Katrin Vaino

24.07.1970
katrin.vaino@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.12.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, loodusteadusliku hariduse teadur (tööleping peatatud alates 01.12.2016) (0,50)
2015–...    Umeå universitet, Järeldoktor (1,00)
01.01.2016–30.06.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, loodusteadusliku hariduse teadur (0,10)
01.05.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, loodusteadusliku hariduse teadur (0,10)
01.01.2014–30.04.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus, loodusteadusliku hariduse teadur (1,00)
01.07.2013–31.12.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, loodusteadusliku hariduse teadur (1,00)
01.05.2013–30.06.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (1,00)
02.03.2013–30.04.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,50)
01.12.2012–01.03.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,90)
16.11.2012–30.11.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,50)
01.09.2012–15.11.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (1,00)
01.06.2012–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,50)
01.05.2012–31.05.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (1,00)
29.08.2011–30.04.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, spetsialist (0,50)
1992–2011    Kadrina Keskkool, Õpetaja (0,50)
 
 
Haridustee
2008–2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, PhD loodusteaduslikus hariduses
1998–1999    Tallinna Pedagoogiline Instituut (praegune Tallinna Ülikool) õpetajakutse eriala
1988–1992    Tartu Ülikool Füüsika-keemia teaduskond keemia eriala
1984–1988    Rakvere 3. Keskkool (praegune Rakvere Reaalgümnaasium)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Eesti Keemiaõpetajate Liidu asepresident
2009−...    ESERA (European Science Education Research Association) liige
1993−...    Eesti Keemiaõpetajate Liidu liige
2015−2015    6th Eurovariety in Chemistry Education 2015, konverentsi korralduskomisjoni liige
2014−2014    Balti keemiaõpetajate sümpoosiumi organiseerimine
2013−2015    Põhikooli riikliku õppekava arendusmeeskonna liige (loodusõpetus)
2012−2013    TÜ õpetaja kutseõpingute alusmooduli arendusmeeskonna liige
2012−2012    Individuaalse projekti "Cultural peculiarities of context-based teaching in Estonia and Israel" (programm Eduko) elluviimine
2011−2015    Eesti Keemiaõpetajate Liidu talvepäevade korraldamine
2010−2010    2010 ICASE World Science Education Conference korralduskomitee liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Läbi viinud magistrikursusi:
SHHI.01.027 Õppe kavandamine, 6 EAP (Tartu Ülikool) 2013-2015
SHHI.01.068 Pedagoogiline praktikum I, 2 EAP (Tartu Ülikool; 2013-2014
Välja töötanud ning läbi viinud tegevõpetajate täiendkursusi programmi Eduko raames (Tartu Ülikool, 2013-2015):
Õpetaja kui uurija: tegevusuuringu kasutamise võimalusi õppimise, õpetamise ning hariduse edendamiseks (e-kursus);
Kujundav ja kokkuvõttev hindamine loodusteaduste õpetamisel III ja IV kooliastmes;
Üldpädevuste kujundamise ning läbivate teemade käsitlemise võimalusi keemia ja füüsika õpetamisel III ja IV kooliastmes;
jt.

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Loodusteaduslik haridus
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S270 Pedagoogika ja didaktika; PÕHISUUND: Loodusteaduste õpetajate õpetamisega seotud uskumused. Õpilaste loodusteaduslik ja tehnoloogiaalane kirjaoskus. Kontekstipõhine ja disainipõhine loodusteaduste õppimine. Õpilaste STEM valdkonnaga seotud karjäärihuvid ning neid mõjutavad tegurid. Õpilaste arusaamad tehnoloogiast.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2016
6.2.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
2.3.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2011
5.2.
2010
1.2.
2009
3.4.
2009
3.1.
2008
6.3.
2008
5.2.
2005

