Tõnu Püssa

27.09.1946
7313810
tonu.pyssa@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2009–31.08.2019    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Professor (0,50)
01.09.2008–31.08.2018    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Vanemteadur (0,50)
EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut, 1996-2000, keskkonnakeemia ja - ökoloogia labori juh.
Tartu (Riikliku) Ülikooli orgaanilise keemia kateeder (instituut), 1972-1996, vanemteadur, assistent, vanemõpetaja, dotsent
Soome Punase Risti Vereteenistuse tootearenduse osakond, 1991-1993 (vaheaegadega), külalisteadur
01.09.2004–31.08.2009    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (0,50)
1996–2008    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, keemik-analüütik (0,50)
 
 
Haridustee
1964, M.Härma nim. Tartu 2. Keskkool
1969–1972    TRÜ orgaanilise keemia kateeder, aspirantuur
1964–1969    Kõrgem, TRÜ füüsika-keemiateaduskond, keemik
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    Rahvusvahelise Lihateaduse ja -tehnoloogia Kongressi (ICoMST) kontaktisik Eestis
2001−...    Veterinaar- ja toiduameti uuendtoidu komisjoni liige
Rahvusvaheline lektiiniuurijate konverents Interlec-11, Tallinn-Tartu 1989, toimkonna vastutav sekretär
2005−2009    Eesti esindaja EL alternatiivsete meetodite valideerimise keskuse teadusliku nouandekomisjonis (ESAC/ECVAM)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Üliõpilaste uurimistööde (lõputööde) kaasjuhendamine Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudis aastatel 2002-2015. Kokku 15 tööd;
Plenaarettekanne: T.Püssa, “Toxicological issues associated with production and processing of meat” rahvusvahelisel lihateaduse ja -tehnoloogia kongressil (ICoMST-59), Izmir, Turkey, 18-23. August, 2013.
Suuline ettekanne: T.Püssa, D.Anton,P.Raudsepp, "Stability of berry polyphenols during cooking of enriched marinated pork" rahvusvahelisel lihateaduse- ja tehnoloogia kongressil (ICoMST-60), Punta del Este, Uruguay, 17-22. August, 2014

Ajakirjade "Meat Science", "Food and Chemical Toxicology", "Phytochemical Analysis", "Natural Product Research", "Pharmaceutical Biology" ja "Rapid Communications in Mass Spectrometry" retsensent
Raamatukirjastuse "CRC Press, Taylor & Francis Group, retsensent

Loengud/seminarid:
VL.1202 Üld- ja keskkonnatoksikoloogia, 2EAP
VL.1202 General and environmental toxicology, 2EAP
VL.0415, Toidu- ja keskkonnatoksikoloogia, 4EAP
VL.0421, Toiduohutus. Osa: Keemilised ohud, 4EAP
VL.1159, Toiduga seotud müüdid ja tegelikkus. 3EAP, osaliselt

Erasmus Intensive Programme kursus "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Läti Põllumajandusülikool, Jelgava, 26.08-06.09.2013 - lektor
Erasmus Intensive Programme kursus "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
24.08-06.09.2014 - lektor

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Tõnu Püssa, Eesti Vabariigi teaduse aastapreemia põllumajandusteaduste alal tööde tsükli„Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime loomsetes toitudes“ ja tuntud rahvusvahelise kirjastuse poolt väljaantud monograafia „Principles of Food Toxicology“ eest
1987, Tõnu Püssa, ENSV Riiklik Teaduspreemia kollektiivile, mille juht prof. Aavo Aaviksaar - kollektiivi liige
 
 
Lisainfo

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.5.
2017
3.5.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.5.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.5.
2015
3.5.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
2.2.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
2.1.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
5.2.
2001
3.5.
1998
3.5.
1998
6.2.
1995
1.2.
1989
5.2.
1989
1.2.
1988
1.1.
1982
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.3.
1980
1.1.
1973
1.1.
1973
1.1.
1972
1.1.
1972
1.1.
1972
1.1.
1971
1.2.
1969

Tõnu Püssa

27.09.1946
7313810
tonu.pyssa@emu.ee
Keynote presentation: T.Püssa, “Toxicological issues associated with production and processing of meat” at International congress of Meat Science and Technology, ICoMST-59, Izmir, Turkey, 18-23. August, 2013l.
Oral presentation: T.Püssa, D.Anton,P.Raudsepp, "Stability of berry polyphenols during cooking of enriched marinated pork" at the International Congress of Meat Science and Technology, ICoMST-60, Punta del Este, Uruguay, 17-22. August, 2014

