Erkki Truve

23.02.1965
+372 6204452
erkki.truve@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut, Professor (1,00)
2010–31.08.2015    Tallinna Tehnikaülikool, teadusprorektor (1,00)
2008–2013    Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS, Vanemteadur (0,20)
1997–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Professor
1996–1997    Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Dotsent (0,25)
1996–1996    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1,00)
1996–2006    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
1991–1996    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Nooremteadur (1,00)
1988–1991    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Aspirant (1,00)
1988–1988    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vaneminsener (1,00)
 
 
Haridustee
1983–1988    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, cum laude geneetikuna
1972–1983    Tallinna 21. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    TTÜ Loodusteaduskonna nõukogu liige
2017−...    TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi nõukogu liige
2016−...    Maaeluministeeriumi põllumajandusteaduste nõukogu liige
2016−...    COST projekti CA15223 "Modifying plants to produce interfering RNA" juhtkomitee liige
2016−...    COST projekti FA1407 "Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases", juhtkomitee asendusliige
2016−...    TTÜ keemia, geeni- ja toidutehnoloogia õppekava nõukogu liige
2015−...    Rahvusvahelise nõuandva koja liige, TTÜ rohelise keemia õppetool
2014−...    Rahvusvaheline Viiruste Taksonoomia Komitee (ICTV), sobemoviiruste uurimisrühma liige
2012−...    Mõttekoja "eGovernance Technologies: from applications to innovation". Šanghai
2011−...    Eesti TA Arstiteaduse ja Tervishoiu Strateegia Alaline Komisjon, liige
2010−...    TTÜ T&A korralise evalveerimise koordinaator bio- ja keskkonnateadustes
2009−...    BMC Biotechnology, toimetuskolleegiumi liige
2009−...    AS Icosagen nõukogu liige
2009−...    Euroopa Teadusfondi taotlused, evalvaator
2007−...    Kõrgkooliõpikute koostamise ja väljaandmise programmi ekspertkomisjoni liige
2005−...    AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu esimees
2005−...    Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli juhtkomitee liige
2004−...    Tervise Arengu Instituudi nõukogu liige
2004−...    Foundation for Public Research and Regulation asutajaliige
2003−...    TTÜ nõukogu liige (v.a. 2005-2009 ja 2015-2016)
2000−...    korduvalt TTÜ või TÜ PhD kaitsmiskomisjoni esimees või liige, üks kord PhD kaitsmiskomisjoni liige/oponent Rootsi Põllumajandusülikoolis, Univ Montpellier II, Univ Adelaide; korduvalt TTÜ, EMÜ, Helsingi või Kuopio ülikoolide PhD tööde eelretsensent
2000−...    Keskkonnaministeeriumi geenitehnoloogia komisjoni liige, 2004-2011. a. selle esimees
1999−...    korduvalt TTÜ geenitehnoloogia instituudi ning EPMÜ Eksperimentaalbioloogia Instituudi MSc kaitsmiskomisjoni esimees
1999−...    SA Eesti Geenikeskus asutajaliige
1997−...    Anonüümne referii ajakirjades J. Virol., Virology, Virus Res., Arch. Virol., Virus Genes, Plant Dis., Eur. J. Plant Path., Nucl. Acids Res., FEBS Lett., PLoS ONE, Plant Mol. Biol., Plant Cell Environ., J. Exp. Bot., Plant Biol., Transgenic Res., Mol. Breeding jne.
1995−...    Praktiline kursus "Techniques in plant molecular biology". Tartu Ülikool
2016−2016    USA Sun Grants, projektide hindaja
2014−2015    Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetsete suundade 4 ja 5 valdkondlik komisjon Eestis, liige
2014−2015    Euroopa Komisjoni programmi Horizon 2020 ekspert valdkonnas “Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe"
2014−2015    Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse rahastamise töörühma liige
2014−2015    Doktorikoolide nõukogu liige
2014−2015    Teaduste Akadeemia karjäärimudel töörühma liige
2013−2013    Deutsche Forschungsgemeinschaft, projektide hindaja
2012−2015    TTÜ logistikainstituudi nõukogu liige
2011−2016    Tallinna Teadus- ja Tehnoloogiakeskuse nõukogu liige
2011−2012    Tartu Ülikooli Kirjastuse nõukogu liige
2011−2015    Eesti tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE, nõukogu liige
2011−2016    Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS nõukogu liige
2011−2016    TTÜ Küberneetika Instituudi nõukogu liige
2011−2016    TTÜ muuseumi nõukogu liige
2011−2015    Doktoriõppe ja rahvusvahelikustumise programmi DoRa nõukogu liige
2011−2014    Rahvusvaheline Viiruste Taksonoomia Komitee (ICTV), taimeviiruste alamkomitee liige ning sobemoviiruste uurimisrühma esimees
2011−2016    Tallinna Tervisekoalisatsioon, liige
2011−2012    Eesti Biotehnoloogia Programm, ekspertgrupi liige
2010−2010    Põhjamaade C. elegansi võrgustiku 3. konverents. Tallinn, 5.-7.03.10. Organisaator
2010−2010    5. EPSO konverentsi “Plants for Life” korraldamine. 29.08.-2.09.10. Olos
2010−2015    TTÜ Kirjastuse nõukogu esimees
2010−2015    TTÜ Raamatukogu nõukogu liige
2010−2016    TTÜ Sertifitseerimisasutuse nõukogu liige
2010−2011    Innovatsioonipoliitika komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2010−2015    Teaduspoliitika komisjoni liige, Haridus- ja Teadusministeerium
2010−2016    TTÜ Meresüsteemide Instituudi nõukogu liige
2010−2016    TTÜ Geoloogia Instituudi nõukogu liige
2010−2014    Eesti Biotehnoloogia Programm, nõuandva koja liige
2009−2010    Keskkonnaministeeriumi looduskaitse arengukava bioloogilise ohutuse ja keskkonnaohutuse töögrupi liige
2009−2010    TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan ja nõukogu esimees
2009−2009    Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert
2009−2009    Gruusia Teadusfondi evalvaator
2009−2013    COST projekti FA0806 "Plant virus control employing RNA-based vaccines: a novel non-transgenic strategy" juhtkomitee liige
2008−2008    4. EPSO konverentsi “Plants for Life” korraldamine. 22.-26.06.08. Presqu’île de Giens
2008−2010    Põhjamaade C. elegans'i võrgustik, komitee liige
2007−2016    TTÜ geenitehnoloogia instituudi nõukogu liige
2007−2009    Euroopa Komisjoni 6. raamprogrammi projekti "From GMP to GBP: Fostering Good Bioethical Practices among European Biotechnology Industry" teadusnõukogu liige
2007−2007    Euroopa Teadusnõukogu evalvaator
2007−2008    Eesti Biotehnoloogia Strateegia väljatöötamise juht
2007−2012    Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi nõukogu liige
2007−2010    Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi Marie Curie ja SME programmide taotluste evalvaator
2007−2013    Rahvuslik ekspert Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi 2. valdkonnas "Food, agriculture and fisheries and biotechnology"
2007−2015    TTÜ kliinilise meditsiini instituudi nõukogu esimees
2006−2006    3. EPSO konverentsi “Plant Dynamics: from Molecules to Ecosystems” korraldamine. 28.05-01.06.06. Visegrad.
2006−2007    Norra Teadusfondi evalvaator
2006−2009    Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni "Keskkond ja elusloodus" liige
2006−2011    ÜRO Keskonnaprogrammi projekti "Support for implementation of the National Biosafety Framework for Estonia" koordinaator
2006−2010    Rahvusvaheliste praktiliste kursuste "C. elegans neurobiology and behaviour" korraldamine. Tallinn
2005−2008    TTÜ keemia, biotehnoloogia ja biomeditsiini valdkonna infrastruktuuri arendamise projektijuht
2004−2007    Euroopa Tehnoloogiaplatvormi "Plants for the future" rahvuslik koordinaator
2004−2004    Eesti Vabariigi esindaja Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli osapoolte 1. kohtumisel
2004−2007    Euroopa Komisjoni INTAS programmi taotluste evalvaator
2004−2008    Põllumajandusministeeriumi nõuandva komisjoni ”Geneetiliselt muundatud ja mittemuundatud põllumajanduskultuuride kooseksisteerimise alase strateegia ning seadusandluse väljatöötamiseks” liige
2004−2010    Euroopa Taimeteaduse Organisatsiooni (EPSO) nõukogu liige
2004−2005    TTÜ teadus- ja arendustegevuse strateegia 2005-2010 väljatöötamise töörühma liige
2003−2004    Euroopa Komisjoni 6. raamprogrammi Marie Curie ja NEST programmide taotluste evalvaator
2003−2006    TTÜ biomeditsiinitehnika instituudi nõukogu liige
2003−2008    BioSpinno juhtkomitee liige
2003−2010    Jõgeva Sordiaretuse Instituudi nõukogu liige
2002−2006    SA Eesti Geenikeskus nõukogu liige
2002−2004    Helsinki-Tallinn Science Twin-City töörühma liige
2002−2007    rahvuslik ekspert Euroopa Komisjoni 6. raamprogrammi 1. valdkonnas “Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health”
2002−2005    Euroopa Komisjoni 5. raamprogrammi projekti QLG2-2002-01673 “Virus-Induced gene Silencing: unravelling the basis of a mechanism and its exploitation for the analysis of a multitude of individual gene functions in plants” koordinaator
2002−2005    Põllumajandusministeeriumi põllumajandusteaduste nõukogu liige
2002−2003    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi biotehnoloogia ekspertgrupi liige
2002−2003    Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ellurakendamise Eesti programmi juhtkomitee liige
2002−2003    rahvuslik esindaja Euroopa Teadusruumi pilootprojektis "Plant Genomics"
2002−2017    Eesti Teadusfondi taotluste ning lõpparuannete retsensent
2002−2009    TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna nõukogu liige
2002−2003    Cartagena protokolli Eesti projekti juhtkomitee, liige
2001−2001    Konverentsi "1st Nordic Plant Virology Meeting" korraldamine. 26.-29.06.01. Punkaharju.
2001−2001    Konverentsi “The problems of plant virology in the Baltic Sea region” korraldamine. 21.-23.03.01. Kaunas.
2001−2001    II rahvusliku aruande koostamise bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni täitmise kohta Eestis töögrupi liige
2001−2001    Eesti Vabariigi esindaja ÜRO ekspertide kohtumisel “Capacity building for the Cartagena protocol on biosafety”
2001−2002    TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna loomise projektijuht
2001−2006    Artur Linnu Stipendiumifondi nõukogu liige
2001−2007    TTÜ teaduse tippkeskuse ”Keemiline bioloogia” juht
2001−2010    Veterinaar- ja Toiduameti uuendtoidu komisjoni liige
2001−2010    Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (Eesti Tehnoloogiaagentuuri) taotluste ning arauannete hindamise ekspert
2000−2000    Eesti Inimesegeneetika Ühingu 1. konverentsi korraldamine. Pärnu, 12.-13.05.00.
2000−2000    Fulbright Scholar Program Eesti taotluste hindaja
2000−2009    AS Quattromed nõukogu liige
1999−1999    Eesti uuendtoidu alase seadusandluse väljatöötamise teaduslik ekspert
1999−2000    Eesti Geenivaramu projekti väljatöötamise nõukogu liige
1999−2003    Euroopa Komisjoni 5. raamprogrammi RTD, Marie Curie ja SME-dele suunatud programmide taotluste evalvaator valdkonnas "Quality of Life and Management of Living Resources"
1999−1999    bioloogilise mitmekesisuse säilitamise Eesti riikliku strateegia ja tegevuskava biotehnoloogia töögrupi liige
1999−2000    TTÜ teadus- ja arendustegevuse strateegia 2000-2005 väljatöötamise töörühma liige
1998−1998    Euroopa Komisjoni 4. raamprogrammi INCO-Copernicuse projektide monitooringu evalvaator valdkonnas "Food quality improvement"
1997−2005    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi nõukogu liige
1997−2002    TTÜ Keemiateaduskonna nõukogu liige
1997−2006    TTÜ geenitehnoloogia instituudi direktor ja nõukogu esimees
1997−2000    Euroopa Komisjoni 4. raamprogrammi INCO-Copernicus projekti ERBIC15CT-96-0907 "Molecular exploitation of sobemoviruses" teaduslik koordinaator
1995−1995    Rahvusvaheliste praktiliste kursuste “Techniques in plant molecular biology” korraldamine. Tallinn, 4.-8.12.95.
 
