Peeter Päll

15.03.1961
peeter.pall@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2009–...    Eesti Keele Instituut, peakeelekorraldaja (1,00)
2008–2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti keele osakond, Dotsent (0,25)
2008–2014    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.11.2006–31.08.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele dotsent (0,25)
01.01.2006–31.12.2008    Eesti Keele Instituudi (EKI) grammatika- ja keelekorraldussektori juhataja
1995–2008    Eesti Keele Instituut, sektorijuhataja (1,00)
01.01.1995–31.12.2005    EKI grammatikasektori juhataja
01.01.1993–31.12.1995    EKI juhtteadur
01.01.1993–31.12.1993    Keele ja Kirjanduse Instituudi (KKI) vanemteadur
01.01.1987–31.12.1993    KKI nooremteadur
01.01.1984–31.12.1987    KKI vanemlaborant
 
 
Haridustee
kõrgem (eesti keel ja kirjandus, Tartu ülikool 1984)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    ISO tehnilise komitee 46 "Informatsioon ja dokumentatsioon" 3. töörühma "Kirjutatud keelte konversioon" juht
2011−...    eksperdirühma EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon" liige
2011−...    eksperdirühmade ISO/TC 46/WG 2 ja WG 3 liige
2004−...    Isikunimekomisjoni (Siseministeeriumi juures) aseesimees,
1998−...    ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) latinisatsioonisüsteemide töörühma juht
1997−...    Kohanimenõukogu (Rahandusministeeriumi juures) aseesimees,
1995−...    Võru Instituudi teadusnõukogu liige,
1993−...    Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige
Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu liige,
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni liige,
Sõjandusterminoloogia alalise komisjoni (Kaitseministeeriumi juures) liige,
Ajakirja Keel ja Kirjandus kolleegiumi liige,
Ajakirja Oma Keel kolleegiumi liige,
2013−2015    ETAGi ühiskonnateaduste ja kultuuri ekspertkomisjoni liige
2011−2012    Regionaalministri juures oleva haldus- ja asustusjaotuse terminoloogia korrastamise töörühma liige
2006−2010    Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem
2006−2015    Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige
2005−2016    Eesti keelenõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi juures) liige,
2005−2008    Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) juhatuse liige,
1996−2005    Emakeele Seltsi aastaraamatu kolleegiumi liige,

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Peeter Päll, Tallinna teenetemärk
2006, Peeter Päll, Valgetähe IV klassi teenetemärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Onomastika, keelekorraldus, nimekorraldus
 
 
Lisainfo
filosoofiadoktorTartu Ülikool, 2005

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2016
3.3.
2016
3.2.
2015
3.2.
2014
1.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
4.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
2.3.
2005
3.3.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
2.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
1.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.3.
1999
3.4.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.4.
1998
1.2.
1997
3.5.
1994
1.2.
1986

Peeter Päll

15.03.1961
peeter.pall@eki.ee

Career

Institution and occupation
2009–...    Institute of the Estonian Language, head of language planning (1,00)
2008–2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of Estonian, Associate Professor (0,25)
2008–2014    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
01.11.2006–31.08.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor in Estonian Language (0,25)
01.01.2006–31.12.2008    Other staff
1995–2008    Institute of the Estonian Language, Other staff (1,00)
01.01.1995–31.12.2005    1995 Head, Department of Grammar, Institute of the Estonian Language (EKI)
01.01.1993–31.12.1995    1993-1995 Chief Researcher, EKI
01.01.1993–31.12.1993    1993 Senior Researcher, Institute of Language and Literature (KKI)
01.01.1987–31.12.1993    1987-1993 Junior Researcher, KKI
01.01.1984–31.12.1987    1984-1987 Senior Assistant, KKI
 
 
Education
higher (Estonian language and literature, University of Tartu, 1984)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Convenor, WG 3 "Conversion of written languages", ISO TC 46 "Information and documentation"
2011−...    Member, EVS/TK 22 "Information and documentation" (expert group)
2011−...    Member, ISO/TC 46/WG2 and WG 3 (expert groups)
2004−...    Vice-Chair, Committee on Personal Names (at the Ministry of the Interior),
1998−...    Convenor, Working Group on Romanization Systems, United Nations Group of Experts on Geographical Names
1997−...    Vice-Chair, Place Names Board of Estonia (at the Ministry of Finances),
1995−...    Member, Scientific Council, Institute of Võru,
1993−...    Member, Language Committee at the Mother Tongue Society
Member, Scientific Council, Institute of the Estonian Language,
Member, Names Committee at the Tallinn City Government,
Member, Permanent Committee on Military Terminlogy (at the Ministry of Defence),
Member, Board of Editors, Keel ja Kirjandus journal,
Member, Board of Editors, Oma Keel journal,
2013−2015    Member, Social Sciences and Culture Expert Committee, Estonian Research Council
2011−2012    Member, Working Group on Terminology of Administrative and Territorial Division at the Minister of Regional Affairs
2006−2010    Head of the Language Committee at the Mother Tongue Society
2006−2015    Member, Council of the Institute for Estonian and General Linguistics, University of Tartu
2005−2016    Member, Estonian Language Council (at the Ministry of Education and Science),
2005−2008    non-ex-officio Member of Board, International Council of Onomastic Sciences (ICOS),
1996−2005    Member, Board of Editors, Yearbook of the Mother Tongue Society,

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Peeter Päll, Medal of Tallinn
2006, Peeter Päll, Order of the White Star, IV class
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: Onomastics, language planning, name planning
 
 
Additional information
PhDUniversity of Tartu, 2005

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2016
3.3.
2016
3.2.
2015
3.2.
2014
1.2.
2012
3.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
4.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
2.3.
2005
3.3.
2005
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
2.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
1.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.3.
1999
3.4.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.4.
1998
1.2.
1997
3.5.
1994
1.2.
1986