Jaan Einasto

23.02.1929
5108639
7410151
einasto@aai.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–...    Tartu Observatoorium, Vanemteadur (0,75)
1952 - 1957, teadur, Tartu Observatoorium,
1957 - 1963, vanemteadur, Tartu Observatoorium,
1963 - 1968, astrofüüsika sektori juhataja, Tartu Observatoorium,
1968 - 1976, vanemteadur, Tartu Observatoorium,
1976 - 1992, galaktikate füüsika sektori juhataja, Tartu Observatoorium,
1992 - 1995, kosmologia professor, Tartu Ülikool,
1992 - 1997, kosmoloogia osakonna juhataja, Tartu
Observatoorium,
1998 - vanemteadur, Tartu Observatoorium
1998–31.12.2013    Tartu Observatoorium, Vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
1947–1952    Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1983 - 1995, Eesti Teaduste Akadeemia Astronoomia ja
Füüsika Osakonna juhataja,
 
 
Loometöö
Universumi ehituse ja arengu uurimine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Jaan Einasto, Gruberi Rahvusvaheline Kosmoloogia Preemia
2013, Jaan Einasto, Turku Ülikooli audoktor
2012, Jaan Einasto, Viktor Ambartsumian Rahvusvaheline Preemia
2010, Jaan Einasto, Tartu Ülikooli audoktor
2009, Jaan Einasto, Marcel Grossman preemia
2007, Jaan Einasto, Eesti Vabariigi teaduspreemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava väljapaistva avastuse eest teemal «Tumeaine avastamine galaktikate ümbruses ning universumi kärgstruktuur»
2003, Jaan Einasto, Riigi teaduspreemia
1998, Jaan Einasto, Eesti Vabariigi Riigivapi orden
1998, Jaan Einasto, Riigi teaduspreemia täppisteaduste alal
1982, Jaan Einasto, Eesti teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.3. Kosmoseuuringud ja astronoomia; PÕHISUUND: Kosmoloogia, Universumi struktuur ja areng
 
 
Lisainfo
füüsika-matemaatika doktor
Riiklik Atestatsioonikomisjon, 1972

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2014
2.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
6.7.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
6.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
3.2.
1999
3.3.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
3.1.
1998
5.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
3.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.2.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
3.2.
1992
3.4.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
3.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1987
1.1.
1987
3.1.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
1.3.
1986
3.1.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1983
3.1.
1983
1.1.
1982
1.1.
1982
2.2.
1982
3.2.
1982
1.1.
1980
1.1.
1980
1.1.
1980
3.1.
1979
3.1.
1979
3.1.
1979
1.1.
1978
3.1.
1978
3.1.
1978
1.1.
1977
3.1.
1977
6.6.
1977
1.1.
1976
1.1.
1976
1.1.
1976
3.2.
1976
3.2.
1976
1.1.
1975
1.1.
1974
1.1.
1974
3.1.
1974
3.1.
1974
3.5.
1974
1.1.
1972
3.1.
1972
1.1.
1970
1.1.
1970
3.1.
1970
3.1.
1970
1.1.
1969
1.1.
1969
3.4.
1965
1.3.
1964
1.3.
1964
1.1.
1960
1.3.
1954
1.3.
1952

Jaan Einasto

23.02.1929
5108639
7410151
einasto@aai.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2014–...    Tartu Observatory, Senior Researcher (0,75)
Tartu Observatory, research fellow
1957 - 1963, senior research fellow, Tartu Observatory,
1963 - 1968, head of the astrophysics group, Tartu Observatory,
1968 - 1976, senior research fellow, Tartu Observatory,
1976 - 1992, head of the galaxy physics group, Tartu Observatory,
1992 - 1995, profeesor of cosmology, Tartu University,
1992 - 1997, head of the cosmology department, Tartu Observatory,
1998 - senior research fellow, Tartu Observatory
1998–31.12.2013    Tartu Observatory, Senior Researcher (1,00)
 
 
Education
1947–1952    Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
1983 - 1995, head of the Department of Astronomy and Physics, Estonian Academy of Sciences
 