 
Loometöö
Tallinna Linnateatri lavastuse "Genoom" konsultant. 2006.;
Taimede lummuse päev. 18.05.2012. Rahvuslik koordinaator.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Valitud suulised ettekanded ja kutsutud seminarid:

1992 – 3rd International Symposium on (+)-strand RNA Viruses, Clearwater, USA
1993 – 3rd Nordic Genome Workshop, Oslo, Norra
1994 – Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Heraklion, Kreeka
1996 – 5th Nordic Genome Workshop, Laugarvatn, Island
1998 – 17th Annual Meeting, American Society for Virology, Vancouver, Kanada
2000 – EMBO workshop “Plant virus invasion and host defence”, Kolymbari, Kreeka
2000 – 19th Annual Meeting, American Society for Virology, Fort Collins, USA
2001 – Nordic workshop in plant virology, Punkaharju, Soome
2001 – Workshop “The problems of plant virology in Baltic Sea area”, Kaunas, Leedu
2001 – Karolinska Institutet, Huddinge, Rootsi
2002 – Viini Ülikool, Austria
2003 – EMBO workshop “Genomic approaches in plant virology”, Keszthely, Ungari
2003 – Workshop “Plant molecular biology programs and perspectives in an enlarged Europe”, Varssavi, Poola
2004 – Institut de Recherche pour le Developpement, Montpellier, Prantsusmaa
2006 – Kuopio Ülikool, Soome
2006 – NATO/INTAS symposium “The plant cytoskeleton”, Jalta, Ukraina
2008 – "Genetic control of plant pathogenic viruses and their vectors: towards new resistance strategies", El Puerto de Santa Maria, Hispaania
2008 – BIT's 2nd World Congress of Gene, Foshan, Hiina
2012 - ESF-EMBO Research Conference “Antiviral RNAi: from molecular biology towards applications”, Pultusk, Poola
2015 - 2nd Scandinavian-Baltic GVN Virology Meeting, Djurhamn, Sweden;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Erkki Truve, TTÜ, tänukiri
2015, Erkki Truve, Keskkonnaministeerium, tänukiri
2009, Erkki Truve, Riiklik teaduspreemia põllumajandusteadustes
2008, Erkki Truve, Matemaatika-loodusteaduskonna parim õppejõud
1996, Erkki Truve, Academia Europae, award for young Baltic scholars
1994, Erkki Truve, UNESCO, stipendium
1993, Erkki Truve, CIMO, stipendium
1992, Erkki Truve, Fr. Tuglas Seura, stipendium
1991, Erkki Truve, Viro-Säätiö, stipendium
1985, Erkki Truve, Üliõpilaste Teaduslik Ühing, auhind
 
 
Lisainfo
Erialane enesetäiendamine:

1989 stažeerimine Helsingi Ülikooli Geneetika Instituudis, 1 kuu
1991-1995 stažeerimine Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituudis, kokku umbes 1 aasta
1991 osavõtt EMBO praktilistest kursustest “Gene transfer to plants”, Zürich, 2 nädalat
1992 osavõtt EMBO praktilistest kursustest “Plant molecular biology”, Gent, 3 nädalat
1992 osavõtt Helsingi Ülikooli loengukursustest “Gene technology”, 1 nädal
1993 stažeerimine Norra Taimekaitse Instituudis Åsis, 3 kuud
1994 stažeerimine Molekulaarbioloogia ja Biotehnoloogia Instituudis Heraklionis, 3 kuud
1995 osavõtt Helsingi Ülikooli loengukursustest “Methods in plant molecular biology”, 1 nädal
1995 osavõtt NATO/EMBO/FEBS suvekoolist “Posttranscriptional regulation of eukaryotic gene expression”, Spetsai, 2 nädalat
Olulisemad jooksvad ning lõppenud grandid ja lepingud:

2014-2019. Eesti Teadusagentuur "Molekulaarsed taim-patogeen interaktsioonid"
2011-2015. Eesti Haridus- ja Teadusministeerium "Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus"
2011-2015. Eesti Biotehnoloogia Riiklik Programm "Taimede resistentsusaretus"
2011-2014. Euroopa Kosmoseagentuur "The role of individual plant myosins in gravitropism"
2008-2013. Eesti Haridus- ja Teadusministeerium “Molekulaarsed taim-patogeen interaktsioonid”
2008-2013. AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus. Leping
2008-2011. Eesti Teadusfond, #7363 “Sobemoviirused: paljunemine ning interaktsioonid peremehega”
2007-2008. AS Baltic Technology Development. Leping.
2006-2010. ÜRO Keskkonnaprogramm “Support for implementation of the national biosafety framework for Estonia”
2005-2007. The European Commission 6. Framework coordination action FOOD-CT-2004-514048 “Coordination and research on genetic resistance to plant pathogenic viruses, and their vectors, in European crops”
2004-2007. Eesti Teadusfond, #5909. “Keskkonnaohutute taimsete viirusvektorite konstrueerimine.”
2004-2007. Eesti Teadusfond, #5939. “Post-transkriptsiooniline geenivaigistamine ja selle supressorid.”
2004-2007. Eesti Põllumajandusministeerium. “Molekulaarsete ja koekultuurimeetodite rakendamine sordiaretuses ja taimse materjali analüüsis”.
2003-2007. Eesti Haridus- ja Teadusministeerium “Taimede ja taimeviiruste geenide ekspressiooni ja funktsiooni uurimine”.
2003-2004. The European Commission 5. Framework RTD project QLK3-2000-00361 “Virus-resistant transgenic plants: ecological impact of gene flow”.
2003. AS Quattromed. Leping.
2002-2005. The European Commission 5. Framework RTD project QLG2-2002-01673 “Virus-Induced gene Silencing: unravelling the basis of a mechanism and its exploitation for the analysis of a multitude of individual gene functions in plants” (koordinaator).
2000-2004. The Swedish Institute. “Development of the gene technology curriculum and research in Tallinn through further collaboration with Karolinska Institute”.
1998-2002. Eesti Haridusministeerium "Taimede transformeerimine ja kasutamine rekombinantsete valkude ekspresseerimiseks"
1997-2000. The European Commission INCO-Copernicus project ERBIC15CT-96-0907. “Molecular exploitation of sobemoviruses.”
1995-1998. The European Commission PECO project ERBCIPDCT-94-0618. “Genetically determined disease resistance in plants: fundamental analysis necessary for development of biorational crop protection strategies.”
1995-1998. The European Commission PECO project ERBCIPACT-94-0142. “Specific gene suppression mediated by catalytic RNA: comparative analysis of different ribozymes and application strategies.”

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.4.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
3.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
2.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
1.1.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
3.1.
1998
3.1.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
1.2.
1997
5.1.
1997
5.1.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
1.1.
1996
3.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
6.6.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.1.
1994
3.1.
1994
3.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
1.1.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
6.3.
1993
1.2.
1992
5.2.
1992
5.2.
1992
5.2.
1992
3.2.
1991
5.1.
1991
5.2.
1990
5.2.
1989
3.2.
1986

Erkki Truve

23.02.1965
+372 6204452
erkki.truve@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Chemistry and Biotechnology, Professor (1,00)
2010–31.08.2015    Tallinn University of Technology , Administrator (1,00)
2008–2013    Competence Center for Cancer Research, Senior Researcher (0,20)
1997–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Professor
1996–1997    Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces, Associate Professor (0,25)
1996–1996    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Researcher (1,00)
1996–2006    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Researcher (1,00)
1991–1996    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Junior Researcher (1,00)
1988–1991    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, PhD student (1,00)
1988–1988    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Engineer (1,00)
 
