21.04.1974
7426340
7425086
indrek.keres@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Lektor (1,00)
2005–...   
Pokaveski OÜ, juhatuse liige, mesinik (0,50)
2012–31.12.2016   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Assistent (1,00)
2006–2012   
Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Teadur (0,50)
2006–2012   
Eesti Maaülikool, Lektor (0,50)
2004–2005   
AS Andressel, taimekasvatusjuht (1,00)
2001–2002   
Eesti Murud OÜ, müügijuht (1,00)
2000–2006   
Eesti Maaülikool, Teadur (1,00)
1999–2000   
Baltic Farming OÜ, ärijuht (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2013   
mesinik, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
1995–1999   
kõrgem, EPMÜ 1999.a.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Indrek Keres, De Lavali auhind, 2002
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: Erinevate rohumaakoosluste energeetiline hinnang
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: Liblikõieliste ja kõrreliste segukülvide lämmastikuringe, fütoproduktiivsus ja rohu kvaliteet
 
 
Lisainfo
Põllumajandusteaduse magistrikraad: Kura ristiku agrobioloogiline iseloomustus, soovitatavad külvisenormid ja Eesti pedoökoloogilistes oludes kasvatamiseks sobiva Rhizobium-bakteri tüve välja selgitamine.
EPMÜ, 2001

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2017
1.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
5.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2008
6.3.
2008
3.5.
2005
3.2.
2003
3.2.
2002
6.3.
2002
3.1.
2001
5.2.
2001
14.10.2019
21.04.1974
7426340
7425086
indrek.keres@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Lecturer (1,00)
2005–...   
Pokaveski OÜ, board member, apiarist (0,50)
2012–31.12.2016   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Field Crop Husbandry, Researcher (1,00)
2006–2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Field Crop Husbandry, Department of Grassland Science, Researcher (0,50)
2006–2012   
Estonian University of Life Sciences, Lecturer (0,50)
2004–2005   
AS Andressel, crop production manager (1,00)
2001–2002   
Eesti Murud OÜ, sales manager (1,00)
2000–2006   
Eesti Maaülikool, researcher (1,00)
1999–2000   
Baltic Farming OÜ, manager (1,00)
 
 
Education
2012–2013   
apiarist, Olustvere School of Rural Economics and Service Industry
1995–1999   
Higher education, Estonian Agricultural University

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Indrek Keres, De Laval award, 2002
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; SPECIALITY: Energy input/output in different sown grassland communities
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
 
 
Additional information
M.Sc thesis: Kura clover agrobiological characteristics, seeding rates and suitable Rhizobium bacteria strain.
EAU, 2001

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2017
1.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
5.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2008
6.3.
2008
3.5.
2005
3.2.
2003
3.2.
2002
6.3.
2002
3.1.
2001
5.2.
2001
14.10.2019
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T9064PKPKAgrochema vedelväetiste võrdluskatse12.05.200915.12.2009Indrek KeresEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut3 540,00 EUR
MUU8-2/T10038PKTMAlternatiivsete väetusainete keskkonnahoidliku kasutuse võimalused ja efektiivsus tava- ja maheviljeluses võrdlevalt traditsiooniliste orgaaniliste ja mineraalväetistega03.03.201001.12.2014Henn RaaveEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut153 387,76 EUR
MUU8-2/T6184PKPK06Erinevate bioloogiliste silokindlustuslisandite mõju rohu-, maisi- ja teraviljasilo kvaliteedile ning tulususele20.12.200605.12.2008Are SelgeEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut57 520,48 EUR
MUU8-2/T11028PKTMKohalike väetiste efektiivsem kasutamine ja rohusöötade tootmise majanduslik hinnang kohapealse söödatootmise arendamisel26.01.201101.12.2014Rein ViiraltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut129 952,30 EUR
MUU8-2/T15072PKTMKonkurentsivõimelise ja keskkonnasõbraliku piimakarja jätkusuutliku majandamismudeli rakendamine Tšernigovi oblasti põllumajandusettevõtetes15.07.201514.07.2017Kalle KaskEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut159 648,00 EUR
1.1.5.2.5.8L160202PKTMKorjetaimede seemnesegude väljatöötamine15.11.201601.11.2019Liina TalgreEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut27 916,67 EUR
MUU8-2/T13055PKTKPestitsiidide esinemine Eesti korjealade mees ja suiras: mõju meemesilastele01.01.201301.12.2014Reet KariseEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut64 000,00 EUR
ETFETF5751Rohumaa aineringete seosed fütoproduktiivsusega olenevalt taimiku koosseisust, kasutusviisist ja väetamisest01.01.200431.12.2007Rein ViiraltEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut37 337,64 EUR
SFSF0172615s03Rohumaakoosluste funktsioneerimine, liigiline mitmekesisus, produktiivsus ja efektiivne majandamine erinevates keskkonnatingimustes01.01.200331.12.2007Rein ViiraltEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut149 936,71 EUR
1.1.P170261PKTTTärkliseterade geneetiline ja morfoloogiline iseloomustus eri viljelusviisides 23.11.201731.08.2018Evelin LoitEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 400,00 EUR
MUU8-2/T8015PKPKVedelsõnniku (läga) kasutamine rohumaade ja põllukultuuride väetisena ning mõju keskkonnale ja saagi kvaliteedile24.01.200801.12.2010Rein ViiraltEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut91 300,99 EUR