 
Creative work
The study of the structure and evolution of the Universe;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Jaan Einasto, Gruber International Cosmology Prize
2013, Jaan Einasto, Doctor Honoris Causa, Turku University
2012, Jaan Einasto, Viktor Ambartsumian International Award
2010, Jaan Einasto, Doctor Honoris Causa, Tartu University
2009, Jaan Einasto, Marcel Grossman Award
2007, Jaan Einasto, Science Award of Estonian Republic
2003, Jaan Einasto, National Science Prize
1998, Jaan Einasto, The Order of the National Coat of Arms
1998, Jaan Einasto, National Science Price in physical sciences
1982, Jaan Einasto, Estonian Science Prize
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.3. Space Research and Astronomy; SPECIALITY: Cosmology, The structure and evolution of the Universe
 
 
Additional information
Doctor of physical-mathematical sciences
State Certification Committee, 1972

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
2.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
6.7.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
6.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
3.2.
1999
3.3.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
3.1.
1998
5.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
3.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.2.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
3.2.
1992
3.4.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
3.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1987
1.1.
1987
3.1.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
1.3.
1986
3.1.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1983
3.1.
1983
1.1.
1982
1.1.
1982
2.2.
1982
3.2.
1982
1.1.
1980
1.1.
1980
1.1.
1980
3.1.
1979
3.1.
1979
3.1.
1979
1.1.
1978
3.1.
1978
3.1.
1978
1.1.
1977
3.1.
1977
6.6.
1977
1.1.
1976
1.1.
1976
1.1.
1976
3.2.
1976
3.2.
1976
1.1.
1975
1.1.
1974
1.1.
1974
3.1.
1974
3.1.
1974
3.5.
1974
1.1.
1972
3.1.
1972
1.1.
1970
1.1.
1970
3.1.
1970
3.1.
1970
1.1.
1969
1.1.
1969
3.4.
1965
1.3.
1964
1.3.
1964
1.1.
1960
1.3.
1954
1.3.
1952
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
TKTK120 Dark Matter in (Astro)particle Physics and Cosmology01.01.201131.12.2015Antti TammTartu Observatoorium736 634,20 EUR
TKTK120Dark Matter in (Astro)particle Physics and Cosmology01.01.201131.12.2015Martti RaidalKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 473 583,00 EUR
IUTIUT26-2Galaktikate areng hierarhilises Universumis01.01.201431.12.2019Gert HütsiTartu Observatoorium1 152 000,00 EUR
SFSF0062465s03Struktuuride areng Universumis kaugest minevikust tänapäevani01.01.200331.12.2007Jaan EinastoTartu Observatoorium728 081,49 EUR
ETFETF6104Suuremastaabilise struktuuri täppiskosmoloogia01.01.200531.12.2008Enn SaarTartu Observatoorium67 159,88 EUR
TKTK133Tume universum 01.01.201631.08.2023Elmo TempelTartu Observatoorium1 206 711,58 EUR
SFSF0060067s08Tumeenergia, tumeaine ja struktuuri teke Universumis01.01.200831.12.2013Enn SaarTartu Observatoorium1 394 816,94 EUR
ETFETF8005Valguskoonused: kosmiliste struktuuride areng01.01.200931.12.2012Enn SaarTartu Observatoorium77 926,68 EUR
  • Leitud 179 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Tõugu, Enn; Einasto, Jaan; Allik, Jüri; Viikmaa, Mart; Keevallik, Sirje; Saarma, Mart; Lang, Valter (2016). Horisont 50. Horisont, 50 (1), 14−19.6.3.
