
 
Creative work
Science popularization and communication (in Horisont, Eesti Loodus, Lehed ja Tähed, etc.).
 
 
Additional career information
Senior investigator of the ESF grants 5763 (2004-2007) and 7564 (2008-2011)Senior investigator of the Estonian Target Financed Theme SF0182589s03 (2003-2007);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Ülo Suursaar, Nominee of the Estonian Science Award (geo-bio-sciences)
2009, Ülo Suursaar, Theodore Hromadka Award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; CERCS SPECIALITY: P510 Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology ; SPECIALITY: Measurement and modelling of coastal sea hydrodynamics; sea level, currents, waves, nutrient fluxes, coastal processes; wind climate; storms; impacts of climate change
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALITY: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology
 
 

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.09.2019
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUURU,06605 (85)ASTRA - Kliimamuutustega seotud poliitikate ja adaptsioonistrateegiate arendamine Baltimere regioonis01.06.200531.12.2007Are KontTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut109 653,73 EUR
MUUSLOOM12144TEesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)01.01.201231.12.2014Ain KullTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut401 566,50 EUR
ETFETF7564Eesti kuhjerandade areng globaalsete muutuste ja kasvava inimmõju tingimustes01.01.200831.12.2011Are KontTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut76 119,54 EUR
SFSF0180104s08Hüdrodünaamiliste protsesside ja nende mõju uurimine põhjaelustikule kõrgtiheda modelleerimise ning eksperimentaalmõõtmiste baasil01.01.200831.12.2013Ülo SuursaarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut621 974,01 EUR
ETFETF8980Hüdrodünaamiliste protsesside mõju riimveelise madalmere makrovetikate kooslustele01.01.201231.12.2015Ülo SuursaarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut48 000,00 EUR
SFSF0182589s03Läänemere ja Eesti suurjärvede ökosüsteemi matemaatiline modelleerimine ning operatiivse prognoosimudeli koostamine01.01.200331.12.2007Rein TamsaluTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut371 774,06 EUR
PUTPUT595Läänemere tormid ja nende mõju mereelustikule01.01.201531.12.2016Ülo SuursaarTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut130 144,00 EUR
ETFETF7609Rannikulähedaste hüdrodünaamilisete protsesside eksperimentaaluuringud: jugahoovused Põhja-Eesti rannikumeres ning lainekliima Kelba maasääre lähedal01.01.200831.12.2011Ülo SuursaarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond58 918,99 EUR
ETFETF5929Rannikumere ökosüsteemi elementide vertikaalse struktuuri ning neid kujundavate protsesside vastasmõju uurimine kõrglahutusega eksperimentaalsete mõõtmiste ja mudelarvutuste baasil.01.01.200431.12.2007Ülo SuursaarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut20 878,06 EUR
MUUTAU15028 (BONUS call 2014)Rannikute uuringute ja majandamise edendamiseks "System Approach Framework" meetodi rakendamine01.04.201531.03.2018Are KontTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut150 000,00 EUR
ETFETF5763Tugevnenud tormisuse ja mererandade arengu aktiviseerumise seosed Eestis01.01.200431.12.2007Are KontTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut41 083,91 EUR
PUT; PUT_OPPUT1439Tuleviku merekliima ja ökoloogilised riskid Läänemerel01.01.201731.12.2020Ülo SuursaarTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut180 000,00 EUR
APSF0180104s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180104s08 raames01.01.201031.12.2011Ülo SuursaarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut43 076,45 EUR