Katrin Vaino

24.07.1970
katrin.vaino@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.12.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, loodusteadusliku hariduse teadur (tööleping peatatud alates 01.12.2016) (0,50)
2015–...    Umeå universitet, Järeldoktor (1,00)
01.01.2016–30.06.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, loodusteadusliku hariduse teadur (0,10)
01.05.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, loodusteadusliku hariduse teadur (0,10)
01.01.2014–30.04.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, loodusteadusliku hariduse teadur (1,00)
01.07.2013–31.12.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, loodusteadusliku hariduse teadur (1,00)
01.05.2013–30.06.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (1,00)
02.03.2013–30.04.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,50)
01.12.2012–01.03.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,90)
16.11.2012–30.11.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,50)
01.09.2012–15.11.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (1,00)
01.06.2012–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,50)
01.05.2012–31.05.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (1,00)
29.08.2011–30.04.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,50)
1992–2011    Kadrina Keskkool, Õpetaja (0,50)
 
 
Haridustee
2008–2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, PhD loodusteaduslikus hariduses
1998–1999    Tallinna Pedagoogiline Instituut (praegune Tallinna Ülikool) õpetajakutse eriala
1988–1992    Tartu Ülikool Füüsika-keemia teaduskond keemia eriala
1984–1988    Rakvere 3. Keskkool (praegune Rakvere Reaalgümnaasium)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Eesti Keemiaõpetajate Liidu asepresident
2009−...    ESERA (European Science Education Research Association) liige
1993−...    Eesti Keemiaõpetajate Liidu liige
2015−2015    6th Eurovariety in Chemistry Education 2015, konverentsi korralduskomisjoni liige
2014−2014    Balti keemiaõpetajate sümpoosiumi organiseerimine
2013−2015    Põhikooli riikliku õppekava arendusmeeskonna liige (loodusõpetus)
2012−2013    TÜ õpetaja kutseõpingute alusmooduli arendusmeeskonna liige
2012−2012    Individuaalse projekti "Cultural peculiarities of context-based teaching in Estonia and Israel" (programm Eduko) elluviimine
2011−2015    Eesti Keemiaõpetajate Liidu talvepäevade korraldamine
2010−2010    2010 ICASE World Science Education Conference korralduskomitee liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Läbi viinud magistrikursusi:
SHHI.01.027 Õppe kavandamine, 6 EAP (Tartu Ülikool) 2013-2015
SHHI.01.068 Pedagoogiline praktikum I, 2 EAP (Tartu Ülikool; 2013-2014
Välja töötanud ning läbi viinud tegevõpetajate täiendkursusi programmi Eduko raames (Tartu Ülikool, 2013-2015):
Õpetaja kui uurija: tegevusuuringu kasutamise võimalusi õppimise, õpetamise ning hariduse edendamiseks (e-kursus);
Kujundav ja kokkuvõttev hindamine loodusteaduste õpetamisel III ja IV kooliastmes;
Üldpädevuste kujundamise ning läbivate teemade käsitlemise võimalusi keemia ja füüsika õpetamisel III ja IV kooliastmes;
jt.

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Loodusteaduslik haridus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S270 Pedagoogika ja didaktika; PÕHISUUND: Loodusteaduste õpetajate õpetamisega seotud uskumused. Õpilaste loodusteaduslik ja tehnoloogiaalane kirjaoskus. Kontekstipõhine ja disainipõhine loodusteaduste õppimine. Õpilaste STEM valdkonnaga seotud karjäärihuvid ning neid mõjutavad tegurid. Õpilaste arusaamad tehnoloogiast.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2016
6.2.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
2.3.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2011
5.2.
2010
1.2.
2009
3.4.
2009
3.1.
2008
6.3.
2008
5.2.
2005

Katrin Vaino

24.07.1970
katrin.vaino@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.12.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Researcher (contract suspended since 01.12.2016) (0,50)
2015–...    University of Umeå, post doctoral fellow (1,00)
01.01.2016–30.06.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow of Science Education (0,10)
01.05.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Research Fellow of Science Education (0,10)
01.01.2014–30.04.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Research Fellow of Science Education (1,00)
01.07.2013–31.12.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Research Fellow of Science Education (1,00)
01.05.2013–30.06.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (1,00)
02.03.2013–30.04.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,50)
01.12.2012–01.03.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,90)
16.11.2012–30.11.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,50)
01.09.2012–15.11.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (1,00)
01.06.2012–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,50)
01.05.2012–31.05.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (1,00)
29.08.2011–30.04.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,50)
1992–2011    Kadrina Secondary School, Teacher (0,50)
 
 
Education
2008–2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology; PhD in science education
1998–1999    Tallinn Pedagogical University (now Tallinn University) Teacher qualification
1988–1992    The University of Tartu The Faculty of Physics and Chemistry diploma in Chemistry
1984–1988    Rakvere High School No 3 (now High Science School of Rakvere)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Vice president of the Estonian Association of Chemistry Teachers
2009−...    ESERA (European Science Education Research Association), member
1993−...    The member of Estonian Association of Chemistry Teachers
2015−2015    6th Eurovariety in Chemistry Education 2015, member of organising committee
2014−2014    Organisation of the Baltic chemistry teachers' symposium
2013−2015    Member of the team responsible for the development of Estonian national curriculum for basic school (science)
2012−2013    Member of the team responsible for the development of the teacher education module in the University of Tartu
2012−2012    Conduct of the individual project "Cultural peculiarities of context-based teaching in Estonia and Israel" (programme Eduko)
2011−2015    Winterdays of Estonian Association of Chemistry Teachers, member of organising committee
2010−2010    2010 ICASE World Science Education Conference, member of organising committee
 
 
Additional career information
Conducted master courses in the University of Tartu :
Designing Learning and Instruction 6 EAP (2013-2015);
Pedagogical Practice I, 2 EAP (2013-2014).
Designed and conducted teacher in-service courses (Programme Eduko, University of Tartu, 2013-2015);
Formative and summative assessment in teaching science;
Teacher as researcher: conducting action research in school (e-course);
Development of general competences while teaching cross-curricular topics in physics and chemistry lessons;
etc.;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: Science education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIALITY: Science teacher beliefs. Students' scientific and technological iteracy. Context-based and design-based science learning. Students' career interests in STEM: affecting factors. Students' conceptions of technology.
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2016
6.2.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
2.3.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2011
5.2.
2010
1.2.
2009
3.4.
2009
3.1.
2008
6.3.
2008
5.2.
2005