27.02.1983
56608789
mari.torv@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.06.2019–31.12.2019   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia teadur (0,20)
01.04.2018–31.05.2019   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia teadur (1,00)
01.01.2018–31.03.2018   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia teadur (0,50)
01.01.2016–03.06.2016   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Doktorant (1,00)
01.01.2012–31.12.2015   
Balti ja Skandinaavia Arheoloogia Keskus (ZBSA), doktorant
2010–2012   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Arheoloogia õppetool, Assistent (0,50)
29.05.2007–31.08.2011   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, tehnik (1,00)
10.03.2007–28.05.2007   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, tehnik (1,00)
2007–2010   
Muinsuskaitseamet, Vaneminspektor (1,00)
2002–2002   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond, Tehnik (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2013   
University of Sheffield, vahetusüliõpilane (4 kuud)
2012–2016   
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, doktorantuur
2009–2016   
Tartu Ülikool, doktorantuur
2006–2007   
Uppsala University, vahetusüliõpilane (5 kuud)
2005–2009   
Tartu Ülikool, magistriõpingud
2001–2005   
Tartu Ülikool, bakalaureuse kraad (arheoloogia)
1989–2001   
Türi Gümnaasium, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Euroopa Arheoloogide Assotsatsiooni (EAA)
2005−...   
Eesti Arheoloogia Selts
 
 
Loometöö
Raamatute toimetamine:

Oxford Handbook of Mesolithic Europe (2018-2021), kaastoimetaja (koos Liv Nilsson Stutzi ja Rita Peyroteo Stjernaga)

Näitused:
(1) üks Eesti Rahva Muuseumi uue püsinäituse muinasja osa kuraatoritest (2009–2016).
(2) Näituse "Kukruse kaunitar ja tema kaasaegsed: Eesti rikkalikem kalmistu muinas- ja keskaja piirilt" kaaskuraator Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis (koos Tõnno Jonuksiga; 2011).
(3) Näituse "Richard Indreko 110" kaaskuraator Tartu Ülikooli Raamatukogus (koos Kristiina Johansoniga; 2010).
(4) Järvamaa muuseumi arheoloogia püsinäituse kaaskuraator (koos Tõnno Jonuksi, Kristiina Johansoni ja Priit Lättiga; 2010)..
 
 
Lisainfo
2017–2019: Saksa Teadus Fondi (DFG) projekt "Riņņukalns, a Neolithic freshwater shell midden site in northern Latvia and its significance for cultural development of the Eastern Baltic Stone Age"; uurimisrühma juhid Harald Lübke, John Meadows ja Ulrich Schmölke, Balti ja Skandinaavia arheoloogia keskus (ZBSA) Saksamaal, Läti Ajaloo Instituut, Läti Ülikool, Lätis. Minu roll: välisekspert inimluude kaevamise ja analüüsimise alal.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Mari Tõrv, Muinsuskaitseamet; Muinsuskaitset käsitlevate teadustööde konkurss, I preemia doktoritööde kategoorias
2016, Mari Tõrv, Eesti Teadusagentuur; Üliõpilaste riikliku teadustööde konkursi valdkondade ja tasemete ülene peapreemia doktoritöö eest
2016, Mari Tõrv, Wenner-Gren Foundation; stipendium 22. Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni aastakonverentsi külastamiseks Vilniuses, Leedus
2012, Mari Tõrv, Eesti Teaduste Akadeemia stipendium – nädalane uurimisreis Peeter Suure Antropoloogia ja Etnograafia Muuseumi, Venemaa Teaduste Akadeemia (Peterburi, Vene Föderatsioon)
2012, Mari Tõrv, DoRa8 stipendium: Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programm DoRa, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes – toetus osalemaks arheoloogia doktorikooli „Dialogues with the Past“ seminaril “Materialities of Time: Ritual, death and the practice of archaeology” (
2012, Mari Tõrv, DoRa8 stipendium: Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programm DoRa, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes – kahenädalane raamatukogu külastus Cambridge Ülikooli Raamatukogus (Cambridge University Library)
2012, Mari Tõrv, DoRa6 stipendium: Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programm DoRa, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes – õpingud Sheffieldi Üllikoolis, Suurbritannias (4 kuud)
2011, Mari Tõrv, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programm DoRa stipendium, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes (DoRa 8) – toetus osalemaks arheoloogia doktorikooli „Dialogues with the Past“ seminaril “Environmental Archaeology and Science in Archaeology” (Turu, Soome)
2011, Mari Tõrv, DoRa8 stipendium: Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programm DoRa, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes – toetus osalemaks konverentsil “Battlefields and mass graves: the interdisciplinary analysis of sites of conflict” (Brandenburg, Saksamaa)
2006, Mari Tõrv, SA Archimedes – Kristian Jaagu osaliseõppe stipendium Uppsala Ülikooli
2005, Mari Tõrv, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi II preemia rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe astmes
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H340 Arheoloogia
 
 
Lisainfo
Küttide ja korliaste uuringud; Euroopa mesoliitikum ja neoliitikum; surmaarheoloogia; arheotanatoloogia; biokeemilised meetodid arheoloogias (stabiilised isotoobid); keskkonnaarheoloogia; identiteedi ja keha mõisted arheoloogias; arheoloogia ajalugu; teoreetiline arheoloogia; kultuuripärandi poliitika ja kaitse.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
6.9.
2017
1.3.
2016
2.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.8.
2013
1.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
3.2.
2008
3.5.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
5.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
6.3.
2003
16.01.2020
27.02.1983
56608789
mari.torv@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.06.2019–31.12.2019   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology, Research Fellow in Archaeology (0,20)
01.04.2018–31.05.2019   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology, Research Fellow in Archaeology (1,00)
01.01.2018–31.03.2018   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology, Research Fellow in Archaeology (0,50)
01.01.2016–03.06.2016   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, PhD Student (1,00)
01.01.2012–31.12.2015   
Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, PhD student
2010–2012   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Chair of Archaeology, Assistant (0,50)
29.05.2007–31.08.2011   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Technician (1,00)
10.03.2007–28.05.2007   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Technician (1,00)
2007–2010   
Estonian National Heritage Board, Senior inspector at the county Pärnu (1,00)
2002–2002   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of History, Tehnik (1,00)
 
 
Education
2012–2013   
University of Sheffield, exchange student (4 months)
2012–2016   
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, PhD studies
2009–2016   
Tartu Ülikool, PhD studies
2006–2007   
Uppsala University, exchange student (5 months)
2005–2009   
University of Tartu, MA studies
2001–2005   
University of Tartu, BA studies (archaeology)
1989–2001   
Türi Secondary School
 
 
Creative work
Book editing:
Oxford Handbook of Mesolithic Europe (2018-2021) - a co-editor (together with Liv Nilsson Stutz and Rita Peyroteo Stjerna).

Exhibitions:
(1) One of the curators of the Stone and Iron Age sections of the new permanent exhibition at the Estonian National Museum (2009–2016).
(2) The Beauty of Kukruse and her contemporaries: the richest cemetery from the border of Prehistory and Middle Ages in Estonia at the History Museum of the University of Tartu – co-curator (together with dr. Tõnno Jonuks) of a temporary exhibition that gave an overview of a newly discovered Conversion Period inhumation cemetery in Estonia (2011).
(3) Richard Indreko 110 at the Library of the University of Tartu – co-curator (together with Kristiina Johanson) of a temporary exhibition dedicated to the Estonian Stone Age archaeologist Richard Indreko (2010).
(4) A permanent archaeology exhibition at the Museum of Järva County – co-curator (together with dr. Tõnno Jonuks, Kristiina Johanson, and Priit Lätti; 2010)..
 
 
Additional information
2017–2019: A German Research Foundation (DFG) project Riņņukalns, a Neolithic freshwater shell midden site in northern Latvia and its significance for cultural development of the Eastern Baltic Stone Age, principal investigators Harald Lübke, John Meadows, and Ulrich Schmölke, Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, Germany, Institute of Latvian History, Latvian University, Latvia. My role: external expert on the excavation and study of human remains.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Mari Tõrv, Estonian National Heritage Board; I prize with the PhD thesis at the student work competition dealing with heritage matters
2016, Mari Tõrv, Estonian Research Council; the main prize (across disciplines) for the PhD thesis at the Estonian National Contest for University Students
2016, Mari Tõrv, Wenner-Gren Foundation; award to visit the 22nd Annual Meeting of the European Archaeological Association at Vilnius, Lihtuania
2012, Mari Tõrv, a scholarship from a bilateral exchange programme of the Estonian Academy of Sciences – to support a one week research trip to Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian Academy of Science in St. Petersburg, Russian Federation
2012, Mari Tõrv, DoRa8 scholarship funded by European Social Fund’s Doctoral Studies and Internationalisation Programme DoRa, which is carried out by Foundation Archimedes – to support participation on a Dialogues with the Past seminar “Materialities of Time: Ritual,
2012, Mari Tõrv, DoRa8 scholarship funded by European Social Fund’s Doctoral Studies and Internationalisation Programme DoRa, which is carried out by Foundation Archimedes – two weeks of library visit to the Cambridge University Library to obtain insights to hunter-g
2012, Mari Tõrv, DoRa6 scholarship funded by European Social Fund’s Doctoral Studies and Internationalisation Programme DoRa, which is carried out by Foundation Archimedes – to support studies (4 months) at The University of Sheffield on the Human Osteology and Funer
2011, Mari Tõrv, DoRa8 scholarship funded by European Social Fund’s Doctoral Studies and Internationalisation Programme DoRa, which is carried out by Foundation Archimedes – to support participation on Dialogues with the Past seminar “Environmental Archaeology and
2011, Mari Tõrv, DoRa8 scholarship funded by European Social Fund’s Doctoral Studies and Internationalisation Programme DoRa, which is carried out by Foundation Archimedes – to support participation at the conference “Battlefields and mass graves: the interdisciplin
2006, Mari Tõrv, SA Archimedes - Stipendium of Kristjan Jaak to study in University of Uppsala
2005, Mari Tõrv, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, II Prize for BA thesis
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS CLASSIFICATION: H340 Archaeology
 
 
Additional information
The hunter-gatherer studies; Mesolithic-Neolithic Europe; archaeology of death and burial; archaeothanatology; biochemical archaeology (stable isotope studies); environmental archaeology; anthropology of the body; archaeology of identity; history of archaeology; theoretical archaeology; cultural heritage politics and ethics in archaeology.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
6.9.
2017
1.3.
2016
2.3.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.8.
2013
1.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
3.2.
2008
3.5.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
5.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
5.2.
2004
6.3.
2003
16.01.2020
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
IUTIUT20-7Eesti Läänemereruumis: majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside arheoloogia01.01.201431.12.2019Valter LangTartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut510 000,00 EUR
EKKDEKKD12Eesti rahva etniline ajalugu uute teadustulemuste valguses01.01.201931.12.2021Mari TõrvTartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut70 000,00 EUR
MUUPP1GI19936Keskaegse populatsiooni struktuur, tervis ja haigused Eesti territooriumil vana DNA vaatenurgast07.08.201930.06.2020Kristiina TambetsTartu Ülikool, Tartu Ülikooli genoomika instituut50 000,00 EUR
MUUPHVAJ18902Mineviku toidukultuuri multidistsiplinaarsed uuringud: biomolekulaararheoloogia ja dateeringud01.02.201831.01.2019Ester OrasTartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut14 000,00 EUR
PSGPSG492Potid ja luud, lipiidid ja proteiinid: muistse toitumise uuringud biomolekulaararheoloogiaga01.01.202031.12.2023Ester OrasTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut104 500,00 EUR
ETFETF7375Rannik ja sisemaa. Dualistlik asustustüüp Läänemere idapiirkonnas kivi- ja pronksiajal01.01.200831.12.2011Aivar KriiskaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond83 749,93 EUR
1.1.7.4.1.TF2318Sope kolju ja Fatjanovo kultuuri skelettide uurimine Venemaa Teaduste Akadeemia Etnoloogia ja Antropoloogia Instituudis Moskvas, Venemaal 01.05.201831.12.2018Liivi VarulTallinna Ülikool1 000,00 EUR
SFSF0180150s08Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised protsessid Eestis muinas-, kesk- ja uusajal01.01.200831.12.2013Valter LangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond397 306,66 EUR