 
Education
1983–1988    Tartu University, Faculty of Biology and Geography, cum laude as geneticist
1972–1983    Tallinn Secondary School No. 21
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    School of Science at TUT, member of the council
2017−...    Department of Chemistry and Biotechnology at TUT, member of the board
2016−...    MInistry of Rural Affairs, member of the agricultural research council
2016−...    COST action CA1522 "Modifying plants to produce interfering RNA", member of the management committee
2016−...    COST project FA1407 "Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases", substitute member of the managing committee
2016−...    Member of the council, study programme in chemistry, gene and food technology, TUT
2015−...    Member of the international advisory board, TUT ERA-Chair of green chemistry
2014−...    International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), member of the Sobemovirus Study Group
2012−...    Think Tank on eGovernance Technologies: from applications to innovation". Shanghai
2011−...    Member of the Standing Committee on Medical Science and Health Strategy, Estonian Academy of Sciences
2010−...    Coordinator for the TUT R&D evaluation report on biosciences and environment
2009−...    BMC Biotechnology, associate editor
2009−...    Icosagen Ltd, Tartu, member of the board
2009−...    Evaluator of European Science Foundation proposals
2007−...    Member of the Estonian expert committee for compiling and publishing of university textbooks
2005−...    Competence Centre for Cancer Research Ltd., Tallinn, head of the board
2005−...    Member of the executive committee for the Graduate School of Biotechnology and Biomedicine
2004−...    National Institute of Health Development, Tallinn; member of the board
2004−...    Foundation for Public Research and Regulation, founding member
2003−...    Tallinn University of Technology, member of the council (except 2005 to 2009 and 2015 to 2016)
2000−...    Several times head or member of PhD thesis evaluation committee at TUT or Univ. Tartu, once opponent at Swedish Univ. Agricultural Sciences, Univ Montpellier II, Univ Adelaide; many times preexaminer of thesis at TUT, EULS, Univ Helsinki, Univ Kuopio
2000−...    Estonian Gene Technology Committee, member, 2004-2011 head of the committee
1999−...    Several times head of MSc thesis evaluation committee at TUT and Estonian Agricultural University
1999−...    Estonian Genome Centre Foundation, founding member
1997−...    Referee for journals J. Virol., Virology, Virus Res., Arch. Virol., Virus Genes, Plant Dis., Eur. J. Plant Path., Nucl. Acids Res., FEBS Lett., PLoS ONE, Plant Mol. Biol., Plant Cell Environ., J. Exp. Bot., Plant Biol., Transgenic Res., Mol. Breeding etc.
1995−...    Practical course "Techniques in plant molecular biology". Univ. of Tartu
2016−2016    US Sun Grants, reviewer of the proposals
2014−2015    Sectoral commission for the Estonian operational programme of the Cohesion Fund, member
2014−2015    National expert of the European Commission Horizon 2020 programme “Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe"
2014−2015    member of the working group for research funding, Ministry of Education and Research
2014−2015    Board of graduate schools, member
2014−2015    member of the working group for career model in research, Academy of Sciences
2013−2013    Deutsche Forschungsgemeinschaft, reviewer of projects
2012−2015    Department of Logistics and Transport at TUT, member of the board
2011−2016    Member of the board, Tallinn Science and Technology Centre Foundation
2011−2012    Member of the board, Univ. of Tartu Press
2011−2015    Member of the board, Estonian Healthcare Research Programme TerVe
2011−2016    Member of the steering council of the Estonian Research Information System
2011−2016    Member of the council, Institute of Cybernetics at TUT
2011−2016    Member of the board, TUT Museum
2011−2015    Member of the steering council of the national doctoral studies and internationalisation programme “DoRa”
2011−2014    International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), member of the Plant Virus Sub-Committee and Chair of the Sobemovirus Study Group
2011−2016    Health Coalition of City of Tallinn, member
2011−2012    Estonian Biotechnology Programme, member of the expert group evaluating the proposals
2010−2010    3rd annual meeting of the Nordic C. elegans network. Tallinn, 5.-7.03.10. Organizer
2010−2010    5th EPSO Conference “Plants for Life”. 29.08.-2.09.10. Olos, organizer
2010−2015    Head the board, TUT Press
2010−2015    Member of the board, TUT Library
2010−2016    Member of the board, Certification Center of TUT
2010−2011    Member of the Estonian Innovation Policy Council, Ministry of Economic Affairs and Communications
2010−2015    Member of the Estonian Science Policy Council, Ministry of Education and Research
2010−2016    Member of the council, Marine Systems Institute at TUT
2010−2016    Member of the council, Institute of Geology at TUT
2010−2014    Estonian Biotechnology Programme, member of the advisory board
2009−2010    Ministry of Environment, member of the working group on biosafety and environmental safety issues
2009−2010    Faculty of Science at TUT, dean and head of the board
2009−2009    Expert of Estonian Research Council
2009−2009    Evaluator of the Georgian National Science Foundation proposals
2009−2013    COST action FA0806 ""Plant virus control employing RNA-based vaccines: a novel non-transgenic strategy", management committee member
2008−2008    4th EPSO Conference “Plants for Life”. 22.-26.06.08. Presqu’île de Giens, organizer
2008−2010    Nordic C. elegans network, member of the committee
2007−2016    Department of Gene Technology at TUT, member of the board
2007−2009    EC 6th FP project "From GMP to GBP: Fostering Good Bioethical Practices among European Biotechnology Industry", member of the scientific committee
2007−2007    European Research Council, reviewer
2007−2008    Estonian Biotechnology Strategy, head of the workgroup
2007−2012    Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, member of the board
2007−2010    European Commission 7th Framework Programme Marie Curie and SME-specific projects, evaluator
2007−2013    National expert of the EC 7th Framework Programme Priority Area 2 “Food, agriculture and fisheries and biotechnology”
2007−2015    Department of Clinical Medicine at TUT, head of the board
2006−2006    3rd EPSO Conference “Plant Dynamics: from Molecules to Ecosystems”. 28.05-01.06.06. Visegrad, organizer
2006−2007    The Research Council of Norway, reviewer
2006−2009    Estonian Science Foundation, expert commission for environment and biosciences, member
2006−2011    UNEP project "Support for implementation of the national biosafety framework for Estonia", national coordinator
2006−2010    International practical course "C. elegans neurobiology and behaviour", Tallinn
2005−2008    Head of the infrastructure development program of the field of chemistry, biotechnology and biomedicine at TUT
2004−2007    European Technology Platform "Plants for the future", national coordinator
2004−2004    First Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety, representative of Estonia
2004−2007    European Commission INTAS projects, evaluator
2004−2008    Member of the expert group at the Ministry of Agriculture on co-existence of GM and non-GM crops
2004−2010    European Plant Science Organization, member of the board
2004−2005    Member of the expert group for the R&D strategy of Tallinn Univ. of Technology for 2005-2010
2003−2004    European Commission 6th Framework Programme Marie Curie andf NEST projects, evaluator
2003−2006    Department of Biomedical Engineering at TUT, member of the board
2003−2008    Member of the executive committee for the BioSpinno project
2003−2010    Jõgeva Plant Breeding Institute, member of the board
2002−2006    Estonian Genome Centre Foundation, member of the board
2002−2004    Helsinki-Tallinn Science Twin-City Project. Member of the steering committee
2002−2007    National expert of the EC 6th Framework Programme Priority Area 1 “Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health”
2002−2005    coordinator of the EC 5th Framework Programme RTD project QLRT-2001-01673 “Virus-Induced gene Silencing: unravelling the basis of a mechanism and its exploitation for the analysis of a multitude of individual gene functions in plants”
2002−2005    Council of agricultural sciences at the Estonian Ministry of Agriculture, member
2002−2003    Member of the Estonian Biotechnology Expert Group at the Ministry of Economic Affairs and Communications
2002−2003    Member of the national coordinating committee for the UN programme “Development of National Biosafety Frameworks”
2002−2003    National representative at the European Research Area pilot project in Plant Genomics
2002−2017    Estonian Science Foundation, reviewer of proposals and reports
2002−2009    Faculty of Science at TUT, member of the board
2002−2003    Steering committee for the Cartagene protocol in Estonia, member
2001−2001    1st Nordic Plant Virology Meeting, Punkaharju. 2001, organizer
2001−2001    Baltic/Nordic Workshop “The problems of plant virology in the Baltic Sea region”, Kaunas. 2001, organizer
2001−2001    2nd national report to the Convention on Biological Diversity, member of the executive committee
2001−2001    UNEP Open-ended Meeting of Experts on Capacity-Building for the Implementation of the Biosafety Protocol, representative of Estonia
2001−2002    Project leader for the foundation of the Faculty of Science at Tallinn Univ. of Technology
2001−2006    A. Lind Stipend Fund, member of the board
2001−2007    Centre of Excellence of Chemical Biology at Tallinn Univ. of Technology, head
2001−2010    Estonian Novel Food Committee, member
2001−2010    Enterprise Estonia (Estonian Technology Agency), evaluator of proposals and reports
2000−2000    1st Conference of the Estonian Society of Human Genetics, Pärnu 2000, organizer
2000−2000    Fulbright Scholar Program in Estonia, evaluator
2000−2009    Quattromed Ltd, Tartu, member of the board
1999−1999    Scientific expert for the development of the novel food regulations in Estonia
1999−2000    Estonian Genome Project, member of the founding council
1999−2003    European Commission 5th Framework programme RTD, Marie Curie and Specific Measures for SME's projects, evaluator in the field "Quality of Life and Management of Living Resources"
1999−1999    Member of the executive committee for biotechnology at the national strategic and action programme of biodiversity
1999−2000    Member of the expert group for the R&D strategy of Tallinn Univ. of Technology for 2000-2005
1998−1998    European Commission 4th Framework INCO-Copernicus projects, evaluator of the monitoring
1997−2005    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn, member of the board
1997−2002    Faculty of Chemistry at TUT, member of the board
1997−2006    Department of Gene Technology at TUT, director and head of the board
1997−2000    Scientific coordinator of the EC 4th FP INCO-Copernicus project ERBIC15CT-96-0907 "Molecular exploitation of sobemoviruses"
1995−1995    Practical course for Baltic students “Techniques in plant molecular biology”, Tallinn. 1995, organizer
 