Aret, Anna; Einasto, Jaan (2015). Рийвес Владимир Густавович. Karetnikov, V. G et al.. Odessa Astronomical Calendar 2016 (215−217). Odessa: Astroprint.6.3.
Einasto, M.; Lietzen, H.; Tempel, E.; Gramann, M.; Liivamägi, L.J.; Einasto, J. (2014). SDSS superclusters: morphology and galaxy content. Astronomy and Astrophysics, 562, A87.1.1.
Einasto, M.; Tago, E.; Lietzen, H.; Park, C.; Heinämäki, P.; Saar, E.; Song, H.; Liivamägi, L.J.; Einasto, J. (2014). Tracing a high redshift cosmic web with quasar systems. Astronomy and Astrophysics, 568, 46−58.1.1.
Einasto, Jaan (2014). Dark Matter and Cosmic Web Story / Jaan Einasto. Singapore: World Scientific Publ Co Pte Ltd.2.1.
Einasto, J. (2014). Yakov Zeldovich and the Cosmic Web Paradigm. Proceedings IAU Symposium, 1410.6932, 1−11.3.1.
Einasto, Jaan (2013). Dark Matter. Brazilian Journal of Physics, 43, 369−374.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s13538-013-0147-9' target='_blank'>10.1007/s13538-013-0147-9</a>.1.1.
Nurmi, P; Heinamaki, P.; Sepp, T.; Tago, E.; Saar, E.; Gramann, M.; Einasto, M.; Tempel, E.; Einasto, J. (2013). Groups in the Millennium Simulation and in SDSS DR7. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 436 (1), 380−394.<a href='http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stt1571' target='_blank'>10.1093/mnras/stt1571</a>.1.1.
Einasto, J. (2012). Large scale structure of the Universe - a powerful probe for the fundamental physics. International Journal of Modern Physics D, 12, 100−109.<a href='http://dx.doi.org/10.1142/S2010194512006307' target='_blank'>10.1142/S2010194512006307</a>.1.1.
Einasto, M.; Vennik, J.; Nurmi, P.; Tempel, E.; Ahvensalmi, A.; Tago, E.; Liivamägi, L. J.; Saar, E.; Heinämäki, P.; Einasto, J.; Martínez, V. J. (2012). Multimodality in galaxy clusters from SDSS DR8: substructure and velocity distribution. Astronomy &amp; Astrophysics, 540, A123.<a href='http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201118697' target='_blank'>10.1051/0004-6361/201118697</a>.1.1.
Einasto, M.; Liivamägi, L. J.; Tempel, E.; Saar, E.; Vennik, J.; Nurmi, P.; Gramann, M.; Einasto, J.; Tago, E.; Heinämäki, P.; Ahvensalmi, A.; Martínez, V. J. (2012). Multimodality of rich clusters from the SDSS DR8 within the supercluster-void network. Astronomy &amp; Astrophysics, 542, A36.1.1.
Einasto, M.; Vennik, J.; Nurmi, P.; Tempel, E.; Ahvensalmi, A.; Tago, E.; Liivamaegi, L. J.; Saar, E.; Heinaemaeki, P.; Einasto, J.; Martinez, V. J. (2012). Galaxy clusters from SDSS DR8. VizieR On-line Data Catalog.3.3.
Einasto, M.; Liivamägi, L.J.; Tempel, E.; Saar, E.; Vennik, J.; Nurmi, P.; Gramann, M.; Einasto, J.; Tago, E.; Heinamäki, P.; Ahvensalmi, A.; Martinez, V.J. (2012). Rich Clusters from SDSS DR8. VizieR On-line Data Catalog.3.3.
Einasto, J. (2011). Dark Matter. Baltic Astronomy, 20 (2), 231−240.1.1.
Tempel, E.; Saar, E.; Liivamägi, L. J.; Tamm, A.; Einasto, J.; Einasto, M.; Müller, V. (2011). Galaxy morphology, luminosity, and environment in the SDSS DR7. Astronomy and Astrophysics, 529, A53.1.1.
Einasto, M.; Liivamägi, L.J.; Tago, E.; Saar, E.; Tempel, E.; Einasto, J.; Martinez, V.J.; Heinämäki, P. (2011). SDSS DR7 superclusters. Morphology. Astronomy &amp; Astrophysics, 532, 1−20.1.1.
Einasto, M.; Liivamägi, L.J.; Saar, E.; Einasto, J.; Tempel, E.; Tago, E.; Martinez, V.J. (2011). SDSS DR7 superclusters. Principal component analysis. Astronomy and Astrophysics, 535, A36.1.1.
