See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
1.09.1961
7374505
51938989
anu.reinart@ut.ee, anu.noorma@ut.ee
01.01.1983−31.03.2020 Reinart, Anu
Observatooriumi 1, Tõravere 61702

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire professor (0,85)
01.10.2020–31.12.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (0,85)
01.09.2020–30.09.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (1,00)
01.07.2020–31.08.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (0,85)
01.04.2020–30.06.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (1,00)
01.08.2019–31.03.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, rakendusliku kaugseire juhtivteadur (0,20)
01.08.2019–31.03.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, direktor (0,80)
01.01.2018–31.07.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium, direktor (1,00)
2010–2017   
Tartu Observatoorium, direktor (1,00)
2004–2010   
Tartu Observatoorium, Vanemteadur (1,00)
2002–2004   
Uppsala Ülikool, Limnoloogia Instituut, järel-doktor (EL Marie Curie stipendium) (1,00)
1993–2001   
Eesti Mereinstituut, teadur, kuni 1995 nooremteadur (1,00)
1990–1993   
Tartu Ülikool, Rakendusoptika labor, teadur (1,00)
1988–1990   
Zooloogia ja Botaanika Instituut, Võrtsjärve Limnoloogiajaam, insener (1,00)
1984–1988   
Ülenurme Keskkool, füüsika õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1995–2000   
Tartu Ülikool, PhD, keskkonnafüüsika (28. juuni 2000)
1993–1995   
Tartu Ülikool, MSc, füüsika magister (16. juuni 1995)
1979–1984   
Tartu Ülikool 1984, füüsik (optika ja spektroskoopia)- füüsika õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Eesti ESA delegatsiooni liige, Teadusprogrammi nõukogu
2014−...   
EL Copernicus kasutajate kogu Eesti esidaja
2011−...   
Eesti Kosmoseasjade Nõukogu liige
2005−...   
American Geosciences Union
2003−...   
Eesti kaugseire nõukogu liige
2002−...   
Marie Curie Fellowship Association liige
2016−2018   
EC expert Group Horizon 2020 Advisory Group Space
2015−2020   
Eesti teaduspoliitika komisjoni liige
2010−2015   
EL FP7/H2020 Kosmose alateema ekspert
2009−2014   
Eesti Kosmosepoliitika töögrupi liige
2009−2011   
EL Noorte teadlaste võistlus, žürii liige Eesti esindjana
2007−2010   
GMES Nõuandekogus Eesti esindaja
 
 
Loometöö
Tartu Hnsa Rotary Klubi liige alates 2004, president 2011-2012.
 
 
Lisainfo
Perioodil 2010-2017 vastavalt TAKS paragr 8, punkt 1 järgi loetakse TA asutuse direktor teadustöötajaks https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014014?leiaKehtiv.
Kuni 2020 a. aprillini nimi Anu Reinart

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Anu Noorma, Tartu medal eriliste teenete ning silmapaistva panuse Eesti ja Tartu kosmoseteaduse arengusse
2014, Anu Noorma, EV Presidendi Valgetähe IV klassi orden
2004, Anu Noorma, EU Marie Curie tagasipöördumise grant Tartu Observatooriumis töötamiseks (2004-2005)
2002, Anu Noorma, EU Marie Curie Individuaalstipendium Uppsala Ülikoolis ( Rootsi) töötamiseks (2002-2003)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS VALDKOND: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.3. Kosmoseuuringud ja astronoomia; CERCS VALDKOND: P520 Astronoomia, kosmoseuuringud, kosmosekeemia ; TÄPSUSTUS: Kosmosemissioonide tehnoloogia, väikesatelliidid

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Juhendatud järeldoktorid

 • 01.03.2012−31.12.2013 Kersti Kangro "Remote sensing of water quality parameters " Eesti Maaülikool
 • 01.04.2014−31.03.2015 Kaupo Voormansik "SAR remote sensing" Tartu Ülikool
 • 01.07.2016−31.12.2017 Krista Alikas "Aquatic remote sensing " Tartu Ülikool
 • 01.06.2017−31.12.2017 Martin Ligi "Technology for aquatic remote sensing" Tartu Ülikool
 • 01.05.2017−30.06.2018 Margit Aun "Remote sensing of atmosphere" Tartu Ülikool
 • 01.03.2019−31.12.2020 Liisi Jakobson "Use of Copernicus data " Tartu Ülikool

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.05.2022
1.09.1961
7374505
51938989
anu.reinart@ut.ee, anu.noorma@ut.ee
01.01.1983−31.03.2020 Reinart, Anu
Observatooriumi 1, Tõravere 61702, Tartu County, Estonia