 
Creative work
Tallinn City Theater, play "Genome" 2006. Consultant.;
Fascination of Plants Day. 18.05.2012. National coordinator.;
 
 
Additional career information
Selected oral presentations and invited seminars:

1992 – 3rd International Symposium on (+)-strand RNA Viruses, Clearwater, FL, USA
1993 – 3rd Nordic Genome Workshop, Oslo, Norway
1994 – Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Heraklion, Greece
1996 – 5th Nordic Genome Workshop, Laugarvatn, Iceland
1998 – 17th Annual Meeting, American Society for Virology, Vancouver, Canada
2000 – EMBO workshop “Plant virus invasion and host defence”, Kolymbari, Greece
2000 – 19th Annual Meeting, American Society for Virology, Fort Collins, CO, USA
2001 – Nordic workshop in plant virology, Punkaharju, Finland
2001 – Workshop “The problems of plant virology in Baltic Sea area”, Kaunas, Lithuania
2001 – Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden
2002 – University of Vienna, Austria
2003 – EMBO workshop “Genomic approaches in plant virology”, Keszthely, Hungary
2003 – Workshop “Plant molecular biology programs and perspectives in an enlarged Europe”, Warsaw, Poland
2004 – Institut de Recherche pour le Developpement, Montpellier, France
2006 – University of Kuopio, Finland
2006 – NATO/INTAS symposium “The plant cytoskeleton”, Yalta, Ukraine
2008 – "Genetic control of plant pathogenic viruses and their vectors: towards new resistance strategies", El Puerto de Santa Maria, Spain
2008 – BIT's 2nd World Congress of Gene, Foshan, China
2012 - ESF-EMBO Research Conference “Antiviral RNAi: from molecular biology towards applications”, Pultusk, Poland
2015 - 2nd Scandinavian-Baltic GVN Virology Meeting, Djurhamn, Sweden;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Erkki Truve, TUT, letter of thanks
2015, Erkki Truve, Ministry of Environment, letter of thanks
2009, Erkki Truve, State research prize in agricultural sciences
2008, Erkki Truve, Best faculty member, Faculty of Science at TUT
1996, Erkki Truve, Academia Europae, award for young Baltic scholars
1994, Erkki Truve, UNESCO fellowship
1993, Erkki Truve, CIMO, stipend
1992, Erkki Truve, Fr. Tuglas Seura, stipend
1991, Erkki Truve, Viro-Säätiö, stipend
1985, Erkki Truve, Estonian Students Scientific Society, award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; SPECIALITY: Characterization of proteins of the plant microfilament system
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS SPECIALTY: B450 Development biology, teratology, ontogeny, embryology (human) ; SPECIALITY: Anther development in maize
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.2. Microbiology; SPECIALITY: RNA silencing and its suppression
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; SPECIALITY: Molecular characterization of plant sobemoviruses
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; SPECIALITY: Wheat resistance genes
 
 
Additional information
Research training:

1989 – Institute of Genetics, Univ. of Helsinki, 1 month
1991-1995 – Institute of Biotechnology, Univ. of Helsinki, totally ca 1 year
1991 – EMBO practical course “Gene transfer to plants”, Zürich, 2 weeks
1992 – EMBO practical course “Plant molecular biology”, Gent, 2 weeks
1992 – Univ. of Helsinki lecture course “Gene technology”
1993 – Norwegian Plant Protection Institute, Ås, 3 months
1994 – Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Heraklion, 3 months
1995 – Univ. of Helsinki lecture course “Methods in plant molecular biology”, 1 week
1995 – NATO/EMBO/FEBS summer school “Posttranscriptional regulation of eukaryotic gene expression”, Spetsai, 2 weeks
Most important present and past grants and contracts:

