Krista Lõhmus

5.11.1948
737 6237
krista.lohmus@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, õppetooli juhataja
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia professor (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, õppetooli juhataja
01.09.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia professor (1,00)
01.01.2008–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, õppetooli juhataja
01.01.2008–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia professor (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , rakendusökoloogia professor (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , õppetooli juhataja
01.08.2007–31.08.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , loodusgeograafia ja maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2003–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, loodusgeograafia ja maastikuökoloogia vanemteadur (1,00)
1993–31.08.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetool, Vanemteadur (1,00)
01.01.1991–31.12.1992    Tartu Ülikooli Ökoloogiajaam, vanemteadur
01.01.1984–31.12.1991    Tartu Ülikooli Ökosüsteemide laboratoorium, vanemteadur
01.01.1983–31.12.1984    Tartu Ülikooli Ökosüsteemide laboratoorium, teadur
01.01.1976–31.12.1983    Eesti TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, nooremteadur
01.01.1972–31.12.1975    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, vaneminsener
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, rakendusmatemaatik, 1972
1967–1972    Tartu Ülikooli Matemaatikateaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    RMK teadusnõukogu liige
2008−...    Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna nõukogu liige
Eesti koordinaator rahvusvahelistes projektides:
SNS projekt nr 82, (Soome-Rootsi-Eesti ühisprojekt) “Role of fine roots in carbon and nutrient dynamics of forest soils – FINROOT” (2002-2004);
Soome Metsauuringute Instituudi Vantaa uurimiskeskuse ja TÜGI ühisprojekt "The effect of ash+sludge application on tree mycorrhizas in forested mineral soil”((2002);
Rahvusvahelise Juureteadlaste Ühingu liige alates 1986
2015−2018    RMK projekti "Raiete mõju metsade süsinikuringele" vastutav täitja (TÜ)
2012−2014    Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus (BioAtmos), FAHM töörühma juht
2012−2017    TÜ Ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu liige
2012−2016    Eesti koostööpartner Soome Teaduste Akdeemia projektis "Turnover rate of roots and mycorrhizas in boreal forests- significance of tree species, site and climate. (proj. 260708)
2009−2012    ETF grandi nr. 7792 "Risosfääriprotsessid muudetud õhuniiskusega lehtmetsaökosüsteemide aineringes" hoidja
2008−2011    Põhitäitja Soome Teaduste Akadeemia uurimisprojektis " Puujuurte ja alustaimestiku risoomide süsiniku vanus piki boreaalsete metsade ökoloogilisi gradiente - 14C meetod. Projekti juht: Dr. Heljä-Sisko Helmisaari
2008−2009    Eesti töörühma juht põhjamaade võrgustikus "Kui suur on juurte panus metsamuldade süsinikuringesse? " (SNS võrgustiku juht: Toril D. Eldhuset, Norwegian Forest and Landscape Institute;toril.eldhuset@skogoglandskap.no
2006−2007    Tartu Ülikooli Bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu liige
2004−2009    Eesti esindaja ja korraldava komitee liige COST E38 "Woody Root Processes" (2004-2008)
2004−2007    ETF grandi nr. 6011 "Risosfääriprotsesside mõju metsaökosüsteemi kujunemisele erineva liigilise koosseisuga puistutes põlevkivikarjääride puistangutel" hoidja
2004−2012    Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert
 
 
Loometöö
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Krista Lõhmus, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste valdkonnas
2001, Krista Lõhmus, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste valdkonnas
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Risosfääriprotsessid, metsaökosüsteemide ja tehismärgalade aineringe, ökoloogilised rakendused
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: risosfääriprotsessid ja metsaökosüsteemide ja tehismärgalade aineringe
 
 
Lisainfo
Bioloogiakandidaat (ökoloogia)
Tartu Ülikool, 1987

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.1.
1999
3.4.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
3.4.
1997
3.1.
1996
1.1.
1995
3.4.
1995
3.1.
1991
3.1.
