Peeter Päll

15.03.1961
peeter.pall@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2009–...    Eesti Keele Instituut, peakeelekorraldaja (1,00)
2008–2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti keele osakond, Dotsent (0,25)
2008–2014    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.11.2006–31.08.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele dotsent (0,25)
01.01.2006–31.12.2008    Eesti Keele Instituudi (EKI) grammatika- ja keelekorraldussektori juhataja
1995–2008    Eesti Keele Instituut, sektorijuhataja (1,00)
01.01.1995–31.12.2005    EKI grammatikasektori juhataja
01.01.1993–31.12.1995    EKI juhtteadur
01.01.1993–31.12.1993    Keele ja Kirjanduse Instituudi (KKI) vanemteadur
01.01.1987–31.12.1993    KKI nooremteadur
01.01.1984–31.12.1987    KKI vanemlaborant
 
 
Haridustee
kõrgem (eesti keel ja kirjandus, Tartu ülikool 1984)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    ISO tehnilise komitee 46 "Informatsioon ja dokumentatsioon" 3. töörühma "Kirjutatud keelte konversioon" juht
2011−...    eksperdirühma EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon" liige
2011−...    eksperdirühmade ISO/TC 46/WG 2 ja WG 3 liige
2004−...    Isikunimekomisjoni (Siseministeeriumi juures) aseesimees,
1998−...    ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht
1997−...    Kohanimenõukogu (Rahandusministeeriumi juures) aseesimees,
1995−...    Võru Instituudi teadusnõukogu liige,
1993−...    Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige
Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige,
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni liige,
Sõjandusterminoloogia alalise komisjoni (Kaitseministeeriumi juures) liige,
Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige,
Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige,
2013−2015    ETAGi ühiskonnateaduste ja kultuuri ekspertkomisjoni liige
2011−2012    Regionaalministri juures oleva haldus- ja asustusjaotuse terminoloogia korrastamise töörühma liige
2006−2010    Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem
2006−2015    Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige
2005−2016    Eesti keelenõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi juures) liige,
2005−2008    Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) juhatuse liige,
1996−2005    Emakeele Seltsi aastaraamatu kolleegiumi liige,

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Peeter Päll, Tallinna teenetemärk
2006, Peeter Päll, Valgetähe IV klassi teenetemärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Onomastika, keelekorraldus, nimekorraldus
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktorTartu Ülikool, 2005

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2016
3.3.
2016
3.2.
2015
3.2.
2014
1.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
4.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
2.3.
2005
3.3.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
2.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
1.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.3.
1999
3.4.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.4.
1998
1.2.
1997
3.5.
1994
1.2.
1986

Peeter Päll

15.03.1961
peeter.pall@eki.ee

Career

Institution and occupation
2009–...    Institute of the Estonian Language, head of language planning (1,00)
2008–2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of Estonian, Associate Professor (0,25)
2008–2014    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
01.11.2006–31.08.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor in Estonian Language (0,25)
01.01.2006–31.12.2008    Other staff
1995–2008    Institute of the Estonian Language, Other staff (1,00)
01.01.1995–31.12.2005    1995 Head, Department of Grammar, Institute of the Estonian Language (EKI)
01.01.1993–31.12.1995    1993-1995 Chief Researcher, EKI
01.01.1993–31.12.1993    1993 Senior Researcher, Institute of Language and Literature (KKI)
01.01.1987–31.12.1993    1987-1993 Junior Researcher, KKI
01.01.1984–31.12.1987    1984-1987 Senior Assistant, KKI
 
 
Education
higher (Estonian language and literature, University of Tartu, 1984)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Convenor, WG 3 "Conversion of written languages", ISO TC 46 "Information and documentation"
2011−...    Member, EVS/TK 22 "Information and documentation" (expert group)
2011−...    Member, ISO/TC 46/WG2 and WG 3 (expert groups)
2004−...    Vice-Chair, Committee on Personal Names (at the Ministry of the Interior),
1998−...    Convenor, Working Group on Romanization Systems, United Nations Group of Experts on Geographical Names
1997−...    Vice-Chair, Place Names Board of Estonia (at the Ministry of Finances),
1995−...    Member, Scientific Council, Institute of Võru,
1993−...    Member, Language Committee at the Mother Tongue Society
Member, Scientific Council, Institute of the Estonian Language,
Member, Names Committee at the Tallinn City Government,
Member, Permanent Committee on Military Terminlogy (at the Ministry of Defence),
Member, Board of Editors, Keel ja Kirjandus journal,
Member, Board of Editors, Oma Keel journal,
2013−2015    Member, Social Sciences and Culture Expert Committee, Estonian Research Council
2011−2012    Member, Working Group on Terminology of Administrative and Territorial Division at the Minister of Regional Affairs
2006−2010    Head of the Language Committee at the Mother Tongue Society
2006−2015    Member, Council of the Institute for Estonian and General Linguistics, University of Tartu
2005−2016    Member, Estonian Language Council (at the Ministry of Education and Science),
2005−2008    non-ex-officio Member of Board, International Council of Onomastic Sciences (ICOS),
1996−2005    Member, Board of Editors, Yearbook of the Mother Tongue Society,

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Peeter Päll, Medal of Tallinn
2006, Peeter Päll, Order of the White Star, IV class
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: Onomastics, language planning, name planning
 
 
Additional information
PhDUniversity of Tartu, 2005

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2016
3.3.
2016
3.2.
2015
3.2.
2014
1.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
4.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
2.3.
2005
3.3.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
2.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
1.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.3.
1999
3.4.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.4.
1998
1.2.
1997
3.5.
1994
1.2.
1986
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKKMEKKM14-358Eesti kohanimede etümoloogilise sõnaraamatu toimetamine01.01.201431.12.2015Peeter PällEesti Keele Instituut36 100,00 EUR
EKKMEKKM09-125Eesti kohanimeraamat01.01.200931.12.2013Peeter PällEesti Keele Instituut84 919,07 EUR
ETFETF6743Eesti kohanimesüsteemid01.01.200631.12.2009Peeter PällEesti Keele Instituut21 259,58 EUR
EKKMEKKM16-431Eesti perekonnanimeraamat01.01.201631.12.2018Peeter PällEesti Keele Instituut11 000,00 EUR
EKKMEKKM14-359Eesti õigekeelsuskäsiraamat01.01.201431.12.2018Maire RaadikEesti Keele Instituut36 000,00 EUR
EKRMEKRM04-15Emakeele Seltsi keeletoimkonna kui kõrgeima keelekorraldusliku otsustuskogu tegevuse korraldamine01.01.200431.12.2004Tiit-Rein ViitsoEmakeele Selts3 195,58 EUR
EKRMEKRM04-21Keelekorraldus01.01.200431.12.2008Peeter PällEesti Keele Instituut55 603,15 EUR
SFSF0050037s10SÕNA JA MÕISTE EESTI SÕNAVARA JA KOHANIMEDE KUJUNEMISEL 01.01.201031.12.2014Urmas SutropEesti Keele Instituut396 284,88 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR
  • Leitud 55 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Päll, Peeter (2016). Evolution of criteria for the usage of exonyms in Estonian. In: Peter Jordan, Paul Woodman (Ed.). Criteria for the Use of Exonyms. Proceedings of the 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Zagreb, 14–16 May 2015 (43−48). Hamburg: Verlag Dr. Kovač. (Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research; 6).3.2.
Kallasmaa, Marja; Saar, Evar; Päll, Peeter; Joalaid, Marje; Kiristaja, Arvis; Ernits, Enn; Faster, Mariko; Puss, Fred; Laansalu, Tiina; Alas, Marit; Pall, Valdek; Blomqvist, Marianne; Kuslap, Marge; Šteingolde, Anželika; Pajusalu, Karl; Sutrop, Urmas (2016). Eesti kohanimeraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.3.
Päll, Peeter (2015). Spelling differences and exonyms. In: Peter Jordan, Paul Woodman (Ed.). Confirmation of the Definitions. Proceedings of the 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Hermagor, 5–7 June 2014 (111−116). Hamburg: Verlag Dr. Kovač. (Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research; 4).3.2.
Päll, Peeter (2014). The special case of countries with non-Roman scripts. In: Peter Jordan, Paul Woodman (Ed.). The Quest for Definitions. Proceedings of the 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Corfu, 23-25 May 2013 (147−152).. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. (Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research; 3).3.2.
Päll, Peeter (2012). Observations on the geographical distribution of toponymic endings in Estonia. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3 (1), 155−172.1.2.
Päll, Peeter (2012). Kas nimekorraldusteooria oleks mõeldav? Raadik, Maire; Leemets, Tiina (Toim.). Sõnaga mõeldud mõte. Pühendusteos Tiiu Ereltile 20. aprillil 2012 (185−199).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. (Eesti Keele Instituudi toimetised; 14).3.2.
Päll, Peeter (2012). Toponymic Guidelines for Map and Other Editors – Estonia. Fourth edition, June 2012. Tallinn: Estonian Ministry of the Interior.6.2.
Faster, Mariko; Saar, Evar; Päll, Peeter (2012). 24. rahvusvaheline nimeteaduse kongress Barcelonas. (308−312).. 6.7.
Päll, Peeter (2011). Conversion of scripts, and exonyms. In: Peter Jordan, Hubert Bergmann, Caroline Burgess, Catherine Cheetham (Ed.). Trends in Exonym Use. Proceedings of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28–30 April 2010 (89−93).. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. (Name & Place. Contributions to Toponymic Literature and Research; 1).3.2.
Пялль, Пеэтер (2011). О некоторых параллелях между удмуртскими и эстонскими топонимами. Н. И. Леонов; А. В. Ишмуратов; А. Е. Загребин; Р. В. Кириллова; Д. И. Черашняя. Ежегодник финно-угорских исследований (62−66).. Ижевск, Удмуртия: УдмГУ.3.2.
Päll, Peeter (2011). Eestikeelne ülikool. 3. detsembril 2009 peetud terminoloogiakonverentsi ettekanded. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.4.2.
Päll, Peeter (2010). Eesti tänavanimede kujunemisest. Emakeele Seltsi aastaraamat, 55, 161−175.1.2.
Päll, Peeter (2010). The Place-Names Board of Estonia. In: Bergmann, Hubert; Jordan, Peter (Ed.). Geographische Namen – Vielfalt und Norm. 40 Jahre institutionalisierte Ortsnamenforschung und -standardisierung in Österreich. 65. Geburtstag von Isolde Hausner (83−92).. Wien: Praesens. (Beihefte zur Österreichischen Namenforschung; 6).3.2.
Päll, Peeter (2010). Araabia sõnad eesti tekstis. Ukraina-eesti tähetabeli parandused. (Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused.). Keel ja Kirjandus, LIII (1), 53−55.6.3.
Kallasmaa, Marja; Päll, Peeter (2009). Pudemeid Liber Census Daniaest. Keel ja Kirjandus, LII, 573−582.1.2.
Pajusalu, K.; Hennoste, T.; Niit, E.; Päll, P.; Viikberg, J. (2009). Eesti murded ja kohanimed (2., täiendatud trükk). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.2.2.
Päll, Peeter (2009). Estonian-Swedish toponyms in Estonian maps and texts. In: Leila Mattfolk, Terhi Ainiala (Ed.). Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008 (9−18).. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken. (Forskningscentralen för de inhemska språkenn, Skrifter; 5).3.2.
Päll, Peeter (2009). Historical Multilingualism of Street Names in Estonia. Names in Multilingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact, CD-ROM: Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17-22. York University, Toronto, Canada. Ed. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre. Toronto, Canada: York University, 790−794.3.4.
Päll, Peeter (2009). Doktoriväitekiri terminoloogia ja tõlkimise teemal. Keel ja Kirjandus, 5, 382−384.6.3.
Päll, Peeter (2009). Paar sõna selgituseks. Keel ja Kirjandus, 4, 284−285.6.3.
Lepik, Leida; Aunap, Raivo; Jagomägi, Jüri; Kiho, Toomas; Leibak, Eerik; Päll, Peeter; Saar, Evar; Hiiemäe, Mall; Hussar, Anne; Tael, Tiina; Viikberg, Jüri; Piiri, Reet; Ansu, Anu; Karm, Arp; Suve, Merylin (2009). Eesti kihelkonnad. Kihelkondade kaart. . Tartu: Kaardikirjastus Regio.6.7.
Päll, Peeter (2008). Conventional names or exonyms in Estonian. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, 4: Uppsala 19-24 August 2002. Ed. Eva Brylla, Mats Wahlberg. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 384−389.3.2.
Päll, Peeter (2008). Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuseid. Keel ja Kirjandus, 11, 892−893.6.3.
Päll, Peeter (2008). Oskussõnaseadja abimees. Keel ja Kirjandus, 5, 390−392.6.3.
Hussar, A.; Päll, P. (2007). Das estnische Personennamensystem. Brendler, A.; Brendler, S.. Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch (170−187).. Hamburg: Baar. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik; 2).3.2.
  • Leitud 2 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Kiili valla asustusnimedLaansalu, Tiinamagistrikraad (teaduskraad)Marja Kallasmaa; Peeter PällKaitstud2010Tartu Ülikool
Võõrsõnade kuju fikseerumine ja semantika eesti keeles keelekontaktide tulemuselPaet, TiinadoktorikraadUrmas Sutrop; Peeter PällJuhendamiselTartu Ülikool
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivEesti Keele InstituutLiis Ermus