2014-2019. Estonian Research Council "Molecular Plant-Microbe Interactions"
2011-2015. Estonian Ministry of Education and Research "Centre of Excellence in Environmental Adaptation"
2011-2015. Estonian Biotechnology Programme "Resistance breeding of crops"
2011-2014. European Space Agency "The role of individual plant myosins in gravitropism"
2008-2013. Estonian Ministry of Education and Research “Molecular plant-microbe interactions”
2008-2013. Comptence Center for Cancer Research Ltd. Contract
2008-2011. Estonian Science Foundation, #7363 “Sobemoviruses: multiplication and interactions with the host”
2007-2008. Baltic Technology Development Ltd. Contract.
2006-2010. United Nations Environment Programme “Support for implementation of the national biosafety framework for Estonia”
2005-2007. The European Commission 6. Framework coordination action FOOD-CT-2004-514048 “Coordination and research on genetic resistance to plant pathogenic viruses, and their vectors, in European crops”
2004-2007. Estonian Science Foundation, #5909. “Construction of safe planmt viorus vectors.”
2004-2007. Estonian Science Foundation, #5939. “Post-transcriptional gene silencing and its suppressors.”
2004-2007. Estonian Ministry of Agriculture “Molecular and tissue culture methods in plant breeding and in the analysis of plant-derived samples”.
2003-2007. Estonian Ministry of Education and Research “The expression and function of plant and plant virus genes”.
2003-2004. The European Commission 5. Framework RTD project QLK3-2000-00361 “Virus-resistant transgenic plants: ecological impact of gene flow”.
2003. Quattromed Ltd. Contract.
2002-2005. The European Commission 5. Framework RTD project QLG2-2002-01673 “Virus-Induced gene Silencing: unravelling the basis of a mechanism and its exploitation for the analysis of a multitude of individual gene functions in plants” (coordinator).
2000-2004. The Swedish Institute. “Development of the gene technology curriculum and research in Tallinn through further collaboration with Karolinska Institute”.
1998-2002. Estonian Ministry of Education “Transformation and expression of recombinants proteins in plants”
1997-2000. The European Commission INCO-Copernicus project ERBIC15CT-96-0907. “Molecular exploitation of sobemoviruses.”
1996-1999. Eesti Teadusfond, #2308. “Cocksfoot mottle virus - characterisation of gene functions and the regulation of genome and expression and the use as a viral vector”
1995-1998. The European Commission PECO project ERBCIPDCT-94-0618. “Genetically determined disease resistance in plants: fundamental analysis necessary for development of biorational crop protection strategies.”
1995-1998. The European Commission PECO project ERBCIPACT-94-0142. “Specific gene suppression mediated by catalytic RNA: comparative analysis of different ribozymes and application strategies.”