1991
1.1.
1989
1.1.
1988
1.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1983

Krista Lõhmus

5.11.1948
737 6237
krista.lohmus@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Head of Chair
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor of Applied Ecology (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Chair
01.09.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Applied Ecology (1,00)
01.01.2008–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Head of Chair
01.01.2008–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Professor of Applied Ecology (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Professor (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Head of Chair
01.08.2007–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow (1,00)
01.09.2003–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Senior Research Fellow (1,00)
1993–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Physical Geography and Landscape Ecology, Senior Researcher (1,00)
01.01.1991–31.12.1992    Ecology Research Station, University of Tartu; Senior researcher
01.01.1984–31.12.1991    Laboratory of Ecosystems, University of Tartu, senior researcher
01.01.1983–31.12.1984    Laboratory of Ecosystems, University of Tartu , Researcher
01.01.1976–31.12.1983    Institute of Zoology and Botany, researcher
01.01.1972–31.12.1975    Estonian Agricultural Academy, Senior Engineer
 
 
Education
Applied mathematician, University of Tartu,1972
1967–1972   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Member of the Research Council of the State Forest Management Centre
2008−...    Member of the council of the Faculty of Natural Sciences and Technology of the University of Tartu
Estonian contractor in projects:
SNS project No 82 "Role of fine roots in carbon and nutrient dynamics of forest soils – FINROOT” (Estonian contractor) (2002-2004) and
Joint project (Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre-University of Tartu) “The effect of ash+sludge application on tree mycorrhizas in forested mineral soil” (2002);
Member of ISRR (International Society of Root Research)since 1986
2015−2018    Principal investigator (UT) in project of State Forest Management Centre "Effect of clearcut and thinning on forest carbon cycling"
2012−2014    FAHM working group leader in BioAtmos (Biosphere and atmosphere research and development activities at the Estonian Environmental Observatory (Estonian Research Infrastructures Roadmap) )
2012−2017    Member of the council of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
2012−2016    Estonian collaborator in project "Turnover rate of roots and mycorrhizas in boreal forests- significance of tree species, site and climate" (proj. 260708 Acad. of Finland)
2009−2012    Principal investigator in grant No 7792 of Estonian Science Foundation "Rhizosphere processes in carbon and nutrient cycling of free air humidity manipulated deciduous forest ecosystems"
2008−2011    Member of research team of the research project of the Academy of Finland: " Age of tree root and understorey rhizome carbon across ecological gradients in boreal forests - radiocarbon isotope approach; Project leader Dr. Heljä-Sisko Helmisaari
2008−2009    Responsible in Estonia in Nordic (SNS) network "How much do roots contribute to the C budget of forest soils?" (Leader: Toril D. Eldhuset, Norwegian Forest and Landscape Institute;toril.eldhuset@skogoglandskap.no; resp
2006−2007    Member of the council of the faculty of Biology and Geography of the University of Tartu
2004−2009    Member of Management Committee and Estonian representative in EU Cost E38 action "Woody Root Processes" (2004-2008)
2004−2007    Principal investigator in Estonian Science Foundation grant 6011 "Impact of rhizosphere processes on the formation of forest ecosystems in stands with different tree species compositions in opencast oil-shale mining areas"
2004−2012    Expert of the Estonian Research Council
 
 
Creative work
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Krista Lõhmus, Estonian Science Award in agricultural sciences
2001, Krista Lõhmus, Estonian Science Award in agricultural sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Rhizosphere processes, nutrient cycling in forest ecosystems and constructed wetlands, ecological applications
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
 
 
Additional information
Ph.D.
1987, University of Tartu

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.1.
1999
3.4.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
3.4.
1997
3.1.
1996
1.1.
1995
3.4.
1995
3.1.
1991
3.1.
1991
1.1.
1989
1.1.
1988
1.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1983
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSLOOM12022T (3.2.0802.11-0043)Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus (BioAtmos)01.10.201131.12.2014Kaido SoosaarTartu Ülikool757 600,23 EUR
ETFETF6472Eesti peamiste puuliikide imijuurte ökomorfoloogiline varieeruvus erinevates metsakasvukohatüüpides01.01.200531.12.2007Ivika Ostonen-MärtinTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond22 857,82 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut3 054 552,95 EUR
SFSF0182534s03Maastiku aineringe dünaamika analüüs ja modelleerimine muutuvates klimaatilistes ja sotsiaal-majanduslikes tingimustes ning optimeerimine ökotehnoloogia võtete abil01.01.200331.12.2007Ülo ManderTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond628 762,79 EUR
IUTIUT34-9Metsaökosüsteemide kohanemine suureneva õhuniiskuse ja kaasnevate keskkonnateguritega01.01.201531.12.2020Arne SellinTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut399 000,00 EUR
ETFETF7452Peente juurte adapteerumisstrateegiad Euroopa okas- ja lehtpuumetsades põhja-lõuna gradiendil.01.01.200831.12.2011Ivika Ostonen-MärtinTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond83 618,15 EUR
MUULLOOM15092Raiete mõju metsade süsinikuringele01.07.201530.06.2018Krista LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut76 500,00 EUR
ETFETF7792Risosfääriprotsessid muudetud õhuniiskusega lehtmetsaökosüsteemide aineringes01.01.200931.12.2012Krista LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond47 121,20 EUR
ETFETF6011Risosfääriprotsesside mõju metsaökosüsteemi kujunemisele erineva liigilise koosseisuga puistutes põlevkivikarjääride puistangutel01.01.200431.12.2007Krista LõhmusTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond59 593,92 EUR
SFSF0180025s12Vee-, süsiniku- ja lämmastikuvoogude interaktsioonid eksperimentaalsetes ning looduslikes ökosüsteemides: kliimamuutuste mõju.01.01.201231.12.2014Anu SõberTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut446 640,00 EUR
SFSF0182732s06Ökosüsteemi süsiniku ja veevoogude interaktsioon muutuvas keskkonnas01.01.200631.12.2011Anu SõberTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond870 509,68 EUR
  • Leitud 141 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ostonen, Ivika; Truu, Marika; Helmisaari, Heljä-Sisko; Lukac, Martin; Vanguelova, Elena; Godbold, Douglas L; Lõhmus, Krista; Zang, Ulrich, Tedersoo, Leho; Preem, Jens-Konrad; Rosenvald, Katrin; Aosaar, Jürgen; Armolaitis, Kestutis; Frey, Jane; Kabral, Naima; Kukumägi, Mai; Leppälammi-Kujansuu, Jaana; Lindroos, Antti-Jussi; Merilä, Päivi; Napa, Ülle; Nöjd, Pekka ... Truu, Jaak (2017). Adaptive root foraging strategies along a boreal-temperate forest gradient. New Phytologist, 0 [ilmumas].1.1.
Sellin, A.; Alber, M.; Keinänen, M.; Kupper, P.; Lihavainen, J.; Lõhmus, K.; Oksanen, E.; Sõber, A.; Sõber, J.; Tullus, A. (2017). Growth of northern deciduous trees under increasing atmospheric humidity: possible mechanisms behind the growth retardation. Regional Environmental Change, 17 (7), 2135−2148.10.1007/s10113-016-1042-z.1.1.
Tullus, Arvo; Kupper, Priit; Kaasik, Ants; Tullus, Hardi; Lõhmus, Krista; Sõber, Anu; Sellin, Arne (2017). The competitive status of trees determines their responsiveness to increasing atmospheric humidity – a climate trend predicted for northern latitudes. Global Change Biology, 23 (5), 1961−1974.10.1111/gcb.13540.1.1.