Katrin Vaino

24.07.1970
katrin.vaino@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.12.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Researcher (contract suspended since 01.12.2016) (0,50)
2015–...    University of Umeå, post doctoral fellow (1,00)
01.01.2016–30.06.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow of Science Education (0,10)
01.05.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Research Fellow of Science Education (0,10)
01.01.2014–30.04.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Science Education Department, Research Fellow of Science Education (1,00)
01.07.2013–31.12.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Research Fellow of Science Education (1,00)
01.05.2013–30.06.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (1,00)
02.03.2013–30.04.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,50)
01.12.2012–01.03.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,90)
16.11.2012–30.11.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,50)
01.09.2012–15.11.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (1,00)
01.06.2012–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,50)
01.05.2012–31.05.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (1,00)
29.08.2011–30.04.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Specialist (0,50)
1992–2011    Kadrina Secondary School, Teacher (0,50)
 
 
Education
2008–2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology; PhD in science education
1998–1999    Tallinn Pedagogical University (now Tallinn University) Teacher qualification
1988–1992    The University of Tartu The Faculty of Physics and Chemistry diploma in Chemistry
1984–1988    Rakvere High School No 3 (now High Science School of Rakvere)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Vice president of the Estonian Association of Chemistry Teachers
2009−...    ESERA (European Science Education Research Association), member
1993−...    The member of Estonian Association of Chemistry Teachers
2015−2015    6th Eurovariety in Chemistry Education 2015, member of organising committee
2014−2014    Organisation of the Baltic chemistry teachers' symposium
2013−2015    Member of the team responsible for the development of Estonian national curriculum for basic school (science)
2012−2013    Member of the team responsible for the development of the teacher education module in the University of Tartu
2012−2012    Conduct of the individual project "Cultural peculiarities of context-based teaching in Estonia and Israel" (programme Eduko)
2011−2015    Winterdays of Estonian Association of Chemistry Teachers, member of organising committee
2010−2010    2010 ICASE World Science Education Conference, member of organising committee
 
 
Additional career information
Conducted master courses in the University of Tartu :
Designing Learning and Instruction 6 EAP (2013-2015);
Pedagogical Practice I, 2 EAP (2013-2014).
Designed and conducted teacher in-service courses (Programme Eduko, University of Tartu, 2013-2015);
Formative and summative assessment in teaching science;
Teacher as researcher: conducting action research in school (e-course);
Development of general competences while teaching cross-curricular topics in physics and chemistry lessons;
etc.;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: Science education
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALTY: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIALITY: Science teacher beliefs. Students' scientific and technological iteracy. Context-based and design-based science learning. Students' career interests in STEM: affecting factors. Students' conceptions of technology.
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2016
6.2.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
2.3.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2011
5.2.
2010
1.2.
2009
3.4.
2009
3.1.
2008
6.3.
2008
5.2.
2005
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULLOLO11094Loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektid. 1. osa "Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond"18.04.201131.05.2013Miia RannikmäeTartu Ülikool118 257,32 EUR
MUUNLOLO09580Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumilõpetajate karjäärivaliku mõjutajana (LoteGüm)01.09.200931.03.2014Miia RannikmäeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus157 862,00 EUR
IUTIUT34-6Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus õppimiskäsituse muutmisel01.01.201531.12.2020Margus PedasteTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut222 000,00 EUR
SFSF0180178As08Relevantse loodusteadusliku hariduse osa teadmistepõhises ühiskonnas:multidimensionaalse loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamise modellleerimine ja rahvusvaheline evalvatsioon01.01.200831.12.2012Miia RannikmäeTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond105 529,91 EUR
ETFETF6716Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri.01.01.200631.12.2009Miia RannikmäeTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond42 519,15 EUR
ETFETF8219Ühiskonna huvigruppide ja arvamusliidrite vaated loodusteadusliku hariduse eesmärkidest ning potentsiaalsest mõjust õpilaste multidimensionaalse loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemisele.01.01.201031.12.2013Miia RannikmäeTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond49 084,64 EUR
  • Leitud 24 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Jürimäe,Maria; Soobard, Regina; Kamp, Ulla; Vaino,Katrin; Herodes, Regina; Kotkas, Tormi; Raudsepp, Anu; Rannikmäe, Miia; Luisk, Ülle (2016). Erinevate OECD riikide hindamis- ja tagasisidestamissüsteemide analüüs Rootsi, Taani, Hollandi, Austraalia, Inglismaa ja Šotimaa näitel. 1−315.2.5.
Murulaid, Riina; Piirsalu, Evi; Vaino, Katrin (2016). Loodusõpetuse tööraamat VII klassile. (1−152). Tallinn: Kirjastus Maurus.6.2.
Vaino, Toomas; Vaino, Katrin; Rannikmäe, Miia; Holbrook, Jack (2015). Factors explaining gymnasium students’ technology related career orientations. Journal of Baltic Science Education, 14 (6), 706−722.1.1.
Vaino, Toomas; Vaino, Katrin; Rannikmäe, Miia (2015). Enhancing students’ interests in science and technology related careers through a specially designed optional course. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177: Global Conference on Contemporary Issues in Education, Las Vegas, 12-14 July 2014. Elsevier, 331−335.10.1016/j.sbspro.2015.02.352.3.1.
Vaino, Katrin; Teppo, Moonika (2014).