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.4.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
3.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
2.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.6.
2000
6.6.
2000
1.1.
1999
2.2.
1999
3.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
3.1.
1998
3.1.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
6.3.
1998
1.2.
1997
5.1.
1997
5.1.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
1.1.
1996
3.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
5.2.
1996
6.6.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
5.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.1.
1994
3.1.
1994
3.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
5.2.
1994
1.1.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
5.2.
1993
6.3.
1993
1.2.
1992
5.2.
1992
5.2.
1992
5.2.
1992
3.2.
1991
5.1.
1991
5.2.
1990
5.2.
1989
3.2.
1986
  • Leitud 30 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUV332Bioloogilise ohutuse alase raamistiku rakendamise toetamine Eestis01.09.200631.08.2010Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool401 939,91 EUR
MUUIN555Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool01.07.200530.06.2008Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut94 950,92 EUR
MUUV138Geenitehnoloogia õppekava ning teadustöö arendamine Tallinnas läbi jätkuva koostöö Karolinska Instituudiga01.07.200030.06.2004Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaarbioloogia õppetool18 630,25 EUR
MUUF690Keraheina laiguviirusel põhinev vähispetsiifiline vaktsiinikandidaat.11.09.200610.11.2006Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut8 382,91 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut3 054 552,95 EUR
TKTAR11058Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus01.01.201131.12.2015Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool2 729 927,00 EUR
ETFETF5909Keskkonnaohutute taimsete viirusvektorite konstrueerimine01.01.200431.12.2007Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond36 698,52 EUR
MUUG4298 (ETF4298)Kultuurtaimede biotehnoloogia - geenide sisse- ja väljalülitamise tehnoloogia ja praktika01.01.200031.12.2003Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool22 369,08 EUR
MUULep7080Modifitseeritud oligonukleotiidid15.01.200715.04.2008Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool172 561,45 EUR
MUU439LMolekulaarsete ja koekultuurimeetodite rakendamine sordiaretuses ja taimse materjali analüüsis01.01.200431.12.2007Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool166 170,29 EUR
ETFETF5939Post-transkriptsiooniline geenivaigistamine ja selle suppressorid01.01.200431.12.2007Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond25 981,36 EUR
HLKHLK06-3Raku- ja koeproovide ning sortide, liinide ja tüvede kollektsiooni säilitamine ning täiendamine Tallinna Tehnikaülikoolis01.01.200631.12.2008Andres VeskeTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond32 980,66 EUR
MUUF689RNA vaigistamise supressorite analüüs11.09.200625.10.2006Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut8 382,91 EUR
ETFETF7363Sobemoviirused: paljunemine ning interaktsioonid peremehega01.01.200831.12.2011Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond86 296,05 EUR
MJDMJD121Studies on function of human RNase L inhibitor (RLI)01.11.201031.10.2013Marina ToompuuTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond100 341,29 EUR
SFSF0140106s08Taim-patogeen molekulaarsed interaktsioonid01.01.200831.12.2013Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond874 591,68 EUR
IUTIUT19-3Taim-patogeen molekulaarsed interaktsioonid  01.01.201431.12.2019Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituut636 000,00 EUR
MUUVA529Taime müosiinide roll gravitropismis.01.09.201131.08.2014Heiti PavesTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool198 000,00 EUR
SFSF0222604s03Taimede ja taimeviiruste geenide ekspressiooni ja funktsiooni uurimine01.01.200331.12.2007Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond218 130,45 EUR
MUULep10014Taimede reaktsioon tubaka mosaiigiviiruse (TMV) infektsioonile01.01.201031.12.2010Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool3 195,00 EUR
MUUT220A (0140220As98)Taimede transformeerimine ja kasutamine rekombinantsete valkude ekspresseerimiseks01.01.199831.12.2002Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool23 008,19 EUR
MUUV424Taimeviiruste ja nende vektorite suhtes resistentsuse uurimise koordineerimine Euroopas01.02.200531.01.2009Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool13 277,01 EUR
MUUÜLKAP43TTÜ keemia, biotehnoloogia ja biomeditsiini valdkonna infrastruktuuri arendamine 2005 - 2008.01.03.200630.06.2008Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut2 812 112,54 EUR
MUUÜPTYTTTÜ keemilise bioloogia tippkeskus15.06.200431.12.2007Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut25 564,66 EUR
MUUBF14TTÜ Loodusteaduste maja mudelorganismide kompleksi esmane väljaarendamine01.05.200531.12.2005Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool19 173,49 EUR
  • Leitud 219 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Sõmera, M.; Truve, E. (2017). Complete nucleotide sequence of Solanum nodiflorum mottle virus. Archives of Virology, 1−6.10.1007/s00705-017-3273-9.1.1.
Nummert, G.; Sõmera, M.; Uffert, G.; Abner, E.; Truve, E. (2017). P1-independent replication and local movement of Rice yellow mottle virus in host and non-host plant species. Virology, 502, 28−32.10.1016/j.virol.2016.12.007.1.1.
Sarmiento, C.; Kärblane, K.; Toompuu, M.; Gerassimenko, J.; Truve, E. (2017). ABCE1 Is a Highly Conserved RNA Silencing Suppressor. IPLANTA 1ST CONFERECE, ROME – ITALY 15-17 February 2017. , 5.5.2.
Truve, E. (2017). GMO-vastase võitluse eksitavatest valedest. Õhtuleht.6.6.
Toompuu, M.; Kärblane, K.; Pata, P.; Truve, E.; Sarmiento, C. (2016). ABCE1 is essential for S phase progression in human cells. Cell Cycle, 1.10.1080/15384101.2016.1160972.1.1.
Talts, K.; Ilau, B.; Ojangu, E-L.; Tanner, K.; Peremyslov, V. V.; Dolja, V. V.; Truve, E.; Paves, H. (2016). Arabidopsis myosins XI1, XI2, and XIK are crucial for gravity-induced bending of inflorescence stems. Frontiers in Plant Science, 7, 1932.1.1.
Sõmera, M.; Gantsovski, M.; Truve, E.; Sooväli, P. (2016). First Report of Brome mosaic virus in Wheat in Estonia. Plant Disease, 100 (10), 2175.10.1094/PDIS-04-16-0426-PDN.1.1.
Olspert, Allan; Hosmillo, Myra; Chaudhry, Yasmin; Peil, Lauri; Truve, Erkki; Goodfellow, Ian (2016). Protein-RNA linkage and posttranslational modifications of feline calicivirus and murine norovirus VPg proteins. PeerJ, 4, e2134−e2134.10.7717/peerj.2134.1.1.
Olspert, A.; Hosmillo, M.; Chaudry, Y.; Peil, L.; Truve, E.; Goodfellow, I. (2016). Protein-RNA linkage and posttranslational modifications of feline calicivirus and murine norovirus VPg proteins. PeerJ, 4, e2134.10.7717/peerj.2134.1.1.
Kärblane, Kairi; Gerassimenko, Jelena; Nigul, Lenne; Piirsoo, Alla; Smialowska, Agata; Vinkel, Kadri; Kylsten, Per; Ekwall, Karl; Swoboda, Peter; Truve, Erkki; Sarmiento, Cecilia (2015). ABCE1 Is a Highly Conserved RNA Silencing Suppressor. PLoS ONE, 10 (2), e0116702−17.DOI:10.1371/journal.pone.0116702.1.1.
Sõmera, Merike; Sarmiento, Cecilia; Truve, Erkki (2015). Overview on Sobemoviruses and a Proposal for the Creation of the Family Sobemoviridae. Viruses, 7 (6), 3076−3115.10.3390/v7062761.1.1.
Sõmera, Merike; Truve, Erkki (2015). Rottboellia yellow mottle virus is a distinct species within the genus Sobemovirus. Archives of Virology, 160, 3, 857−863.10.1007/s00705-015-2336-z.1.1.
Olspert, A.; Kamsol, K.; Nummert, G.; Sarmiento, C.; Sõmera, M.; Truve, E. (2015). Minimal set of genes required for sobemovirus replication. VI Baltic Genetics Congress; September 30 - October 3; Tartu, Estonia. 5.2.
Gerassimenko, J.; Maiste, S.; Truve, E.; Sarmiento, C. (2015). Mutational analysis of Arabidopsis thaliana RNase L inhibitor. Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet; October 1-3, Tartu, Estonia. 32−33.5.2.
Olspert, Allan; Kamsol, Kristjan; Sarmiento, Cecilia; Gerassimenko, Jelena; Truve, Erkki. (2014). Cocksfoot mottle virus coat protein is dispensable for the systemic infection. Virology Journal, 11, 19.10.1186/1743-422X-11-19.1.1.
Kärblane, Kairi; Gerassimenko, Jelena; Nigul, Lenne; Piirsoo, Alla; Smialowska, Agata; Vinkel, Kadri; Kylsten, Per; Ekwall, Karl; Swoboda, Peter; Truve, Erkki; Sarmiento, Cecilia (2014). ABCE1 Is a Highly Conserved RNA Silencing Suppressor. EMBO/EMBL Symposium "The complex life of mRNA", Heidelberg, 5-8 Oct. 292.5.2.
