Miia Rannikmäe

4.10.1951
737 5083
miia.rannikmae@ut.ee

Teenistuskäik

 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Tartu Ülikool Loodusetadusliku hariduse keskuse juhaja
2011−...    Tartu Ülikool Loodusteadusliku hariduse doktori õppekava programmi nõukogu liige
2010−...    ICASE ( International Council for Associations of Science Education), tegevkomitee liige
2010−...    Tartu Ülikool, haridusvaldkonna doktoritööde kaitsmise komisjoni liige
2009−...    Tartu Ülikool Haridusvaldkonna doktorikooli nõukogu liige
2008−...    Archimedes Haridusprojektide ekspert
2007−...    Euroopa komisjon, FP6 Teadus Ühiskonnas ekspert
2004−...    Teadusorganisatisoonide liige: ESERA
2003−...    TÜ HM Õppekava koostamise komisjoni liige
2003−...    Toimetus kolleegiumi liige ajakirjades : Journal of Baltic Science Education, Science Education International
2002−...    Journal Of Baltic Science Education toimetuskolleegiumi liige
1998−...    -NARST liige ( National Association of Research in Science Teaching USA)
1995−...    NARST (National Association for Resercah in Science Teaching) liige
1994−...    IOSTE lllige
1992−...    Eesti Keemiaõpetajte Liidu tegevsekretär
2011−2013    ICASE World STE Confernce 2013 teaduskomitee liige
2010−2011    ESERA konverentsi teaduskomitee liige
2009−2009    Kasastani Teadus ja haridusministeerium, kõrgkooli õppekavade välishindaja
2008−2012    Euroopa Komisjon, FP7 ,IMI ekspert
2008−2011    Haridus ja teadusministeeriumi õppekava ekspertkomisjoni liige
2008−2010    ICASE World Science Education Conference peakorraldaja
2004−2010    ICASE ( International Council for Associations of Science Education) tegevsekretär
2003−2005    Euroopa Komisjon “ Science and Society” High Level Group on Increasing Human Resources for Science and Technology in Europe” liige
2003−2007    TÜ&UNESCO Loodusteadusliku Hariduse Keskuse Juhataja
2002−2006    IOSTE (International Association of Science and Technology Education) juhatuse liige, Ida-ja Kesk Euroopa sektsiooni esimees
1999−2003    ICASE Euroopa regiooni konverentsid ( korralduskomisjoni ja teadusnõukogu esimees) Utrecht,York, Köln,Praha
1999−2000    ICASE&CEFIC rahvusvaheline konverents “ Partnership Between Industry and Education” York, Inglismaa ICASE poolne organiseerija
1999−2003    UNESCO mikrokeemia projekti juht Eestis
1998−2002    STL seminaride läbiviija Hong Kongis 1998, Brüsselis 1999, Johannesbourgis 2001, Thessalonikis,2001, Brasiilia, 2002
1998−2002    STL seminaride läbiviija Hong Kongis 1998, Brüsselis 1999, Johannesbourgis 2001, Thessalonikis,2001, Brasiilia, 2002
1998−2004    ICASE ( International Council for Associations of Science Education) Euroopa regiooni esindaja nõukogus
1998−2003    CEFIC EIP ( Euroopa Keemiatööstuse Föderatsioonide Liit) Haridusprogrammide nõukogu liige
1997−2003    -UNESCO & ACS Project Chemistry for life, projekti juht Eestis.
1996−2000    Korraldanud rahvusvahelisi täiendkoolitusi Eesti keemiaõpetajatele: Ungari, Norra, Inglismaa, Holland, Saksamaa, Prantsusmaa,Rootsi
1995−1996    IOSTE Ida Euroopa Sümpoosium 1996, Tartu korraldaja
1995−1996    UNESCO & ICASE Project 2000+: Scientific Literacy for All. Writing Workshop for Eastern European Countries. 1996, projekti teadussekretär ja Eesti poolne organisaator

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Miia Rannikmäe, Ida Soome Ülikool audoktor
2011, Miia Rannikmäe, Tartu Ülikooli aumärk
2006, Miia Rannikmäe, Tartu Ülikooli medal
1977, Miia Rannikmäe, NSVL Pedagoogika akadeemia medal ( Ushinski) parima üliõpilasuurimitöö eest
 
 
Lisainfo
MA pedagoogika
PhD bioloogia-ja maateaduste hariduses
Tartu Ülikool, 1996
Tartu Ülikool, 2001

Miia Rannikmäe

4.10.1951
737 5083
miia.rannikmae@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2004–...    visiting research scientist, Univeristy of Iowa
01.02.2008–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Professor of Science Education (1,00)
01.01.2003–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2003–31.12.2003    February- December) research–professor, University of Iowa, USA
2001–2003    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
1996–2001    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Researcher (1,00)
01.01.1996–31.12.2000    Tartu Tamme Gymnasium, teacher of chemistry 0,5
01.01.1995–31.12.1997    Tartu Bacalureate School, head
1989–1995    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Researcher (1,00)
01.01.1987–31.12.1989    University of Tartu, Center of High School Pedagogy, researcher
01.01.1982–31.12.1987    University of Tartu, Center of High School Pedagogy, senior researcher
1981–1982    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Assistant (1,00)
01.01.1977–31.12.1980    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, post graduate student
01.01.1975–31.12.1977    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, research- trainee
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    University of Tartu, Head Center of Science Education
2011−...    Univeristy of Tartu, member pf the programme council for PhD in science education
2010−...    ICASE ( International Council for Associations of Science Education), member of executive commitee
2010−...    Univeristy of Tartu, council for Educational degrees, member
2009−...    University of Tartu, Council for Doctoral School in Education, member
2008−...    Archimedes Educational Programmes,expert
2007−...    European Commission, FP6 Science Society expert
2004−...    Memebership of resercah organisations: ESERA
2003−...    From 2003 Member of Curriculum development committtee ( science education)
2003−...    Memeber of Editorial Board: Journal of Baltic Science Education, Science Education International
2002−...    Journal Of Baltic Science Education member of editorial board
1998−...    Memebership of research organisations: NARST
1995−...    NARST (National Association for Resercah in Science Teaching) member
1994−...    Memebership of research organisations: IOSTE
1992−...    Executive Secretary for Estonian Chemistry Teachers Association
2011−2013    ICASE World STE Confernce 2013 member of scientific commiteee
2010−2011    ESERA member of the confernce scientfic comitee
2009−2009    Ministry of Science and Education, Kazasthan, external evaluator in higehr education
2008−2012    European Commission IMI expert
2008−2011    Ministry of Education and Science, member of expert commission
2008−2010    ICASE World Science Education Confernce, charirman of the organising committee
2004−2010    ICASE (International Council for Associations of Science Education) Executive committee,executive secretary
2003−2005    Member on High Level group for EU, Brussels on Increasing Human resources for Science and Technology in Europe.
2003−2007    Head of University of Tartu&UNESCO Asscoiated Center for Science Education and microscience experiments.
2002−2006    IOSTE (International Organisation of Science and Technology Education) Executive committee, Eastern Europe Representative from 2002
1999−2003    ICASE European Conferences April 1999. The Netherlands &Utrecht; July 2000 York, UK; April 2001 Köln, Germany (Organizer and chairperson)
1999−2000    ICASE&CEFIC Conference of Education Industry, York UK chairman from ICASE
1999−2003    UNESCO “ Microscience project” Project coordinator and seminar organizer
1998−2002    Resource person and organiser for many UNESCO and ICASE projects ( Hong Kong 1998, Brussels 1999, Estonia 1996, Thessaloniky 2001 , Johanesbourg 2001)
1998−2004    ICASE (International Council for Associations of Science Education) Executive committee,European rep.
1997−2003    UNESCO &ACS project “Chemistry for Life” workshop in Estonia, June 1997
1996−2000    International In-Service Courses (for Estonaian chemistry teachers)organised:( Hiungary, Uk, Norway, France)
1995−1996    ( Project 2000+: Scientific Literacy for All:Writing Workshop for Eastern European Countries, May 1996

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Miia Rannikmäe, University of East Finland honorary doctor
2011, Miia Rannikmäe, Univeristy of Tartu badge of distinction
2006, Miia Rannikmäe, Medal of Tartu Univeristy
1977, Miia Rannikmäe, Award from the Academy of Pedagogical Sciences USSR
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education
 
 
Additional information
MA in Education
PhD in life science education
University of Tartu ,1996
University of Tartu,2001

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013