Ülle Viks

24.04.1948
6177511
ylle.viks@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Keele Instituut, vanemarvutilingvist (1,00)
1998–2007    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
1986–1998    Eesti Keele Instituut, Juhtivteadur (1,00)
1979–1986    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
1973–1979    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
1971–1973    Eesti Keele Instituut, Vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
1975–1978    Keele ja Kirjanduse Instituudi mittestatsionaarne aspirantuur - filoloogiakandidaat
1966–1971    Tartu Riiklik Ülikool, eesti filoloogia - eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Emakeele Seltsi liige,
Rahvusvahelise arvutilingvistika assotsiatsiooni (ACL) liige,
Rahvusvahelise leksikograafide ühingu (EURALEX) liige,
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2001-2002 grammatika sihtteema juht, 1986-1998 sõnastike andmebaasi ja arvutuslingvistika töörühmade juht;
keeletehnoloogia projektide juht;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Ülle Viks, F.J. Wiedemanni keeleauhind
2001, Ülle Viks, Valgetähe V klassi orden
1984, Ülle Viks, Ajakirja Keel ja Kirjandus aastaauhind
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: grammatiline informatsioon sõnastikes, avatud morfoloogiamudel ja selle realisatsioon arvutis (reeglipõhine morfoloogiline süntees ja analüüs), , keeletehnoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
 
 
Lisainfo
filoloogiakandidaat, 1978, Tartu Riiklik Ülikool;
loengud Oulu, Uppsala ja Tartu Ülikoolis;
osalemine rahvusvahelistes projektides

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2015
6.3.
2015
3.4.
2011
3.1.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
3.1.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.3.
2005
3.3.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
3.1.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
6.2.
2001
1.2.
2000
3.1.
2000
3.3.
2000
3.4.
2000
1.2.
1999
3.3.
1999
1.3.
1998
1.3.
1998
3.3.
1998
3.1.
1997
3.3.
1997
2.2.
1995
3.2.
1995
4.1.
1995
1.2.
1994
2.3.
1994
3.2.
1994
4.1.
1994
1.2.
1992
3.3.
1992
3.3.
1992
1.2.
1991
3.2.
1990
3.2.
1990
4.1.
1987
3.1.
1986
1.2.
1985
4.1.
1985
1.2.
1984
1.2.
1984
1.2.
1982
1.2.
1982
2.2.
1982
1.2.
1981
2.2.
1980
3.4.
1980
4.1.
1980
1.2.
1979
2.3.
1978
1.2.
1977
2.2.
1977
1.2.
1976
1.2.
1974
2.2.
1974
1.2.
1973
3.1.
1972
3.1.
1972

Ülle Viks

24.04.1948
6177511
ylle.viks@eki.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    Institute of the Estonian Language, Senior Computational Linguist (1,00)
1971-... Institute of the Estonian Language:
Departments:
1999 grammar, 1993 computing centre, 1978 computational linguistics, 1975 grammar group, 1971 terminology and language planning
Occupations:
1998 senior researcher, 1986 leading researcher, 1979 senior researcher, 1973 junior researcher, 1971 senior office assistant
Additional functions:
2001–2002 head of the grammar programme
1986–1998 head of working groups on dictionary databases and computational linguistics
1998–2007    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
1986–1998    Institute of the Estonian Language, Leading Researcher (1,00)
1979–1986    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
1973–1979    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
1971–1973    Institute of the Estonian Language, Other staff (1,00)
 
 
Education
1975–1978    1975–1978 postgraduate studies, Institute of the Estonian Language, Estonian Academy of Sciences,
1966–1971    1966-1971 Tartu State University, Estonian language
 
 
R&D related managerial and administrative work
Estonian Mother Tongue Society,
ACL (Association of Computational Linguistics),
EURALEX (European Association for Lexicography),

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Ülle Viks, F.J. Wiedemann Language Award
2001, Ülle Viks, 5th class Order of the White Star
1984, Ülle Viks, Keel ja Kirjandus Annual Award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: , language technology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
DSc (doctor of philology)
cand (candidate of philology)
Tartu University 1994
Tartu State University 1978

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2015
6.3.
2015
3.4.
2011
3.1.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
3.3.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
3.1.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
3.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.3.
2005
3.3.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
3.1.
2001
3.3.
2001
3.3.
2001
6.2.
2001
1.2.
2000
3.1.
2000
3.3.
2000
3.4.
2000
1.2.
1999
3.3.
1999
1.3.
1998
1.3.
1998
3.3.
1998
3.1.
1997
3.3.
1997
2.2.
1995
3.2.
1995
4.1.
1995
1.2.
1994
2.3.
1994
3.2.
1994
4.1.
1994
1.2.
1992
3.3.
1992
3.3.
1992
1.2.
1991
3.2.
1990
3.2.
1990
4.1.
1987
3.1.
1986
1.2.
1985
4.1.
1985
1.2.
1984
1.2.
1984
1.2.
1982
1.2.
1982
2.2.
1982
1.2.
1981
2.2.
1980
3.4.
1980
4.1.
1980
1.2.
1979
2.3.
1978
1.2.
1977
2.2.
1977
1.2.
1976
1.2.
1974
2.2.
1974
1.2.
1973
3.1.
1972
3.1.
1972