Uffert, Gabriela; Sõmera, Merike; Sõber, Kärt; Kivisaar, Kätlin; Nummert, Grete; Valmsen, Karin; Truve, Erkki (2014). Polyprotein processing of Cocksfoot mottle sobemovirus. IUMS 2014 Abstracts: XIVth International Congress of Virology, Montreal, July 27 - August 1, 2014. 211.5.2.
Sõmera, Merike; Truve, Erkki (2014). Rottboellia yellow mottle virus is a distinct species within the genus Sobemovirus. IUMS 2014 Abstracts: XIVth International Congress of Virology, Montreal, July 27 - August 1, 2014. Montreal, Canada, 785.5.2.
Sõmera, Merike; Truve, Erkki (2013). The genome organization of lucerne transient streak and turnip rosette sobemoviruses revisited. Archives of Virology, 158, 673−678.10.1007/s00705-012-1519-0.1.1.
Uffert, Gabriela; Otsus, Maarja; Sõmera, Merike; Paves, Heiti; Olspert, Allan; Islamov, Bulat; Truve, Erkki (2013). Cocksfoot mottle sobemovirus establishes infection through the phloem. Acta Phytopathologica Sinica, 43: 10th International Congress of Plant Pathology. Peking, China,.5.2.
Kärblane, Kairi; Gerassimenko, Jelena; Nigul, Lenne; Piirsoo, Alla; Smialowska, Agata; Vinkel, Kadri; Kylsten, Per; Ekwall, Karl; Swoboda, Peter; Truve, Erkki; Sarmiento, Cecilia (2013). ABCE1 is a highly conserved RNA silencing suppressor. NordForsk C. elegans Network Meeting 2013, Holte-Denmark, 8-10 March 2013. 27.5.2.
Olspert, Allan; Kamsol, Kristjan; Gerassimenko, Jelena; Truve, Erkki; Sarmiento, Cecilia (2013). Cocksfoot mottle virus coat protein is dispensable for the systemic infection and suppresses RNA silencing. EMBO Workshop "Green viruses, from gene to landscape". Hyères-les-Palmiers, Sept. 7-11.. 86.5.2.
Talts K., Ojangu E-L., Ihoma E., Paves H., Truve E. (2013). Interplay between myosins and auxin in Arabidopsis. Plants for greening economy, Kreeka, 1-4.09.2013. 144.5.2.
Olspert, Allan; Uffert, Gabriela; Kamsol, Kristjan; Peil, Lauri; Truve, Erkki (2013). Mass-spectrometric analysis of sobemovirus VPg-s reveals an unusual diversity and a novel chemical bond between RNA and a protein. EMBO Workshop "Green viruses, from gene to landscape". Hyères-les-Palmiers, Sept. 7-11. 47.5.2.
Sõmera, Merike; Truve, Erkki (2013). The genome organization of lucerne transient streak and turnip rosette sobemoviruses. Acta Phytopathologica Sinica, 43: 10th International Congress of Plant Pathology. Peking, China, 239−240.5.2.
  • Leitud 30 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Arabidopsis thaliana müosiin XIK on vajalik juurekarvade normaalseks arenguksJärve, Kristelmagistrikraad (teaduskraad)Erkki Truve; Heiti Paves; Eve-Ly OjanguKaitstud2005Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Arabidopsis thaliana müosiinide ATM1 ja MYA1 promootorite poolt suunatud GUS reportergeeni ekspressioon transgeensetes taimedesIlau, Birgermagistrikraad (teaduskraad)Eve-Ly Ojangu; Erkki Truve; Heiti PavesKaitstud2005Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Arabidopsis thaliana müosiinide ekspressioonimustri kirjeldamine taime erinevatel arenguetappidel ning erinevatel stressitingimustel.Ilau, BirgerdoktorikraadErkki Truve; Heiti PavesJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Auksiini promootorite aktiivsus ning rosetilehtede vananemine müürlooga klass XI müosiinide kolmikmutandis xi-2/xi-k/xi-hTanner, KristamagistrikraadEve-Ly Ojangu; Heiti Paves; Erkki TruveKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Characterization of cocksfoot mottle virusTamm, Tiinamagistrikraad (teaduskraad)Erkki TruveKaitstud1994Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Characterization of cocksfoot mottle virus proteins and their processingUffert, GabrieladoktorikraadErkki Truve; Merike SõmeraJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Cocksfoot mottle virus: the genome organisation and translational strategiesTamm, TiinadoktorikraadErkki TruveKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Effects of RNA silencing suppressors in heterologous systemsKiisma, MariliismagistrikraadErkki Truve; Maria Cecilia Sarmiento GuerinKaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Expression of cocksfoot mottle virus proteins in insect cellsSõmera, Merikemagistrikraad (teaduskraad)Erkki Truve; Tiina TammKaitstud1999Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Interactions between sobemoviruses and host plantsNummert, GretedoktorikraadErkki TruveJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Kahe sobemoviiruse ja nende rekombinantide infektsioonilisuse analüüsimine erinevates taimeliikidesNummert, GretemagistrikraadErkki Truve; Gabriela UffertKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Kartulimugulaviroidi (PSTV) replikatsioon ja lokalisatsioon tomatisTomasson, Kadrimagistrikraad (teaduskraad)Erkki TruveKaitstud1999Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Keraheina laiguviiruse kattevalgu immunohistokeemiline lokalisatsioon kaerasOtsus, Maarjamagistrikraad (teaduskraad)Erkki Truve; Merike Sõmera; Heiti PavesKaitstud2005Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool
Keraheina laiguviiruse polüproteiini RNA-d siduvate omaduste uurimineSütt, Silvamagistrikraad (teaduskraad)Erkki TruveKaitstud2004Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Keraheina laiguviiruse ribosomaalse raaminihke signaaljärjestuse mutageneesanalüüsJaanus SuurvälimagistrikraadErkki Truve; Allan OlspertKaitstud2008Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Keraheina laiguviiruse VPg valgu fosforülatsioonisaitide mutatsioonanalüüsKristjan KamsolmagistrikraadErkki Truve; Allan OlspertKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Movement of cocksfoot mottle virusKamsol, KristjandoktorikraadErkki TruveJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Properties of VPg and coat protein of sobemoviruses.Allan OlspertdoktorikraadErkki TruveKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Rekombinantsed RNA vaigistamise supressorid inimese rakkudesKärblane, KairimagistrikraadErkki Truve; Maria Cecilia Sarmiento GuerinKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Rekombinantsetel sensorbakteritel ja inimese tüvirakkudel põhinevate in vitro testide väljatöötamine sünteetiliste nanoosakeste toksikoloogiliseks uurimiseksOlesja BondarenkodoktorikraadAngela Ivask; Erkki TruveKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
RNaas L inhibiitori mutantide analüüs Nicotiana benthamiana'sJelena GerassimenkomagistrikraadErkki TruveKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool
Rnaas L-i inhibiitori geenile sarnaste avatud lugemisraamide uurimine müürloogasMarju BuschmannmagistrikraadErkki Truve; Lenne NigulKaitstud2003Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Sobemoviruses: Genomic Organization, Potential for Recombination and Necessity of P1 in Systemic InfectionSõmera, MerikedoktorikraadErkki TruveKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Suppressors of RNA silencing in plantsSarmiento Guerin, Maria CeciliadoktorikraadErkki TruveKaitstud2008Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Taimede regeneratsioon ja geneetiline transformatsioon mõnedel kohalikel rukki- ja odrasortidelTiidema, Anumagistrikraad (teaduskraad)Kadri Järve; Erkki TruveKaitstud2001Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
  • Leitud 3 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisUS61/338,52919.02.2010Rahvusvaheline (IPC)RNA vaigistamise supressorid miRNA-de tasemete modulaatoritenaKairi Kärblane; Maria Cecilia Sarmiento Guerin; Erkki Truve; Illar Pata; Pille PataTallinna Tehnikaülikool;
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS
Patentne leiutisEP92104676.918.03.1992Rahvusvaheline (IPC)Transgenic plants displaying multiple virus resistance and a process for their productionMart Saarma; Merike Kelve; Erkki Truve; Teemu TeeriKemira Bio Holding B.V.
Patentne leiutisUS60/985,5525.11.2007Rahvusvaheline (IPC)Use of oligonucleotides with modified bases in hybridization of nucleic acidsMati Karelson; Erkki Truve; Allan Olspert; Maria Cecilia Sarmiento Guerin; Mart SaarmaBalti Tehnoloogiaarenduse AS
  • Leitud 2 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Taimede s.h transgeensete taimede ja nisu topelthaploidsete liinide seemnekollektsioonTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituutMaria Cecilia Sarmiento Guerin
Taimeviiruste kollektsioonTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia- ja biotehnoloogia instituutMaria Cecilia Sarmiento Guerin