Reviewer of journals "Meat Science", "Food and Chemical Toxicology", "Phytochemical Analysis", "Natural Product Research" and "Pharmaceutical Biology
Reviewer of Publishing House "CRC Press, Taylor & Francis Group"

Lectures/seminars for students:
VL.0415, Food and environmental toxicology, 4EAP
VL.0421, Food safety. Part: Chemical hazards, 4EAP
VL.1159, Food related myths and reality, 3EAP, partly

Erasmus Intensive Programme "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 26.08-06.09.2013 - lecturer
Erasmus Intensive Programme "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, 24.08-06.09.2014 - lecturer

Career

Institution and position
01.09.2009–31.08.2019    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Professor (0,50)
01.09.2008–31.08.2018    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene and Control, Senior Researcher (0,50)
EAU, Institute of Nature Protection, 1996-2000, head of the laboratory of environmental chemistry and ecology
Tartu (State) University, Department of organic chemistry, 1972-1996, senior researcher, assistant professor, lecturer, associate professor
Finnish Red Cross, Department of production development, 1991-1993, (with intervals), guest researcher
01.09.2004–31.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (0,50)
1996–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Other staff (0,50)
 
 
Education
1964, 2nd secondary school of Tartu
1969–1972    Department of organic chemistry of Tartu State University, post graduate studies
1964–1969    Higher, Faculty of Physics and chemistry of Tartu State University, chemistry
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    Estonian National contact person of International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST)
2001−...    Member of committee of novel food of Estonian Veterinary and Food Agency
International lectin conference Interlec-11, Tallinn-Tartu 1989, secretary
2005−2009    Representative of Estonia in the Scientific Advisory Committee of European Centre for Validation of Alternative Methods (ESAC/ECVAM)
 
 
Additional career information
;
Plenaarettekanne: T.Püssa, “Toxicological issues associated with production and processing of meat” rahvusvahelisel lihateaduse ja -tehnoloogia kongressil (ICoMST-59), Izmir, Turkey, 18-23. August, 2013.
Suuline ettekanne: T.Püssa, D.Anton,P.Raudsepp, "Stability of berry polyphenols during cooking of enriched marinated pork" rahvusvahelisel lihateaduse- ja tehnoloogia kongressil (ICoMST-60), Punta del Este, Uruguay, 17-22. August, 2014

Reviewer of journals: "Meat Science", "Food and Chemical Toxicology", "Phytochemical Analysis", "Natural Product Research", "Pharmaceutical Biology" ja "Rapid Communications in Mass Spectrometry"
Reviewer of Publishing House "CRC Press, Taylor & Francis Group",

Lectures /seminars:
VL.1202 Üld- ja keskkonnatoksikoloogia, 2EAP
VL.1202 General and environmental toxicology, 2EAP
VL.0415, Food and environmenal oxicology, 4EAP
VL.0421, Food safety. Part: Chemical hazards, 4EAP
VL.1159, Food-related myths and reality. 3EAP, partly
Erasmus Intensive Programme course "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Latvia Agricultural University, Jelgava, 26.08-06.09.2013 - lecturer
Erasmus Intensive Programme course "Veterinary Public Health and Emerging Zoonotic Diseases", Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, 24.08-06.09.2014 - lecturer

;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Tõnu Püssa, Estonian National Annual Science Award in agricultural sciences: "Food additives of plant origin and their antioxidant effect in animal foods and monography „Principles of Food Toxicology“, published by an internationally recognized publishing house”
1987, Tõnu Püssa, State Science Award to research group leaded by prof. Aavo Aaviksaar - group member
 
 
Additional information
PhD (cancdidate)in chemistry
Tartu State University, (1973)

