Jaanus Remm

19.08.1979
+372 5620 1082
jaanus.remm@ut.ee
http://ee.linkedin.com/in/jaanusremm
G-9347-2012
0000-0002-8896-0772

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2014–...    Norra Põllumajandus- ja Keskkonnauuringute Instituut, Külalisteadur
2013–...    OÜ Rewild, Asutaja, Juhatuse liige; Tartu Ülikooli spin-off; www.rewild.ee
01.01.1993–...    Erinevad tööd looduse ja teaduse valdkonnas, sh. topograafiline ja elustiku kaardistamine, loomastiku ekspertiis erinevates planeeringutes, statistiline andmeanalüüs, õpetamine, trükiste kujundamine
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, terioloogia teadur (1,00)
01.09.2015–31.08.2017    Turu Ülikool, Soome, Järeldoktor
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, terioloogia teadur (1,00)
2013–2013    Rennes' Ülikool 1, Prantsusmaa, Külalisteadur
01.09.2011–31.08.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, zooloogia teadur (1,00)
01.09.2009–31.08.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia teadur (1,00)
01.09.2008–31.08.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia teadur (1,00)
01.02.2008–31.08.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia spetsialist (0,25)
01.01.2008–31.01.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, looduskaitsebioloogia spetsialist (0,10)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , looduskaitsebioloogia spetsialist (0,10)
01.04.2006–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut, looduskaitsebioloogia spetsialist (0,10)
2003–2004    Hendrikson & Ko OÜ, Kartograaf
 
 
Haridustee
1997–2008    Tartu Ülikool
1994–1997    Hugo Treffneri Gümnaasium
1986–1994    Elva Põhikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Terioloogia Seltsi esimees
2013−...    Eesti Keskkonnaministeeriumi suurkiskjate kaitse ja kasutuse korraldamise töörühma liige
2013−...    OÜ Rewild, asutaja ja juht (Tartu Ülikooli spin-off)
2011−...    Eesti Terioloogia Seltsi sügiskoolide juht
2010−...    Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi liige
2010−...    Talveakadeemia konkursitööde hindamiskomosjoni liige
2008−...    Osalemine Balti Terioloogiakonverentsi (2008) korraldamises
2007−...    Osalemine Eesti Terioloogia Seltsi sügiskoolide korraldamises
2007−...    Ajakirja Hirundo toimetuskogu liige
2005−...    Eesti Looduseuurijate Seltsi liige
2005−...    Eesti Terioloogia Seltsi liige
2012−2014    Eesti Terioloogia Seltsi aseesimees
2011−2011    Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava (2012-2021) töörühma liige
1999−2006    Eesti Ornitoloogia Ühingu liige
 
 
Loometöö
Leiutanud ruumigeneetika algoritmi DResD;
Trummar rock-ansamblis Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Minu teadus- ja arendustegevus jaguneb peamiselt kolme valdkonna vahel: liikide elupaigakasutus ja levik, populatsioonigeneetika ning looduskaitselised lahendused. Alusteaduslikud uurimistulemused on turundatud Tartu Ülikooli ja OÜ Rewild teostatud arendus- ja konsultatsioonitöödes;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B280 Loomaökoloogia; PÕHISUUND: Loomade ruumikasutus ja seosed elupaikadega
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B320 Süstemaatiline botaanika, zooloogia, zoogeograafia ; PÕHISUUND: Loomaliikide levik
 
 
Lisainfo
Täiendkoolitused ja sertifikaadid.
2015–2017; Ettevõtluskoolitus, ‐arendus ja -konsultatsioonid. Turu Teaduspark (Soome), SparkUP ettevõtluskeskus.
2015–2016; Startup ettevõtte inkubatsioon. Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol.
2013–2017; Teaduspõhise spin-off ettevõtte inkubatsioon. Tartu Ülikool.
2016; Climate Launchpad. Rahvusvaheline varase faasi rohetehnoloogia ettevõtluse koolitus ja
konkurss. 3. koht Eestis. Sertifikaat kliimamuutuseid ohjava ettevõtte rajamiseks ja
arendamiseks.
2015; Ettevõtluskoolitused ja -seminarid. Sihtasutus Tartu Teaduspark.
2015; Garage48 GreenTech. Ettevõtluse, äriidee ja tootearenduse koolitus ja konkurss. Microsofti
eriauhind.
2014; Programmeerimiskeele Python alused. Treehouse.
2014; sTARTUp 2014. Ettevõtluskoolitus ja konkurss. Parim business-to-business äriidee ja esitlus.
2014; Ekspordi planeerimise koolitus. HeiVäl Consulting.
2012; Teaduslike loomkatsete planeerimise ja läbiviimise koolitus. FELASA C kategooria sertifikaat.
2010; Statistilised analüüsid ja programmeerimine R keskkonnas. Tartu Ülikool, Ants Kaasik.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
2.5.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.1.
2015
2.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
6.3.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.1.
2013
2.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005

Jaanus Remm

19.08.1979
+372 5620 1082
jaanus.remm@ut.ee
http://ee.linkedin.com/in/jaanusremm
G-9347-2012
0000-0002-8896-0772

Career

Institution and occupation
2014–...    Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Visiting Researcher
2013–...    OÜ Rewild, Founder, Chief Executive Officer; University of Tartu spin-off; www.rewild.ee
01.01.1993–...    Various tasks on areas related to nature and science, incl. mapping of topography and biota, fauna expertise in various plannings, statistical data analysis, teaching, illustrating of printed works
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.09.2015–31.08.2017    University of Turku, Finland, Post-Doc
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
2013–2013    University of Rennes 1, France, Visiting Researcher
01.09.2011–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Zoology (1,00)
01.09.2009–31.08.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Conservation Biology (1,00)
01.09.2008–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.02.2008–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist (0,25)
01.01.2008–31.01.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist (0,10)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Specialist (0,10)
01.04.2006–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Zoology and Hydrobiology, Specialist (0,10)
2003–2004    Hendrikson & Ko, Cartographer
 
 
Education
1997–2008    University of Tartu
1994–1997    Hugo Treffner Gymnasium
1986–1994    Elva Elementary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Chairman of Estonian Theriological Society
2013−...    Member of large mammal management workgroup in Estonian Ministry of the Environment
2013−...    OÜ Rewild, founder and head (University of Tartu spin-off)
2011−...    Leader of autumn-schools of Estonian Theriological Society
2010−...    Member of Tartu Students' Nature Conservation Circle
2010−...    Member of evaluation commission of student conference Talveakadeemia
2008−...    Participation in organizing committee of the Baltic Theriological Conference (2008)
2007−...    Participation in organizing committe of autumn-schools of Estonian Theriological Society
2007−...    Member of editorial board of journal Hirundo
2005−...    Member of Estonian Naturalists' Society
2005−...    Member of Estonian Theriological Society
2012−2014    Vice-chairman of Estonian Theriological Society
2011−2011    Member of workgroup of protection and management plan of large carnivores (2012-2021)
1999−2006    Member of Estonian Ornithological Society
 
 
Creative work
Inventor of DResD algorithm of spatial genetics;
Percussionist in rock group Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd;
 
 
Additional career information
My research and development activities consist of three main fields: habitat use and distribution of species, population genetics, and solutions for nature protection. The basic research results have been marketed in development and consultancy tasks of University of Tartu and Rewild Ltd.;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B280 Animal ecology ; SPECIALITY: Animals' space use and relationships with habitats
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B320 Systematic zoology, zoogeography ; SPECIALITY: Distribution of animal species
 
 
Additional information
Trainings and certificates.
2015–2017; Training, development and consultancy of entrepreneurship. Turku Science park (Finland), SparkUP centre.
2015–2016; Incubation of startup company. Tallinn Science Park Tehnopol Foundation.
2013–2017; Incubation of science based spin-off company. University of Tartu.
2016; Climate Launchpad. Training and competition of international green-tech business idea. 3rd place in Estonia. Certificate to build a company to tackle climate change.
2015; Trainings and seminars of entrepreneurship. Tartu Science Park.
2015; Garage48 GreenTech. Training and competition of entrepreneurship, business idea and product development. Microsoft special prize.
2014; Training of Python programming language. Treehouse.
2014; sTARTUp 2014. Training and competition of business idea. The best business-to-business idea and presentation.
2014; Training of export planning. HeiVäl Consulting.
2012; Training of scientific animal experiment. Sertificate of FELASA C category.
2010; Training of statistical analysis and programming in R. University of Tartu.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
2.5.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.5.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.1.
2015
2.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
6.3.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.1.
2013
2.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7402Adaptatsioonipõhine looduskaitse degradeerunud kooslustes01.01.200831.12.2011Asko LõhmusTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond76 774,17 EUR
MUULLOOM14129Ekspertiis Kruusoja ja Pärnamäe maaüksuste asustatusest lendoravaga06.08.201410.09.2014Jaanus RemmTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut2 750,00 EUR
IUTIUT20-32Evolutsioonilised ja kaasaegsed protsessid imetajate ja nende patogeenide populatsioonides01.01.201431.12.2019Urmas SaarmaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut466 400,00 EUR
SFSF0180122s08Fülogeneetilised ja võrdlev-ökoloogilised uuringud loomadel01.01.200831.12.2013Toomas TammaruTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond1 158 238,49 EUR
SFSF0180004s09Füsioloogiline käitumisökoloogia: füsioloogiline meetod ökoloogia, käitumis- ja evolutsiooniuuringute teenistuses01.01.200931.12.2014Raivo MändTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond785 857,55 EUR
ETFETF8376Käitumuslik ja füsioloogiline stress pesahoidjate lindude kasvueas poegadel: selle fenotüübiline plastilisus ja mõjud elukäigutunnustele 01.01.201031.12.2013Vallo TilgarTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut49 084,64 EUR
MUULLOOM09100/1Lendorava telemeetriliste-uuringute andmeanalüüs ja meetodite arendamine - 201101.12.201030.11.2011Jaanus RemmTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut2 000,00 EUR
MUULLOOM09100/2Lendorava telemeetriliste-uuringute andmeanalüüs ja meetodite arendamine - 201206.02.201215.11.2012Jaanus RemmTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut2 000,00 EUR
MUULLOOM09100Lendorava-uuringute raadiotelemeetriliste metoodite arendamine ja optimeerimine31.08.200931.08.2010Jaanus RemmTartu Ülikool1 597,79 EUR
MUUSLOOM12011T (3.2.0802.11-0043)Looduskaitse rakendusuuringud01.01.201228.02.2015Riinu RannapTartu Ülikool733 181,50 EUR
SFSF0182645s04Loomade käitumise evolutsioonilis-ökoloogilised aspektid: teooria ja rakendused01.01.200431.12.2008Raivo MändTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond482 264,51 EUR
MUULLOOM12165Retsensioonid neljale kaitse korraldamise tegevuskavale: hallhülge kaitse tegevuskava; viigerhülge kaitse tegevuskava; ebapärlikarbi tegevuskava; muda-lahnarohu, järv-lahnarohu, vesilobeelia, lamedalehise jõgitakja, ujuva jõgitakja, vahelduvaõiese ve13.09.201215.11.2012Jaanus RemmTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut4 596,00 EUR
ETFETF6457Säilikpuude mõju metsade bioloogilisele mitmekesisusele sõltuvalt looduslikust häiringurežiimist01.01.200531.12.2007Asko LõhmusTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond34 286,73 EUR
MUUSLOOM12029T (30.8-7.2/3376)Zoonooside nakatumisrisk Eestis: puukidega ülekantavad haigustekitajad ja E­hepatiidiviiruse looduskollete ning endeemiliste piirkondade kaardistamine ja iseloomustamine01.02.201231.05.2015Jaanus RemmTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut43 999,50 EUR
  • Leitud 38 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Hindrikson, M; Remm, J; Pilot, M; Godinho, R; Stronen, AV; Baltrunaite, L; Czarnomska, SD; Leonard, JA; Randi, E; Nowak, C; Akesson, M; Lopez-Bao, JV; Alvares, F; Llaneza, L; Echegaray, J; Vila, C; Ozolins, J; Rungis, D; Aspi, J; Paule, L ... Saarma, U. (2017). Wolf population genetics in Europe: a systematic review, meta-analysis and suggestions for conservation and management. Biological Reviews, 92, 1601−1629.10.1111/brv.12298.1.1.
Jaik, Kertu; Laht, Piret Laht; Remm, Jaanus (2017). Suurulukid Männikul. Põhimaantee nr. 11 Tallinna ringtee km 19,00–26,16 Luige-Saku lõigu ja rohevõrgustiku Männiku tuumala suurulukiuuring. II etapp – lisaaruanne. 2.5.
Kairi Värv; Anna Ivanova; Julia Geller; Jaanus Remm; Kertu Jaik; Nina Tikunova; Vera Rar; Åke Lundkvist; Irina Golovljova. (2016). Identification of I. ricinus, I. persulcatus and I. trianguliceps species by multiplex PCR. Ticks and Tick-borne Diseases, x−x.10.1016/j.ttbdis.2016.11.004 [ilmumas].1.1.
Plumer, L; Keis, M; Remm, J; Hindrikson, M; Jõgisalu, I; Männil, P; Kübarsepp, M; Saarma, U. (2016). Wolves Recolonizing Islands: Genetic Consequences and Implications for Conservation and Management. PLoS ONE, 11(7)− e0158911.10.1371/journal.pone.0158911.1.1.
Jaik, Kertu; Anijalg, Peeter; Remm, Jaanus (2016). Suurulukid Männikul. Põhimaantee nr. 11 Tallinna ringtee km 19,00–26,16 Luige-Saku lõigu ja rohevõrgustiku Männiku tuumala suurulukiuuring. I etapp – põhiaruanne. 2.5.
Remm, Jaanus (2016). Lendorava kodu hind. 6.7.
Remm, Jaanus; Kont, Raido (2016). Lynx life in Estonian forest. 6.7.
Laurimaa, L; Davison, J; Süld, K; Plumer, L; Oja, R; Moks, E; Keis, M; Hindrikson, M; Kinkar, L; Laurimäe, T; Abner, J; Remm, J; Anijalg, P; Saarma, U. (2015). First report of highly pathogenic Echinococcus granulosus genotype G1 in dogs in European urban environment. Parasites & Vectors, 8 (182), 182.10.1186/s13071-015-0796-3.1.1.
Lindman, L.; Remm, J.; Saksing, K.; Sõber, V.; Õunap, E.; Tammaru, T. (2015). Lycaena dispar on its northern distribution limit: an expansive generalist. Insect Conservation and Diversity, 8 (1), 3−16.10.1111/icad.12087.1.1.
Laurimaa, L; Davison, J; Plumer, L; Süld, K; Oja, R; Moks, E; Keis, M; Hindrikson, M; Kinkar, L; Laurimäe, T; Abner, J; Remm, J; Anijalg, P; Saarma, U. (2015). Noninvasive detection of Echinococcus multilocularis tapeworm in urban area, Estonia. Emerging Infectious Diseases, 21 (1), 163−164.10.3201/eid2101.140136.1.1.
Moks, Epp; Remm, Jaanus; Kalda, Oliver; Valdmann, Harri (2015). Eesti Imetajad. Varrak.2.1.
Remm, Jaanus; Kalda, Oliver; Valdman, Harri; Moks, Epp (2015). Eesti imetajad. Liikide tundmaõppimise teejuht. Tartu: Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut.2.1.
Remm, Jaanus; Oja, Ragne (2015). Looduse kriisiabi terioloogia sügiskoolis. Eesti Jahimees, 5 (236), 11.6.3.
Oja, Ragne; Remm, Jaanus (2015). Sigade Aafrika katk. Eesti Jahimees, 5 (236), 14−15.6.3.
Remm, Jaanus (2015). Deadline 2020. 6.7.
Laht, Piret; oTSUS, Maarja; Remm, Jaanus; Veske, Andres (2014). B-plexins control microtubule dynamics and dendrite morphology of hippocampal neurons. Experimental Cell Research, 326 (1), 174−184.1.1.
Remm, Jaanus; Pent, Martin (2014). Kes on siin kodus ja kes mitte? Eesti Jahimees, 6 (231), 8.6.3.
Remm, Jaanus (2014). One year moving path of a female Eurasian Lynx in Central Estonia, 2013-2014. 6.7.
Keis, M; Remm, J; Ho, SYW; Davison, J; Tammeleht, E; Tumanov, IL; Saveljev, AP; Männil, P; Kojola, I; Abramov, AV; Margus, T; Saarma, U. (2013). Complete mitochondrial genomes and a novel spatial genetic method reveal cryptic phylogeographic structure and migration patterns among brown bears in north-western Eurasia. Journal of Biogeography, 40 (5), 915−927.10.1111/jbi.12043.1.1.
Hindrikson, M; Remm, J; Männil, P; Ozolins, J; Tammeleht, E; Saarma, U (2013). Spatial genetic analyses reveal cryptic population structure and migration patterns in a continuously harvested grey wolf (Canis lupus) population in north-eastern Europe. PLoS ONE, 8 (9), e75765.10.1371/journal.pone.0075765.1.1.
Laht, Piret; Pill, Kaie; Haller, Elina; Remm, Jaanus; Veske, Andres (2013). B-plexins control microtubule dynamica and dendritic morphology in co-operation with end-binding proteins. EMBO workshop Semaphorin function & mechanism of action. 5.1.
Remm, K.; Remm, J.; Kaasik, A. (2012). Ruumiliste loodusandmete statistiline analüüs. Tartu: Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut.2.2.
Remm, Jaanus (2012). Terioloogid kogunesid Edele-Eesti sügiseste rabade vahel. Eesti Jahimees, 219 (6), 10.6.6.
Remm, J.; Lõhmus, A. (2011). Tree cavities in forests - the broad distribution pattern of a keystone structure for biodiversity. Forest Ecology and Management, 262 (4), 579−585.10.1016/j.foreco.2011.04.028.1.1.
Timm, U.; Remm, J. (2011). Lendorava lugu. Eesti Loodus, 62 (2), 90−92.6.3.
  • Leitud 9 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Alutaguse lendoravaelupaikade käsitiivalisedRennel, LiisamagistrikraadMeelis Leivits; Jaanus RemmKaitstud2012Eesti Maaülikool
Formation of large carnivore populations in anthropogenic landscape, and solutions to minimize conflicts with societyKont, RaidodoktorikraadJaanus RemmJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Ilvese kisklusmäär ja mõju metskitse populatsioonileKont, RaidomagistrikraadJaanus Remm; Harri ValdmannKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Laevaliikluse mõju Läänemere viigerhülge (Pusa hispida botnica) liikumisele ja ruumikasutuseleAasa, AnnimagistrikraadMart Jüssi; Jaanus RemmKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Lendorava (Pteromys volans) ruumikasutus ja populatsiooni sidusus Virumaa metsamasiivisAbsalon, MartinmagistrikraadJaanus RemmKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Pähklinäpi (Muscardinus avellanarius) elupaigakasutus levila põhjapiiril: liigi esinemise tõenäosus EestisJaik, KertumagistrikraadJaanus RemmKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Pruunkaru tekitatud kahjustuste ajaline ja ruumiline jaotumine ning nende seos karude arvukuse ja küttimisegaLiina VeskemagistrikraadEgle Tammeleht; Urmas Saarma; Jaanus RemmKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia õppetool
The ecology of protected butterfly species in EstoniaLindman, LydoktorikraadToomas Tammaru; Jaanus RemmKaitstud2016Tartu Ülikool
The impact of large climatic fluctuations on mammal populations, their migrations and formation of contemporary populationsAnijalg, PeeterdoktorikraadUrmas Saarma; Jaanus RemmJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond