Amnir Hadachi

737 6427
amnir.hadachi@ut.ee
http://kodu.ut.ee/~hadachi/HomePage.html
A-6774-2017
0000-0001-9257-3858

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
02.03.2016–30.06.2021    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut, hajussüsteemide lektor (1,00)
01.01.2016–01.03.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut, hajussüsteemide lektor (1,00)
15.08.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, hajussüsteemide lektor (1,00)
11.07.2013–14.08.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, hajussüsteemide teadur (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    National Institute of Applied Sciences of Rouen, TA
01.01.2007–31.12.2008    Al Akhawayn University, Lab assistant (0,20)
01.01.2005–31.12.2006    Al Akhawayn University, Tuutor (0,20)
 
 
Haridustee
2010–2013    PhD in Computer Science (Normandia Ülikooli, INSA Rouen, Prantsusmaa)
2009–2010    M.Sc in Management Information Systems ( INSA Rouen, Prantsusmaa)
2004–2009    B.Sc in Engineering Science and Management (Al Akhawayn University in Ifrane, Maroko)

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria); PÕHISUUND: Data Mining, Intelligent Transport Systems, liikluskorraldus, Mobility jälgimine ja asukoht, Distributed Systems, GIS Infosüsteemide.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.2.
2017
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011

Amnir Hadachi

737 6427
amnir.hadachi@ut.ee
http://kodu.ut.ee/~hadachi/HomePage.html
A-6774-2017
0000-0001-9257-3858

Career

Institution and occupation
02.03.2016–30.06.2021    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Lecturer of Distributed Systems (1,00)
01.01.2016–01.03.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Lecturer of Distributed Systems (1,00)
15.08.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Lecturer of Distributed Systems (1,00)
11.07.2013–14.08.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow of Distributed Systems (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    National Institute of Applied Sciences of Rouen, TA (part time)
01.01.2007–31.12.2008    Al Akhawayn University, Lab assistant (Part time) (0,20)
01.01.2005–31.12.2006    Al Akhawayn University, Tutor (Part time) (0,20)
 
 
Education
2010–2013    Phd in Computer Science (Normandy University, INSA of Rouen, France)
2009–2010    M.Sc in Management Information Systems (INSA of Rouen, France)
2004–2009    B.Sc in Engineering Science and Management (Al Akhawayn University in Ifrane, Morocco)

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control ; SPECIALITY: Data Mining, Intelligent Transportation Systems, Road Traffic Management, Mobility Tracking and Location, Distributed Systems, GIS Information Systems.
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.2.
2017
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011