Henn Korjus

henn.korjus@emu.ee
0000-0001-8522-7869

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond, Professor (1,00)
 
 
Haridustee
1983–1990    metsamajanduse insener, Eesti Põllumajanduse Akadeemia
1980–1983    Tallinna 1. Keskkool

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: metsakorraldus, metsapoliitika, looduskaitse korraldamine

Juhendatud väitekirjad

Henn Korjus

henn.korjus@emu.ee
0000-0001-8522-7869

Career

Institution and occupation
2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Management, Professor (1,00)
 
 
Education
1983–1990    forestry engineer, Estonian Agricultural University
1980–1983    Tallinn Secondary School No. 1

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: forest management, forest policy, nature conservation planning
 
 

Supervised dissertations