Kukumägi, Mai; Ostonen, Ivika; Uri, Veiko; Helmisaari, Heljä-Sisko; Kanal, Arno; Kull, Olevi; Lõhmus, Krista (2017). Variation of soil respiration and its components in hemiboreal Norway spruce stands of different ages. Plant and Soil, 414, 265−280.10.1007/s11104-016-3133-5.1.1.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Ostonen, Ivika; Kupper, Priit; Lõhmus, Krista (2017). Factors affecting soil respiration in hemiboreal forest ecosystems. In: Kriiska, K.; Rosenvald, K.; Meitern, A.; Ostonen, I. (Ed.). Abstract book of the 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants (103).7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, Tartu, June 26-29, 2017. Tartu.5.2.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Ostonen, Ivika; Kupper, Priit; Lõhmus, Krista (2017). Factors affecting soil respiration in hemiboreal forest ecosystems. Book of Abstracts: Biogeomon, The 9th International Symposium on Ecosystem Behavior: BIOGEOMON, Litomyšl, Czech Republic, 20.-24.08.2017. Ed. Martin Novák, Pavel Krám, Markéta Štěpánová. Czech Geological Survey, 83−84.5.2.
Varik, Mats; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Becker, Hardo; Ostonen, Ivika; Lõhmus, Krista; Uri, Veiko (2015). Carbon budgets in fertile silver birch (Betula pendula Roth) chronosequence stands. Ecological Engineering, 77, 284−296.1.1.
Sellin, A.; Rosenvald, K.; Õunapuu-Pikas, E.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Lõhmus, K. (2015). Elevated air humidity affects hydraulic traits and tree size but not biomass allocation in young silver birches (Betula pendula). Frontiers in Plant Science, 6, 860.10.3389/fpls.2015.00860.1.1.
Kukk, M.; Räim, O.; Tulva, I.; Sõber, J.; Lõhmus, K.; Sõber, A. (2015). Elevated air humidity modulates bud size and the frequency of bud break in fast-growing deciduous trees: silver birch (Betula pendula Roth.) and hybrid aspen (Populus tremula L. * P. tremuloides Michx.). Trees-Structure and Function, 29 (5), 1381−1393.10.1007/s00468-015-1215-2.1.1.
Becker, Hardo; Uri, Veiko; Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Mander, Ülo; Soosaar, Kaido; Hansen, Raili; Teemusk, Alar; Morozov, Gunnar; Kutti, Sander; Lõhmus, Krista (2015). The effects of clear-cut on net nitrogen mineralization and nitrogen losses in a grey alder stand. Ecological Engineering, 85, 237−246.1.1.
Sõber, A.; Kupper, P.; Sõber, J.; Tullus, A.; Lõhmus, K.; Sellin, A. (2015). Acclimation of deciduous trees to increasing air humidity and interacting environmental drivers. In: International Congress "Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests". Programme and Abstracts (64).International Congress "Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests", 1-5 June, 2015, Nice, France. 5.2.
Kupper, Priit; Tullus, Arvo; Ostonen-Märtin, Ivika; Miilvee, Igor; Sõber, Jaak; Lubenets, Kristina; Rohula, Gristin; Alber, Meeli; Sõber, Anu; Sellin, Arne; Lõhmus, Krista (2015). Does elevated air humidity affect tree's nitrogen uptake in a free air humidity manipulation (FAHM) experiment? Nutrients in terrestrial ecosystems and their role in climate change feedbacks: 2nd annual ClimMani COST action meeting; Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland; 28-30 September 2015. Poznan University of Life Sciences, 51−51.5.2.