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Professor in Applied Remote Sensing (0,85)
01.10.2020–31.12.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (0,85)
01.09.2020–30.09.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (1,00)
01.07.2020–31.08.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (0,85)
01.04.2020–30.06.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (1,00)
01.08.2019–31.03.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Research Professor in Applied Remote Sensing (0,20)
01.08.2019–31.03.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Director (0,80)
01.01.2018–31.07.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Tartu Observatory, Director (1,00)
2010–2017   
Tartu Observatory, director (1,00)
2004–2010   
Tartu Observatory, Senior Researcher (1,00)
2002–2004   
Uppsala University, Department of Limnology, post-doctoral fellow (EU Marie Curie) (1,00)
1993–2001   
Estonian Marine Institute, researcher in work group of marine optics (until 1995 junior research fellow) (1,00)
1990–1993   
Tartu University, laboratory of applied optics, researcher (1,00)
1988–1990   
Võrtsjärv Limnological Station, Estonia, engineer (1,00)
1984–1988   
Secondary School of Ülenurme, teacher of physics (1,00)
 
 
Education
1995–2000   
Degree of Doctor of Philosophy, PhD in physics (in environmental physics), University of Tartu.
1993–1995   
1995 Degree of Magister scientiarum, MSc in environmental physics, University of Tartu.
1979–1984   
1984 Graduating from University of Tartu as physicist (optics and spectroscopy)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
member of Estonian delgation in ESA, Scietific Programme Committe SPC
2014−...   
EC Copernicus User Forum national representative
2011−...   
member in Estonian Space council
2005−...   
American Geosciences Union
2003−...   
member of Estonian Remote Sensing committee
2002−...   
member of Marie Curie Fellowship Association
2016−2018   
Member in EC expert Group Horizon 2020 Advisory Group Space
2015−2020   
Estonian Research Policy Committe, member
2010−2015   
EU FP7/H2020 Space Programme expert
2009−2014   
member in Estonian Space Policy workgroup
2009−2011   
Member of Jury, EU Contest for Young Scientists
2007−2010   
GMES Advisory Council Estonian representative
 
 
Creative work
Member of Tartu Hansa Rotary Club since 2004, president 2011-2012.
 
 
Additional information
Director of research and development institution is academic position according to the TAKS paragr 8, point 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014014?leiaKehtiv.
Until April 2020, name Anu Reinart

Qualifications

 
 
Honours and awards
2017, Anu Noorma, Tartu medal as the special merit of an outstanding contribution to the development of Estonian and Tartu space science
2014, Anu Noorma, Estonian State Order of the White Star IV class
2004, Anu Noorma, EU Marie Curie Reintegration Grant in Tartu Observatory (2004-2005)
2002, Anu Noorma, EU Marie Curie Individual Fellowship Uppsala University, Department of Limnology, Sweden (2002-2003)
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS RESEARCH FIELD: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.3. Space Research and Astronomy; CERCS RESEARCH FIELD: P520 Astronomy, space research, cosmic chemistry ; SPECIFICATION: Technology of scientific space missions, small and nanosatellites
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

 • 01.03.2012−31.12.2013    Kersti Kangro  "Remote sensing of water quality parameters " (Estonian University of Life Sciences )
 • 01.04.2014−31.03.2015    Kaupo Voormansik  "SAR remote sensing" (University of Tartu)
 • 01.07.2016−31.12.2017    Krista Alikas  "Aquatic remote sensing " (University of Tartu)
 • 01.06.2017−31.12.2017    Martin Ligi  "Technology for aquatic remote sensing" (University of Tartu )
 • 01.05.2017−30.06.2018    Margit Aun  "Remote sensing of atmosphere" (University of Tartu)
 • 01.03.2019−31.12.2020    Liisi Jakobson  "Use of Copernicus data " (University of Tartu)