Suhhonenko, I.; Einasto, J.; Liivamägi, L. J.; Saar, E.; Einasto, M.; Hütsi, G.; Müller, V.; Starobinsky, A. A.; Tago, E.; Tempel, E. (2011). The cosmic web for density perturbations of various scales. Astronomy &amp; Astrophysics, 531, 1−12.1.1.
Einasto, M.; Liivamägi, L.J.; Tempel, E.; Saar, E.; Tago, E.; Einasto, P.; Enkvist, I., Einasto, J.; Martinez, V.J.; Heinämäki, P.; Nurmi, P. (2011). The Sloan Great Wall. Morphology and Galaxy Content. Astrophysical Journal, 736 (1, 51), 1−25.1.1.
Einasto, J.; Suhhonenko, I.; Hütsi, G.; Saar, E.; Einasto, M.; Liivamägi, L.J.; Müller, V.; Starobinsky, A.A.; Tago, E.; Tempel, E. (2011). Towards understanding the structure of voids in the cosmic web. Astronomy &amp; Astrophysics, 534, A128.1.1.
Einasto, J.; Hütsi, G.; Saar, E.; Suhhonenko, I.; Liivamägi, L.J.; Einasto, M.; Müller, V.; Starobinsky, A.A.; Tago, E.; Tempel, E. (2011). Wavelet analysis of the cosmic web formation. Astronomy &amp; Astrophysics, 531, 1−11.<a href='http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201016070' target='_blank'>10.1051/0004-6361/201016070</a>.1.1.
Einasto, J. (2011). Two hundred years of galactic studies in Tartu Observatory. In: Thibault Damour, Robert T Jantzen and Remo Ruffini (Ed.). Proceedings of the Twelfth Marcel Grossmann Meeting on General Relativity (453−472).. World Scientific, Singapore: World Scientific.<a href='http://dx.doi.org/10.1142/9789814374552_0022' target='_blank'>10.1142/9789814374552_0022</a>.3.1.
Sepp, Tiit; Nurmi, Pasi; Heinämäki, Pekka; Tago, Erik; Saar, Enn; Gramann, Mirt; Einasto, Maret; Tempel, Elmo; Einasto, Jaan (2011). The properties of galaxy groups in the Millennium simulation and in the SDSS DR7. <i>Galaxy Formation, Durham, Ühendkuningriigid, 18-22.07.2011.</i> 5.2.
Tago, E.; Saar, E.; Tempel, E.; Einasto, J.; Einasto, M.; Nurmi, P.; Heinämägi, P. (2010). Groups of galaxies in the SDSS Data Release 7. Flux- and volume-limited samples. Astronomy and Astrophysics, 514, A102.1.1.
Einasto, M.; Tago, E.; Saar, E.; Nurmi, P.; Enkvist, I.; Einasto, P.; Heinämäki, P.; Liivamägi, L.J.; Tempel, E.; Einasto, J.; Martinez, V.; Vennik, J.; P. Pihajoki, P. (2010). The sloan great wall. Rich clusters. Astronomy and Astrophysics, 522, A92.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.1051/0004-6361/201015165' target='_blank'>DOI:10.1051/0004-6361/201015165</a>.1.1.
  • Leitud 9 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Morphological and Luminosity Segregation of Galaxies - doktorikraadJaan Einasto; Enn SaarKaitstud1991Tartu Ülikool
`Galaktikate Coma superparve ja tema ümbruse ehitus - doktorikraadJaan EinastoKaitstud1987Tartu Ülikool
Galaktika struktuur Päikese ümbruses ja varjatud massi probleem - doktorikraadJaan EinastoKaitstud1984Tartu Ülikool
Galaktikarühmade ehitus (vene k) - doktorikraadJaan EinastoKaitstud1986Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut
Maa tehiskaaslaste automaatsed jälgimisseadmedMärt LiigantdoktorikraadJaan EinastoKaitstud1968Tartu Ülikool
Metallisisalduse efektid F- ja G-spektriklassi kääbustähtede spektraalsel klassifitseerimisel - doktorikraadJaan EinastoKaitstud1976Tartu Ülikool
Models of Regular Galaxies - doktorikraadJaan EinastoKaitstud1993Tartu Ülikool
Physical and Chemical Evolution of GalaxiesdoktorikraadJaan EinastoKaitstud1990Tartu Ülikool
Varjatud aine galaktikates (inglise keeles) - doktorikraadJaan EinastoKaitstud1991Tartu Ülikool