Henn Korjus

henn.korjus@emu.ee
0000-0001-8522-7869

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond, Professor (1,00)
 
 
Haridustee
1983–1990    metsamajanduse insener, Eesti Põllumajanduse Akadeemia
1980–1983    Tallinna 1. Keskkool

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: metsakorraldus, metsapoliitika, looduskaitse korraldamine

Juhendatud väitekirjad

Henn Korjus

henn.korjus@emu.ee
0000-0001-8522-7869

Career

Institution and occupation
2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Management, Professor (1,00)
 
 
Education
1983–1990    forestry engineer, Estonian Agricultural University
1980–1983    Tallinn Secondary School No. 1

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: forest management, forest policy, nature conservation planning
 
 

Supervised dissertations

  • Leitud 25 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0172100s02Eesti metsade säästlik ja looduslähedane majandamine01.01.200231.12.2006Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut264 402,48 EUR
IUTIUT21-4Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine01.01.201431.12.2019Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut822 000,00 EUR
MUU8-2/T15022MIKO (9201)Eesti metsakaitsealade võrgustiku analüüs ja seire korraldamine vanade loodusmetsade (9010*) elupaigatüübis metsade seisundi ja dünaamika jälgimiseks01.03.201530.11.2016Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut37 013,13 EUR
MUU8T160028MIKO (12815)Eesti Metsakorralduskeskuse treeningproovialade integreerimine FORMIS ning NOLTFOX infosüsteemidesse 01.07.201630.11.2017Andres KivisteEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut38 499,40 EUR
ETFETF8890Eesti puistute kasvukäigu modelleerimine muutuvates kasvutingimustes Euroopa puistu kasvumudelite foonil01.01.201131.12.2014Andres KivisteEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut40 800,00 EUR
MUU8-2/T12044MIKO (FP0603)Forest models for research and decision support in sustainable forest management12.12.200711.12.2011Andres Kiviste; Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut0,00 EUR
MUU8-2/T5008MIMI05 (05-04-8/94)Järvselja vanade (prof. Andres Mathieseni) puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku korrastamine, kordusmõõdistamine ja andmebaasi loomine01.06.200531.05.2006Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut8 868,06 EUR
MUU8-2/T7131MIMIJärvselja vanade puistu kasvukäigu püsiproovitükkide puuanalüüside kogumine ja andmete töötlemine27.08.200731.10.2007Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut7 801,95 EUR
MUU8-2/T12045MIKO (FP0703)Kliimamuutus ja metsakasvatuse alternatiivid Euroopas27.05.200826.05.2012Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut0,00 EUR
MUU8-2/T14072MIKO (7618)Looduslikkuse taastamise katseala uuringu jätkamine Karula rahvuspargis01.07.201431.05.2015Diana LaarmannEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut8 232,00 EUR
MUU8-2/T13003MIGOMaaga seotud otsuste mõju maa-, metsa- ja veeressursside kasutamisele01.01.201331.12.2016Siim MaasikamäeEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond314 048,00 EUR
MUU8-2/T0038MEKO04Maaüksuste ja nendel paiknevate metsade hariliku väärtuse määramiseks vajaliku hindamismetoodika väljatöötamine12.04.200411.06.2004Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut1 853,44 EUR
MUU8-2/T8074PKPK (5.6-7.1/23)Metsa puistuandmete kordusseire metsa taastamise 50 püsiseirealal29.04.200812.01.2009Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut10 181,13 EUR
MUU8-2/T13039MIKO (4723)Metsade looduslikkuse taastamise tulemuslikkuse hindamine01.04.201330.04.2014Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut30 169,70 EUR
MUU8-2/T9025MIMI (55)Metsade pindala muutumise ja raiete jälgimine kaugseire meetoditega01.04.200931.05.2010Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut25 330,87 EUR
MUU8-2/T8047MIMI (08-08-8/392)Metsade pindala muutumise ja raiete jälgimine kaugseire meetoditega01.04.200831.05.2009Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut18 218,65 EUR
MUU8-2/T15124MIKOMetsakorraldustööde teostamine riigihanke "Pidev metsakorraldus 2015-2016" raames09.02.201531.12.2016Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut13 440,00 EUR
MUU8-2/T5153MIMI05Metsanõustamise OÜ poolt Kaitseväe keskpolügooni territooriumil olevate kinnistute alghinna määramisel kasutatud arvutitarkvara ja hindamise vastavuse kontrollimine05.10.200526.10.2005Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut1 866,22 EUR
MUU8-2/T10195MIMI (510184-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-ECDCE)MSc technology-enhanced Forest Fire Fighting Learning01.10.201030.09.2012Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut30 824,25 EUR
SFSF0170014s08Muutuvate kliimatingimuste mõju boreaalse ja parasvöötme metsade häiringureziimile01.01.200831.12.2013Kalev JõgisteEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut523 048,05 EUR
MUU8-2/T0126MEKO04Nõustamine kultuurpuistute loodusväärtuste taastamisel ja puistute seire läbiviimisel01.09.200431.08.2005Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut5 496,40 EUR
MUU8-2/T10112MIMI (2)Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine metsakorralduse ja -poliitika valdkonnas01.07.201030.09.2011Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut24 956,67 EUR
MUU8-2/T11107MIKO (784)Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine metsakorralduse ja -poliitika valdkonnas01.09.201130.11.2012Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond32 696,00 EUR
MUU8-2/T11003MIKO (5)Õpik-käsiraamatu – rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng metsanduse – koostamine01.01.201131.05.2012Paavo KaimreEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut22 844,77 EUR
MUU8-2/T0134MEKO04 (49)Õpik-teatmiku "Metsatakseerimine" toimetamine ja värvifotod01.10.200430.04.2005Henn KorjusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut5 752,05 EUR
  • Leitud 126 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Põllumäe, Priit; Korjus, Henn (2017). Estonian Private Forestry: a Review of Research and Developments. Baltic Forestry, xx, xxx−xxx [ilmumas].1.1.
Jõgiste, K.; Korjus, H.; Stanturf, J. A.; Frelich, L. E.; Baders, E.; Donis, J.; Jansons, A.; Kangur, A.; Köster, K.; Laarmann, D.; Maaten, T.; Marozas, V.; Metslaid, M.; Nigul, K.; Polyachenko, O.; Randveer, T.; Vodde, F. (2017). Hemiboreal forest: natural disturbances and the importance of ecosystem legacies to management. Ecosphere, 8 (2), e01706.10.1002/ecs2.1706.1.1.
Allikmäe, Eneli; Laarmann, Diana; Korjus, Henn (2017). Vitality assessment of visually healthy trees in Estonia. Forests, 8 (7), 223.10.3390/f8070223.1.1.
Allikmäe, Eneli; Laarmann, Diana; Korjus, Henn (2017). Forest naturalness restoration: an example of Pautsjärve nature reserve, Karula National Park, Estonia. Book of Abstracts of the VII World Conference on Ecological Restoration: Linking Science and Practice for a Better World, Foz do Iguassu, August 27 to September 1, 2017. Ed. Giselda Durigan, et al. Foz do Iguassu: Society for Ecological Restoration, 373.5.2.
Põllumäe, P.; Korjus, H. (2017). The state and focus of forest ownership and policy research in Estonia. Abstract book: IUFRO 125th Anniversary Congress, 18 – 22 September 2017, Freiburg, Germany. The International Union of Forest Research Organizations, 253.5.2.
Korjus, Henn (2017). Professor metsaseaduse poleemikast: see on meie kõigi raha, mis metsas seisab. Metsaleht. Maalehe lisa, 3(207), 30.03.2017, 13−13.6.6.
Korjus, Henn (2017). Uue metsaseadusega kaasnev paanika on valdkonnaga seotud inimestele mõistetamatu. Äripäev Metsamajandus, 12 (3, märts 2017 ), 12−15.6.6.
Halalisan, Aureliu Florin; Ioras, Florin; Korjus, Henn; Avdibegovic, Mersudin; Maric, Bruno; Pezdevšek Malovrh, Špela; Abrudan, Ioan Vasile (2016). An analysis of forest management non-conformities to FSC standards in different European countries. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44 (2), 634−639.10.15835/nbha44210263.1.1.
Metslaid, Sandra; Stanturf, John A.; Hordo, Maris; Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Kiviste, Andres (2016). Growth responses of Scots pine to climatic factors on reclaimed oil shale mined land. Environmental Science and Pollution Research, 23 (14), 13637−13652.dx.doi.org/10.1007/s11356-015-5647-4.1.1.
Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Kangur, Ahto; Paluots, Teele; Põllumäe, Priit (2016). Habitat Quality Assessment of Herb-rich Spruce Forests in Estonia. Journal of Engineering Science and Technology Review, 9 (2), 12−17.1.1.
Põllumäe, Priit; Lilleleht, Ando; Korjus, Henn (2016). Institutional barriers in forest owners' cooperation: The case of Estonia. Forest Policy and Economics , 65, 9−16.10.1016/j.forpol.2016.01.005.1.1.
Laarmann, Diana; Pärn, Priit; Põllumäe, Priit; Korjus, Henn (2016). Analysis of forest ecosystem restoration on post-mine oil shale quarries. Abstract volume: Best Practice in Restoration. The 10th European Conference on Ecological Restoration, August 22-26, 2016, Freising, Germany.. Ed. Johannes Kollmann and Julia-Maria Hermann. Freising: Technische Universität München, 203−203.5.2.
Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Paluots, Teele (2016). Habitat quality assessment of herb-rich spruce forests. Abstract volume: Best Practice in Restoration. The 10th European Conference on Ecological Restoration, August 22-26, 2016, Freising, Germany.. Ed. Johannes Kollmann and Julia-Maria Hermann. Freising: Technische Universität München, 101−101.5.2.
Stara, Kalliopi; Bonet, Jose Antonio; Wong, Jennifer; Avdibegović, Mersudin; Barstad, Johan; Bouriaud, Laura; Chira, Danut; Dickinson, Bryan; Egli, Simon; Ehrlich, Peggy; Karpavičienė, Birutė; Grebenc, Tine; Hale, Mike; Kadlec, Jiri; Karadžić, Dragan; Kasparavičius, Jonas; Keča, Ljiljana; Keča, Nenad; Korjus, Henn; Kovalcik, Miroslav ... Zgrablić, Željko (2016). Non timber forest products linguistic diversity: the case of mushrooms. Book of abstracts: Wild Forest Products in Europe, 13–14 October 2016, Barcelona, Spain. European Forest Institute, 40−40.5.2.
Maleki, Kobra; Kiviste, Andres; Korjus, Henn (2015). Analysis of individual tree competition effect on diameter growth of silver birch in Estonia. Forest Systems, 24 (2), e023.10.5424/fs/2015242-05742.1.1.
Laarmann, Diana; Korjus, Henn; Sims, Allan; Kangur, Ahto; Kiviste, Andres; Stanturf, John (2015). Evaluation of afforestation development and natural colonization on a reclaimed mine site. Restoration Ecology, 23 (3), 301−309.10.1111/rec.12187.1.1.
Korjus, Henn; Põllumäe, Priit; Kangur, Ahto (2015). Milleks vajame Järvseljale metsakorralduslikku näidisala? Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 63, 151−159.10.1515/fsmu-2015-0014.1.1.
Kiviste, Andres; Hordo, Maris; Kangur, Ahto; Kardakov, Anton; Laarmann, Diana; Lilleleht, Ando; Metslaid, Sandra; Sims, Allan; Korjus, Henn (2015). Monitoring and modeling of forest ecosystems: the Estonian Network of Forest Research Plots. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 62, 26−38.10.1515/fsmu-2015-0003.1.1.
Korjus, Henn; Laarmann, Diana (2015). Deadwood Flow Characteristics as an Indicator of Forest Ecosystem Naturalness. Journal of Forest Research: Open Access, 4 (2), e118.10.4172/2168-9776.1000e118.1.2.
Teder, Meelis; Põllumäe, Priit; Korjus, Henn (2015). Forest Land Ownership Change in Estonia. European Forest Institute Central-East and South-East European Regional Office, Vienna.2.5.
Nigul, Kristi; Kangur, Ahto; Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Sims, Allan; Metslaid, Marek; Kiviste, Andres (2015). Assessment of tree diameter distributions for describing structural legacies in hemiboreal forest, in Estonia. Proceedings of the Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT; Brasov, Romania; 24-25.10.2014. Brasov: Transilvania University Press, 57−62.3.1.
Korjus, Henn; Mändma, Ruth; Laarmann, Diana; Sims, Allan (2015). Assessment of tree mortality on the Estonian Network of Forest Research Plots. Proceedings of the Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT; Brasov, Romania; 24-25.10.2014. Brasov: Transilvania University Press, 2−7.3.1.
Kiviste, Andres; Hordo, Maris; Kangur, Ahto; Kardakov, Anton; Korjus, Henn; Laarmann, Diana; Lilleleht, Ando; Metslaid, Sandra; Sims, Allan (2015). Monitoring and evaluating forest dynamics: the Estonian Network of Forest Research Plots. Proceedings of the Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Biennial International Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT; Brasov, Romania; 24-25.10.2014. Brasov: Transilvania University Press, 110−117.3.1.
Teder, Meelis; Põllumäe, Priit; Korjus, Henn (2015). Estonia. In: Živojinović, I., Weiss, G., Lidestav, G., Feliciano, D., Hujala, T., Dobšinská, Z., Lawrence, A., Ny (Ed.). Forest Land Ownership Change in Europe. COST Action FP1201 FACESMAP Country Reports Joint Volume (159−176).. Vienna: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU).3.2.
Korjus, Henn (2015). Module 9. Economic Resources and Financial Management of Funds. In: Arraiza, M. P., López-Alvarez, J. V.; García-Rodríguez, J. L. (Ed.). Management of Sustainable and Ecological Tourism (604−628).. Madrid: Fundación Conde del Valle de Salazar.3.2.
  • Leitud 37 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Monitoring and evaluation of forest ecosystem restorationLaarmann, DianadoktorikraadHenn Korjus; John A. Stanturf Kaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Analysis of tree competition and and structural indices with a focus on modelling Silver birch (Betula pendula Roth) standsMaleki, KobradoktorikraadHenn Korjus; Andres Kiviste; Klaus von GadowKaitstud2016Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Assessment of private forest owners' cooperation in Estonia Põllumäe, PriitdoktorikraadHenn KorjusKaitstud2015Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Eelmise metsakorralduse perioodi metsade majandamise analüüs Järvselja ÕKMK näitelIndrek JõesaarmagistrikraadHenn KorjusKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Erametsaomanike klassifitseerimise võimalused ja nende rakendamine EestisSepp, Teetmagistrikraad (teaduskraad)Henn KorjusKaitstud2008Eesti Maaülikool
Haava paberipuidu kvaliteet AS Estonian Cell näitelErki Habanenmagistrikraad (teaduskraad)Henn KorjusKaitstud2008Eesti Maaülikool
Harvendusraiete normatiivi analüüsMihkel MetsmagistrikraadHenn Korjus; Ahto KangurKaitstud2017Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Harvestermõõtmise tulemuste võrdlus metsa takseerandmetega jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis RMK lageraielankidelMarek KäomagistrikraadHenn KorjusKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Intensiivse metsamajanduse tasuvuse analüüsimine MOTTI tarkvaragaSiim RoolmagistrikraadHenn KorjusKaitstud2010Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Järvselja metsakorralduslik mudelala: rakendus ja lahendusTõnis PinkmagistrikraadAhto Kangur; Henn KorjusKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Jõgevamaa puiduressursi analüüsAndres KokkmagistrikraadHenn KorjusKaitstud2017Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Kaitsealade arendamine ökoloogiliselt toimivaks võrgustikuks Viljandimaa metsade näitelJanely LeemetsmagistrikraadHenn KorjusKaitstud2010Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Kutseliste kalurite püügiandmed Matsalu lahes 2003-2008 ja nende võrdlus Eesti Mereinstituudi seirepüükidegaVallo MulkmagistrikraadHenn Korjus; Markus VetemaaKaitstud2009Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Kutseliste kalurite püügiandmed Matsalu lahes 2003-2008 ja nende võrdlus Eesti Mereinstituudi seirepüükidegaVallo MulkmagistrikraadHenn Korjus; Markus VetemaaKaitstud2009Eesti Maaülikool
Kuusekultuuride esmane kõrguskasv sõltuvalt kasutatud istutusmaterjalist RMK Kagu regioonisAllar LindmagistrikraadHenn Korjus; Andres JääratsKaitstud2015Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Küpsusdiameetri analüüs männi-, kuuse- ja kasepuistutesOliver KoitmaamagistrikraadHenn KorjusKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Looduslikkuse taastamistegevuse hindamine püsiproovitükkidelLeena SiirmagistrikraadHenn Korjus; Diana LaarmannKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020Kaidi AosaarmagistrikraadHenn KorjusKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Maksukeskkonna võimalik mõju Eesti erametsaomanike looduskasutuslikele eesmärkidelePille AasametsmagistrikraadHenn KorjusKaitstud2010Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Metsade looduslikkuse taastamine EestisAavik, Aikimagistrikraad (teaduskraad)Henn KorjusKaitstud2009Eesti Maaülikool
Metsaelupaikade struktuuri ja dünaamika kirjeldamine ning taastamistegevuste kavandaminePaluots, TeeledoktorikraadHenn Korjus; Jerry F. FranklinJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Metsaõigusnormide rikkumised Võrumaal aastatel 2000-2004Volkov, Aarnemagistrikraad (teaduskraad)Henn KorjusKaitstud2005Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Metsaökosüsteemide dünaamika kirjeldamine ja kasutamine metsade majandamise kavandamiselAhto Kangurmagistrikraad (teaduskraad)Kalev Jõgiste; Henn KorjusKaitstud2005Eesti Maaülikool
Osalusdemokraatia põhimõtete rakendamine metsandust reguleerivate õigusaktide ja strateegiliste dokumentide koostamiselMonika Lublomagistrikraad (teaduskraad)Henn KorjusKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse osakond
Puhkemajanduslik infrastruktuur ja turismiinfopunkti külastajate analüüs Valga maakonnasAnnika OsjamagistrikraadHenn Korjus; Andres KivisteKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Henn KorjusVääriselupaikade inventeerimine ja kaardistamine, metsa loodusväärtuse hindamine.Eesti Maaülikool