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.05.2022

Otsi projekti

 • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
 • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
 • Leitud 41 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine
1.2.3.4.MLTTO20558R (101004242)Copernicus kaugseireandmete usaldusväärsuse tagamise põhimõtted ja infrastruktuur01.12.202030.11.2022Erko JakobsonTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium330 000,00 EUR
MUUBioAtmos (3.2.0802.11-0043)Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus.01.01.201231.12.2014Anu Noorma; Joel KuuskTartu Observatoorium160 792,00 EUR
MUUCOSMOTECH (3.2.0601.11-0001)Eesti kosmosetehnoloogia ja -rakenduste programmi integreerimine Euroopa teadusruumiga COSMOTECH01.09.201331.08.2015Anu NoormaTartu Observatoorium46 500,00 EUR
MUUFP7: ESTSPACE (204727)Eesti kosmoseuuringute ja-tehnoloogia võimekuse avamine partnerluse kaudu tipptasemel Euroopa teadusasutustega01.01.200831.12.2011Anu NoormaTartu Observatoorium1 100 239,03 EUR
SFSF0062466s03Eesti ning Balti regiooni keskkonna optilise kaugseire alused01.01.200331.12.2007Andres KuuskTartu Observatoorium722 776,83 EUR
MUUGEOKOSMOS (3.2.0601.11-0001)Eesti osalus Euroopa Kosmoseagentuuris – Kosmoseteaduse ja –tehnoloogia koostöövõrgustik GEOKOSMOS01.08.201131.08.2015Anu NoormaTartu Observatoorium143 380,00 EUR
MUUFP6: ERG004401Eesti veekeskkonna kaugseire Peipsi järve näitel.01.12.200430.11.2005Anu NoormaTartu Observatoorium39 778,61 EUR
MUUVeeOBS (3.2.0802.11-0043)Eesti veekeskkonna observatoorium (VeeOBS)01.01.201231.12.2014Anu Noorma; Kristi UudebergTartu Observatoorium161 400,00 EUR
MUUG3613 (ETF3613)Erinevat tüüpi järvede bio-optiliste parameetrite tsüklilise varieerumise määr ja mõjufaktorid01.01.199931.12.2002Helgi ArstTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut4 090,35 EUR
MUUVLTTO18077Euroopa Liidu institutsioonidevahelise terminibaasi (IATE) eestikeelse terminoloogia arendamine kosmose valdkonnas08.11.201731.07.2018Anu NoormaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium9 950,00 EUR
MUUVLTTO16801 (4000117454/16/I-SBo)Fiducial reference measurements for satellite ocean colour (FRM4SOC)01.06.201631.12.2018Riho VendtTartu Observatoorium; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium162 523,00 EUR
MUUMLTTO18557Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake01.11.201831.08.2023Krista AlikasTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium37 074,22 EUR
ETFETF7600Kas Võrtsjärv on valdavalt auto- või heterotroofne süsteem? Autohtoonse ja allohtoonse orgaanilise aine vahekord suure madala järve ainebilansis01.01.200831.12.2011Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut86 296,05 EUR
RITA1ÜlemprojektRITA1/02-52Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel 01.01.201931.12.2020Anu NoormaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium1 421 050,00 EUR
RITA1AlamprojektLLTTO19061 (RITA1/02-52-01)Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel 01.01.201931.12.2020Mait LangTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium273 250,00 EUR
TAPTAP13-2Kaugseire etalonide komplekslabor01.01.200931.08.2015Anu NoormaTartu Observatoorium183 987,90 EUR
1.2.3.4.MLTTO16804R (H2020: EOMORES (730066))Kaugseirel põhinevad rakendused siseveekogude ökoloogilise seisundi hindamiseks (EOMORES)01.12.201630.11.2019Anu NoormaTartu Observatoorium; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium197 037,50 EUR
ETFETF5738Kliimamuutuste mõju suure madala järve ökosüsteemile ainete sissekande muutuste kaudu01.01.200431.12.2007Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut56 006,90 EUR
1.1.5.3.4.1.1.SLTTO16802T (2014-2020.4.01.16-0029)KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET)01.01.201631.08.2022Anu NoormaTartu Observatoorium; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium1 124 078,00 EUR
SFSF0822522s03Läänemere vee- ja ainevahetusprotsessid muutuvates kliimatingimustes. Rannikumere dünaamika ja optika01.01.200331.12.2007Jüri ElkenTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut598 820,20 EUR
MUUESA: TO 2008-2MERIS-e produktide Vänerni järvel ja Balti mere loodeosa rannikuvetel testimise tehniline tugi, ESA/ESRIN projekti alamprojekt, leping nr. 2152401.01.200831.12.2009Anu NoormaTartu Observatoorium16 003,48 EUR
MUUSMHI 2007/2213/43Operational use of dedicated marine satellite data to nowcast and forecast algae blooms.01.01.200531.12.2009Anu NoormaTartu Observatoorium19 142,82 EUR
MUUESA: ORAQUA (4000103143/11/NL/KML)Optilise radiomeetria rakendustel põhinevad teenused veekeskkonna seireks01.01.201131.12.2013Anu NoormaTartu Observatoorium500 000,00 EUR
SFSF0060115s08Optiliselt keerukate looduskeskkondade kaugseire01.01.200831.12.2012Andres KuuskTartu Observatoorium193 225,37 EUR
ETFETF8970Optiliste kaugseiremõõtmiste täpsust mõjutavad metroloogilised faktorid01.01.201131.12.2014Joel KuuskTartu Observatoorium28 800,00 EUR