Krista Lõhmus

5.11.1948
737 6237
krista.lohmus@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, õppetooli juhataja
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia professor (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, õppetooli juhataja
01.09.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia professor (1,00)
01.01.2008–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, õppetooli juhataja
01.01.2008–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia professor (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , rakendusökoloogia professor (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , õppetooli juhataja
01.08.2007–31.08.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , loodusgeograafia ja maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2003–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, loodusgeograafia ja maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
1993–31.08.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool, Vanemteadur (1,00)
01.01.1991–31.12.1992    Tartu Ülikooli Ökoloogiajaam, vanemteadur
01.01.1984–31.12.1991    Tartu Ülikooli Ökosüsteemide laboratoorium, vanemteadur
01.01.1983–31.12.1984    Tartu Ülikooli Ökosüsteemide laboratoorium, teadur
01.01.1976–31.12.1983    Eesti TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, nooremteadur
01.01.1972–31.12.1975    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, vaneminsener
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, rakendusmatemaatik, 1972
1967–1972    Tartu Ülikooli Matemaatikateaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    RMK teadusnõukogu liige
2008−...    Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna nõukogu liige
Eesti koordinaator rahvusvahelistes projektides:
SNS projekt nr 82, (Soome-Rootsi-Eesti ühisprojekt) “Role of fine roots in carbon and nutrient dynamics of forest soils – FINROOT” (2002-2004);
Soome Metsauuringute Instituudi Vantaa uurimiskeskuse ja TÜGI ühisprojekt "The effect of ash+sludge application on tree mycorrhizas in forested mineral soil”((2002);
Rahvusvahelise Juureteadlaste Ühingu liige alates 1986
2015−2018    RMK projekti "Raiete mõju metsade süsinikuringele" vastutav täitja (TÜ)
2012−2014    Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus (BioAtmos), FAHM töörühma juht
2012−2017    TÜ Ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu liige
2012−2016    Eesti koostööpartner Soome Teaduste Akdeemia projektis "Turnover rate of roots and mycorrhizas in boreal forests- significance of tree species, site and climate. (proj. 260708)
2009−2012    ETF grandi nr. 7792 "Risosfääriprotsessid muudetud õhuniiskusega lehtmetsaökosüsteemide aineringes" hoidja
2008−2011    Põhitäitja Soome Teaduste Akadeemia uurimisprojektis " Puujuurte ja alustaimestiku risoomide süsiniku vanus piki boreaalsete metsade ökoloogilisi gradiente - 14C meetod. Projekti juht: Dr. Heljä-Sisko Helmisaari
2008−2009    Eesti töörühma juht põhjamaade võrgustikus "Kui suur on juurte panus metsamuldade süsinikuringesse? " (SNS võrgustiku juht: Toril D. Eldhuset, Norwegian Forest and Landscape Institute;toril.eldhuset@skogoglandskap.no
2006−2007    Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu liige
2004−2009    Eesti esindaja ja korraldava komitee liige COST E38 "Woody Root Processes" (2004-2008)
2004−2007    ETF grandi nr. 6011 "Risosfääriprotsesside mõju metsaökosüsteemi kujunemisele erineva liigilise koosseisuga puistutes põlevkivikarjääride puistangutel" hoidja
2004−2012    Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert
 
 
Loometöö
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Krista Lõhmus, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste valdkonnas
2001, Krista Lõhmus, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste valdkonnas
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Risosfääriprotsessid, metsaökosüsteemide ja tehismärgalade aineringe, ökoloogilised rakendused
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: risosfääriprotsessid ja metsaökosüsteemide ja tehismärgalade aineringe
 
 
Lisainfo
Bioloogiakandidaat (ökoloogia)
Tartu Ülikool, 1987

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.1.
1999
3.4.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
3.4.
1997
3.1.
1996
1.1.
1995
3.4.
1995
3.1.
1991
3.1.
1991
1.1.
1989
1.1.
1988
1.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1983

Krista Lõhmus

5.11.1948
737 6237
krista.lohmus@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Head of Chair
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor of Applied Ecology (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Chair
01.09.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Applied Ecology (1,00)
01.01.2008–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Chair
01.01.2008–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Applied Ecology (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Head of Chair
01.08.2007–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow (1,00)
01.09.2003–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Senior Research Fellow (1,00)
1993–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Physical Geography and Landscape Ecology, Senior Researcher (1,00)
01.01.1991–31.12.1992    Ecology Research Station, University of Tartu; Senior researcher
01.01.1984–31.12.1991    Laboratory of Ecosystems, University of Tartu, senior researcher
01.01.1983–31.12.1984    Laboratory of Ecosystems, University of Tartu , Researcher
01.01.1976–31.12.1983    Institute of Zoology and Botany, researcher
01.01.1972–31.12.1975    Estonian Agricultural Academy, Senior Engineer
 
 
Education
Applied mathematician, University of Tartu,1972
1967–1972   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Member of the Research Council of the State Forest Management Centre
2008−...    Member of the council of the Faculty of Natural Sciences and Technology of the University of Tartu
Estonian contractor in projects:
SNS project No 82 "Role of fine roots in carbon and nutrient dynamics of forest soils – FINROOT” (Estonian contractor) (2002-2004) and
Joint project (Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre-University of Tartu) “The effect of ash+sludge application on tree mycorrhizas in forested mineral soil” (2002);
Member of ISRR (International Society of Root Research)since 1986
2015−2018    Principal investigator (UT) in project of State Forest Management Centre "Effect of clearcut and thinning on forest carbon cycling"
2012−2014    FAHM working group leader in BioAtmos (Biosphere and atmosphere research and development activities at the Estonian Environmental Observatory (Estonian Research Infrastructures Roadmap) )
2012−2017    Member of the council of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
2012−2016    Estonian collaborator in project "Turnover rate of roots and mycorrhizas in boreal forests- significance of tree species, site and climate" (proj. 260708 Acad. of Finland)
2009−2012    Principal investigator in grant No 7792 of Estonian Science Foundation "Rhizosphere processes in carbon and nutrient cycling of free air humidity manipulated deciduous forest ecosystems"
2008−2011    Member of research team of the research project of the Academy of Finland: " Age of tree root and understorey rhizome carbon across ecological gradients in boreal forests - radiocarbon isotope approach; Project leader Dr. Heljä-Sisko Helmisaari
2008−2009    Responsible in Estonia in Nordic (SNS) network "How much do roots contribute to the C budget of forest soils?" (Leader: Toril D. Eldhuset, Norwegian Forest and Landscape Institute;toril.eldhuset@skogoglandskap.no; resp
2006−2007    Member of the council of the faculty of Biology and Geography of the University of Tartu
2004−2009    Member of Management Committee and Estonian representative in EU Cost E38 action "Woody Root Processes" (2004-2008)
2004−2007    Principal investigator in Estonian Science Foundation grant 6011 "Impact of rhizosphere processes on the formation of forest ecosystems in stands with different tree species compositions in opencast oil-shale mining areas"
2004−2012    Expert of the Estonian Research Council
 
 
Creative work
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Krista Lõhmus, Estonian Science Award in agricultural sciences
2001, Krista Lõhmus, Estonian Science Award in agricultural sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Rhizosphere processes, nutrient cycling in forest ecosystems and constructed wetlands, ecological applications
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
 
 
Additional information
Ph.D.
1987, University of Tartu

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.1.
1999
3.4.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
3.4.
1997
3.1.
1996
1.1.
1995
3.4.
1995
3.1.
1991
3.1.
1991
1.1.
1989
1.1.
1988
1.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1983