Enhancing students' interest and motivation in learning science

. M. Rannikmäe; R. Soobard (Toim.). Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis (49−61). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.
2.4.
Vaino, Katrin; Holbrook, Jack (2014). Hindamine loodusteaduste tundides. Rannikmäe, Miia; Soobard, Regina (Toim.). Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis. (136−151). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.3.2.
Vaino, Toomas; Vaino, Katrin (2014). Innovatiivse mõtlemise arendamine loodusteaduste õpetamisel. Rannikmäe, Miia; Soobard, Regina (Toim.). Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis. (112−118). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.3.2.
Vaino, Katrin; Teppo, Moonika (2014). Õpilaste motivatsioon ja näiteid selle kujundamisest loodusainete õpetamisel. Rannikmäe, Miia; Soobard, Regina (Toim.). Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis (49−61). Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.3.2.
Vaino, Katrin; Holbrook, Jack; Rannikmäe, Miia (2013). A Case Study Examining Change in Teacher Beliefs through Collaborative Action Research. International Journal of Science Education, 35 (1), 1−30.10.1080/09500693.2012.736034.1.1.
Vaino, Katrin (2013). A case study approach to effect change of chemistry teacher beliefs for enhancing students’ scientific literacy. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Laius, Anne; Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Rannikmäe, Miia (2013). Evaluating teachers' ability to reduce diversity in the classroom using ESTABLISH modules. ESERA 13 Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning, Cyprus, 02.09. - 07.09.2013. 3.4.
Vaino, K., Holbrook, J., Rannikmäe, M. (2013). Alternatiivsed energiaallikad – kas biodiisel on lahendus? Rannikmäe, M., Soobard, R. (Toim.). Eesti Teadusagentuuri programm Teame raames välja töötatud õppematerjalid gümnaasiumi valikkursuse Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond õpetamiseks... Eesti Teadusagentuur.6.2.
Vaino, K.; Holbrook, J.; Rannikmäe, M (2013). Kas isetehtud seep on tänapäeva maailmas elujõuline? Rannikmäe, M., Soobard, R. (Toim.). Eesti Teadusagentuuri programm Teame raames välja töötatud õppematerjalid gümnaasiumi valikkursuse Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond õpetamiseks.. Eesti Teadusagentuur.6.2.
Vaino, K. (2013). Lõhnad – kas ainult kosmeetika? Rannikmäe, M., Soobard, R. (Toim.). Eesti Teadusagentuuri programm Teame raames välja töötatud õppematerjalid gümnaasiumi valikkursuse Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond õpetamiseks.. Eesti Teadusagentuur.6.2.
Vaino, K. (2013). Osooniaugud ja UV-kiirgus – kas risk elule? Rannikmäe, M., Soobard, R. (Toim.). Eesti Teadusagentuuri programm TeaMe raames välja töötatud õppematerjalid gümnaasiumi valikkursuse Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond õpetamiseks... Eesti Teadusagentuur.6.2.
Soobard, R.; Vaino, K. (2013). Paberitööstus – kas see on probleem ka Eestis? . 6.2.
Vaino, K.; Holbrook, J.; Rannikmäe, M. (2012). Stimulating students’ intrinsic motivation for learning chemistry through the use of context-based learning modules. Chemistry Education Research and Practice, 13 (4), 410−419.10.1039/C2RP20045G.1.1.
