24.03.1974
reet@folklore.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.05.2019–...   
Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (1,00)
01.05.2016–30.04.2019   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (1,00)
01.06.2014–30.04.2016   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,75)
01.06.2010–31.05.2014   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,50)
01.04.2004–31.05.2010   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (1,00)
09.09.2002–31.03.2004   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (0,50)
01.02.2000–08.09.2002   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (1,00)
01.04.1997–31.01.2000   
Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
03.01.1995–31.03.1997   
Eesti Keele Instituut, Vanemlaborant (1,00)
07.02.1994–02.01.1995   
Eesti Keele Instituut, Vanemlaborant (0,50)
 
 
Haridustee
2012–2016   
Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi doktoriõpe
2002–2004   
tõlkemagistratuur (Tartu Ülikool)
1999–1999   
magistrikraad rahvaluules (Tartu Ülikool)
1995–1999   
eesti ja võrdlev rahvaluule, germanistika
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
IUAES, liige
2018−...   
Akadeemiline Usundiloo Selts, liige
2017−...   
Akadeemiline Rahvaluule Selts, juhatuse liige
2016−...   
Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool, koordinaatorite komitee liige
2010−...   
ISFNR, liige
2010−...   
uurimuste sari "Sator: Artikleid usundi- ja kombeloost"
2010−...   
ISFNR töörühm Belief Narrative Network (BNN), liige
 
 
Lisainfo
Pikaajaline toimetamise, esinemise ja populariseerimise kogemus, mitmete populaarteaduslike raamatute autor.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Reet Hiiemäe, Eesti folkloristika aastapreemia
2001, Reet Hiiemäe, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: H400 Folkloristika; TÄPSUSTUS: usundilised jutud, muistendid, meedia
 
 
Lisainfo
Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk sotsiaalhoolekande edendamise eest, 2009.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
2.1.
2019
3.2.
2019
3.4.
2019
4.1.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
6.4.
2019
1.2.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.4.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.4.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.3.
2016
3.4.
2016
4.1.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
5.2.
2014
5.2.
2014
6.4.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.4.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.4.
2012
5.2.
2011
3.2.
2009
6.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2005
1.1.
2004
1.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2001
4.2.
2001
1.3.
2000
3.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
6.3.
1998
2.2.
1997
6.4.
1997
3.2.
1996
3.5.
1996
6.6.
1996
3.2.
1995
2.01.2020
24.03.1974
reet@folklore.ee

Career

Institutions and positions
01.05.2019–...   
Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
01.05.2016–30.04.2019   
Estonian Literary Museum, Researcher (1,00)
01.06.2014–30.04.2016   
Estonian Literary Museum, Researcher (0,75)
01.06.2010–31.05.2014   
Estonian Literary Museum, Researcher (0,50)
01.04.2004–31.05.2010   
Estonian Literary Museum, Researcher (1,00)
09.09.2002–31.03.2004   
Estonian Literary Museum, Researcher (0,50)
01.02.2000–08.09.2002   
Estonian Literary Museum, Researcher (1,00)
01.04.1997–31.01.2000   
Institute of the Estonian Language, Assistant (1,00)
03.01.1995–31.03.1997   
Institute of the Estonian Language, senior laboratory assistant (1,00)
07.02.1994–02.01.1995   
Institute of the Estonian Language, senior laboratory assistant (0,50)
 
 
Education
2012–2016   
2012 - 2016 University of Tartu, PhD student of folklore
1999–1999   
MA in folklore (University of Tartu)
1995–1999   
bachelor studies, Estonian and comparative folklore, German philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
IUAES, member
2018−...   
Estonian Society for the Study of Religions
2017−...   
Academic Folklore Society, board member
2016−...   
Graduate School of Linguistics, Philosophy and Semiotics, coordinators' committee member
2010−...   
ISFNR, member
2010−...   
scientific series "Sator: Artikleid usundi- ja kombeloost"
2010−...   
ISFNR working group Belief Narrative Network (BNN), member
 
 
Additional information
Long-time editing, lecturing and popularizing experience, author of many popular books about folklore and vernacular belief.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Reet Hiiemäe, Annual award of Estonian folkloristics
2001, Reet Hiiemäe, Estonian Cultural Endowment, annual award
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS CLASSIFICATION: H400 Folklore ; SPECIFICATION: vernacular belief, belief narratives, mass media
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
2.1.
2019
3.2.
2019
3.4.
2019
4.1.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
6.4.
2019
1.2.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.4.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.4.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.3.
2016
3.4.
2016
4.1.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
5.2.
2014
5.2.
2014
6.4.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.4.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.4.
2012
5.2.
2011
3.2.
2009
6.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2005
1.1.
2004
1.2.
2003
3.2.
2002
3.4.
2001
4.2.
2001
1.3.
2000
3.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1999
6.3.
1998
2.2.
1997
6.4.
1997
3.2.
1996
3.5.
1996
6.6.
1996
3.2.
1995
2.01.2020