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.5.
2017
3.5.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.5.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.5.
2015
3.5.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
2.2.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
2.1.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
5.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
5.2.
2001
3.5.
1998
3.5.
1998
6.2.
1995
1.2.
1989
5.2.
1989
1.2.
1988
1.1.
1982
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.2.
1980
1.3.
1980
1.1.
1973
1.1.
1973
1.1.
1972
1.1.
1972
1.1.
1972
1.1.
1971
1.2.
1969
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF5988Astelpajusortide morfomeetriline karakteristika masinkorjeks sobivate sortide valikul ja viljade õlisisalduse uurimine.01.01.200431.12.2007Toivo UniverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut27 530,42 EUR
MUU8-2/T7163VLVLBiocillin-200 WS ravimijääkide (ooteaja) määramine manustamise järgselt nuumsigadel ja broileritel17.09.200731.12.2007Tõnu PüssaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut22 834,23 EUR
MUU8-2/T5081VLVL05Bioloogilised ja keemilised ohud toidu tootmise ahelas ja nende minimeerimise võimalused01.07.200531.12.2008Arvo ViltropEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut311 888,84 EUR
MUU8-2/T8056VLVL (1.1-5.1/08/447)EASi projekt nr EU27979 "Taimsete funktsionaalsete lisandite ja rasvhapete oksüdatsiooniastme hindamise uudse meetodi rakendamine tervislike lihatoodete väljatöötamisel"01.04.200830.06.2008Tõnu PüssaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut12 782,33 EUR
TAPTAP3-4EMÜ kromatograafilise analüüsi aparatuuri kaasajastamine01.01.200931.08.2015Tõnu PüssaEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut499 571,79 EUR
MUU8-2/T9084VLVLJätkusuutlikud söötmise strateegiad disainitud koostisega tervisliku piima tootmiseks01.07.200930.06.2013Olav Kärt; Meelis OtsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut1 075 633,04 EUR
MUU8-2/T13090VLVS (1.2.)Jätkusuutlikud söötmise strateegiad disainitud koostisega tervisliku piima tootmiseks01.07.201330.06.2015Olav Kärt; Meelis OtsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut390 000,00 EUR
MUU8-2/T15144VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine14.12.201513.12.2017Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut18 711,60 EUR
MUU8-2/T13001PKTMMullast saagini: mulla, taimekasvu ja saagi kvaliteedi hindamise indikaatorid erinevates viljelusviisides01.01.201331.12.2016Evelin LoitEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut256 000,00 EUR
MUU8-2/T15024VLTHSäästvad taimsed lisandid tervislikumate lihatoodete saamiseks - ideede tõestamine02.03.201502.02.2018Tõnu PüssaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut99 559,00 EUR
1.1.5.2.1.5.8-2/T11010PKPA (EU39041)Teadmistepõhise tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus14.01.201131.12.2014Ave KikasEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus3 768 387,00 EUR
MUUP170054VLTHTeadusteema „Toidutaimede metaboloomika ning sekundaarsete metaboliitide antioksüdantse ja antibakteriaalse toime intensiivsuse ja mehhanismide uurimine“ 01.01.201731.12.2018Mati RoastoEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut90 000,00 EUR
ETFETF6581Titiini vastane monokloonne antikeha Y1C7.A3 kui võimalik raku - ja arengumarker neuraalset päritolu rakkudes01.01.200631.12.2009Aavo-Valdur MikelsaarTartu Ülikool, Arstiteaduskond74 092,51 EUR
1.1.7.4.1.PM170159VLTHToidu keemilise ohutuse uurimissuuna ning töögrupi arendamine Eesti Maaülikoolis. Inimorganismile mutageensete, teratogeensete ja kantserogeensete ühendite uurimine toidus ning saadavuse hinnangud lastele01.05.201731.12.2018Mati RoastoEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond22 000,00 EUR
  • Leitud 119 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Anton, Dea; Bender, Ingrid; Kaart, Tanel; Roasto, Mati; Heinonen, Marina; Luik, Anne; Püssa, Tõnu (2017). Changes in Polyphenols Contents and Antioxidant Capacities of Organically and Conventionally Cultivated Tomato (Solanum lycopersicum L.) Fruits during Ripening. International Journal of Analytical Chemistry, 2017, 1−10.<a href='https://doi.org/10.1155/2017/2367453' target='_blank'>10.1155/2017/2367453</a>.1.1.
