Tiina Sepp

20.07.1968
tiina.sepp@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2014–...    Yorki Ülikool, uurimisassistent
2014–...    Tartu Ülikool, Teadur (0,10)
01.01.2016–30.06.2017    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, folkloristika teadur (0,10)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, folkloristika teadur (0,10)
01.07.2014–31.08.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, folkloristika teadur (0,50)
2007–2014    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, doktorant (1,00)
01.09.2002–31.01.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Keelekeskus, inglise keele õpetaja (1,00)
01.01.1994–01.02.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Keelekeskus, Õpetaja (1,00)
01.01.1994–01.02.2005    Tartu Ülikool, Õpetaja (1,00)
01.01.1994–31.12.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Keelekeskus, Inglise keele lektoraat; inglise keele õpetaja (1.00)
 
 
Haridustee
2007–2014    Doktorantuur. Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule eriala
2002–2005    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, usuteaduse magister (religiooniantropoloogia)
2002–2005    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, usuteaduse magister (religiooniantropoloogia)
1986–1992    Tartu Ülikooli Filoloogiateaduskond, diplom inglise keele ja kirjanduse alal
 
 
Loometöö
Olen avaldanud kaks raamatut, mis räägivad minu välitöödest ja rännakutest Hispaanias. "Peregrina päevik" ilmus 2006. aastal "Loomingu Raamatukogus" ja "Kas jääte ööseks? Hospitalera päevik" 2009. aastal kirjastuses "Kaks Musketäri".;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Uurida usundilist pärimust Santiago de Compostela palverännakul Euroopa rahvausundi teemade ja žanrite kontekstis.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H400 Folkloristika; PÕHISUUND: Uurin usundilist pärimust Santiago de Compostela palverännakul Euroopa rahvausundi teemade ja žanrite kontekstis.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H400 Folkloristika; PÕHISUUND: Usundiline pärimus Santiago de Compostela palverännakul Euroopa rahvausundi teemade ja žanrite kontekstis

Tiina Sepp

20.07.1968
tiina.sepp@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2014–...    University of York, AHRC Postdoctoral Research Assistant
2014–...    University of Tartu, Researcher (0,10)
01.01.2016–30.06.2017    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Research Fellow in Folkloristics (0,10)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow (0,10)
01.07.2014–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow (0,50)
2007–2014    University of Tartu, Faculty of Philosophy, PhD student (1,00)
01.09.2002–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, College of Foreign Languages and Cultures, Language Centre, Teacher (1,00)
01.01.1994–01.02.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, College of Foreign Languages and Cultures, Language Centre, Teacher (1,00)
01.01.1994–01.02.2005    University of Tartu, Teacher (1,00)
01.01.1994–31.12.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Language Centre, Division of English; Teacher (1.00)
 
 
Education
2007–2014    Doctoral Studies. University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Estonian and Comparative Folklore
2002–2005    University of Tartu, Faculty of Theology, MA in Religious Anthropology
2002–2005    University of Tartu, Faculty of Theology, MA in Religious Anthropology
1986–1992    University of Tartu, Faculty of Philology, Diploma in English Language and Literature
 
 
Creative work
I have published two books about my fieldwork experiences and travels in Spain."Peregrina päevik" (Peregrina's diary) was published in 2006 by "Loomingu Raamatukogu" and "Kas jääte ööseks? Hospitalera päevik" (Are you going to stay over? Hospitalera's diary) in 2009 in "Kaks Musketäri".;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIALITY: Research into the religious traditions of the Camino de Santiago in the context of the themes and genres of European vernacular religion.
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H400 Folklore ; SPECIALITY: Research into the religious traditions of the Camino de Santiago in context of the themes and genres of European vernacular religion
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H400 Folklore ; SPECIALITY: Research into the religious traditions of the Camino de Santiago in the context of the themes and genres of European vernacular religion