Kupper, P.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Alber, M.; Parts, K.; Lubenets, K.; Rohula, G.; Sõber, J.; Kukumägi, M.; Lutter, R.; Niglas, A.; Hansen, R.; Kukk, M.; Tulva, I.; Mänd, P.; Uri, V.; Sõber, A.; Sellin, A.; Lõhmus, K. (2015). Does elevated air humidity affect tree's nitrogen uptake in a Free Air Humidity Manipulation (FAHM) experiment? In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (41).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Lõhmus, K.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Kukumägi, M.; Tullus, A.; Hansen, R.; Kupper, P.; Sõber, J.; Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Truu, M.; Soosaar, K.; Mander, Ü.; Sellin, A.; Sõber, A. (2015). Elevated atmospheric humidity changes deciduous forest carbon and nutrient cycling. In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (30).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Tullus, A.; Kupper, P.; Rosenvald, K.; Ostonen, I.; Sõber, A.; Lõhmus, K.; Sellin, A. (2015). Seed-originated silver birches acclimate differently to elevated air humidity than monoclonal hybrid aspen in the FAHM experiment. In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (59).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Mänd, P.; Sõber, A.; Sepp, M.; Kupper, P.; Tullus, A.; Lõhmus, K.; Sellin, A. (2015). The effect of elevated air humidity and soil moisture on nitrogen allocation of aspens. In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (46−47).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Sellin, A.; Kupper, P.; Lõhmus, K.; Sõber, A.; Tullus, A. (2015). Tree growth under increasing atmospheric humidity: possible mechanisms behing the growth retardation. In: Ostonen, I; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (23).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Kuznetsova Tatjana, Lukjanova Aljona, Ots Katrin, Rosenvald Katrin, Ostonen Ivika, Lõhmus Krista (2014). Biomass allocation, leaf and fine root morphological adaptations in young black alder (Alnus glutinosa (l.) gaertn.), silver birch (Betula pendula roth.) and scots pine (Pinus sylvestris l.) plantations on reclaimed oil shale post-mining areas. Oil Shale, 31 (3), 289−303.10.3176/oil.2014.3.08.1.1.
Aan, A.; Lõhmus, K.; Sellin, A.; Kull, O. (2014). Changes in light- and nitrogen-use and in aboveground biomass allocation patterns along productivity gradients in grasslands. Journal of Plant Research, 127 (3), 441−453.10.1007/s10265-014-0629-z.1.1.
Tullus, A.; Sellin, A.; Kupper, P.; Lutter, R.; Pärn, L.; Jasińska, A. K.; Alber, M.; Kukk, M.; Tullus, T.; Tullus, H.; Lõhmus, K.; Sõber, A. (2014). Increasing air humidity - a climate trend predicted for northern latitudes - alters the chemical composition of stemwood in silver birch and hybrid aspen. Silva Fennica, 48 (4), 1−16.dx.doi.org/10.14214/sf.1107.1.1.
Mander, Ülo; Well, Rainer; Weymann, Daniel; Soosaar, Kaido; Maddison, Martin; Kanal, Arno; Lõhmus, Krista; Truu, Jaak; Augustin, Jürgen;Tournebize, Julien. (2014). Isotopologue Ratios of N2O and N2 Measurements Underpin the Importance of Denitrification in Differently N-Loaded Riparian Alder Forests. Environmental Science & Technology, 48 (20), 11910−11918.10.1021/es501727h.1.1.
Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Becker, H.; Ligi, K.; Padari, A.; Kanal, A.; Lõhmus, K. (2014). The dynamics of biomass production, carbon and nitrogen accumulation in grey alder (Alnus incana (L.) Moench) chronosequence stands in Estonia. Forest Ecology and Management, 327, 106−117.10.1016/j.foreco.2014.04.040.1.1.
Rosenvald, K.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Uri, V.; Kupper, P.; Aosaar, J.; Varik, M.; Sõber, J.; Niglas, A.; Hansen, R.; Rohula, G.; Kukk, M.; Sõber, A.; Lõhmus, K. (2014). The effect of elevated air humidity on young silver birch and hybrid aspen biomass allocation and accumulation - Acclimation mechanisms and capacity. Forest Ecology and Management, 330, 252−260.10.1016/j.foreco.2014.07.016.1.1.
Kukumägi, M.; Ostonen, I.; Kupper, P.; Truu, M.; Tulva, I.; Varik, M.; Aosaar, J.; Sõber, J.; Lõhmus, K. (2014). The effects of elevated atmospheric humidity on soil respiration components in a young silver birch forest. Agricultural and Forest Meteorology, 194, 167−174.10.1016/j.agrformet.2014.04.003.1.1.