Rusalepp, Linda; Raal, Ain; Püssa, Tõnu; Mäeorg, Uno (2017). <p>Comparison of chemical composition of Hypericum perforatum and H. maculatum in Estonia</p>. Biochemical Systematics and Ecology, 73, 41−46.<a href='https://doi.org/10.1016/j.bse.2017.06.004' target='_blank'>10.1016/j.bse.2017.06.004</a>.1.1.
Ling, Katri; Henno, Merike; Jõudu, Ivi; Püssa, Tõnu; Jaakson, Hanno; Kass, Marko; Anton, Dea; Ots, Meelis (2017). Selenium supplementation of diets of dairy cows to produce Se-enriched cheese. International Dairy Journal, xxx−xxx [ilmumas].1.1.
Anton, Dea; Vihalemm, Jaan; Ehrlich-Peets, Kersti; Püssa, Tõnu (2017). Ftalaadid ja toit. Terve Loom ja Tervislik Toit 2017 (24−28). Ecoprint.3.5.
Püssa, Tõnu (2017). <p>Toidulisandi - kasulikud, kasutud või ohtlikud?</p>. Terve loom ja tervislik toit (54−60). Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Anton, D.; Raudsepp, P.; Roasto, M.; Meremäe, K.; Kuusik, S.; Toomik, P.; Elias, P.; Laikoja, K.; Kaart, T.; Lepiku, M.; Püssa, T. (2016). Comparative study of microbiological, chemical and sensory properties of kefirs produced in Estonia, Latvia and Lithuania. Journal of Dairy Research , 83 (1), 89−95.<a href='http://dx.doi.org/10.1017/S0022029915000710' target='_blank'>10.1017/S0022029915000710</a>.1.1.
Hanski, L. L.; Kapp, K.; Tiirola, T. M.; Orav, A.; Vuorela, H. J.; Püssa, T.; Vuorela, P. V. (2016). <p>Mint flavorings from candies inhibit the infectivity of Chlamydia pneumoniae</p>. Natural product communications, 11 (11), 1725−1728.1.1.
Anton, Dea; Püssa,Tõnu (2016). Solaniin kartulis, tomatiin tomatis. Terve Loom ja Tervislik Toit 2016 (75−79). Ecoprint.3.5.
Raudsepp, Piret; Roasto, Mati; Anton, Dea; Bleive, Uko; Kaldmäe, Hedi; Meremäe, Kadrin; Kapp, Karmen; Püssa, Tõnu (2016). Ülevaade ERA-NET SUSFOOD rahvusvahelise projekti, &quot;SUSMEATPRO&quot;: Sustainable plant ingredients for healthier meat products, eesmärkidest. Terve Loom ja Tervislik Toit 2016 (97−100). Ecoprint.3.5.
Püssa, Tõnu; Anton, Dea (2016). DYNAMICS OF SUN-DRIED TOMATO FRUIT POLYPHENOLS AND OXYLIPINS DURING COOKING OF ENRICHED GRILL SAUSAGES. <i>62-nd International Congress of Meat Science and Technology: 62-nd International Congress of Meat Science and Technology, Bangkok, Thailand, 14-19 August 2016.</i> ICOMST, 1−3.5.2.
Raal, Ain; Püssa,Tõnu; Hoai, Nguyen Thi; Duc, Ho Viet; Thao, Do Thi (2016). Polyphenol composition and cytotoxic activity of Sorbus aucuparia L. bark extract on human cancer cells. <i>Plants in Pharmacy and Nutrition: 2nd International Young Scientists Symposium, 15-17 September 2016, Wroclaw, Poland.</i> Wroclaw, Poland: Wroclaw Medical University, 147.5.2.
Roasto, Mati; Meremäe, Kadrin; Jevhuta, Anna; Püssa, Tõnu (2016). Lihatoitude väärindamine taimsete ekstraktidega. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 17−21.6.3.
Raal, Ain; Boikova, Tatjana; Püssa, Tõnu (2015). Content and Dynamics of Polyphenols in Betula spp. Leaves Naturally Growing in Estonia. Records of Natural Products, 9 (1), 41−48.1.1.
Püssa, Tõnu (2015). Nutritional and toxicological aspects of the chemical changes of food components and nutrients during freezing. In: Peter Chi Keung Cheung, Bhavbhuti M. Mehta (Ed.). Handbook of Food Chemistry (1−23).. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Berlin.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-41609-5_2-1' target='_blank'>10.1007/978-3-642-41609-5_2-1</a>.3.1.
Anton, Dea; Püssa, Tõnu (2015). Fenoolsed ühendid tomatis ja nende tähtsus meie toidus. Terve Loom ja Tervislik Toit 2015 (109−115). Paar OÜ.3.5.
Püssa, Tõnu; Raudsepp, Piret; Anton, Dea; Toomik, Peeter. (2015). Polüfenoolide stabiilsus liha termilisel töötlemisel. Terve Loom ja Tervislik Toit 2015 (122−128). Paar OÜ.3.5.
Kapp, K.; Orav, A.; Raal, A.; Püssa, T.; Roasto, M.; Vuorela, H. (2015). The antimicrobial activity of mint flavour in candies, chocolates and food supplements. <i>Planta Medica, 81: 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society-for-Medicinal-Plant-and-Natural-Product-Research (GA), Budapest, Hungary, Aug 23-27, 2015.</i> Georg Thieme Verlag KG, 1485−1485.<a href='http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1565594' target='_blank'>10.1055/s-0035-1565594</a>.5.1.
Kazimierczak, R.; Hallmann, E.; Lipowski, J.; Drela, N.; Kowalik, A.; Püssa, T.; Matt, D.; Luik, A.; Gozdowski, D.; Rembialkowska, E. (2014). Beetroot (Beta vulgaris L.) and naturally fermented beetroot juices from organic and conventional productions: metabolomics, antioxidant levels and anti-cancer activity. Journal of the Science of Food and Agriculture, 0−0.<a href='http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.6722' target='_blank'>10.1002/jsfa.6722</a> [ilmumas].1.1.
Levandi, T.; Püssa, T.; Vaher, M.; Ingver, A.; Koppel, R.; Kaljurand, M. (2014). Principal component analysis of HPLC-MS/MS patterns of wheat (Triticum aestivum) varieties extracts. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 63 (1), 86−92.1.1.
Pedastsaar, P.; Vaher, M.; Helmja, K.; Kulp, M.;Kaljurand, M.; Karp, K.; Raal, A.; Karathanos, V.; Püssa, T. (2014). The Chemical Composition of Red Wines made from Hybrid Grape and Common Crape. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 63 (4), 444−453.1.1.
Anton, D.; Matt, D.; Pedastsaar, P.; Bender, I.; Kazimierczak, R.; Roasto, M.; Kaart, T.; Luik, A.; Püssa, T. (2014). Three-year comparative study of polyphenol contents and antioxidant capacities in fruits of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars grown under organic and conventional conditions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 (22), 5173−5180.1.1.
Toomik, P.; Püssa, T.; Raal, A. (2014). Variability of procyanidin type A- and -B trimers content in aerial parts of some Vaccinium species and cultivars. Natural Product Communications, 9 (6), 815−816.1.1.
Püssa, Tõnu (2014). Liha oksüdatsiooni mehhanismid ning mõju toodete ohutusele ja kvaliteedile. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, 25 (1), 39−47.1.2.
Anton, Dea; Soidla, Riina; Püssa, Tõnu (2014). Analüüsid tomatiga rikastatud lihatoodetest. Konverentsi &quot;Terve loom ja tervislik toit 2014&quot; kogumik (74−82).. Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Püssa, Tõnu (2014). Liha oksüdatsioon - mehhanismid ning mõju toodete kvaliteedile ja keemilisele ohutusele. Konverentsi &quot;Terve loom ja tervislik toit 2014&quot; kogumik (132−146).. Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
  • Leitud 9 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) antotsüanidiinide sisalduse varieeruvus - magistrikraad (teaduskraad)Kadri Karp; Tõnu PüssaKaitstud2007Eesti Maaülikool
Birds as bio-indicators for monitoring toxic substances in Estonian environment and their health implications - doktorikraadBrian Lassen; Tõnu PüssaJuhendamiselEesti Maaülikool
Chromatographic methods for determination of some antibiotics from soilOlga Nekrassovamagistrikraad (teaduskraad)Tõnu PüssaKaitstud2001Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnakaitse osakond
Metabolomics of bioactive compounds in garden food crops - doktorikraadTõnu Püssa; Kadri Karp; Ave Kikas; Ain RaalJuhendamiselEesti Maaülikool
NITRATE AND NITRITE CONTENTS IN VEGETABLES AND VEGETABLE BASED FOODS, TRANSFORMATION DYNAMICS AND DIETARY INTAKE - doktorikraadAlida Kiis; Tõnu Püssa; Mati RoastoKaitstud2010Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond
Polyphenolic and essential oil composition of Mentha and their antimicrobial effectKarmen KappdoktorikraadTõnu Püssa; Ain Raal; Heikki Vuorela; Pia VuorelaKaitstud2015Helsinki Ülikool
Regulatory and defence metabolites in forest and meadow plants under changing environmentLinda RusaleppdoktorikraadAnu Sõber; Tõnu PüssaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Taimsete lisandite mõju piimatoodete fermentatsioonil kasutatavatele juuretisteleJekaterina KurganovamagistrikraadTõnu Püssa; Dea Anton; Priit EliasKaitstud2011Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Исследование желирующих полисахаридов некоторых красных водорослей - doktorikraadTõnu Püssa; Olaf EisenKaitstud1981Eesti TA Keemia Instituut