Vaino, K; Holbrook, J. (2011). The Influence of a Collaborative Action Research Project on Chemistry Teacher Beliefs. 2011 Annual International Conference Global Sustainability and Public Understanding of Science: The Role of Science Education Research in the International Community: NARST 2011, Orlando,FL, USA, April 3-6. Omnipress,.5.2.
Vaino, K.; Holbrook, J. (2010). The influence of collaborative action research on chemistry teacher beliefs. ICASE 2010, " Innovation in science and technology education: Research, policy, practice: ICASE 2010, 3rd Conference of Science and Technology Education " Innovation in Science and Technology Education: Research, Policy, Practice"; Tartu, Estonia; June 28th- July 2nd , 2010. Ed. Holbrook, J.; Rannikmäe, M.; Soobard, R.; Cavas, B.; Kim, M. Estonia, Tartu: AS Ecoprint, 213−216.5.2.
Vaino, Katrin (2009). Identifying Chemistry Teachers' Beliefs. Science Education International, 20, 32−43.1.2.
Vaino, K.; Holbrook, J. (2009). Challenging chemistry teacher’s beliefs: the impact of an intervention study. Proceedings of the ESERA ( European Science Education Research Association) conference: Contemporary Science Education Research: Teaching: ESERA 2009 Contemporary Science Education Research, Istanbul, Türgi, August 31st - September 4th. Ed. Çakmakci, G.; Tasar, M. F. Istanbul, Turkey: ESERA: A Pegem Akademi, 243−247.3.4.
Vaino, K.; Holbrook, J. (2008). Challenging Chemistry Teacher's Beliefs - Towards a Paradigm Shift. In: Holbrook,J.; Rannikmäe, M.; Reiska, P.; Ilsley, P. (Ed.). The Need for a Paradigm Shift in Science Education for Post-Soviet Societies (103−127).. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.3.1.
Vaino, K. (2008). Elektrolüütide lahused: keemia ainesisu reaalelu kontekstis. LoTe. Ajakiri loodusteaduste õpetajatele, 1, 21−23.6.3.
Vaino, K. (2005). Didaktilised mängud gaasidest. Eesti keemiaõpetajate rahvusvaheline konverents: "Keemiaharidus tuleviku koolis" Tartu 2005. Tartu: Eesti Keemiaõpetajate Liit, 50−53.5.2.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
8. klassi õpilaste karjäärihuvide seos õpimotivatsiooniga loodusainetesLaane, EnemagistrikraadKatrin VainoJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Disainipõhine õpe: õpetajate hinnangud moodulite rakendumiseleSakkool, LiisimagistrikraadKatrin Vaino; Toomas VainoKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Kontekstipõhiste õppemoodulite rakendamine loodusteaduste õpetamiselToom, MarikamagistrikraadKatrin VainoJuhendamiselTartu Ülikool
Loodusainete õpetajate arusaamad interdistsiplinaarsest õpetamisestKoit, KatrinmagistrikraadKatrin VainoKaitstud2014Tartu Ülikool
Loodusteaduste õpetajate arusaamad kujundavast hindamisestPähn, MerlemagistrikraadKatrin VainoJuhendamiselTartu Ülikool
Relevantsete õpetamise strateegiate mõju evalveerimine loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamise protsessisVaino, ToomasdoktorikraadMiia Rannikmäe; Katrin VainoJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, Loodusteadusliku hariduse keskus
Õpilaste mõisteliste seoste kujunemine õppemooduli “Miks valmistada kodus kosmeetikat?” õppimise tulemuselJõgis, AgnemagistrikraadKatrin VainoKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Õppemooduli "Kliimamuutused – milline on Eesti tulevik?" modifitseerimine ja evalveerimineMerimaa, ÕiemagistrikraadKatrin VainoKaitstud2013Tartu Ülikool