Tullus, Arvo; Sellin, Arne; Ostonen-Märtin, Ivika; Kukumägi, Mai; Hansen, Raili; Lutter, Reimo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi; Lõhmus, Krista; Sõber, Anu; Kupper, Priit (2014). Free air humidity manipulation (FAHM) experiment in Estonia provides new knowledge of climate change effects on northern forests. The International Forestry Review, 16: XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA. Ed. Parrotta, J.A.; Moser, C.F.; Scherzer, A.J.; Koerth, N.E.; Lederle, D.R. 167−167. (The International Forestry Review; 5).5.1.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Biomass, produktsioon ja peamised mineraaltoitained sanglepakultuuridesVares, Aivomagistrikraad (teaduskraad)Hardi Tullus; Krista LõhmusKaitstud1999Eesti Maaülikool
Carbon fluxes and storages in a chronosequence of silver birch standsVarik, MatsdoktorikraadVeiko Uri; Krista LõhmusKaitstud2014Eesti Maaülikool
Effects of sustainable management practices on fine–root systems in willow (Salix viminalis, S. dasyclados), grey alder (Alnus incana) and Norway spruce (Picea abies) standsPüttsepp, ÜlledoktorikraadKrista Lõhmus; Andres Koppel; Hans Persson; Andy TaylorKaitstud2004Rootsi Põllumajandusülikool, Uppsala
Factors affecting ectomycorrhizal roots and rhizosphere in silver birch standsRosenvald, KatrindoktorikraadJaak Truu; Krista Lõhmus; Ivika Ostonen-MärtinKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Factors affecting soil respiration and its components in silver birch and Norway spruce standsKukumägi, MaidoktorikraadKrista Lõhmus; Ivika Ostonen-MärtinKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Fine root structure, dynamics and proportion in net primary production of Norway spruce forest ecosystem in relation to site conditionsOstonen-Märtin, IvikadoktorikraadKrista Lõhmus; Olevi KullKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Greenhouse gas CO2, CH4 and N2O fluxes in humidity-manipulated fast growing deciduous forest ecosystemsTorga, RailidoktorikraadÜlo Mander; Krista LõhmusKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Harvendamise mõju hariliku männi tüve ja okste teiskasvuleUri, Veikomagistrikraad (teaduskraad)Hardi Tullus; Krista LõhmusKaitstud1997Eesti Põllumajandusülikool
Niiskem õhk ja alustaimestu koosseis mõjutavad arukase ektomükoriisasid - FAHMi tulemusedParts, KaarinmagistrikraadIvika Ostonen-Märtin; Krista LõhmusKaitstud2013Tartu Ülikool
Peenjuurte ja ektomükoriisade adapteerumisstrateegiad leht- ja okaspuumetsades piki keskkonnagradienteKaarin PartsdoktorikraadIvika Ostonen-Märtin; Krista LõhmusJuhendamiselTartu Ülikool
Puuliigi ja mulla koosmõju kuuse-, männi- ja kaseseemikute arengule ja risosfääriprotsessidele katsetingimustesMeel, Signemagistrikraad (teaduskraad)Krista LõhmusKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
The dynamics of biomass production and nutrient status of grey alder and hybrid alder plantations on abandoned agricultural landsUri, VeikodoktorikraadHardi Tullus; Krista LõhmusKaitstud2001Eesti Põllumajandusülikool
The Growth and Development of Young Deciduous Stands in Different Site ConditionsVares, AivodoktorikraadHardi Tullus; Krista LõhmusKaitstud2005Eesti Põllumajandusülikool
Võrastiku ehitus ja tüvepuidu tselluloosi- ja ligniinisisaldus erineva täiusega keskealistes pohlamännikutesKurvits, Vahurmagistrikraad (teaduskraad)Krista Lõhmus; Heino SeemenKaitstud2000Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut