Anu Reinart

1.09.1961
6962510
51938989
anu.reinart@to.ee
Kastani 24a-24, Tartu 51008

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...    Tartu Observatoorium, direktor (1,00)
2004–...    Tartu Observatoorium, Vanemteadur (1,00)
1984-1988 Ülenurme Keskkool, füüsika õpetaja
1988-1990 Zooloogia ja Botaanika Instituut, Võrtsjärve Limnoloogiajaam, insener
1990-1993 Tartu Ülikool, Rakendusoptika labor, teadur
1993-2001 Eesti Mereinstituut, (teadur, kuni 1995 nooremteadur)
2002-2004 Uppsala Ülikool, Limnoloogia Instituut (järel-doktor, EL Marie Curie stipendium)
 
 
Haridustee
1995–2000    Tartu Ülikool, PhD, keskkonnafüüsika (28. juuni 2000)
1993–1995    Tartu Ülikool, MSc, füüsika magister (16. juuni 1995)
1979–1984    Tartu Ülikool 1984, füüsik (optika ja spektroskoopia)- füüsika õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    EC expert Group Horizon 2020 Advisory Group Space
2015−...    Eesti teaduspoliitika komisjoni liige
2015−...    member of Estonian delgation in ESA, Scietific Programme Committe SPC
2014−...    EL Copernicus kasutajate kogu Eesti esidaja
2011−...    Eesti Kosmoseasjade Nõukogu liige
2005−...    American Geosciences Union
2003−...    Eesti kaugseire nõukogu liige
2002−...    Marie Curie Fellowship Association liige
2010−2015    EL FP7/H2020 Kosmose alateema ekspert
2009−2014    Eesti Kosmosepoliitika töögrupi liige
2009−2011    Member of Jury, EU Contest for Young Scientists
2007−2010    GMES Nõuandekogus Eesti esindaja
 
 
Loometöö
Tartu Hnsa Rotary Klubi liige alates 2004, president 2011-2012;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Anu Reinart, Tartu medal eriliste teenete ning silmapaistva panuse Eesti ja Tartu kosmoseteaduse arengusse
2014, Anu Reinart, EV Presidendi Valgetähe IV klassi orden
2004, Anu Reinart, EU Marie Curie tagasipöördumise grant Tartu Observatooriumis töötamiseks (2004-2005)
2002, Anu Reinart, EU Marie Curie Individuaalstipendium Uppsala Ülikoolis ( Rootsi) töötamiseks (2002-2003)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
5.1.
2004
6.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
1.1.
1998
1.3.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1997
3.4.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
3.2.
1995
5.1.
1995

Anu Reinart

1.09.1961
6962510
51938989
anu.reinart@to.ee
Kastani 24a-24, Tartu 51008

Career

Institution and occupation
2010–...    Tartu Observatory, director (1,00)
2004–...    Tartu Observatory, Senior Researcher (1,00)
1984-1988 teacher of physics, Secondary School of Ülenurme, Estonia.
1988-1990 engineer, Võrtsjärv Limnological Station, Estonia.
1990-1993 researcher, Tartu University, laboratory of applied optics
1993- 2001 researcher in work group of marine optics, Estonian Marine Institute (until 1995 junior research fellow)
2002-2004 post-doctoral fellow (EU Marie Curie) in Uppsala University, Department of Limnology
 
 
Education
1995–2000    Degree of Doctor of Philosophy, PhD in physics (in environmental physics), University of Tartu.
1993–1995    1995 Degree of Magister scientiarum, MSc in environmental physics, University of Tartu.
1979–1984    1984 Graduating from University of Tartu as physicist (optics and spectroscopy)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Memebr in EC expert Group Horizon 2020 Advisory Group Space
2015−...    Estonian Research Policy Committe, member
2015−...    member of Estonian delgation in ESA, Scietific Programme Committe SPC
2014−...    EC Copernicus User Forum national representative
2011−...    member in Estonian Space council
2005−...    American Geosciences Union
2003−...    member of Estonian Remote Sensing committee
2002−...    member of Marie Curie Fellowship Association
2010−2015    EU FP7/H2020 Space Programme expert
2009−2014    member in Estonian Space Policy workgroup
2009−2011    Member of Jury, EU Contest for Young Scientists
2007−2010    GMES Advisory Council Estonian representative
 
 
Creative work
Member of Tartu Hansa Rotary Club since 2004, president 2011-2012;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Anu Reinart, Tartu medal as the special merit of an outstanding contribution to the development of Estonian and Tartu space science
2014, Anu Reinart, Estonian State Order of the White Star IV class
2004, Anu Reinart, EU Marie Curie Reintegration Grant in Tartu Observatory (2004-2005)
2002, Anu Reinart, EU Marie Curie Individual Fellowship Uppsala University, Department of Limnology, Sweden (2002-2003)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
3.5.
2016
3.5.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
5.1.
2004
6.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
1.1.
1998
1.3.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.4.
1998
3.4.
1997
3.4.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
3.2.
1995
5.1.
1995