Irina Raud

29.07.1945
irina@rkonsult.ee
lõpetanud Tallinna Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala 1969
1969 - 1989 töötanud RPI Eesti Projekt , arhitekti, vanem arhitekti, projekti peaarhitekti, osakonna peaarhitekti ametikohtadel
1989 - 1991 Tallinna peaarhitekt, Tallinna abilinnapea
1992 arhitektuuribüroo osaühing R-KONSULT omanik, peaarhitekt
1994 Saksa Linnaehituse ja Linnaplaneerimise akadeemia korrespondentliige
1996 Saksa Kunstide Akadeemia liige
2008 - 2011 Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna arhitektuuriinstituudi juhataja
2011 Tallinna Tehnikaülikooli külalisprofessor
2013 maist TTÜ ehitusteaduskonna arhitektuuri- ja urbanistikainstituudi direktor

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1992–...    osaühing R-KONSULT, peaarhitekt, omanik (1,00)
01.12.2011–30.04.2013    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool, külalisprofessor (0,50)
01.01.1990–31.12.1992    Tallinna Linnavalitsus, peaarhitekt, abilinnapea
01.01.1969–31.12.1990    Eesti Projekt, vanemarhitekt, grupijuht, projektipeaarhitekt, osakonnapeaarhitekt
 
 
Haridustee
1970–1970    Moskva Riiklik Arhitektuuriinstituut
1963–1969    Eesti Riiklik Kunstiinstituut, arhitektuur
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1996−...    Saksa Kunstide Akadeemia liige
1994−...    Saksa Linnaehituse ja Linnaplaneerimise Akadeemia korrespondentliige
1971−...    Eesti Arhitektide Liidu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Arhitektuurivõistlused:
rahvusvaheline arhitektuurivõistlus Ventspilsi reisiterminali eskiisprojektile, I preemia
rahvusvaheline arhitektuurivõistlus Tallinna uuele adminhoonele/raekojale, preemia I voorus
rahvusvaheline arhitektuurivõistlus Tamula ranna-ala hoonestamiseks, ergutuspreemia
arhitektuurivõistlus hoolekandeküla ideelahenduse saamiseks, I preemia

Arhitektuurinäituste korraldamine:
"EESTI EHITAB" arhitektuurinäituse korraldamine Berliinis ja Hamburgis 2001, 2002
arhitektuurinäituse korraldamine Moskvas 2003
Põhja- ja Baltimaade arhitektuuri triennaal korralduskomitee esimees 1987-2006;
Eksperthinnangud:
eksperthinnangu koostamine uue ooperiteatri asukoha valikuks 2011
eksperthinnangu koostamine Telliskivi loomelinnakusse kavandatava teatrisaali projektile 2013
Tšehhi rahvusliku arhitektuuri grand prix 2015 žürii liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS ERIALA: H312 Skulptuur ja arhitektuur; PÕHISUUND: Linnaehitus
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.1. Arhitektuur ja tööstusdisain; CERCS ERIALA: T240 Arhitektuur, sisekujundus; PÕHISUUND: arhitektuuri- sisekujunduse ja planeerimisprojektide koostamine, osalemine rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega
 
 
Lisainfo
Alar Kotli nimeline arhitektuuripreemia 1987
ettekanne" Linn elamiseks, elamine linnas" Tallinna Visioonikonverentsil oktoobris 2012
rahvusvahelise arhitektuuri magistriõppe A. S. G. Brandenburgi Tehnikaülikooli juures üliõpilastööde juhendamine 2011 - 2013
"Materialiseerunud mälu", ettekanne nov. 1998 a. Saksa Kunstide Akadeemia poolt korraldatud rahvusvahelisel konverentsil
rahvusvahelise konverentsi European Architecture Dialogue korraldamine mais 2014 TTÜ-s
ettekanne rahvusvahelisel konverentsil European Architecture Dialogue mais 2014 TTÜ-s
arhitektuurinäituse korraldamine ja esinemine oma töödega European Architecture Dialogue konverentsi raames
arhitektuuri ja urbanistikainstituudi magistritööde näitus Disainigaleriis, 2015

Irina Raud

29.07.1945
irina@rkonsult.ee
graduated from Tallinn Art Institute 1969
1969- 1989 worked as architect, senior architect, chief architect of department at state institute EESTI PROJEKT
1989 - 1991 vice mayor of Tallinn, chief architect
since 1992 owner of arcitectural office R-KONSULT

Career

Institution and occupation
1992–...    architectural bureau R-KONSULT, chiefarchitect, owner (1,00)
01.12.2011–30.04.2013    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Building Physics and Energy Efficiency, Other staff (0,50)
01.01.1990–31.12.1992    vice mayor of Tallinn, chief architect
01.01.1969–31.12.1990    architect, senior architect, chief architect of departement at state institute EESTI PROJEKT
 
 
Education
1970–1970    1970 - 1970 Moscow Institute of Architecture
1963–1969    1963 - 1969, student at architectural department at Estonian Art Institute
 
 
R&D related managerial and administrative work
1996−...    since 1996 member of German Art Academy
1994−...    since 1994 member of German Academy of Urban Planning
1971−...    since 1971 member of Union of Estonian Architects
 
 
Additional career information
;
Expert Reviews:
expert review of the new Opera Theater location 2011
expert review of the proposed campus theater project at Telliskivi Loomelinnak 2013

Architectural Competitions:
international architectural competition for the passenger terminal in Ventspils, the first prize 2002
International architecture competition in the new City Hall in Tallinn, prize 2009
International architecture competition for Tamula coastal area, prize 2008
Architectural competition for the welfare village, I prize 2009

Architectural organization of exhibitions:
"Baustelle Estland” architecture exhibition in Berlin and Hamburg in 2001, 2002
Estonian Architecture exhibition in Moscow 2003
Director of the Internationale Architectural exhibition and conference NORDIC – BALTIC TRIENNAL 1987-2006
jury member of the Architecture Grand Prix 2015, Czech Republic;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS SPECIALTY: H312 Sculpture and architecture
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.1. Architecture and Industrial Design; CERCS SPECIALTY: T240 Architecture, interior design