Tõnu Püssa

27.09.1946
7313810
tonu.pyssa@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2009–31.08.2019    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Professor (0,50)
01.09.2008–31.08.2018    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Vanemteadur (0,50)
EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut, 1996-2000, keskkonnakeemia ja - ökoloogia labori juh.
Tartu (Riikliku) Ülikooli orgaanilise keemia kateeder (instituut), 1972-1996, vanemteadur, assistent, vanemõpetaja, dotsent
Soome Punase Risti Vereteenistuse tootearenduse osakond, 1991-1993 (vaheaegadega), külalisteadur
01.09.2004–31.08.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (0,50)
1996–2008    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, keemik-analüütik (0,50)
 
 
Haridustee
1964, M.Härma nim. Tartu 2. Keskkool
1969–1972    TRÜ orgaanilise keemia kateeder, aspirantuur
1964–1969    Kõrgem, TRÜ füüsika-keemiateaduskond, keemik
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    Rahvusvahelise Lihateaduse ja -tehnoloogia Kongressi (ICoMST) kontaktisik Eestis
2001−...    Veterinaar- ja toiduameti uuendtoidu komisjoni liige
Rahvusvaheline lektiiniuurijate konverents Interlec-11, Tallinn-Tartu 1989, toimkonna vastutav sekretär
2005−2009    Eesti esindaja EL alternatiivsete meetodite valideerimise keskuse teadusliku nouandekomisjonis (ESAC/ECVAM)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Üliõpilaste uurimistööde (lõputööde) kaasjuhendamine Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudis aastatel 2002-2015. Kokku 15 tööd;
Plenaarettekanne: T.Püssa, “Toxicological issues associated with production and processing of meat” rahvusvahelisel lihateaduse ja -tehnoloogia kongressil (ICoMST-59), Izmir, Turkey, 18-23. August, 2013.
Suuline ettekanne: T.Püssa, D.Anton,P.Raudsepp, "Stability of berry polyphenols during cooking of enriched marinated pork" rahvusvahelisel lihateaduse- ja tehnoloogia kongressil (ICoMST-60), Punta del Este, Uruguay, 17-22. August, 2014

Ajakirjade "Meat Science", "Food and Chemical Toxicology", "Phytochemical Analysis", "Natural Product Research", "Pharmaceutical Biology" ja "Rapid Communications in Mass Spectrometry" retsensent
Raamatukirjastuse "CRC Press, Taylor & Francis Group, retsensent

Loengud/seminarid:
VL.1202 Üld- ja keskkonnatoksikoloogia, 2EAP
VL.1202 General and environmental toxicology, 2EAP
VL.0415, Toidu- ja keskkonnatoksikoloogia, 4EAP
VL.0421, Toiduohutus. Osa: Keemilised ohud, 4EAP
VL.1159, Toiduga seotud müüdid ja tegelikkus. 3EAP, osaliselt

Erasmus Intensive Programme kursus "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Läti Põllumajandusülikool, Jelgava, 26.08-06.09.2013 - lektor
Erasmus Intensive Programme kursus "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
24.08-06.09.2014 - lektor

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Tõnu Püssa, Tõnu Püssa, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse poolt auhind 2015. aastal avaldatud teaduspublikatsiooni eest autorite kollektiivile koosseisus: Dea Anton, Darja Matt, Priit Pedastsaar, Ingrid Bender, Renata Kazimierczak, Mati Roasto, Tanel Kaart, Anne Luik ja Tõnu Püssa.
2010, Tõnu Püssa, Eesti Vabariigi teaduse aastapreemia põllumajandusteaduste alal tööde tsükli„Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime loomsetes toitudes“ ja tuntud rahvusvahelise kirjastuse poolt väljaantud monograafia „Principles of Food Toxicology“ eest
1987, Tõnu Püssa, ENSV Riiklik Teaduspreemia kollektiivile, mille juht prof. Aavo Aaviksaar - kollektiivi liige
 
 
Lisainfo

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.5.
2017
3.5.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.5.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.5.
2015
3.5.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
2.2.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
2.1.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
5.2.
2001
3.5.
1998
3.5.
1998
6.2.
1995
1.2.
1989
5.2.
1989
1.2.
1988
1.1.
1982
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.3.
1980
1.1.
1973
1.1.
1973
1.1.
1972
1.1.
1972
1.1.
1972
1.1.
1971
1.2.
1969

Tõnu Püssa

27.09.1946
7313810
tonu.pyssa@emu.ee
Keynote presentation: T.Püssa, “Toxicological issues associated with production and processing of meat” at International congress of Meat Science and Technology, ICoMST-59, Izmir, Turkey, 18-23. August, 2013l.
Oral presentation: T.Püssa, D.Anton,P.Raudsepp, "Stability of berry polyphenols during cooking of enriched marinated pork" at the International Congress of Meat Science and Technology, ICoMST-60, Punta del Este, Uruguay, 17-22. August, 2014

Reviewer of journals "Meat Science", "Food and Chemical Toxicology", "Phytochemical Analysis", "Natural Product Research" and "Pharmaceutical Biology
Reviewer of Publishing House "CRC Press, Taylor & Francis Group"

Lectures/seminars for students:
VL.0415, Food and environmental toxicology, 4EAP
VL.0421, Food safety. Part: Chemical hazards, 4EAP
VL.1159, Food related myths and reality, 3EAP, partly

Erasmus Intensive Programme "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 26.08-06.09.2013 - lecturer
Erasmus Intensive Programme "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, 24.08-06.09.2014 - lecturer

Career

Institution and occupation
01.09.2009–31.08.2019    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Professor (0,50)
01.09.2008–31.08.2018    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene and Control, Senior Researcher (0,50)
EAU, Institute of Nature Protection, 1996-2000, head of the laboratory of environmental chemistry and ecology
Tartu (State) University, Department of organic chemistry, 1972-1996, senior researcher, assistant professor, lecturer, associate professor
Finnish Red Cross, Department of production development, 1991-1993, (with intervals), guest researcher
01.09.2004–31.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (0,50)
1996–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Other staff (0,50)
 
 
Education
1964, 2nd secondary school of Tartu
1969–1972    Department of organic chemistry of Tartu State University, post graduate studies
1964–1969    Higher, Faculty of Physics and chemistry of Tartu State University, chemistry
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    Estonian National contact person of International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST)
2001−...    Member of committee of novel food of Estonian Veterinary and Food Agency
International lectin conference Interlec-11, Tallinn-Tartu 1989, secretary
2005−2009    Representative of Estonia in the Scientific Advisory Committee of European Centre for Validation of Alternative Methods (ESAC/ECVAM)
 
 
Additional career information
;
Plenaarettekanne: T.Püssa, “Toxicological issues associated with production and processing of meat” rahvusvahelisel lihateaduse ja -tehnoloogia kongressil (ICoMST-59), Izmir, Turkey, 18-23. August, 2013.
Suuline ettekanne: T.Püssa, D.Anton,P.Raudsepp, "Stability of berry polyphenols during cooking of enriched marinated pork" rahvusvahelisel lihateaduse- ja tehnoloogia kongressil (ICoMST-60), Punta del Este, Uruguay, 17-22. August, 2014

Reviewer of journals: "Meat Science", "Food and Chemical Toxicology", "Phytochemical Analysis", "Natural Product Research", "Pharmaceutical Biology" ja "Rapid Communications in Mass Spectrometry"
Reviewer of Publishing House "CRC Press, Taylor & Francis Group",

Lectures /seminars:
VL.1202 Üld- ja keskkonnatoksikoloogia, 2EAP
VL.1202 General and environmental toxicology, 2EAP
VL.0415, Food and environmenal oxicology, 4EAP
VL.0421, Food safety. Part: Chemical hazards, 4EAP
VL.1159, Food-related myths and reality. 3EAP, partly
Erasmus Intensive Programme course "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Latvia Agricultural University, Jelgava, 26.08-06.09.2013 - lecturer
Erasmus Intensive Programme course "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, 24.08-06.09.2014 - lecturer

;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Tõnu Püssa, Tõnu Püssa, Award of Research centre of organic farming of Eesti Maaülikool for scientific publication to Dea Anton, Darja Matt, Priit Pedastsaar, Ingrid Bender, Renata Kazimierczak, Mati Roasto, Tanel Kaart, Anne Luik ja Tõnu Püssa.
2010, Tõnu Püssa, Estonian National Annual Science Award in agricultural sciences: "Food additives of plant origin and their antioxidant effect in animal foods and monography „Principles of Food Toxicology“, published by an internationally recognized publishing house”
1987, Tõnu Püssa, State Science Award to research group leaded by prof. Aavo Aaviksaar - group member
 
 
Additional information
PhD (cancdidate)in chemistry
Tartu State University, (1973)

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.5.
2017
3.5.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.5.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.5.
2015
3.5.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
2.2.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
2.1.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
5.2.
2001
3.5.
1998
3.5.
1998
6.2.
1995
1.2.
1989
5.2.
1989
1.2.
1988
1.1.
1982
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.3.
1980
1.1.
1973
1.1.
1973
1.1.
1972
1.1.
1972
1.1.
1972
1.1.
1971
1.2.
1969